Skip to main content

Full text of "Réalta de'n spéir : leaḃar léiġṫeoreaċta iolsgol agus árdsgol"

See other formats


í 


COLLEGIUM 
BOSTONIENSE. THS PADRAIG UA CASAlDS 
MEMORIAL COLLECTION 

2 \v, 
MIga fce'ti spém SeofAtri Iaotoo *DO ÓlHfl 1 tl-CA;v\-|\. X)a fuAirhneAC, bA feAntfiAjt, 

5o |\éAtUAmiAÓ AOfAé 
A$ CéA|At1AtT1 itn "ÓÁlt." -SeÁti tióm. 
Cto^AtitUi Ceo. : 

Aji n-A óti-p AtnAó 

ConnuAf) tiA $Aef)il_s(\ 

1 tnt>Aite ÁtA CUat. 
1915, n 

\VUy minncm CaCaU, reo. 

bAite -áta CUat. BOSTONCOLLEGELIBRARY 
CHESTNU' .MASS. 

231139 cIa\u irirheA , OónAi$e. ftfoLLAÓ 

An Cúi'^c^'ó U'AÓArt 

I. At>bAf Sa^aijac 
II. beAti a' "Oá gé 

III. An Tint) acá P-A01 T)' Láitii 

IV. SeA^Art Ua CeAlUMg Avjur An t)Ár 

V. CÁ1C ttí TJlllblrt 

VI. CAiUn tia mbflÁitrte 
VII. fóiHio6c 
VIII. An 5^-o tTiArtA 
IX. UAijjneAó 
X. An VeAffnAtAirt A^iq* ATI t)Ainrtío5An Ó5 
XI. "OútAit; t)f\e^5 An pAOrtAig 
XII. t>Áp "Ówicrn 

XIII. Scáca An prt folAUfl 

XIV. CAoi-neA*ó Airtc "Uí tAO$Aife 
XV. An S*\rii-[UiceinAÓ 

XVI. Call Here, Sir 
XVII. pAi££e í)rtrA<; AotuvC An Ceoil .. 

xviii. m6]\cAf "s&cóiwt 

XIX. tDcATmAcr: tHHntie 
XX. S^^aal Art An OjteocLín •• 
XXL An Seótó 
XXII. riA S^UftAróte 

XXIII. SeA^Án X)ocz ó éifmin 

XXIV. An idfAéc 

XXV. tLAitl-$ut An Aoitrmr 

XXVI. CArót^eAt) ÉeAtjÁnrin 

XXVII. C-onnfi><'»ro Toirt IH-Caó A5Uf ConnACCAC 

XXVIII. An thteAmnáó t>e*ft)te 

XXIX. TTIac An CeAnnAfúe 

XXX. HiiAirt A tAjgAf UAtfiAti Af t><> Cfioróe 

XXXI. Aitjtr£e pÁT)rtAi5 l"L\icéAi> 

XXXII. SnArúm Art t)unt>ún .. ;. I 

IV XXX11I. 1TlÁit\e Paoja . . .. .. ..82 

XXXIV. S5A turiiAinc "Óúnuije TJfiAOi Le CotiaII g 01 ^ 11 84 

XXXV. An $eilx .. .. .. ..86 

XXXVI. SeA£4n Ó Si|\it\eAn .. .. ..88 

XXXVII. An Cuaó •• .. .. ..92 

xxxviii. rrutA&TM oiupéitt 5Mr-- •• •• 93 

XXXIX. CotVd'Ó T1A £f\OT)A .. .. ..96 

XL. &V0Á1I 5f\eAncA .. .. ..98 

XLI. Coif Uumne .. .. .. .99 

XLII. An fAlAtttA $otwi .. .. .. 101 

XLIII. "Oiot nA Semite .. .. ..103 

XLIV. lici|\ Utpcenvo Tléitfon cum a ttlnÁ .. 106 

XLV. An cAtmI 1TlAUui$ce .. .. ..110 

XLVI. ^ 1110 ™^ 1 ^ Ari &*ic $lAif •• -- 115 

XLVII. An cSAmnc . . •• .. ..118 

XLVIII. CotfiAifte riA t)Á|\*o-f5olói5e T)Á TÍIac .. 120 

XLIX. OlUnugA'ó tiA Utaot)^ .. .. .. 124 

L. 1mf t:á Uérm .. .. .. .. 127 

LI. t)eAf\nA *ÓiAnniAT)A 1 j;CiAfVfiAi$e • . . 128 

LII. t^-cill An Ct^eAgim .. .. .. 130 

LIII. Aíac 1TIac Vi\u\ycAt>A .. .. .. 133 

LIV. GAomeA'ó v\a n^AexyeAl .. .. 138 

LV. An luAf^t) UAtrhAn . . . . . . 140 

LVI. I.1C11A x>Á CÁijvoib ^ 011 - A 5 u f tTluinceAtvOAif 

ón Acaijv Ca*05 Ó t>ttoLlACAin . 142 

LVII. SeÁn Choree- CtvÁróce .. ..145 

LVIII. Uéifglmi An Co^Ait) 1 nAltMin .. 149 

LIX. 1omim léAnAT) An t)Ábt>úin . . • . 152 
LX. CxVóg tla sCon Aguf SeAmtAó^ nA sCeiCtU' 

^CtUAf . • • • • • .155 

LXI. Coj\ 1 n-A^AiiD An Caiui Aguf Catti 1 n-A^Alt) 

An Coi|\ . . . • • • • . 158 

LXII. Aot> 6 néiU A?;iir AoT) Ó "OotfwAilt .. 1G2 

LXIII. 0$mót\Aóc .. .. .. 165 

LXIV. UpuAt; mo tut\Af 50 loc *OeA|\5 .. 167 

LXV. Cacc^a lUitróe Thic SionnA •• ..169 
LXVI. An TTlAóunAtti tÁinig Af An tnl)feoiceAÓc 

pAit\^5e .. .. .. .. 172 LXVlI. Aoívax) Aoua ttlic "Óuac "ouiO $Á tt-a S$\At • • 174 

LXVIII. xSitméAU, pp X)\a>o .. .. ..176 

LXIX. TUAfO-At) Céin riiTC CÁince .. .. 178 

LXX. Uá póx)lA 50 d^otiac .. .. .. 181 

LXXI. AinmniugA'o Cntnc Cém rmc CÁmce . . 183 

LXXII. 'OoninAlt if mófós .. .. .186 

L XXIII. pAOAillrgeAl beA£ ctUDAit) ajt 1Í1ao-óó> 

FeAjuiA •• .. •• ..189 

LXXIV. CéA'o-éA'o 'Óéi^'o^e .. .. .. 191 

LXXV. toóCAf tta miAf •• -. •• 193 

LXXVI. 1f X)a^^a a? An gCLeAf .. •• 195 

LXXVI1. Cutrrmiu$At) TYlic Itaj aj\ ÓfttAti t!)ój\oirhe . . 197 

LXXVIII. ITUc ttAicin .. .. ..199 

LXXIX. 5 eA tM*oiT} Tlúinfionn ccc. aj\ bpÁ^OÁiL Ciji- 

eATin "oo . . . . • • 201 

LXXX. eAó An £ioUa "ÓeACAi^ .. •• 203 

LXXXI. Cuaijvo A|\ ÚeAiiiAitA .. .. •• 206 

LXXXI1. t)Á r tuijvgéir •• -. .. -.209 
LXXXIII. UeAóc ConlAoic tr.ic ConcutAirm 50 néiTAinn 212 

LXXXIV. T>iwiimiTi .. • ■ •• •• 218 

LXXXV. pÁt Caca CUlatia UAftf) •• •• 222 

LXXXVI. Cnoc An Áin .. •• •• ..223 

LXXXVII. Comdt ATT AtJA tTlAC ^CAIAATlC .. 229 

LXXXVIII. "OlA tit), A LAOC-pAT) $A01*ÓeAl . . •• 231 

LXXXIX. 1T1ata *oo ttirmeAt) pcmtjAl Aft UTfceAtro, Ki 

T1A Sof CA • . • • • • 234 

XC. HIaLIACC RíogTTA T1A SOftÓA Af ATI 

^CinneATfiAin . . • • • • 239 

XCI. CUTTW RÍO $71 A TTA Sojl&A -241 traotLAC. 

aX^ cuf An leAbAijx feo le óéite Tkm trtiAfVif cotfiAi^te 6 
Áijroib ha "h£ij\eATrn. "Dío-ó eorpoe beAj AsjAirm Amrpo 1 mt>Aile 
&t& CUaí; 'ua Dun. TtrrmeA'OAfx fo tnó^vÁn oitvj\e a> co$a*ó 
ceAéc te n-A A$Aró. *0i> uo$a"ó ceACCA eile ciof A>tif tUAf 
A^irp CtA|\ pÁ éi-puir». *Oo togAf péin mójVÁn 'tia óóij\. tií "óom 
moUvó péin é. 

t)í C'ptn-nTiiugA'ó A5ATTU1 "oeTi coifoe beA^ ú*o 1 n-A^ foCfitii$- 

OA*Ó Af\ mÓfÁTI "O' AT)t)Ar\ ATI VeAt)A1|\ reo. 'SlAT) fO T1A "OAOITlt.' 

bí 1 LÁCaij\ .1. 'pÁ*OfiAi> Ó nAiCif\ (bCATrnAct *Oé le n-A atiaiti !), 
pÁTDfVAi^ Ó "OáIain; A^uf mé péin. 

■puA|U\f-fA mAf\ An 5CéA"OTiA UofCAí ceAóc ó tia "OAOinit» feo 
.1. SuAÁn Ó Ca"óU\. UomÁf Ó CoTictibAij\, SeAÁn TTIac ati "Oáijvo, 
Sésdtmif Ó SeA|\CAi$ A^uf peAX)A|\ Ó "OuOda. UÁim Ati-tmróeAÓ 
Díoti fo 1 "DCAOb a gCineátCAif Agu-p moUum 50 rnó-p iat> "da óionn. 
"Oo OAineAf újvut) Af ^aC aoti UofCA "oo |*étp ifi'ACtfwiiTine. t)í 
Ati oi-peA*o fotTi "oe rhoLA'o "oe^f ó jac •oume 5:0 mt)' féfDiji Xjá 
teAl)A|\ "Do tAt>Ai|\c attiac. 1 Ti-ionAT) Ars aoti VeAUAi-p AmÁm feo 

ACÁ pAf C01|ACeATtLAlt. TTIUTlAf ÓtllfieAf ^AC AOT1 fUI*0 1fU(\\C 

ní fVAib ájaac A5ATTI Aij\ fin. *Oo Cui-peAf «\omAm ttia|\ cufpóiTA 
beit ^o cóif ceA-pc corhrj-porn 1 icit ^c aoti ifiolxóíu A^trp s^ó 
Aon f^pírjneoiiA itioUtoajx. T)á b-rví^ fin. if réroT-p A {v\*ó >;o 

frpUll " 6lf\c ^ATI jlOintlC " fA LeADAft 1X). ^eOOtAf ATfOÍ ATÍTI 
X)A|\ T)ÚtA1$ ÁIUeATlTlA Ó UacUMTITI n|0 t>A(>1 tX\\pTV. A^Uf Ó 

ó>fwi$ 50 gteATin TíYaoiUi>;|\a 1 Vai$thO. ttlÁ cá cdt^r6eACdf 
at\ £A$Áil Ann, tíí Tva|\ Luce a C05CA 6 acc aj\ Uicc a "óeAÓctii^úe. 
1f mÁ r^ •réTn. ttaó t>e^5 ati Ujcc é pn acc ati Tióf ^ai.t) -aIaC: 
a beit oy comAif\ Áp *nit ó ^ac ceAnnCA^ ? 

.soos^rh tAoroe. néAtxA De'n spém, 
— ♦ — 

L— At)t)AR SASAmU. tAifoeAtAf, who traverses, voy- 
ages over. 

CAfCAJfneAC, contemptuous. 

le CAf ax) leAC-f a, to be cast up to 
you, to be reminded of in 
derision. 

1f r\&]\ fút), that's a shameful 
thing. "OÁ TTOGACAijt-fe, mÁ céfóeAnn cú* 

if you go. 
'S 50 5CAfpA|t id ix»n, and you 

should chance to be amongst. 
AictfeAC, slighting, reproachful. 
^pÁiTieAmAil, hateful, odious. . 
b&oc, foolish, silly. 
fp.eA5Af.cAC, able to answer, re- 

sponsivB. pvo 6 jiiATn ó fom x>o óuavó mime Áifngte 50 "ocí ati pjuinnc 
ctirn fA^-pu *oo -óéATi-Aífi "oe pern. 1£e&ip, tiaó fiAit> eotuf aij;e 
A-|A ah Ti5Ae*óil.*5 xx)t)' eAt) é, cé gu^ t)' értieAnaAC é. THittAi-px 
•oume éispn teif : — - 1 A fifi tAtfoeAtAf Ati LeACA-n-tmnf te ^Át) clú ati léit;irnv 
If TiAfiCAif-neAC te CAf a*ó Le.AU-fA IÁ if cú 1 seem, 

U.ú 1 n-Aint>piof "oo pAi*ot\eAC, 'f 1 f n^H f út>, péAó ! 
1 TxceATi5A.1n1 nrrtip XylAfZo, BU15 T>o nÁifiúm pém. 

II. 

Caji fAi-ffge *oa n'oeAó-M-p-fe 'f S 11 ^ $tiát-óújtf\A é, 

If CA^CAifneAC, if ATáfeAó 'f if SfUmeAmAil uaoc 
^au xú ffeA3A|\tAC 1 "oceAHSAin ci]\c xx> nÁifiúin pém. II.— t>eATl A11 X)S £é. 
l u SUoóC t)ols ATi cSoUtAitx" a£ " pnjm tia teAtfiHA."j 

éifiusAtá, éipse, to rise, get up. | t>ei|teAt>, itugA*, was broaght. 
A be«c Igac, to be at you or CeAtiATn ope, ciusAinn, go. 
annoyiag yoa. I 

t)í tÁnAiíiA Ann t;A*o ó A5111; T;uAi|teA*OAt^ cih^ca'd cum "out 50 
*ocí pórAt). 'O'mitijeA'OAíA Atuon ot^tA A5tir btiAit toCÁn tnfge 
Leó Art tAob An botAitt. t)í $é A5 fnÁin 'tm tocÁn Agirp "oubAit^C 
^SiTi beAn teif An titreA-p 50 taaiíj *óá §é Ann. 

""Aiprá, erpx: "oo ftéAt, a ómfín," App' ah peAft téi, " r.Á 
•peaceAnn cú prjiAb AtnlAró at^á a f5Ác Cíof nuAi<p acá fí a;c; fnÁrn 
1 iv-ÁifVoe ? " 

"Oubárpu An baAn betf 53 juió "ÓÁ $é Ann At;ur *out)Aiiu; fé 
|fn nÁ -pAit» aóc Aon $é AriiÁm. 

*' í)í *ÓÁ $é Anrv'' A^r' An ti>eAn A-pí^ Len\ 
' T>dAbb|ur£íra tiác Aon niATteAf *ootn Beit a 5 ÁiceAtn of\c," 
At>r' ah F^A^p téi. 

SeA*ó, "oo cuatki^ 53 "OCÍ A-n pÓfAt) A^Uf "OO TTÁltClgeA'Ó ^CtmpA 
A£ti|\ pé pocAt a *an5A>(tu An peA-p te n-A mnAOi, *out>Ai-pc fí 
^ e Tr S^ 1^ 1 $ ^Á $é Ann, A^u-p T>tibAt^c fé téi nÁ fiAit> Ann aóc 
Aon 5& AttiÁm. "OuDai-jac fí Letf 50 -|\Aiti "óá gé Ann. SeAt). ©í 
iiÁ-jjie A-p An frpeAfi, if *oóca, A^uf -otJóAHic fé téi jtuAifeAóc 
tn-fvti a bAite, Ax;uf '00 tAn^A'DAf! a bAite *óóitj t:ém te coif a 
•céiLe, A^uf t)3 fín fí tnAp "01 pém caj\ éif ueAúc, Aguf 1 5010 nn 
rATOAiVL *í>-u5Aifu fé téi éiiiiu^At) 'nA furóe A^ur biA*ó a cuf a^ 
nU.tnu^At) "oof nA pÁrpcit). *Out>Ai]\c fí teif 50 -pAib *ÓÁ $é Ann, 
A^of T)tJt)Aif.u fé téi nÁ tint» aCc Aon $é AiíiÁin. "OubAittc fí 
■pin "53 luit) *ÓÁ $é Ann. S^At), *oo fin fí pA-|\ 'f A *o&i^& ^«^ 
DÁif A^uf 'oo DAiU£eA , OAjt nA córhu-pfAin A^uf "oo óuiji fé pof 
A^p j& 1ia"£a-}ji A^uf aj\ a mÁtAiti A^uf a^ a mumcin 50 Léip. A^Uf 

Oi) §01LSAT)A'J1 5AÓ AOn ACA ^TISAf Ul^ttl, A^Uf , nUA1|\ A $OlteA"Oót\ 

a n-gjisAf uvptu ^aó Aon aca, " ^tAuiTifo-f e fiAtA," Af fé pn Leó, 
"S ngoi IpeA'o-f a 5|\&A-p b^ieÁ$ At^ rhÁtAiti mo teAnt)." 

"Oo $a-a fé An nf Atn A^uf *oo tu^ ré co5ai\ *oi : " At^A, évfti$ 
1*0' fuiTDs, a TllÁiiiSr," AfV f etpeAn téi, " A^uf teogpAit) mé o^m 
^u^ tui^e nó pAnncAif a CÁmi^ oiac, AXjuf CAbAin Aijte *oo"o' 
pÁtrcít5." * 4 T)o t>í "óa §é Arm," A|\fA íTUife. 

" 11í iuit) ^nn aóc Aon gé AifiÁm," a^ fé fin. 

" T>o trí "óÁ gé Ann," á^a tnÁij\e teif Afvir. 

SeAX>, tiíteAf óum í óu-j\ 'fA cómpAW 'jw "oeifte A^uf mittAi^c 
■fé beó £AnAtfiAinc fiAp 50 nsoapeAt) fé 5f eA f ^1^5 ui|\ti 
f Af\ a scuifp'óe 'f^ 6órhf\Ain í. T)o tÁmix; ré óf a cionn 1 n-Ái-jVoe 
A^uf "oo goil fé 5f\eAf ui|\ti, A$ur mÁ $01 1, , ou£)Air\c fé léi 
éijnusA'ó 'nA fuvóe Anoir, 50 fVátJA'OAtt ctmi í ciin 'jm cótfifiAin 
As,nr* í Dneit 50 "ocí An ceArnpAll. 

T)titi>Aittc rí teif 50 r\Ait> "óá jé Ann, Agtif *out}Air\c yé téi tiá 
juiO Ann acc An u-aoii gé AtfiÁin. 
" t)í "óá gé Ann," Af fife. 

SeAi), t)eir»eA*ó 50 tjcí ^n ceArnpAll í A^uy "oo cinneA*ó í A^ur 
•oo ótJAit) a p-eAf» a l>Aite "óó -pém. 1á ah h-a t>Áif\eAC tÁim^ fé 
€a|\ n-Aif Afír 50 "ocí An ceAmpALi Ajuf 'o'fofgAit ré ah 11A15 
Agur vo tóg ré An cIúT)ac *oe'n óoriifidm. 

"A' niAifieAnn cú, a ÍÍlÁitte ? " Af\ r*eir*eAn AnnfAin. 

"OutJAinc ítlÁine Leif : " t)í *óá jé Ann." 

" 11Í tiAon ifiAiúeAf "oom a tieit teAC, *oeA U.f\Ai$im," Afv fé rm. 
" éinig 1*0' furóe 1 n-Ainm "Oé Agur* céAnArn or\C a bAile." 

ÚÁmi5 fí a £>Aile Agtir ní *oii£)Airvc reireAn a tiuLle niAf\ jeAtt 
a\\ An ngé Af* fAin AniAÓ. 

Sm é mo f^éAt-fA, Agtif mÁ cÁ t>r\éA5 Ann, bícvó. ílí t)£UAif\eAr- 
•fA "o'á tiÁfin acc t>t\ó5A pÁipéitt Agnr* ^Ái|\céir»í bAinne rvem'nn, 
^S u r if P A>0 ó niAm a r* cotlAf iat> A5 rjjMfeA'ó mo Onoi'óe A5 
nmnce aa pófA*ó TÍlÁirie ÓeÁjtAin ÓéAtnuir 1 Agtir* 'ÓórnnAili 'ac 
CATÓ5. hi.— An turo acá paoi "o' Ldnii. 

T)íil3$LAp "oe nVoe (" An Cjiaoitiin Aoitimn ") ccc. "b^ionnglói-o, Aifltii5, cAi-obfeAtri, I CIuaiti, ccaIsax), beguilement. 
dream. 

I. 

An flux) 4UÁ p\oi ryo Láitfi, 
An jura azá pAoi *oo L&irh, 

íldó n'oé^npAi'ó cú é 

50 fOCAItt 'r 5° t^ 1 * ^ 
1r peAjvp ^ óeit foc^if f^irh. 

II. 

"O'otMlfl Ó LÁ 50 IÁ, 

"O'otMi-ft ó U 50 U, 

Ó'r ei^e^n "ouiu pém 

A Le-AnAtUAinc 50 CftéAn, 
TlÁn D'feAffl "otnc a teAnAriiAinu le 5nÁi> * 

III. 

If cuniA Uom LéigeAnn ^ó-rhó]\, 
1r cumA tiom téi£eAnn j\ó-món— 

flí né, aóc *oo LeAt>A|t, 

Ó' ftfinge uú "oo óAtMijt — 
TTIÁ soroteAjv é, 'f beAg *oo rcu^i ! 

IV. 
tVIÁ cá cti ^n-rhúmue pém, 
TTli cá uti An-rhtnnue péw, 

An 5coif5pi*ó fé fm 

T)o cnoit>e ó í>eit cmti ? 
tTléA'oóOAi'ó fé p5f "oo LéAn. 

V. 

Uá eoUvp Cf\éT)' óeAnn 45 ^ 1 ^» 
CÁ eoUvp tfiéT>' ceAnn a 5 jur, 

Aóc nuij\ bpÁ$A cú teif buvn, 

T)^n rh' AnAtn 'f "OAn piA*ó, 
tVjteAHft tú 5<\n eolAr aj\ t>it. VI. 

Ctú 5-An c^i|\t)e Duati, 

"Clú 5A11 CAift>e buán, 

1f t>iuormstóro v\a hoi"óóe, 
1f •om-néA-p T>en ^aoiC é, 

If poCAt t>eif bean te cIu^ití. 6 IV.— Sed&All 11A CeAtUMg A^US Atl X)ÁS. 

[SUoóu "t)ot5 An cSotÁCAin " at; ' : pntjm nA teArimA."| Acai^ bAifxn-óo, cÁtjrocAf Cfuopt, 

sponsor, god-father. 
An c-áróbi|tfeoiii, the devil. 
An nocc, the naked, the ill-clad. 
SpleÁ-ócAf, favour, yielding. 
An fiiAOAC, nor,. lonncÁtl, lonticóx), lompóó, ciom- 

pór>, to turn, 
Um atvaca^ (tira AnoijrceAn), ahoiji- 

teA]1, ACJU15AT) 1 TTlbÁfAC. 

, mó, lotrrÓA, many. 
"PAilte, Aille. Do bi peAp -Ann f.A"0 ó ^nAb' Aintn rx> SeÁ$An Ua CeAUAt*;. 
UuTyVo itiac t>o ATjup ní he ^ac émne cuiftreA'o fé mAfl acaij\ 
tMiforóe leir. t)í An teAnb 1 b^vo £An bAipoe. CArmr; a> 
•oCigeA^nA cuir;e. tJAi^ ré é pém ótirn a beit itla aCai^ 
toAtfovóe aa An LeAní). 

" Á," AffA SeÁgAn, li a$ a fon rjufl "outne pó$AjnGA £u, ní 
óuinjrmn rnAn AtAin bAtj*oróe tetn' teAnb cu. Cu^Ann rti 
mó^vÁn fArob-jvir t>o *OAOinib AXjuf -pÁxjAtm cú mó(\An eite AnA- 
bocc. ttí tóxjpAfó mé 1 n-Ao' óon tu." 

C&mig An uÁróbinreóin, ótnjje. 

" ,&," A|\fA SeÁgAn, " CAbAin «oo bótAfl ofc. T)o néifi 
•ócÁLL^iAirh, ní tterói-p-pe 1 n-Ao' óon tnAp AtAip bAiforóe AgAm." 

UaitiaU 'nA 'ótAi'ó f Am tánng An t)Ár óui^e A^uf "cubAi^c fé 
ten,* 50 feAfó5A*ó fé Leif An teAnb, "oÁ mbAt) rhAit beif é. 

" Ó, tf unfA An jreAn ceAflc," AftrA SeÁ^An ; " beifieAnn cú 
An bocc A^tj-p An nocc teAU, An Ia$ A£;tir An LÁroif. tlí't Aon 
fpLeÁ'óCAf te hémne atjac."' 

SeAfAiin An t)Ár terp An teAnb. t)í SeÁ$An Agur An t)Áf 
rrminuoAjTóA te n-A céite AnnrAin. 

ThjbAittc An t>Ár te SeÁgAn, IÁ, " 171 a t>emeAnn cú mo 
oomAt^te," aj\ rei^An, " beróin An nA 'DAOinib if f AróOpe infA 
■oútAit;. tei5 AtnAó 50 bftait eótAr mót\ Af oroeAj» a'&a'C. 
tltiAi^ a tiocpAi*ó c« 50 "ocí teAbAit) An "otJitie D^eóiue, ceAf- 
bÁn^AT) mé pém "ouit;. éinne," An fetpeAn, " 50 t»petcpt) 
uú mife Ajj a óeAnn, cá fé fin a^ahi te bj\eit Horn, étnne 
50 t>-peicpn mife ax; a óofAib, ní't a f>AC oftc é t.ei$eAf . Aóc 
bíot) o|\u péin, éinne 50 Dpeicpn mife ax; á óeAnn, xuin t>AC 
te n-A teit^eAr. CAt)Ai|\ ruAf é." 

t)o bí mófÁn éijteAnn t)AOine bneóiue bí CAbA-|\tA ftiAf ax; 
nA 'ooócúiníb A?;uf a£ ha fAj;Att\u A^uf "do tetgeAfAt) SeA^An id"©, A^uf bí fé a$ fajáii mótUn ai^it). flí juib co^a*ó aj» 
Aon *ooóctut\ A^uf bí aj\ Sei^An. 

T)o bí yé Li *oef nA LaeteAncAib 511 n óuaLa -pé 50 tuib *ouine 
uAfAt mo^t a^ í:a§áiL bin; A^uf cui^eAt) pop Att SeÁgAn cum 
An "oume btteóice •o'ponuigA'ó A^ur "oo geóbAt) fé ua coatjca 
púnc, *oá 'ocasa'ó teif é LeigeAf. teAfbÁm au t)Áf é pém 
aj; ceAnn An *oume uaimiL. Cftoit fé a ceAnn aii £ei§An cum 
a \iSrt> $au aou Cup ipceAC a "óéAnAm aj\ An n"oume bf\eóice r 
mAf\ bí fé Cum é nn a bfleit Letp. 

t)A OeA^ An TfiAiúeAf tk>. T)o pmoc An C|*Ainnc SeÁgAn An 
c-Ai^5eAT> món a tAjttUC A5uf x>o puAif fé feipc Cum An twine 
uaítóL a ieigeA]*. 

" Á," a^tta SeÁ$An, " ní't An peAft fom foc|\ui$te 1 ^ceA^c 
a^ai& mAft cá fé. lompuig a CeAnn AnuAf m<M\ yo." Cax> "oo 
"óem fé aCc a óeAnn lonncÁit 'f^ 11 ^ 1C ' nA t>Ai£ A cofA ! flí 
-péAX>pAt> An t)Áf An Á1C 'nA [\Aib fé pÁjjAinc. "Óem SeÁgAn 
po^Ajt 11 a ctvoipe A^u-p "o'éitug An *oume bj\eóice A^uf bí pé 
Córii ftÁn Aguf bí fé fUArii Agur pJAifi SeÁgAn An LuaC 

fAOtAI^ "OO bí sjeALlCA. 

TluAift a bí SeÁgxMi A5 ceAóc a bAiLe, *oo buAiL An l)Áf teif : 
" "OeAttf Ai^im nÁf\ b'Aon niAiúeAf "oórii-fA córiiAi[\Le tAbAif\c 
•OU1C. T)'im^i5ir an cLeAf fom ofim ó CiAtiAib, A^uf Anoif ," A|v 
retfeAn, " cÁin vém Le bÁr t>'£a5áiL." 

" Ó riiuife," Ai\fA SeÁ$An, " caGai^ T)om fpÁf cúpLd IÁ 50 
n'oéAnpAT» m'AictAige A^tif 50 nT)eAi\t:Ait) mé mo pAi^^eAoA A^tir 
nÁ t)AC Uom," Afi feif eAn, "50 t>pA$ái^\ me ca|\ éif mo pATOpeAÓA 
a tU'ó-" 

" SeAt), $eól>AiiA rm," A-j\f ' An t)Áf . 

t)o tÁmig An ti 1 mbÁttAó A^tir *oo tÁmi^ ai\ Li um AnAtAtí 
A^nf An ttiAbAó pAit>if\ a 'ouiJAi'pc SeÁ$Ain tió Aon ótnri'sneAtn 
Ai^e ai|\. ' T)o t>í An t)Áf c-pinice céAf cA a^ut; ní f éAiDpAT) f é 
b<|\eic a^\ ÓeigAn toitA, úiaia nó íaLL 50 "ocí, ca-|\ éif cú^Ia 
bLtAt)Ain, 5uia imtig cunnne An t)Áif Af ceAnn 5eÁ§Ain. Cuai*ó 
fé 'f A Cacaiia Agur •o'ól f é b]\Aon biocÁitte. 

fluAit> a tÁmi5 fé a t')Aite, cuai^) fé a|\ a "óá gLínn a^ t^Á*ó a 
pArofleACA. SeA*ó ; mÁ "óem, nío|\ bjuit fé t:aic ^ntt tÁrhmg An 
t>Áp A|\ mnmeÁt é. 

" SeAt)," A|A feifeAn, " if mitro "oom ceAóc ftiAf leAZ. Uaoi 
5Am Y-a "oeit*^*" 8 

"T)Afl pA*ó, ciim," AjifA SeÁ$An, " A^ur if oóCa i%á pun. 
*out uaic Anoir A^Am." 

" 1r 'mó cteAf imm§ir oftm mAm," A^rA ati t)Ár . " aóc ní 
imiteójgAif a tuitte aca omn. T)Á tugcÁ irceAó 'p^ mburoéAt 
fAin caLI, *oo teAnpAmn ifceAÓ cu A^ur "oo tACCjrAinn cu irot; 
Ann." 

"A ÚigeAnnA tf\ócAipi$ I " awm SeÁgAn, " c'ormup a t\A$At) 
Ainrhróe mA-p tvy a ifceAC 'f Ari mburoéAt ? " 

" "Oo fiA$Ainn 50 mAit," A|\fA An t)Ár ; " ceArbAnpA-o t>uic 
50 HAgAinn." 

T)o "óeiti An t)Áf é -péin c-om ruAjUó te Unó A£ur irceAC Y-ati 
mbuvoéAt teif . 11uAi-p a ptiAi^ SeÁgAn ifCig é, buAiL ré An cope 
'fA mburoéAC. 

" SeÁ'ó Anoif ," aj\ reireAn, " £An Annfom if ag 50 Lei5pe<vo- 
fA Am AC cú." 

" CAbAflfAró mé rp^f cu1 5 mbUA'óAn eite "ónic," A^f' An 
t)Ár, " acc me rgAOiteA'ó AmAó." 

" Tlí bAogAi 50 nT>éAnpvo, a cana," ^V a Se&gdti. 

CnAit) ré A-p muitAó -pAitte Agtir *oo óAit ré Ati bun)éAC ahiaó 
Ya b£AimA5e. t)í An t>niT)éAt T>Á CAiteAtn ó tumn 50 cirtnn a^ 
peA*ó cm' mbliA'OAn ^tir ní bpuAvp émne bÁr aa peAt) tia bAimf i]\e 
nn. 'Sa T>eife pmoc lAfgAiftí éipn ruAf An buroéAU T)ai\ 
teó féin 50 |\Aib bfAon "oige Ann. ÚAflfAiceATMit ah coj\c Af An 
mbuvoéAU SiúT> AtnAó An t)Áf . t>A $eÁ^ti 'tia "óiato fm 511^ 
£Ámi5 fé A^uf 5uf mAi^b fé SeA$An boóc "Ua CeAttAij;. 

1TlA-|tAn pon An f^éAt fo, ní b-péA^ oóm-rA é. niA-p ijp feo mAjt 
^ ótiAtA pém é. 'sa cacaiji, into Cahirsiveen. 9 

v.— cÁic nl "ótnínn. 

[SUoóc " t)ot5 An cSolÁtAif ."] 
44 pinjín via teArhnA " t>o folÁtjunt;. C|\ÁctJÓir.ín be^5 -oéi-óeAnAc, in the 

evening rather late. 
Coi^reAC, female blackbird (ouzel). A|t féijipe, hurrying with their 

song, 
tlí -óéAnpAin, ní ■óéAtipAimro, ní liorACÁinvn, little rath or fort. , -óÓAnpAi-ó finn, ca -oeAnATnur-o CfÁtnóinín beA£ T)éit>eAnAC 'f mo tf éA*o A^Am 'Á ctrp o'n fion 
1 Uáib tiA coitle cj\AobAij;e, 'f "^ 6 Ae|\Aó mAj\ bí mo cjuaU, : 
t)í An cuac 'f An ton Y ^n céi"|\feAC a^ féi^fe 'f 5^c nóCA ríofi, 
'S i mbun 'f 1 mbÁf f t;ac oéA^rA 50 mberó Gif e '^e CÁic tlí T^uibifx. 

UÁ tiofACÁmín féi^ glAif A^Am féimj; 45 ceAnn mo ti^e, 
A^tif bíonn 50c rriAroeAn sjiéme An fpéif beAn Ann A^uf í |\ómAm 

'nA fui*óe ; 
Uá teAOAit aicj "oe'n jAe'óUnn 'f b^ASÁmín "os'n t)é4j\tA Cfíx> 
'S 1 mbun 'f 1 mbÁ«|VH ^aó DéAffA 50 mberó éife 'je Caic T1í 

'Óuibi'jt. 

Cá mile t)At 'nA ctóicín 'f a ufón^tn Af x>aC An ff ach$. 

'S £únA "oe'n fAifeAn nuAt) uifti T>e'n CfófT) ÚT) bíonn a^ m $ 1Tl 

An tiíoS ; 
'Sé "oubAi^c fí, " Suró fíof, óisftf, 50 fóit t)3A^ 'f ní -óéAnfAm 

moilX, 
'S T)o fU£Ainn-fe Afíf 1 n-óijge, t)Á mbeA*ó pó"OlA "^e C-itc Tlí 

"Ótnbif." 

T)o f uit) fí A|\ btnfín caod Uom 'f ma géAjjA *oo tatc Uom fiof ; 
T)o fíLeAf nÁtib' Aon bean fAO$AtXA í 'f ^u^ oao§aL "00111 í 

úeAóc irtT tfon. 
" An uú pALUf nó An cú tlélen nó An céAT) beAn -oo "óót^ mo 

Ctforoe, 
Tló An beAn 00 ifiiu, tia céAT>CA 50 fVAib 5^ot* aici Le Care tlt 

•("hjibitv ? " 10 
" 1f X>e£ti \\ó-xi\óy 1 bpém mé 'f mo óéite *oo óu-Aró tA$ cuinn, 

CtAfÓeAtfl, 

'S ^uf'b é cúif A^uf "oeifxe tno f^éit-fe 50 mberó éipe póf &$. 
Ciic ní *Óint)iti." 11 
VI.— CcMtín ik\ mbttÁi tnc 

SéAtnuf Ó T)nl)$^itl *oo vstiíoI). 
[Stiocc " Caúaih Connoí.'l CAilín r\A tnbpÁicpe (= rnbpÁtAp), | ObAip ótnp^e, fool's (woman- 

the íriars' servant (maid). fool's) work. 

A5 mAoróaam Ai-pci, boasting about 

her. t)i CAilin pAo ó 1 *oci5 t\A moji&itjie Aguf ní Dipt) aoh ceóp.\ 
teir An méi*o oit>i\e Dfo'Ó pi A cup. pomipi te "OéAHAtii. 

If ctjroA cat> a DeAt> x;^n "oéAriAtn A^up b'pénjip. 50 mt>eAt> 
fé ^A-n "oeAnAtti Afl peAi!) jUtte, ntiAitv -oe^ppAroe teip ati xjCAiUn 
é "óéAnArvi, 'fé ati pf\eAs;f\A rjío"ó aici 1 t;córimuvóe : " Ó, Díof 
Cam é -pn a "óéATiATfi mé pérn." CeAp tia 'opÁicfle *\p "ocúif 50 
t>ai£> CAitín AnA-"óíóeAttAó aca. «i$up ip miTiic a tjroíp Ag motAt) 
at> édftffi A^uf At; n\Aoi'óeATíi Arpci te bpÁitp.10 eile. 

-Aon IÁ AinÁm a tÁmi^ peAn-t>rútAip. cnca ó TíiAintpcip eiLe, 
At;up, ntiAip a cuaLa pé ati c-Árvo-motA'ó At\ óAilín tia mb-p^upe, 
" ttet6 pOf A^ATTh-fA," *\p. feifeATi, " An t>ptia fí ÓOTfl TlV.1t 
A^tif •oei-rtueAft Uorn í tteic." 

" Cot^n," ^f petpeAn te ceAnn x>e tia t>|\ : itpi&, " AtMip leif 
ati 5cAit.n1 ceAóu ifceAÓ 1 peómpA tia teAtjAp Asjup. ntiAip *i 
rjeró pí ifci$ Ann, Ab^in téi £up ceApu T)i nA teAD^tn a nige." 

" At;of ca"o ótnge 50 ^ctnnpnn ot>At[t óirrpi$e niAp fm 
noimpi ? IJeATj peAp^ mpti A>up b'péroip 50 DpA^pATj) fí pinn. 
Tlí ptnpipc CAilín m^|t í 'pAgÁil. seAttAim •ómc." 

'"Oéan tuiT) ofim," Anp' An peAn-t>pÁt,.Mp. 

T)o t^IaotMhj; fé at\ ah ^CAiUn A^np ní pAitJ pí 1 t>pAT) a> 
ceACi;. A^uf, nuAip a tÁmis; ff, tnirjAipx An feAn-r>[\ÁtAip léi 
50 tx>j; ttéró : :i CLorpmi x;iip AnA-CAitín cú. 1p móp ati 
c-ton^nAt) tiom. a t)i\i$vo, ha LeAl>Aif» -peo t>eit ^An m$e a^ac 
pór." 

* t)íuf "oípeAC cun é fin a 'óéAn^Tfi, mé pém, a aCaitv." 

" Ó ní 5ÁOa*ó "ótiic é, a t>r\i£ro," App' An íjfútAif eite 50 

Ó 'n LÁ fAin 50 "ocí ati IÁ m*oiu tjá CaiIÍti tia nit)^Áirjf\e 
ttiah Ainín Aft éinne a bíonn " cun é rm a "óéAnAin " 1 n-ionAt> 
é t>eir: -oéAncA. L'l vii.— jrórmoCc. 

"OonnóA'ó Ó CeAUACÁm ccc. 5aii uijteAfbA pumti, without much 

want (penury). 
"Oo ftuASAip fé, he drove out and 

scattered by force. 
*()o fMubltng, T)0 jmuoaiI, walked, 
■p'léip = peiléijt, bullets. "OÁ ttUA5Aipc, being driven away 

and scattered. 
Cj\op, affliction, vicissitude. 
Y^o Ti-iúcAró, may it repay, may it 

requite. 
InpeACA, meadows near a river. [€ÁiU,iúift *oob' eAt> é. T)a ^Ai^eA^o a mmnncif\ Af a bpeilm 
cimceAU, *0Á piói"0 btiA^An ó fom. T)o óotfinuigeA'OA^ 1 n-Áic 
a^ a "ocu^CAf póttnocc, t)Aite puittc 1 bpo^up *oo "ÓomTMó ITlófl 
A^up uimceAtt T>eió mile ó ÓAt^Aig CufCAige. — "OonncAt) 
pléimionn.] 

I. 
ttlo ftÁn-f^ ctnf.im cum "pó-jtnocc, \é bAite beA^ ati cpéin, 
ttlAit ip Aim t)o CGgA'ó 50 Í105 mé 5A11 uifveAf bA puinn p a cfAO§Al, 
50 "ocÁims cu^Ai-nn te pó^pA, \é Seoiftpe "bfAernu^ Cf\é, 
1f 'oo -puAgAiit pé tiA corhuitpAiii "oob' peAftn "oo fiubUii£ péAf. 

II. 
"Oá mAit»^A-ó mo *óeA|\btútAiit TDomtiAtt, beA"ó aca mAlAi-pr. fgéil* 
111ais T)Á mbeAt» a feitb uó£tA, t>o $eobAi*oíp SnÁn 1 P V >1 ^»1* *» 
UÁ a C15 Atioif 50 buAi^neAó 'f é pém ax; CAbAiftr au p éijt, 
A cÁijvoe 5A01L *oá |vua5ai|\c 'ip iat> 1 bpA'o 1 gcéin. IIL 
A$up bÁtAt) ip bAf5A*ó Y múóA'ó A|t Lucc f ciúftA tijuetmiti Cf é, 
A clA-nr» 50 n-imti5i"o 'piA 011151 b te Cfiof if te mi-Aft An CfAogAit ; 
^aó mitteAt) "OÁ -n^AbAiX) óugtA 50 ti-iúcai<) iat> 50 tjvéit, 
'S riÁn cuinceA-|A óoróóe 1 n-tnn ia*o acc a LeA^A'ú m^ "ó-jtúCc le 

SJléltl. 

IV. 
If T>eAp An bAile pójinoóc, ip b-p^At; é a ac^ 'f a fgéirfi 
t)íorm Aipf\?Ami t-á "Ríog ati T>otfinAi§ Aim, 'p ÁVl f^SAfC 50 

iiuriiAt t>á téi§eA*ó ; 
tHcmn A11 piúméif if ah t;AbA atih, ah sjtéAfAi'óe 'sup ah fAO|\, 
An pmólAC bum fAn nsbeAnn ^nn if mpeACA ctmi £éip. 13 

T)Á f»tJt)tóó-áitin-fe 50 tiGocAill, Af j\mti 50 ciutfuMf loó' Léin, 
X\f f-Ain 50 "ouí C15 1Tlóif\e, 'f ap f-Ain 50 UaIatti ah Cif 5, 
50 ITUmrpcif n-A tiÓf'OA'ó, 'p ^f r^ 1n 5° "OúCa' tíí Tléitt, 
Aotí t)Aite t>e^5 tn^-p póftnoóu ní £>ptiit;irm irrs' fiut)At 50 léift. C15 ít»óir»e, Tivore. the most westerly house on the mainland of Ire- 
land ; it is in the parish of Dunquin in Co. Kerry, and is known in 
Ulster as UeAé tflóijt ní ÓóftÁiti, in which móp has a surname also. 

CaIa™ An thrg, is ewfo midland. 

mAinirTtyt tia iiÓjvoa-c, perhaps mAinii'cip rtA Cpoife TIaotíica, Holycross 
Abbey in Co. Tipperary 

TrútAÍtj] Uí néill — Ui|t néiLt, the present counties of Tyrone, Derry, 
and Armagh. 14 vni.— ah 5^*° ™aua no An tons ^ 1 WaiUa. 

SéArnnr Ó *Oub§Aill "oo r^niob. 
[SlioCc " ÓAÚAin Connoí."] ^at) nia^a, flAc niA^A, sea-rod, sea- 
tangle. 
Ó5 Ajxjf cníonnA, young and old. >;o cjunmi gAfCA. quite correctly. 
ÓUA1-6 -pé An tÁ|v, lie stuck in th«; 
mud, he bogged. Ua™aLL rriAic ó fom Anoir bi "OAome 'nA gcorhntiroe 1 n-oiLeAn 
t)e^5 1 n-ioccAn riA tiéineAnn Agtir ní nAib aca aCc An ^Ae'Oilt;. 
ITU-p $eAtt Ain 50 mbioT) "OAOine fAróbne a£ ccacc An ciiAinc 
An An oile-an Anoir Agur Anir CeAp nA "OAome boCcA nÁ nAtb 
11 aca aóu An t)éAj\LA *o J fo$Uiirn A^ur 50 rnberoír rAiT>bin pj 
•oeó. leAnAnn An gAtAn céAT)nA mónÁn *OAome a CeApAnn níor 
mó céitte beic aca nÁ bí a^ rntnncin An oileÁm. 

" ACc CÁ nAib An béAnlA le fA£Áit ? " t)'m í An Ceir c Anoir. 
t)i 'pop aca 50 f\Ait> tDéAnlA 1 n-éinmn, aCc CuAtA'CAn 50 flAi$ 
.An tDéAftá "oob' freÁnn \a "ooThAn 1 mt)Aile xSca CUac. 

Ua*p éif tnónÁn CAince A^nf cotnnAro focnuigeA*OAn ^n "bume 
aca a cun 50 t)Aite Áca CUac An Ions An t)éAnlA. 

An IÁ bi An feAn a^ itnceACC bA"ó "001$ teAC gun 50 bAimeinice 
.a bí ré as "out. t)i An IÁ 'ua tÁ fAOine An An oiLeÁn. tÁmi^ 
mumcin An oileám 50 léin, 05 A$ur cnionnA, 50 *oci pone r\A 
béinsAnn A^uf ctnneAt) ah peAn Anonn An An *ocin rhóin ah An 
mbÁT) Da rho An An oiteÁn. 

"O'fÁ^ ceAccAine An í)éAnLA rtÁn aca A^ur tnmcic; Ain 50 
t)Aiie Aca CUac. "G&f éir a bete CAmAtL 'f^ CACAin 01 t)éAnlA 
Ai^e, "OÁ pdcaI, "Good morrow," At;ur CeAp ré 50 nAib ré 1 
n'Am Ai$e plXeA*o a bAite. t)i re ctunreAC 50 León ó bott a$ 
coip"6eAóc, A^uf ntiAin a tÁm-15 fé 50 "ouí '[Téic An CiocAig 1 
n-Aice TiA -pAinfi^e. í^útú ré fíor. 

th' riA pocAit 50 cnum-n ^Af ca Ai^e, Ax;uf te Doa^La 50 moeAt) 
pAt) CAiltce At^e, Gíot) ré a^ nÁX) niAn pAronín " good morrow," 
"good morrow," "good morrow." 

Oi An Ainrpin ptmC A^uf Di pelt An C10CA15 boj;. 5° "oeirtnn, 
bí fí 'nA com An bo^At), A^tif. nuAin a bi An peAn boóc ax; "oul 
c^tArnA, CuAvO fé An tÁn A^tir *o'vóbAif. *oó De1t b-ifóce. 
UAnnAtnt; fé é péin AmAÓ 1 ^cnmA éicmc A^iif bAin fé .amAC 15 
.an uaUmíi cimm. Ace, mo CtieAC if mo CÁf ! bí av t)éAf La CAiLtce 

ttuAifi & tiim^ fé a bAile A^uf nuAif T>'mnif fé a f^éAL *oo 
muir.cif An oiLeÁin, bío'OAfi biiAi"óeAtiCA 50 teof, A^uf 'fé 
*oubAif\u jac "oume aca Letf fém ^uf móf An uiuia$ nAé é fém 
a cuifeá'ó 50 t)Aile St a Clu\i. 

Ace cat> a bí te T>éAnAm Anoif ? t)í An t)éAflA CAiLlce 1 
b"péit ah C10CA15 At;iif i/féroii\ 50 mbéAT) fé te fAgÁit póf. 

T)o $UiAif feifeAtA "oe rhuincif\ An oiteÁm Ationti Af bÁ"0 50 
•ocí an "ocíj\ móif. A^uf peAti ah toéA-f La te 11-4 ^coif . ÚeAf t>Ám 
fé "óóib cÁf\ caiU, f é an t)éAjilA 1 lÁj\ ti4 ]Téice. 

CT\omAT)A« 50 téi-f A-jt An Áic a códac A^uf a CAOfSAt) A^uf 
nío^ b'fA'OA *óóib a£ ^AbÁil *oo'n obAif\ feo miAi^ "oo buAit ^aT) 
mAfiA teó. 

" Sm é ah focAt," " Sm é An foCAl," AffA ceACCAijve ati 

GéAfltA, " ^AX) mAt\A," " 5A"0 mA1\A." 16 ix.— u<yi5tieAC. THib^tA^ *oe bVoe (" An Ctváoibín Aoibrnn ") ecu. ■puAf*--peAT)5Ail, cold whistiLng. 
Síori féroeAx», constant blowing 
(blast). -pAOilleÁn, £AoileAtiTi, pAotleAtmATv 

■pAOiteo5, seagull. 
5éAti-f 5jieAT>5Ail, sharp screeching. I. 
puAtv--peA*o;gAil, §ÓAf\ 

11a 5Aoite ^ei-pe puAífie, 

SÍOf\-fél*OeA*Ó Aj\ ATI fP^ 1 ^' 

Oc ! tiom-fA b' uAi^neAC ! 

II. 
AfVO-tojiAtm T1A *OCOnn 

1 n-A$A1*Ó tlA CjVÁgA A5 bt1AlA*Ó, 

An ^A-pb-gÁift Árobéil Cftorn, 
Oc ! tiom-pA b' uAi^neAó ! 

III. 

An pdoitleÁn éAoqiorn fAn Aefi 

A<5 5éA-p-f5íteA*o$.áU. ctVApnA cua^ta, 
Sv;fieA*o Agur '5tA0*o nA n-éAH 

1_e mo c-poróe pém, oC ! b' uAix;neAC t 

IV. 
5tit nA ^Aoite 'f nA CAOi'oe 

Ag fíoi\-Cj\oi*o le oo5A*ó curiiACUAC, 

ttluvp, cítt, rpéi|\, féi*oeA*ó nA ^AOite, 

06 ! in te 50 téif\ if uAijgnedó I 17 x.— x\n leAsrhÁtxvm A^tis An t)Ainnío5An 05. 

[Cui*o *oe r^éAt Af teAbA^ Stunim.] 
SéAtnur Ó C^e^s *oo "oeACCuig. níop -ooijeATTilA, prettier, more 

handsome. 
CocaLI, net. 
*Ooiti, "Oi, to her. 
Oij|Aeo5, leAC oijpe, ice. 
"pleAitce, leAtcA, perished, 

famish ed. 
eonnjAuij, noticed. "Oói^eATTilAcc, prettiness. 

A5 cjiocAi^eAct: -pÁ, hanging about, 
loitering near. 

A5 jieAÚAij, as jmc, running, flow- 
ing. 

"OÁ cottiaiji, near her. 

t)uAp, a toad. 

PtieA5Af, p|\eA5]tA, answer. t)i pe-A^5 níor mó nÁ AfiArii aj\ &r\ teAfrfiÁtAijt Anoir. t)i 
£UAt móft 1 sjcorhnui'óe aici a^ a teAf-mgm, A^ur, *oÁ peiceÁit 
Á "S é 1 H$ e ™°r •oóigeAfhtA A^u-p níof *oeif e 5AC Aon tÁ, bí ri 50 
•oíjieAC A5 ptéAf5A*ó te néA*o Asjur te hotCAf. Af\ mAiTim UMúe 

A|A Tl-A tflÁflAC tU5 fí COCAtt *OOltl, x^5 t\Á"Ó téltl 50 5CAltpeAT> 

fí a "out fíof cum nA Hadtia Ajjur cuptA bfieAC a pAgÁit *ooiti. 

" TTlArpe, ni fruit 'pof A^Am-fA jMoi'n Rig 501*06 An *oói5 a 
bpuit;teAf\ ia*o. UÁ An AbAinn 'nA bAon-ctÁjt oi$^ e ° 1 5 e ' A > U V 
munA mbéA*o -pern, ni fruit eoUvp aj\ bit A^Am-fA Aft lAfSAifeACc." 

" Seo *ouiu CApu^," Ajif a An teAf-mÁtAif\ ; " C15 teAC Art 
oi$^eo5 a t>|\ifeAt> terp, A^ur nuAift a beAf pott mAit "oeAnCA 
a"5ac ctn-p ifceAÓ "oo COCAtt, Aguf nA" UAp» A|\ Aif Ann-po 50 
mbéró nA bfic teAC." 

Óa fiAb ceACC Af a"5 An nsifitpg boicc, A^u-p a|\ fiubAt téiti 
cum nA tiAbriA, A^ur fcoifi§ pi A5 "oeAnAm pintt inf An oigj\eoi5 
ACc ca lAAb ri 1 brA*o At; obAip 50 brACATO fí cóipce $AtÁnuA a^ 
•out úa^c A-p An beAtAC rhót\ corh"5A|VAÓ aici. t)í An pí 'nA fui*óe 
mr An Oóifce fin, At;ur nuAi-p a tAinic fé a f*A*o leir An QWPÍ> 
cuijt An oomÁnAVóe cof5 a^ nA beitvoig, A^ur ótnji An m' AniAC 
a óeAnn. 

" Cé tú pém, a temb. A^uf •501*06 uÁ cú a *óeAnAfh Annpn ? " 
a^ fé. 

" S^l^r 6 ^ 6 boóc mé acá A5 iAfSAij\eACC "oo mo rhÁtAip," 
A^f' An gifijvpeAó tA$Aó, Aguf í puAp pteAitue, A^uf 'óon'iAi-p 
a beit fiocuigte. 11uAit\ a fonntitng av\ ^ a "oeAg-cumA A^uf 
a •oóigeAtntAóu bí c^uAije nió]A Ai$e T>oiti, A^uf "o'-piApjiuig fé 
•D1C1 An |tACA"ó fí teif £ém. 18 

" ttACAró Leo^A," ArtfA fife. 

CuineA-o ifceAé mr An cóifce Annftn í, A^ur ciotnÁineA"o Att 
fiubAL í t;ém At;ur ati ní. 

Tlí nAb rí coictigif fA CAirleÁn ;$un tuic An -|\í 1 n^rtA-D téiti, 
^S U P floitfie coicti$i-p eite pórA*0 iat> A*<;ur tfiAin jréArcA ha 
bAinre IÁ A^ur bliA*óAin. 

1liiAin a bí riA"o jtá tiiAinwi btiA'ónA pórcA nu^ An bAinnío$An 

Ó5 niAC, A^tlf, nt1A1fl A Ct1AlA1*Ó All teArrhACAIjl All t>Á"ó A CAiniC 

wnti, tAinic p £ém A^ur a tiiTige^n cum ah CAifleÁm 50 
bt:ei cpeA*© fiA*o í. t)í fiA*o a 5 cnocAineAóc jm™ cúijic CAniAll 
Fatm, lonntif 50 fílt^eÁ 50 bpiAin fiA*o cinneA*ó. Acc IÁ AtíiÁin, 

ntlAlfl A t)í An f\í Aft fltjtJAt, A^tlf 5AT1 "0111116 Afl bit 1 lÁtAlfl, 

tui<5 An *onoic-beAn fo snemi cinn An aii bAinnío<í;Ain, A$;ur tti.15 

All mgeAn St^ 1 ™ ^ A COíMlb, Aglir CA1Ú flAT) AtTIAC Att An 

-pumneoij; í irceAC mr An AOAinn a bí A5 neAtAij jtaoi bun iia 
t:tiinneoi5e. 

Annnn ctnn ati teAtniiÁtAin a nm^eAn £ém f a leAbATo, Agtir 
cuttvoai$ rtJAr 50 matt í, lonntif nAC *ocioct;a , o a ceAnn pém a 
£eiceÁiU Tluoin a tAtmc An jtí cutn An bAite bti*ó rhiAn Letp 
An bAinitío$An a jretceAiU 

" 5° focAin. VeAC 1 " AnrA An cfeAn-beAn. " TlÁ xjAb -oa 
corhAin ! Ua fí 't»a co'oIa'ó 50 citim, ^Snt CAitpeAn £An a 
tntifStA'í) irroitj ! " 

tttAtf nÁn ótn-p An ní uncoi"© aj\ bit Ann, "o'imtit; re, ^Stir 
tAimc ré Art Aif lATte An nrA rhÁrtAC. VlnAirt a tAbAirt fé te n-A 
rfmAoi A^uf •o'trrteATjAifl rtre é, léwi btiAr AtnAC av a béAt te 
5A6 Aon trocAt, 50 *oftteAó mA|\ Létm píofA óin 5AÓ Aon uahi 
noirhe ftn. -A^tif ntiAij\ a *o't:iAt;flui$ fé 501*06 tAimc tnnti, 
•oubAittc An UfeAn-beAn Suftb é An Un^e a bí *oá "óeAnAni, aóc 
50 mbeA* bireAó ui<nti nomie 1 btTAt). 

Atz 1 tÁjA nA bonioe, pAoi fotur nA 5eAlAi$e, ConnAic btiACAitt 
nA mbó Iaóá A^ fnÁrh Anonn A^nf AnAtt ata An titf^e tTAOi'n 
CAifteÁn. A^uf AffA An Iaca : 

" A tn$, a óléib, a ní$, a cléib ! 
501*00 ca cú "óeAnAtfi ? 
501 *oé cá Ag ueAóc OfC ? 
An '-co óo'otA'ó acá cú, nó murSAitce T " 19 Ace niAji nAó ti)piiAi|t rí ppeASAn aj\ bit ón ^íg, íadai^ fí te 
t>UACAilL ua rnbó, A^ur •o'fiApnuij : " ^ 01 ^ niAp cá bunAt) 
ua cúi|\ce ? " 

" UÁ riAt> nibs 'tia scrimp cotHAtA," A^A au buACAiU,. 

" ASUf 501*06 tua-p cá mo teAnb ? " -AffA An Iaca. 

" Vá ré 'ua co'oLá'ó fA cliAbÁn," -A-pf-A An buACAill. 

Annrin "o'AtjuiiJ ati Laca a "oeAlb, A^up nuAift a •o'fro| , 5-4i l 
buAÓAill iia uibó au "ooftAf, tAinic fí Aníor 50 "ocí An ctiAbÁn 1 
35c jwt nA bAmjuosnA, Agiif 1 ntMAit) "oeoc a CAbAipc *oon leAnb, 
cpAit rí Aníor a leAbAit), cunvouig fUAf Arm ®» ^S^r ^™<<*c 
léiti An Aif Aju'rc óUtn ua bAbnA 1 ^Cf.ut Iaca. 

An TXAfiriA tWÓCe, caitiic rí Ajtírc, A^up ninne «an cteAf 
ceAtmA. An cníoriiAt) oi*óóe *oubAinc fí le buACAill, tia mbó : 
" 1mti$ LeA.c A$ur AbAin Leir ah ní$ a clATóeAin a tAbAinc Leir, 
Agur é a CAfinAinc cní nuAipe or cionn mo cmn or coinne An 
•oonAir." 

"O'mitij; au btiAÓAitt A$ur •o'innif ré *oon ní§ 5AÓ Aon put) 
AT)tibAip€ An Iaca Leir. T1í nAb 1 bpAt) 50 t)CAinic reireAn A$ur 
a ClAi*óeAtri leir> A^ur coni Uiac Agur fín ré An cníoniAt) uAin 
of a eionn é, bí a beAn réin 'tia reAfAtn or a comne, A$ur í 1 
bjMT) ní but) *oeire A$ur ní bu*o "oóijeAnilA nÁ AniAtn. 20 XL— THltA1$ t)ReA$ Atl pAORA1$. AbAll50tic (pron. ADtófvo), orchard. 
CÁftcAtin = cAOfitAnn, quicken 

tree, rowan tree, mountain ash. 
6tim t>Aitxe, to be coloured, i.e. 

with churning milk, 
fltceoiftip, Liocó^Aif, licorice. 
t>]\Ai5e = bftAijpe, captives. 
1 •ocomtj-p, in store for, for. ■piAT>-CApAill, wild horses. 
UA^|tAtr>5, resorting, visiting. 
SpiACA, enthralling, thrilling. 
CAnncAl, complaint, querulous- 

ness. 
A5 -oéAnAíii TiA CÁf5A, celebrating 

Easter ; so A5 -oéAnAm ha- 

11ot>Ia^, etc. I. 

Coif nA teAtfinA rr\A$ a nsnÁtwtjeAnn bA, caoi^i$ Ajjuf SArhtiA* 

Cáif í bo^A uaóuaij\ Agtif rnón-ótn'o *oe LeArhnAóu ; 

Ó 'f Cftom nA ?Iaot>a, a^V péAtt ^lAf 50 stúmib, 

A^ur ceót binn bneAg as ÓAnAib 5AÓ Aon rhAiT>m •0|\úóca. 

II. 

Hi"t cao^a niAroin t^ucca 5An cuptA 'ca as téimm$ ; 
ílí't bó marcm fAtrijvdi'ó ^ati gArhAin te n-A CAob "oeAf ; 
ní't neAó 05 nA feAnn'OA £An po$U>irn Agur béAfA Aip *, 
ttí't aDaUjO'JIC 5ah ublA nÁ cÁ-ptAnn gdn cao^a. 

III. 

t)íonn An nómín X)eA? ó\rt>A Ann Aguf An meAT>AH óum "OAitce r 
tticeoi«tnr 50 hÁtvo Ann at; pÁf Art nA CftAnnAib ; 
t)íonn nA bfAige *óÁ SCtJft 1 n-ófvo 1 «ocómuf An £eACAi"ó, 
1f, T)Á n-Abjumn, nA LeorhAm út> tti^ An glóif ó-r nA ptAitif. 

IV. 
t)íonn nA Iaoi$ bfteA§ biAt>CA Ann 1 ^cionn bUA"ónA ajj «a- 

jAfhnAib, 
1f nA fip^Aig 'nA *óiai*ó rom a£ nA pA"ó-óApAitt £ aU;oa » 
CAi\tiAins nA n-iAi\tA"ó Ann if nA bpA^Ai^e ón tontvoAiti, 
Ajjur ceot bmn b|\eA$ rpiACA tu^ "Oia «óúmn ^An CAnncAU 

V. 
t)íonn tjeAtAó Agur 5t" AT1 Ariu ^ bíonn X)u Ann 'f a TTIÁtAiiV 
1f An "OA eAf bAt X)éAS Ann a$ 'oéAnArh nA CÁrtjA ; 
t)íonn míóeAt 'nA nTHAit) Ann 'f ir *oiAn-bf eA$ é a gÁ^OA, 
t)íonn tpóCAife ó "Óia Ann -oon cé ttUAUpvó óum a £a$á1xa«, 21 

VI. 
*S 101TTÓA ní bfe^5 Aej\AC a{\ An "ocaou eite "Ó^om ÚAnA, 
An coinín meArt éAT)rfom a£ téimni$ fA n^Amim, 
tlólA curnAjttA 1 ngAifroiniE), mxvtt a n^nÁtuigeAnn riA*o meACAin, 
A^ur ci$eA|inAÍ tia 'ocuaí: a^ ruiuAt Ann 50 mArom. 

VII. 

1f lonróA c-ttAnn l)|ieA5 *c>fioi&iii t)Aifi , oo-címí > o a-k An t>caou tit», 
"PtiinnfeogA £A"oa •oí^eAó' aj; pÁf CAOit> te n-A óéile, 
•An óuac Af\ l)Á'|\n cnAoiue Ann, ceot £AoiLmn ATjur nAOf^Aig ; 
-Agur fin é mo óunncAf aji "óíitAig uf\eA£ An f)AOjtAi§. •OÚCA15 bneAJ ah pAonAij;, 'Power's fine country,' a district of West 
Kerry, apparently on the River Laune, and around the sea-board 
of Castlemaine Harbour ; also extending northwards perhaps to 
the southern side of Slieve Mish and due west of Castlemaine, 
The name still survives in the local features ClA-oÁn An -pAojiAij, 
at the foot of a hill, about three miles south-west of Castlemaine, 
and in LeAccÁn ati pAO^Ais beside the Graidhin (gen. Graidhneach) 
stream in the same coun try-side. 

TIa tea rim a, gen. of ah Le&riiAin, the River Laune, Co. Kerry. 

"OjAOtn ÚA11A (for "0|iomA tan a ?), perhaps the present Dromin (Hib. 
An "OfoniA or ati "OponiAin, gen. tia "OpomAn ?), now divided into 
three townlands, viz.. Dromin, Dromin East and Dromin West. 
It is in the parish of Killorglin, Co. Kerry, and the allusion in 
stanza VI. may be to the mouth of the Laune. As "Onom and 
T)nomA (f. n-stem) both = ' ridge,' they were no doubt easily con- 
founded, and the former, as being colloquial in Munster, sub- 
stituted by popular corruption in the wording of the song. Ii 
so, the origiral name was *onorriA Capa of which An *0|tomA should 
oe the usual colloquial abbreviation. 22 xii — bÁfí tmlicín. SdOOAfVO (ftlUOAfVO), fCtot)A|fO, 

mAojt, steward. 
te lititi Ati cfA5Ai]Ar: i)o teAcc aíi 
■oojtup ifceAC, at the moment 
the priest was entering through 
the doorway. R115 fé Aft f'Áil Ai|i, he seized hin* 

by the heel. 
A *óuucín An atittia, dear Dukeeiu 
'n = x)on, t>er>, of (the). 
UnYltiijeAcc, uttiIacc, humility. 
"Do •olúcuiseAX), was pressed. t)í Ao'óASÁn Vía RAtAiLte 1 "ocig tÁ. t3í peAfl eite fA t^A^uf 
fUio£>Aivo •oinne uAfAit, *oot)' eA^ é. " ScioftAitvoín " a tu^A'o- 
x\a "OAoitie Ai-p. t)i m-Arofun <\t; An ruiolUjvo, A^tir " T)túicín " 
•oot)' Ainm *oo. tttArojtín foeAS seA-p "ool)' ca*ó é. táwis An 
fA5^f\c 50 "ocí An ceAó An IÁ céAX>nA. le tinn ati crA$Aijtc tjo 
teAóc Ar. "oontif ifceAó, "oo lérni *Ouíicín, A^uf ^115 ré Aft fAit 
Aif . Tlí •óeA'pnA An fA^A-pu acc t>*teit a-|a "óá óoif "oeif\i"ó ^n 
*Óiúicín, A^nf Dmtte t>á CeAnn "oo tniAlA'ó aj\ An CAiffi$, ^uj*. 
rfiAi|\t> é, 50 n'on^Aijtc AcóA^Án An Iaoi*ó : — 

XX "Óiúicín An AnmA, 

1f *oeAcnAó "oo ón-pfAÍ, 
A' ceAéc cum An Aipfnnn 

\.e moniA^CA 'n utntuit;eAúCv 
T)o óeAnn aji ^n CAiftp£ 

50 "OAin^eAn tjo T>t.úr;u"ij;eA*ó — 
Aóc ní bAr ^An fAx^fic 

■puAi^ *oo uiatjha, a SaooAijVoín ! Ao-ÓASÁn ó UacaiUc, a famous poet of Kerry. /23 xiiL— suáua An pn poUMtfi. 50 cóipeATTiAil, properly, respect- 
ably. 

Ai5eAncA, spirited, bright. 

5|tÁf AtriAit, 5|iÁfCATTiAil, gracious. 

"boccAtiAcc, poverty, indigence. 

1 n-Am coijioAriiAil, at the proper 
time, when required. Scáca, estate, condition. 

CÁfA = cÁf, case, position. 

C^ofDAcc, perversity, being at 
cross purposes. 

'£a tADAipcin =x)Á cadaiju:, bring- 
ing (causing) him to be. 

1 fiiocc, in a way to. I. 

1f *ou£>aó btv3nA6 é fUÁCA ati pp fotAitn 

UÁ £aoi Aiiri^AiA Y T^ 01 teAtCfom An cr\AOt;Ail, 
a\cc if tneAfA 50 mó-p acá ati cát\a 

A5 ah cé 'mbíonn ati cimie-Af *óÁ CLaot. 
UÁ c-popOACt ^An fiiáiífineAf a£ An t;céA"o £eAt\, 

'5^ tAbAij\tin |taoi oUimpAjA x\a "olige ; 
UÁ An peAt/ eiLe t:aot *óólÁf £An zrólÁr 

1f é 1 tuoCc beit cuTpfeAo DÁ fAogAl. 

II. 
S-Ai"óD-p'^f mÁ lÁin'ifi^in 50 cóiji^AtfiAit, 

t)eró cú 'do $cim rhóifi At; An fAOtjAt ; 
A5 ce^mpAlt, at; Aipf.eAnn, Y A 5 cóififi 

§eoV)A cú An óéAT) Áic te furóe. 
O An peA-p bocc t:aot tA^cuifne 1 $cotrmui , óe 

^aoi *óf\oic-n'ieAf if t:aot •óólÁf DÁ fníom ; 
ITlÁ'f Ai^eAnuA é, ní'L Ann aCc ceóLÁn, 

'S mÁY pogtAmtA é, bí a óorhitÁ*ó $An bHíg. III. 
TTIÁ bionn cú t:aoi LeAÚctAom 1 n-Aon-Cof\, 

1f SeAjAtA £>ei*OeA-p meAf Af\ do gníorh, 
'S mÁ tJei'ó.tA A|\ do LeAbAró umn uféit-tAg, 

t)ero do $AotCA Díoc cuiffeAó ^An moitU 
11 í btrmgvó zú pói|\itmc ó Aon-feAf , 

TluAi-p tiocpAf An t)Áf DO DO ÓLA01, 
Acr 'ré An fA^A^c jruAfxjlóCAf do ^éibeAnn 

le bpAnDA 'guf fé^tA an Spioft aid tlAOirii. 24 IV. 

Ó, a UigeAflnA t>í 5fÁfAtriAit, 'f fl * caB-ai^ "óAm 

SAi*ót)feAf r\Á tx>óc-AnAóc óoróúe, 
«dóc c-At)Aif "óAtn fU^e óeA^c te 50 piAwrAinn 

luóc p-Aó azá 'c^iAtt ótrni mo ti$e, — 
Stettin*; te GAiteA'ó 1 ti-am ooifteAiUAit 

tói^peAf An bitón *oe mo óf\oróe, 
t)eit fÁfU^ teif Ati fc^ro pn 1 scorhnuróe,. 

*S mo óunncAf 'beit 1 scói«|t, V é1 1^ *°° *í>t.i$e» 25 

xiv.— cAOinexvó Ainu tit LaoJUMue. "Romp-pÁil, leaping, prancing. 
£tim pAtAft&cc', for horsemanship 

(ambling, pacing). 
te ViAn-cvn-o vipÁine opt, through 

a good deal of dislike for you. 
IaIAaic, tmaIIai-o, saddle. 
'flA f jiAitib, in streams, in torrents. 
TtACAinoACc, narrative, account. 
A j;|teA"opAX) ha p'léip leAC, "who C]vjlJAi|to, sturdy man, strong 
armed hero. 

lAimní, lATÍiAinní, gloves. 

CÁifvocAjVMJeAcc. becoming 
friendly or f am' liar with. 

ticlÁn, sigh, groan. 

CtimAn5|tACC, hard plight, diffi- 
culty. 

SpeAlAipin = f ppeAllAi^in, con- would pepper (pelt) you with temptible fellow, 

bullets. CAol-f Pv\>ac, having a thin mis- 

ttteAfiAi-óe, frenzy. ' shapen leg and flat foot. eiblin "Out) Hi ConAitl f\o óati. At; CAOineA*ó Ai^c Hi l_AO$Ai^e 
.1. a pe^f , tjo Láitia'ó aj\ 1npe C^f^Aige An 1me le peitl-£>eAttC I. 
TTlo g-pAt) 50 'OAinjeAn uu ! 
1á *oÁ bpeACA cu 
A5 ceAnn ot;e ati mA-nsAfo, 
>Cux. mo full Aif\e *ótnc, 
"Cut; mo ó^oTóe CAicneAtfi t)uic ; 

TVéAlUlt^Af Óm ACAIft teAC 

1 bpAt) ó bAite LeAC. 

II. 

1f "OAttl TlÁfV l)'AUU1ft] % eAÓ. 

*Oo ótiijiif jjati *oe.."|AmA*o 
pÁftlúp *oá geAUAt) "óAtn, 
"RúmAnriA *oá mbi\eACA*ó •óAtn, 
t)Ácúp *oá "óeAf5A*ó tj^m, 

TlóprA A-p beAfAib "OAtn, 
tn^iftc t>á teA^At) "óAtn, 
Cói^ riiAic teApúAn *OAtti, 
Co*olAt) 1 jcltifh Laóaii *OAtn, 
^o "on^eAt) An c-eATjAjifut, 
íló CAf 'éif *oá "DCAicneAt) tiom. 26 

III. 
1f cuirhm tem AisneA*ó 
An 1.Á b|\e-A$ eA-p|\<M$ tVo, 
^uf t>t te - A $ tige-At) Tiaua *óuic,. 
1f bAlTOA Ó1|\ CA^Am^te 41JI. 
CtAróeArh ómn ^1^51*0 — 
tÁrii "óeAf CAtrriA — 
Hotnpfáa Datjajicaó, — 

Af\ nÁrhAro óeAttjAó, — 
Uti 1 £cóif\ Cum pAtÁf\Aóu\ 
'S caó caoI ceAnn-ponn púc 
'O'utiiUngi'oíf Sa|Wiiai$ 
Síof XyO CAlAtii "owe, 
'S ní rn-Afv tiuvite LeAC 
Aóc le íiAon-Co^p e^^lA, 
51*0 ^ti^ teó a CAilleAt) cu r 
A rhtntinín rii' AnniA. 

IV. 

A tfiAfieAit; ha ínbÁn-^tAC ! 
1f rr.AiC tige.d'ú biojUin x>inc 
*OAint;eAn pAoi cÁirnbf\ic, 

1f tlAUA JM01 LÁfA, 

TVéip ceAóu tnnc CAf\ rÁite. 

gtAnC-AOI All Cftl&fD ttCIC, 

1f ní Le 5íiá"ó t>tnc, 

ACc le liAii-cui'o gfiáme opc. 

V. 

ttlo C,Ai(i& tu 50 •OAin^eAn ! 

1f Ht1A1*,-V t OCTAVO Ótl^AtH a DAite^ 

ConcubAi\ neA^ An óeAtiA 

1f "PeAfv Ua VAagAifie, An leAnb, 

pA-p|\ÓÓÓ1T) 1)ÍOm 50 CApATO 

Cáfl pÁ^bAf -pém a n-AtAift. 

'lleÓfAT) "OÓlb |?A01 ifíAlflS 

JJtlH ^Á^bAr 1 5C1II 11A. mAflCAfU 

^l-AOT^JTATO A*p A t1-4€&1|li 

'S ní bei*0 yó aca te pjie&SAiiu:. in 

VI. 
1Tlo ca^a Y mo gATiiAin cu I 
5-aoL 1aiaIa Anncituim 
1f t)Af-p^i$ on Amcoill. 
1f bt^Ax; o^eAX) lAnn Tunc, 
ÍIaca t:aoi oatittoa, 
"btVD^ CAOt JaLUOA 
1f cuIatc T>en AD-|\Af 
A pnioriiCAOi caUI x)tiic. 

VII. 

TTIo ca|\a tu 50 "OAiTi^eAn ! 

tliuj\ cfeiX)eAf fiiAtfi "ooT) mAftbA*o y 

5 tip CÁ1T11$ ÓU§ATT1 "DO CApAlX, 

'S a ftUATiUA \<b\ 50 UAlATTl, 

1f pint x>o óftotúe aj\ a LeACAin 

Sta|\ 50 *o'iaILaic $tv3atiua 

1 ti-a moíteÁ to fin"óe 'f to feAfAtTU 

Úu^Af leim 50 CApATó, 

An céA*o lémi A-p An scnAipce, 

Aii *oai\a léirn aj\ ati *otAijT.fix;, 

An C|\í()TTIA'Ó léim AJt T>0 CApAtL. 

VIII. 

*Oo buAiteAf 50 Ujac mo OAfA, 
'S "oo bAineAf Af riA |\eA,t-AiD 
Com rhAic A^uf bí fé At;Am, 
50 opuAfUf t\oriiAm cu mAf o 
Coif uuif\in if 11 Aicmn, 
5ati pÁpA £An eAf box;, 

5-ATl Ctél"p?A€ gATI fAsjAftC 

T)o téi$peA*6 o-|\c An cfAitm, 
Ace -pe.ATi-oe.ATi cttionnA CAicce 
t)o LeAC o^\u beAnn t)Á pAttuin^ — 
*Oo euro jtoLa teAC 'riA ft\Aicib. 28 

IX. 
Ttlo gt^* ^ A 5 u f ™° tAicneAíti ! 
éi<|\i5 fu/vf to feAfArh, 
1r ca^ tiom -péin -a tiAite, 
5o sctiifteAm rnAifu; x>Á te^A'ó, 
5o nsLdo'Oátn A-p cóifif\ frAi^r-ins, 
^o tmbeTó A^Airm ceot *oá r-p-peASA'ó, 
50 scóineo&tfo *ouiu-fe teAbA 
"Paoi tifUCditi) mine geAlA, 
"Paoi cmlxeArmA b^eA^A t>f\eACA 
A cm-pp-o ce-ór* q\ét) £>aUaid 
1 ti-iotia'o &r\ ftiAúCA glACAif. 

[Cáuhs *oeif\V->fiún Ai^c ó ÓofCAig Agttf í aj; cflotnAToeAoc aji 
'Cibtín T)tifi coifg «50 "ocug fí £AilLi$e r*A VSéAl Aguf 511^ a 
•6o"oUvó "oo cuató fí :] 

X. 
ttlo óajia 'r mo Lao$ tti ! 
'OeireA'ó Aiflinj; A^éi-p *OAtn 

S^ CAtAlft 11TI AOTIA^, 

^u-p ctnc ah cúif\c AOtrhAfv, 
Agtir* ah CAiftcÁinín néACA, 
^o tnbítníf A5 ptéi^eAóc, 
'TlÁ-ji LeAnbAÍt) 1 n-Aon£eACC. 

XI. 
ttlo caj\a 'f mo -pcóf cu ! 
1r lonróA bjunrmeAU, rno*órhAit mo , óitiA , jt 
Ó Co^cai5 50 n6ocAitt, 
"5o •orA^A'ppÁ rriACA fojieAt; bó *0i, 
YlÁ ha£at) a ccoIa*ó 'n-A feómj\A 

1a T>0 tÓ|A|VA1tfl. 

eit)tín "Ouo ccc. 
XII. 
TTlo ca|U\ j;o tniAn cu ! 
TlÁ cf\eiT>-fe uAtA 
An co^aia a jrtiAfiAir* 
TlÁ'n f^éAt peAf\ puAtA 

^■L1|\ A CO'OlA'Ó "00 OtlA'ÓAf-fA. 29 THo-p Cftom fu-dn "oait», 
Ace t>1 riA teiriD po-tim A'DAfttA 
'S *oo teAfcuigeAf-fA ua£a 
*OÁ gcuf óum fUAirhni*\ 

XIII. 
A "040111 e, rú tiétptro 
le i\ACAi^eAóc éiti£. 
Hí't Aon-t>eAn 1 n-éif\irm 

# * * * * 

f)Á f^S'A' ^ e Cf\AODACA1D 

1 tvoiaro Am^z W tA0$Aitte 
AzÁ Anrrpo cjiaocca 
C ifiAiTun nroé a^aiti. 

;xiv. 

A Ttluifiifin, téAn o-|\u ! 
fwl "oo cfoi-oe "o'e^s teAC ! 
T)o fúite t>á scaoca-o ! 
T)d gi.úitie "OÁ fuobA'O ! 
T)o riiAjibAif mo Laot^ta, 
'S 5AH Aon-£eAfi 1 n-éi-[\inn 
A g^eA'DpA'D X\A f>'léif\ teAC 

XV. 
tTlo CAfiA tu Y ™° f eAf\c ! 
06 ! éij\i§ fUAf cu^Ain, 'Ai^c, 
léim 50 LuAt a-ji c'eAC ; 
£*!"$ 5° tTlAgcpointA ifceAC, 
'S 50 nlnfe 5eirhteAC Du>0 'oeAf £ 
"buroéAt poriA 1*0 §Iaic, 
tTlAf\ a mbuvó 1 juim *oo "óAto. 

XVI. 
tTT£A , OA-ct\eAC tetm-Juiju;, 
A ttiA]iCAi$ 11A péró-glAC, 

Y\Á |\ADAf-fA CAOtJ teAC, 

ÍIuaih I.átíia'ó nA p'téijA leAC, 30 T\Á jVAttAf A]\ "00 ÓÚLA1G 
tlUAIfl LÁtlV\t) A11 píiTM-p, 

50 n^eAlDAnm é im cúrn *oeAf, 
Tló 1 mbfímn mo gun^, 
'S 50 leispnn ce^-o pu&ail leac, 
ó'f cu b'peAftv teipnc £tf$Cd. 

XVII. 
Hlo Cajva tu 'f mo feA'pc-triAOiTi I 
tf 5i\4nr>A -An Cóijt í feo a óím 
le ctift Anoif A-p 5-Aif5voe.Au — 
Corh^A ^StJf CAipíti ! 
-A^ CpolMifte ati , oeA$-c^oi'óe ! 

****** 
06 ! mo rhíte me,AiiAVóe 

XVIII. 

A ttluvpif 5|\innA &n fntt, 
A ttxMTi Tríorn tréin mo tige-Af, 
AtAif\ mo Leant) £ati Aoit\ 

* * * * * * 

XIX. 

tTlo $tAÁt> tu '^uf mo taicneAifi 

ttuA11A gAtMlf AtTlAÓ ATI ^CACA 

"O'fittir Cdft ti-Aif 50 CAparó. 

T)o pÓ^AIf "OO "Óíf teATlb, 

*Oo pó^Aif mife A|\ ItapfiA tMife. 

T)ut>fiAoir , " A Git)Un ! éif\i$ 1*0 feAfAifi 

50 luAiinneAó if 50 CAp-Ait). 

Oirn-fe a^ PÍ5&.Á1L ati tiAite, 

'S ní móvoe 50 "oeó 50 504^41 rm." 

tlí iMnneAf *oet) óaitic acc mASA'ó : 

£)íteÁ "OÁ jut) Uom 50 tnmic óe-Atid. 31 

XX. 

TTIo óAfVA tu Y ™° él,1 *° • 
>A rhAfiCAit; An ótAi*óim Q t, 

£l1tt$ fUAf AnOlf. 

Cu*|t unwc "oo óuIavó 
•&VOA1& UAfAlt $lAin. 
Cuip Of\C "OO béAOA-p "OUb. 
UAftfldinS "OO tAHfiní UTTiAC. 

fíiút> í 1 n-Áijvoe c'frwip. 
t>uAit an bófcAf caoI lit) foitt, 

Ttt-Afl A mAOLÓCAIT) flómAC T1A CU1|t, 

TTIa|\ a ^CAOtóCái'ó ^ómAC An f|\tit, 
1TIa^ a n-umlóCAi'O ftómAC rr\r\Á 'f pj\, 
1T)Á uá a mbéAfA pém aco, 
'fí if bAoglAó Liom nÁ pint Anoif. 

XXI. 

ITlo $1^*0 tu 'gur mo óumAnu ! 

'S ní bé a bj?uAij\ bar •oe*o CmeA"ó, 

1lÁ bÁr mo cmúi|\ ctomne, 

11Á T)omnAU- mo-p "Ua ConAitt, 

11Á CotiaU, a OÁ1X) An cuite, 

11Á beAn nA ré mbUA*óAn bpóeA*o 

T)o cuAit) Anonn caj\ inf^e 

As cÁiivoeA-pAigeAóc te iu$t 1D — 

tlí biAt) 50 ^éi-|\ acá A^Am 

le buclÁn ctéib *oÁ n^Aifim, 

Aóc A^c "Ua t.A05Ai|\e An omit;, 

Aj\c nA ^jiuAi^e pnne, 

A-ftc An buA'óA 'r An rinrnig, 

1YIa"[\cac nA Láaac mnnne, 

T)Á bAinc A^éif\ *oá bonnAib 

Aft 1nre Calais' An 1me — 

nÁf\ niAimt) f í a bAinm nÁ a ftoin-neAt> í 32 XXII. 

TTIo 5tvá"ó tu if mo múimiín ! 

X)Á 'ouéróeA'o mo glAO'ó Cum cmn 

5o T)oij\e £ionÁin teAt V cio f» 

'S 50 CeApUnns ha n-ubAtt rnburoe, 

'S lonróA mAjtCAC éA*ouf\om 5j\oi*oe 

'S beAr> bAinciAffuftA bÁin ^ati ceirheAU 

A beA*ó Annfo 5A11 moiU, 

A5 50 1 of ciorm *oo cinn, 

A Aifiu tlí tAo$Ai-[\e av\ $mrm. 

XXIII. 

Oi*o *oo fUÁCAÍ aj\ a mborm, 

O1T) T>o X)a buróe X)Á scpíró, 

'S aja mo ó|\oit)e auá t>o outfit, 

Y\Á LeijifpeAt) cúi^e 1Tlt>mA:i, 

Í1Á 5° 10r, í OiteÁin tia bporm. 

50 •oaocpM'ó Af\c "Ua lAogxM-pe cugAm,. 

tlí f5Aipp*ó Aift mo curhA, 

AcÁ 1 LÁ-p mo Cj\oróe t>Á b-jAugA"©, 

*0-jnUA ftJAf 50 *obúit 

1TIa^ beAt) glAf a beA*ó aji tf\únc> 

'S 50 t^$At) ah eoóAi|\ 1 mugA. 

XXIV. 

tTlo $^Á"ó 'f mo Lao$ tu ! 

A Aifvc "Uí lAo^Ai-pe 

tilic ConCubAi-p, rmc CéAT>AT$, 

ttbc t.Aoiri$ tlí tAo$Atne, 

AniAfi óti n^o-ptA"©, 

'S AtlOlfl cm ^CAot-ónoc, 

1TlA"[t A bpÁfA1T> CAOflA 

1f ctióA buróe Af\ géA^Alb, 

1r ublA 'riA flAO'OAib 

'ÍIa n-Am ^611115. 

CÁf\ b'ionx;nA*o te béimie 

*OÁ tAfAt) "Uíb lAO$A1^e 33 Ajur X)éAt &t& An $AO-ptAtt> 

'S ad 5 l,A S Ari nAomtA, 

1 lVOlA1*Ó mAfCAIj; X\A |\élX)-$t^C r 

An -piA^A-roe 5^n cjiaooat). 
'Go teA-^Aiy cugAm *o'aoti-(\ic. 
On n5"P eAriA1 5 A T f-AotAji, 

1lUA1J\ fCA'DATOif CAOt-COm. 

Ó ! A mA"|\CA1$ T1A 5CtAOTl-|IOf5, 

Ca*o *o'imti$ A-j\éi-|\ of\c ? 

Oif\ t>o fAoibeAr -peniT^ 

11Á mAi-|AbeocA*ó An fAojAt cu 

lluAifi ceAnnw^eAf mnc éroeA'ó. 

XXV. 

trio £ju*ó Y ^ t^n cu • 

'S mo $f Át> mo cotúj\ 5eAl ! 

5l*Ó T1Á CÁnA^-fA ÓU$AC-fA 

'S nÁ^ tugAf mo tmti-p Liom, 
1TIa|\ oio'OA'p 1 ^cuniAn^f^óc, 
1 feónrjidíG "ounuA, 
'S 1 5Com-fVAnAio cuttiAng-d, 
1 sco*olA*o ^An múf^Ailc. 
ITlunA mbeAt) An bot^AC, 

1f An OAf "DO^OA, 

'S An pAb^Af rpoctn£te, 
t)eA"ó av\ mA|\cfliiA5 bo-pb fAin 

'S A fjMAnCA T)J SOpotA'D ACA, 

A5 "oeAtiAtfi rotf\Aim, 

A5 CeACC T>0"O fOC^AIT), 

A At-fvc An bfotlAi$ 51 U 

XXVI. 

TTIo gtU" tu '5 l1 f ™° tAiuneATti I 
5^ot An mAf\cfUiAig $Ai^b, 
A bío"ó A-p tAob An gteAnnA, 
TTIa|\ a mbAinceÁ AfUA CAfAt), 
T)Á mbf\eic ifceAó *oon tiAttA, 
TTlAf a mbíot) bójvo aja teAtA*o, 54 *F*vot>A|\ "OÁ cuj\ aji rseAndib, 

1Tknc£eóit ftófCA *óá se-A^fiAt'), 

'S CAoi^jreóit nÁ coirhfieoó^Ai'óe a heAfiiA, 

1VIa^ a mtnot) cot-pee cjiat.dc 

A OAinpeA'o fiit Af eACAiti, 

•GapAiU, g^uASACA feAngd 

'S DuacaiUí 'ha n-Aice 

11Á bAwpróe *oíot Af a leAbAit) 

f>Á Af j?Of U1"ÓeACC A gCApAtU 

T)Á ttpAtiAi'oíf Arm feACCriiAin. 
XXVII. 

ttlo CA-|AA Y ™ ^°5 tu • 

Seo Aiftin5 uttém néAUAit) 
T)o innneAt) A*péi|\ *OAtn 
Af teAbAit) im AonAtí — 
^u^ Cfiícm An ^^ ! 1 ^*^ — 

^U^ tUIC Á-|\ 5CÚ11\U AOUOA — 
TlÁf\ -pATI p^MOCAt 1*0 CAOt-COin, 

ttÁ birmeAf ro éAHAit), 

TltlAlfl JTUAfA'Ó tU U-pAOÓCA 

Aft tÁ|t An tfLéibe Arntng, 

^ATI fA^AJlU 5ATÍ CtéljteAC, 

Acc feAn-beATi AorrjA 
*Oo teAt beAnn *oá bfiéit) of.c, 
TIuai-ja p«AróeA"ó "oon Cfé íti, 
A Aijtrj tJí lAO$Ait\e, 

'S T>0 CU1T) -potA 'flA flACOAlO 

1 mt^poVLAó *oo téine. 

XXVIII. 
TTIo $-pÁT) 'f ^ t^ 11 ctl • 
1r* b-peA$ tigeA'ó fút) *ouic, 
Scoca CÚ15 5CÚ1Í TJU1C, 
t)uACAif 50 5túm c-ftc, 
Ca^oUh cúmneAÓ 
1r* £tnp 50 tútniA|t 
A-p gitUn fú^AC, — 
'S lonróA Ainnifi rno'órhAit tímince 
ftíot) A5 péACAinc pÁ Cúl of\c. 3j XXIX. 

tlí tteit) coit>p Af\ X>&tá] y mo éinii 

TlÁ téme óneif lem tAoiti 

TlÁ t)fós aji ttvÁcc mo ftinnn 

Y\á cj\of5Áii at\ puAit) mo frge 

TlÁ ffUAn teir An t-áijt ntnnnn, 

ttÁ GAitpt) mé te *oti$e, 

1f 1\A5AT> -ATionn cat\ ctiirm, 

•Ag corhfiÁ'ó teif An f\í£, 

'S munA ^cuit^pt) loiinAtn ftnm, 

■pittpe-A*o CA-p tl-Alf AfUf 

A^\ fco'OAó TiA -potA *ouiOe, 

A íxdin 'oíom -péui mo OutOgati. 

XXX. 

A tfmÁ X)uX)A A11 rfitiitinn, 

t)íot)Ait\ 50 Léifi a 5 fileAt). 

XXXI. 

gfSA'OA'Ó C|\01"Óe C^UAlft OflC, 

A Óe^$Áin rtnc UAitne, 

ITU'f t)r\eAb a £>í uAic-re, 

TUjt tÁini5 -pÁm tuAifum. 

*Oo CAt3AT\rAititi "omc mófóuro, 

TTIaóa "oetn ftuAit) "otnc, 

CAOifU§ as btieit hah *ouic, 

CApAtt 5-poi > óe g-puA^Aó, 

'ÓéAnpA'ó cn frtiA*OAó 

*Oe "ó^uim ha t\tiA*ó-ónoc 

Vá "oo ófiuA'óCAni ; 

Tló ctílAró An "oume uAfAit 

5i"ó 511 1\ rhóti An ct\uA$ Uom 

1 feicfmc tuAf ot\c, 

tTlA|\ 'fé crUcc nA ntMome 

"^ni\ ó'olc An *oíot ot\c. 30 XXXII. 

A rhAttCAig nA mbAn-glAC, 
Ó leA^At) *oo LÁtfi leAC, 
£ 1 F 1 5 5° "°zi tJÁfoing, 
An fpeAlAijM'n 5fÁmiA, 
An feAf CAol-fp-Á5<AC, 

Aguf b-^ 111 >oe f^f^™ 

1 n-ionA'o *oo LÁfAC 

A^uf úfÁix)' "oo SfÁft' git. 

^aii a feifeA|\ 'nA mblAt A1|\ I 

^An *QOCAf "DO ltlÁ1fe 

Ajjuf ní te ~5\[Á*o in, 
Ace 'fí mo rhÁCAif. 

XXXIII. 
Sca'oai'ó Anoif "o'bun n^ol, 
A rhnÁ ha ftit bplmc rnbog, 
^o bpuigi'o Anc 11a tAo^Aife "oeoc 
Tlonfi é "out ifceAC fA fgoit, 
11Í T1A5 pojUnm téigmn nÁ pofc 
Ace a 5 10m CAf Cfé Ajjuf doc. Oiblin *Onb 11Í ConAill : Aunt of Daniel O'Connell, the Liberator. 
Calais ah 1me, a townland in. Ballyvourney, Co. Cork. 
Anncfinrn = Aoncfunn, Antrim. 

mtiinif, mwnifin, Morris, who caused the death of Art O'Leary. 
1nfe ^enrileAC, Inchigeelagh, a village in. West Muskerry, Co. Cork. 
Jjoibní OileÁm nA bponn, the smiths (physicians ?) of the Island of the 

Fair, i.e. of Ireland, or perhaps the mythical Uif tia bponn is 

intended. 

An 5UA5Á11 = 5UA5ÁTI t3AffA. 

t)Álx>ni5, Baldwin, the husband of Eibhhn's sister, Máire. He is 
denounced for not taking part in. the vendetta. 

The other places mentioned are mostly in West Muskerry, Co. Cork. 
•piiAf AinAf ah melt) feo eoluif on AcAif peAT)Af ó LAoJAifc, cati. — 
"CeAplmn (' Ce-A plums ' fA céx) tia n-ubAll nibui-óe : Ait 615m 

lAfCIAf, If T>ÓCA I1OTII. 

"An jjAoncAX) : <CÁ An ' ^Aetf ax) ' tAtnAll beA5 fiAf. ó -óoAf 6 

"tYlASCttOTriCA. 

" ' Ón n5feAnAi5 Af f AotAf ' : 'An JfCAnAC ' a cuscAn An An 
bpAfóifce fin. tlfl fi 1 bfAT> ón mtHAnnAin. 

" "Do in 11 All móf Ó ConAill A$uf ConAll : CÁ fé Am A1511C jun b'é 
"OoimiAll móf Ó ConAill feAnAÚAif ah pift iiTióif ú-o .1. "OorimAll Ó 
ConAill, tn.p., A5Uf 5Uf x)ficÁif -o'dblin ' ConAll a bÁcA-ó fA cuile.' 

"tli'l fA CAinc feo 50 léif ac cuAinimi." 

CÁimvo An-bui-oeAc "oen AtAin peAT>An 1 x>cAob Ájt sccifcoAnnA -oo 
féi-óccAc "oiíinn. 37 

xv.— An SAtíiíuviceátwó. 

(túc. X, 25, 29-37.) 

An cACAin pÁ*oj\Ai5 Ó "Oinnnín ccc. SÓ5CAf, m., delight, pleasure. 
CHnb|\Ac, fcAile^c, tcácac, shady. 
*Oo -pó-soin, who greatly or ex- 
cessively wounded. 
XeiDiceAC, a Levite. SATri-jtAiceATiAC, a Samaritan. 

"Oo léip-j^D fcpupAll 6, he felt 

complete compassion. 
T>'Amuf, x»'u]aca^, at once. Cum TofA ATI urc)$CAif 
Do cuin •oti^eA'oóiíA feACC 
Ceif c "oen tf ó-pc ro : 
" Cia hé mo coifiAffA ? " 
1f vxiAin TTtAeASftA mfrtanA-jt, 
Sati CAinnu feo mneofAt) : 
" T)o írí peAtA CÓ11A, US, 

A^ 5AOÁ1I ATI OÓCATp, 
Ó SAlAim ÓmbrtA1$ 

5o lejvicó fíof ; 

If XK> OUATl fATl -pox) Leif 
"bumeAn c-peAóA'oóTtti'óe, 
T)o t)AfC 'f "oo no-gom 
íp "oo nocc 5ATi rfóCATpe 
1f "o'pÁ^ pÁ "óeoTó é 
5o bfúi^ce bjteoTóce 
1f An bÁf n-A corh^Aji. 

"OO §AÍ) f Av^JIC 

An cj\eo UA-p éif rAmAill, 

1f TIUAIfl U11$ A XJeAfCA A1J\, 
*Oo jUíAlf fé CA1f1f 

Uaoo tAll, "oen opaIac. 
t)A seÁpn ^ 11 moiU, Ann 
^u^ fttít teTbíceAó 

le hATf ATI OAT it fin, 

1f aj\ bfeicfmc mí-cfuC' 
An otArp tmn *oo, 
*Oo $At) 50 coirhtij;eAC 
Uaoo tAU, *oen rftige uató. 38 

" ACc tÁfilA. z\iÁt, 5ti|\ 
$a£> 8Ariif\AiceÁnAó 
1 •ou-peo ha nÁice 
1tia f\Aib ^n uáitiaó ; 

A|\ 'ÓeA'pCA'Ó -ATI OtAI^ *OÓ, 

1f é fUAit)ce 50j\ct!i$te, 
T)o léi[\-§Ab fCftipAtt é, 
'S if é nÁp obtnc; *out, 
tt-A tjAobAji 50 bfiofrin^teAO. 
t)A $eA|tti $ti|t óeAn^Ail fé 
A óneA"ócA sneATnn^te, 

1f "ÓOIfC fé A1TIAÓ o^tA 

píon n-A óeAtAnnAib, 
1f ÍLe óneAftngteAó ; 
T)o Cuija é At^ a AinriiTóe, 
1f é pém n-A f:A|\jVA*o-fAn, 
A5 fnibAt fAti tAtAi$ &t 13 ; 
T)o tiormt-Aic T>'Ainuf é 
^o cig bf\eA§ CAbAijwe, 
1f Annfom tt»5 Aif\e "óó. 
AmibAifiu Af\ mAi'oin 'f ^ 
A£ cuj\ óum beAlAi£te, 
leif An ófuói|\ eA^nAó : 
" Uc35 ic $tAic-fe tuMm 
An T>Á pi$mn geAlA j*c, 
1f fAiltige nÁ "oeApniAt) 
"Oen otAf\ peAnnAix>eAc 
Y\Á "oéAn 50 T>UA5A > o-f a ; 
1f niÁ bíonn eAfnAtfi aji 
An méro fin atp5it>. 
UtntteA'o 1 n-A bA^fiA-fAn 
$eobAi|\ 50 "OeA^btA 
llAirn-re a^ CAfA*ó "oAm." 

" Oa aca *óen cj\iúi\ fom 
*Ooc t)ói$, a -púm "oil, 

t>A ÓOfhA-pfA *ÚlÚltÓ(V, < f\C 

"Oon otA-ft bf\úi$ce, 
T)o $om biteArhnAi£ ? " 39 

T)o La£)*.Mp 50 nió"óifi.Aj\ 
An •oUge.A'oóirt Léir : 
" An cé "óem cfóaaijte.' 
a.\|\ íofA c^itneArfiAc : 

1f "oém-fe aitjuf 41 f\." 40 XVI.— CALL HERE, SIR. 

*' An SsotÁine l)occ " (.1 sCAtATTotuiiA) *oo f^fxioO. ^,5 AijneAf le, Ag CAinc le, talking 
to. 

tugAf pAft-f tnl A^t, I cast a side- 
glance at. 

1 5comne, 1 n-AJAJT), in return for, 
corresponding to, " against." 

Sl-Ac-btLAlA-ó, the act of beating 
with a rod. 

T)o cutjteAf ah •oopuf ahiac -oiom, 
I ran out through the doorway. 

pointi, mo^An, rnópcruiT), much. Aj-uf puAT)A|t rmiie pum, very pre- 
cipitately, in a violent hurry 
(likely to do damage to another). 

tló 511 n cuAf, 110 50 nx»eACAf, until 
I went. 

"Oo 5tAr»-TrieADAif, by rote, by 
heart. 

triAol-AiseAncAC, stupid (dull- 
brained). 

CeAn5A coigcjiice, a strange 
language. 1f rtiAit a cuimrnjjim Af t\a pocAit peo : ni'l Aon cuirhne a^aiti 
A-jt food I, AtA bit t)éAf\tA *oo ctop ^ómpA, 'pé prn le jv&ó. mÁ 
cuAtAp, nio-p cut-peA-p Aon upuim iotitica. 5° "oeirhiti, *oo cuii\eA"ó 
via pocAit -peo im' meAbAifi te plAiu CAOit cpuAró cuitmn. 1f 
mAti po "oo ttnc pé AtriAC. UimceAtl te x>Á fiem btiA*óAm ó pom 
•oo ceAp mo mÁtAif\ A*;up m'AtAHA 50 tvabAp ctiíormA 50 teop 
cum *otit aa n;oit. T)o cuA-p 50 "ocí aii psoit, 1 n-ein-peACc te 
mo •óeA'pbfiÁtAi-p, Ar> tÁ 'tiA "óiató rm. t)í pm 50 mAit ; tm> 
furóeAf Af\ furóeACÁn imeAf^ tia f5otÁif\í. t!)í ^A-jvpun 'tia 
pui'óe tm' Aice, Aguf bA geAffi ^u^ cuvpeAmA'p cauiu a^ a céite. 
tlí f\Aib pocAt im' pttnc-pe acu 5 Ae>ó1 ^S' ^S^f ^í f é f™ mA V 

ATI 5CéA*OT1A. 

"DíomA-p a^ Ai£neAf te óéite aj\ peA*ó CAtriAitt, nó ^uft 
buAiteAmA-p a óéite. T)o tÁ-ptA 50 bpeACA ati mAisppcif é pin 
•óom' rjuAtA*ó-fA, A^u-p tÁini5 fé cu^Ainn Agtif *o'"piApitiii§ ré 
•mom CAT) pÁ nÁ|\ jtACDAf Aif pém. TkibApc teif nÁ péA-opAirm 
fin *oo •DéATiAm muriA •njjtAO'ópAimi aiía 'pAn n^AeTnts. 

"TÍUAiit a buAitpro Aon "ouitie *oe tia p s;otÁij\í tú. AbAip 'Call 
here, Sir,' " A?f eipeATi. 

" ttí •oéAfitTA'o," AffA mife, " niAtA "DéAttlA it^eAt) ua p)CAit 
fin, A^uf ní't Aon "DéA^tA A^Am-fA." 

CÁIT115 cú Atitrpo óum t)éAtttA "o'-pogtuim," AfVf ' ad mAipr^T^ 
tiom-fA, " A^uf CAitp*ó cú ' Call here, Sir ' a fÁ'ó." 

" tlí •oéA]tt;A , o," AtifA mife 50 ceAnrroAnA. 

" IDuriA n*oéA , |At:Ai , ó cú ' Call here, Sir,' " Aff' etfeAn, 
" cuirfead ar dhruim Dhiarmada thu, A?;uf CAbAfpAt) trióe 
buitte "oen cptAic peo CjVApriA at> "otiotnA úuic" 41 

tp cuiua Liom," AffA mrpe, A^uf tu^Af fiA-[\-fúiL aj\ An 
trootujf i -acc ní túifse tu^Af An féAóAint rm nÁ niA|\ tonhAif ré 
An ní *oo bí ajv m'AisneA'ó, At;uf *oo cui-p fé é rem toi-ja mire 
A^uf An "oonuf . 

" Ua^ Annro cu^Am, a 'ÓiAfmAi'o," Aj\f ' é. 

t)uACAitt món tÁi*oif\ T>ob' eA"ó T)iAfmAi"o ; bí ré cimce^tt a 
cúi$DéA5 nó féx>éA5 T>e bUAt)AncAib T)'Aoir . CÁm-15 "OiAfiniAro 
cui^e ; -pug An mAiprci^ oj\m-fA, A$uf £05 fé fuAf i*om a X)á 
LÁirh mé, A^uf cuif\ ré aji T)f\uim 'ÓiA-pmA'OA mé. t)i mo t>Á Uiirh 

Att CfOÓA*Ó AnUAf Ajt OfOLLAC T)lAttmAT)A A^Uf 5p eiTT1 ^ 1 ^ OfltA. 

Hi péA*orAmn cof\ T)o cujt AfAm pern, acc AmÁm 50 jvAOAf a 5 
lAftjUit) An mAigifCin t>o ouaUyo tern' cofAib. te ;$ac Aon 
buitte T)Á "ocu^At) fé T)Am, "oei-peAt) ré — " Anoir, An nT>éA-ftrAi*ó 
cú •' Call here, Sir ' ? " 5° "oernim, ní jiaio An ^Lóf\ 50 lérp 
Ai^e pém, niAf x>o cuinmn-re béic fAT)A ájvo AfAm rem 1 
^comne ^ac buitte *oÁ *ocu5A*ó fé t)Am. Cum r$éAL 5eAf\f\ "oo 
"óéAnArh *oe reo, bí An mAi$iruin "óom' flAC-buAUvó, A$uf rrnre 
Ak£ DéiceAt) nó 50 *oun5 ré An pee buiLLe "óAm. Annrin 
•ouDAi-pc fé te "OiA^mATO mé *oo tei^eAn AnuAf. Com Iuac if 
■puAfVAf-fA bomiA mo cof Af\ CAtAtn, *oo ctnneAf An "oofuir AmAó 
*oíom A^u-p ruA*OAf\ mrhe rúm ; A^uf níoj\ rcA"óAf -ptAm nÁ 
óovóce nó suf CuAf 50 t)cí mo rhÁtAij\. 

"Da oeA5 An rhAiteAf *OAm mit a bAite An US rm ; bí cnuAg 
móf A5 mo rhÁtAii\ *OAm. acu "oo CAiceAr imteACU 50 t>cí An 
fsoit \Á Art n-A DÁfAC. ^^t^ 1 ™"!^ n Á$ tuilte.Ar níof mó 
•oen cfLAiu "o'-pAgÁit 1 "ocaoo j;An ' Call here, Sir ' x>o fiÁX), 
acc mA ionA*o fm. ir mime "oo "óem An mAipran mé *oo rmAó- 
cn$A*o mAf $eAtt aj\ é T»o fÁt) ^An cúir. 

t)íof A5 An f5oiL fin An peA"6 cattlaiU, mAit rut a^i féAT>Af 
pomn t)éAj\lAk x>o tui^fm. 1f rriAit if cuntim Uom An " Primer," 
nó An céA-o teAOA-p, 50 téi-p *oo beit AgAm "oo glAn-meAOAi-p, 
aóc nio-j\ tuigeAf roCAt a-|\ t)ic *oe. 1r "Oóca 50 nT)éA|\rAit) An 
téijteoi^ 50 nAit» mé mAol-Ai^eAncAó, A^ur o'péToi-p 50 nAib 
cuto *oe fin fém A5 bAinu Uom A5 pojtuim tDéA^LA, acc 50 
*oeimm cá -OAome beó róf A-oéAffA'ó 50 ^tAbAf SAfCA 50 Leóp 
^5 fogluim cteAf A$uf AttittÁn A^uf f^éAt A^uf neite eite fAn 
n5 Ae>01 ^5' T AV[ Aimrin fm. 42 

1f é mo tu-Aimm-fe Sutvao oLc An óuítia *oo £>í inf nA V501L- 
e-Annaib uuAite, tern' Unn-re, cum eottnr "oo tAbAifc t)on -AOf 
05. "OÁ T)ZAX)AntAoi oroe^f *OAm-t\A, ah céAT) tÁ "oo cuAf -att 
at\ 1*501 1 fin, im' teATi^Ai'ó féin, fan n^coH*;, "oo ^i*ofeAt) 
•pé m'mumn cum 5t*eim "oo b^eit níor éAf5Ait)e a$ teArvgAró 
coij;cfíóe. tlí mife AmÁin *oo bí 5A11 t)éAf\LA t>en mem fsolÁiju 
*oo bí ^5 An f50it pn ; bí ^ac ce.ánn aca n\An mé féin An a 
trout Ann *oóib An "ocúf. T)'imtumír Án gcteAf-A, A^ur 5AC 
CAite^m Aimfine tmti ng^etnls. 43 

xvii.— FAitCe t)ReA$ aoraC ati ceoii. ^o rxAO-otriAts impulsively stubborn 
or fierce, fitful and often angry. 

5ati fAefeAni, without desire to 
assist. 

tem' cáitvoid 5A01I, with my re- 
latives. 

Ú\\ jlAf , /., fresh and green spot. 

CflACX^Atn = C^tACCpATTIAOIT), WC 

shall talk (Aft, of). 
ScÁx>-ó^uitineAU, stately fair 
maiden. 'T1 a f Iaoo, in a pile, in abundance ; 

more usually as 'tia flAO-OAib. 
•Orun-oe, T)|iuix), cnui-oeoj, starling, 

stare. 
■piolAt», tolAft, ioIjiac, eagle. 
Sini-o 50 cnéAnriiAp 'tia T)eoiT>, they 

exert themselves manfully in 

pursuit of him. 
50 pAttTi, wearied out, run to earth . 
50 fÁrxA, handily, expertly. 
Ap a scoip, with proper skill. I. 

1TUc Vftuife geAt nA n5j\Ár "°Á$ T>CAbAi|tu fLÁn itif An méiT) ftn, 

Ó tÁ^tAiriAip 1 ^cém p eAt f a bait. 
1TIaj\ a mbíonn t>Ap Ay ^aó áic opAinn 'f nA mnÁ linn $o CAOtmiAp, 

5a n pAefeArh, ^ati T>AonnACC, ^ah speAnn ; 
RACAmAovo "oon f€Áij\ fin 50 ClÁt* ^eAt ua mtrniAn, 
TTIa^ a lAOAjvpAVO tiA rrniA linn if jjAi-ppiT) te -porm 
'S ceA*o corirfAfo tern cÁifVoio $aoiI nuAii\ tt\Ácct;Am p An ti|\-5lAif 

Af pAiúce D peA$ aoiiac ah ceoit. 

II. 
tTIo flÁn A,n ^At) cum mnÁ '^up peAjt fAn ÁicfteAb fAin cimceAlt 

Ó -pÁ5ATin fé ATI ^ ^^" 5° ^o 1 » 
'S mo flÁn cum mo cÁijvoe nÁ peicim pern aj\ aoti cop 

'S mo f lÁn cum An méit) út> fAn 61 It ; 
tTIo plÁn cum nA hAOAtm ^au CAtn 5A11 pitted, 
'S mo plÁn cum nA t)AnnT)An, if 'rrroo peAtfiAp-bpeAC mnui ; 
TTlo plan óum An ceAmpAillín út> Ájvoa nA Cuilce, 

1p mo coat) plÁn cum ^aó pcÁ'o-bpuinneAll 05. 

III. 

V)íonn An plumA "out) 'p An c-Áipne 50 hÁtvo Ap tia cpAobAib 

1p uoIa buróe 'ua plAot> Ann £An oeAnn ; 
An cuAicin ip puAipce a bíonn nuAip ctiApTnnseATin ^aó Aon-OAl-U 

'S a puAim bionn 50 hAOpAC fA gleAnn ; 
tDionn An "opuroe '^irp An peAbAC aj\ bÁpp ^aó bile, 
An ptolAp 'p AT1 cpeAbAp Ap An x;cpAnn 'ua comnib, 
An pmótAC bmn A5 lAbAipc Ann 5AÓ Am te bÁpp binnip 

Ajt tTAitce bt^eAg aotuc An ceoil. 44 

IV. 

1r fó-bfieA$ í t)énuf nuAijA a téi'óeAnn fí óum furóe ; 

t)íonn tonn|iA*ó 'guf roittre 'nA clot), 
A^ur rAO€A|i nA nAotn ngeAl "oo •oemeA'ó fAn oróce 

5-Ati fcÁiCfe, 5A11 bínre, 5A11 bójvo ; 

11a CU1^p TlUAIf 051*0 1 5CÓ1f\ A ^CU^tA 

tHonn a bpeACAÍ f5At\tA r^A^tA teó, 
A^ur *ooill 50 bpeicro £^ 1 $ 1>0 A pmcAt) caj\ éir a "orufvjif Ann ; 
t)íonn rriAroí choice jtAobtA toftifce, ir fó-b-peAg |vitp*o fCAng 

Aji jMitóe b^e^g ao^ac An ceoil. 

V. 

t)íonn A11 f\Áf Ann, 'r ^ 11 pAt)AC Ann. 'f ^ 11 pi-A"ó bw'óe aca a$ 

fAOtAfl, 

1r rínvo 50 C|\éAnrhA^ 'nA "oeoro, 
Ujié coillab, cjié ^jAoigeAncAib, cjié Aibníb, 'f cfé fléibab 

5o tipjigro é a^ tAob cnuic 50 j?Ann ; 
1f Aoibmn peA-p An furmce 50 bmcmneAC leó, 
x\$ur imf\i"o bÁifie 50 rÁrrA Af a 5001^ ; 
1f CAicneAtfiAC Uom j;ac eúilponn "oeAf 05 

Aft -pAitce bfieAg ao^aó aii ceoil. 

11í -peATJA-p cia CAn An c-Arh-fún ro, acc "oei^teA^ sujt tx> cuf\ 
beA^ beAnntngte, at:á 1 P 01lJ 5 Cmn 61c, amceAll nAoi mile 
ón n'OpoiceA'o (.1. ó 'ÓnoiceA'o nA t)Ann*OAn), *oo T>eineAt) é. 

1r beól-ovoeAr irneA-ps nA nT>Aome fAn sceAtmcA^ ro sujt 
•oem r\A bAingit An ciij\ ro fAn onice, A^ur nÁjt b'pof cat> é An 
Aoijvoe beAt) ré, rnunA mbeA*ó beAn Áijngte *oo connAic An 
obAijt A-p rmbAl, A^iif AnnfAin "oo fcop fí. — IThceÁl Ó DuacaIIa, 
DfKnceAT) nA t)AnnT)An. 45 xviii.— mónuAS sxxeúeAl. 
" 5Aet)eAL " *°° rsT 1 ^ ^- A f'lÁti -pÁn "OOTTIAn uile, •OUOflÁn 

An -ooiTiAin uile, let the whole 

world be challenged. 
5lúin Aji slum, generation after 

generation. 
TIa mAOileAnn mbÁn, of the white 

(bright, glistening) summits. *Oo-o 5|tÁx)AX), to love you, loving 
you. 

JJuntA, pungent. 

ClA^A^-ceol, streaming or shower- 
ing music. 

Tli tiiAicpTiTi, I wouldn't yield or 
give in. ^AeiJeAt mrpe. ÍIac nAfAt fAin ? 5^ e * óe ' A ^ 1fn c^ovoe, 
5-&e"óeAt 1m trieon, ^ 6 * 06 -^ óm feAéc firmreAjt 5 Ae,DeA L- 
5Aet)eAt rrnfe A^uf mé '5Á TfiAoróeAiíi. A flÁn pan "ootfiAn uile 
driest) ^e^eat A fÁttu^A'ó. 

"Oob' UAfAt mo f eATi A^uf mo fintif eA-p. t)A mAix a Djrogluim 1 
LeAt>ftAib A^uf 1 ft;oLAiD. t)A Cfuinn a 5CIAU 1 scomAittlib. 
t)A UiAt a Lám Agtif t>A caUtia a v;cttoit)e 1 ^caCaio. "Da CAif 
ia*o Le Ia^aio. t)A X)áua te nAimT)io. t)A lutriiAH a téim A5 
Pa*óac ua 5CU0C pÁ tAiuneAtfi stteine 51 te. 

1f uaCa tÁnAv; — 5IÚIT1 ata glum. If -pm l X)Á Dpinl me, cnÁm 
"OÁ ^cnÁm me, -pmio-p t>a -pmio-p me. 1f mé a n-oi$fve — oijt^e a 
moji-CfioVOe A^uf a móf.-meoin A^trp a móf-gníom. "UAfAl An 
oi$f\eACC fAin. 1p ha^aL tAjt "0A011H0 An *oomAiii mo firmf eAf\-f a. 

TIÍOj\ CU1-p "OlA A fAfUgAt) tAIAtfl A^ tAlAtil. 5 Ae *° eA ^ IHIfe A^Uf 

im Jae'óeAl, *OAm 50 T)Céit) nA feacc ftUAifoe of mo cionn. 

1f í 6rpe mo tij\ — citt Aoibirm aja ucc ájvo r»A "cconn. If 
Liom-fA í "oetn ceA-pu pem óm finnfeAjt. ét-pe mAOjvoA ha 
mAOibeAnn mbÁn. (íh-pe tia ngeAi-f^ut ceoit A^uf tia uSLeArmUA 
■p-OAoic. Vp ctiom a co-fiA'ó 'ha 50fUAio bfAnAif. 1f rmbrp a 
-péA]\ A|t OAnUAio. 1f Ájra a cf\iiin 1 5C01UX1U. If curhfiA a 
uLáca ata toitAib. 1f binn a hem Att £éA5Aib. 

5ttÁt) mo c|toix>e tú, a mÁíAij\, a éi-ne. Vf mé "oo LeAnb. 
T)e*o cjté mo co-pp, mo pmi, mo cf.oTóe. 1f teAC "oúttAACc mo 
Cf\oix>e •cot) gjtÁ-óAt). 1f leAC coitAt) mo meAb-ruó cmn ic 
corhAi^be. If LeAC ^UocAf mo lÁrii ic §nó. 1f leAC tút mo 
géA^ fA mbeAfinAin a^ |\tiA5At) 'f A 5 cof^Ai-pc *oo nAtfiAT). t)A 
tú tVIATfl t)A tít\ *oo S^^^^^a^ \ Á S U V "° A V AT1 *0 1A *° A n-A"ótAAtm. 
if cú if cítA T)óib 50 "oeitAeAT) x>oriiAin. 40 

1r í mo teAnjA An $Ae*óil5 bmn. UeAngA ha mi tee pvoA 
T)Iia*óati. An óAinnc bof\b cj\éAn, An CAinnc Cunn óeoit, An 
^Ainnc geA-pfi guncA, An CAinnc tionrhAf tUAt-poclAC, An 
cr-put-CAinnc gttÁ'óA, An boitb-CAinnt CAt&, An "oeAf-CAinnr; 
pie A^ur -pAit) A^uf pif téigmn. 1f í ^ 1V>$<a í ^F teAn^tAib 
An "oorhAin rhóitt, 01^ ir 5 Ae>Ó1 ^ *°° 6^Ap í, Y if 5 Ae *ó 1 ^ ^ CA r 
í> 'f T S^ 6 * 01 *' ^ ^úb. & teAn^A nAfAo mo finnreAjt, ní 
cU>ir£eAjA óm béAl 50 bjiát acc cú. 

Aoibmn An ceot ceot ^^^l- "buA^ An bmnif 'nA rnbéAtAib 
A^uf 1 rnbAn-juib a méA^i. 1r bmn bujt remm, a itiaca A^ur a 
ingeAnA gAeiteAl • 1f fUAifc pogA^ nA clÁij\ri$e bmne 'r if 
meA*ótuó clA^A-p-óeot nA evince 'r ir pocrhAf ^eATi) nA píbe 
rmfe as 5 , píof\i$A , ó g-ACoeat Cur\ caúa. 

^Ae'óeAt rmre. Cá bf tnl fA "oorhAn cÁit níor uArp te ? 
5-Ae*óeAt nure ; 'r ní rhAitpnn rttoi$ *oo neAC t>á ^u^At). 
^Ae*óeAl nr.re, ir cá bpiit a fAjUi^Ao rAin ? 5 Ae>óeA ^ ™ift — 
ni'011 curn T)ia peA^ "oob' freAnjt nÁ 5 Ae>óeA 1" xix.— t>eAnru\cc Dóinne. SeAtnuf T)Alt 1TIac Cuajiua ecu. fTA mtnjui A5, beloved of. 

xNjt ctiiji cu a Mac, have you ceased 

to prosper, lit. have you put the 

bloom of it all off you (-oioc 

understood). 
Cuim, protection. 
"bAliormiAji Air &}\ rnÁm, wlio wast 

abundant in floating things. 
tlA mbAjic, of the barks (boats). 
Sat)Da = SAX)b ; mo x)Á ÓAT)bA = 

tno -ÓÁ Sai-oo, my two Saidhbhs. 
go fjieAtriAijc, may . . . spread. 

extend (opt.). 
SAoiteAtiiAil, funny, pleasant. tli -oe mo -óeAptiiAT), I am not 
forgetting. 

Cpoibe ^aii cjtUAr, the open- 
hearted (generous) man, lit. 
heart without hardness. 

nó 50 -ocilleAT», until I return, 1 S, 
pres. 8ubj.= no 50 bptleA-o. 

VóÉTÍS shortly, soon = jati rhoilL, 
rutAb pA-OA, rul a -oci 1 bpA-o. 

'mo ■óéir> = im -Ó1A1X), after me ; 
mo cfioi-oe 'mo -óéi-ó p. p., 
P. F. is my heart (love) left 
behind me. I. 
A í)úinn -a bí a 5 Síob Ciwrm, 

A tjóinn a bí pÁ inuinn A5 a LÁ11, 
A t!)óirm ha scneAC, tia ^cac 'r ha nviiAt), 

An bpnl cú Uac 'f a* ctiif zx\ a blÁt ? 

II. 

A t)óirm a bi a£ fliocc éibin pnn, 
A "Óóirm a bí pó ctrnn ha tltdtt, 

A ^eAn-beAii AOfDA X)a $linn 5Uf, 

A t)óirm 5A11 jut, eÁ rroeACATO ah u-iAfS ? 

III. 
A t)óirm a bi a 5 ftioóu In ha ^cac, 

A t)óinn a bí a 5 tiiac Ainx ^au cam, 
A "Óó-mn a bí A5 CLoirm ITIileAt) 1 bpvo, 
A l3óinii bA UonriiAji Abe Af. pi Aril. IV. 

A l3óinn a bí A5 t)o*ob T)eAtiv;, 
A "Dómii pÁ'n éini§ peAfS ha bpAnn, 

A í)óirm t,e'n clAoróeAt) ha mitce -plAic 
A "Óómn 11 a bpeAn, ha h-oac 'r ha ^jtiAti. 4€T V. 

A tjómn tía mbf\A > oÁn if nA mt>|\e-AC, 
A "Óómn ha mbAftc if tia tnAC túo$, 

Cui^pe-At) beAnnAóc LeAC-fA, A*t)ómn, 
Ó *o'f?Á5Af mo tón te tx> tAoitt. 

VI. 

"O'fÁSAf A^A^-fA 1 "OCAIfglt) A T>-UA1$e 
t>1t1$TO 1f tltLATO^i, t)f\1At1 1f Rólf, 

TTIo *óÁ &óX)X)a, mo tó cfULAige ! 
UÁ a^at) uAim-re tf ttyigro nó "óó. 

VII. 

UÁ oóCA-p, A^uf ní "oo rno toit, 
A5-á*o-fA i t>pof 1 "ouAifpt), a "Óóinn ; 

ITIo ó|\oi*óe, mo ónÁim, mo cjuod 5A01I, 
TTlo St^Á'ó nA nAorh, a^ rn txeAnnAóc teó. 

VIII. 

t)eAnnAóu "oon óomAf\fAin pÁ cé*vo, 
t)eAnriAóc "OÁ ^ctéi^ A^ur "OÁ *ouuai£, 

t)eAnnAóc *oÁ n-óige if "OÁ n-Aoif , 

t)eAnnA<ic teó, tia mítue beAmiAóc uaitti. 

IX. 

Ó CeAnAnnAf tia 5Cf\of, ó "OftoioeAT» ÁtA, 
5o t^eAttiAige btÁC mo tteAnnACu riAn 

^Sttp HomneAtt» ruiotiAtvo íofA An S1ú*o 

<\ja a ópuii i n'OfoiceA'o x\tA Le-pAb lonrhmn mé. 

X. 

11 í *oe mo 'OeA^wiA'o pÁpclÁn Paoic, 

plÚ|\ T1A lAOÓ "OO Tl-A tfteit') Á1JVO, 

An c-óisfcA-n rAoiteAtriAil foiUJifi fti vtf c, 

« 

Cfloróe 5^n cfiuAf if péibe lÁrh. 49 XL 

t)eAnn.Aóc jmoi tpí te riAoi ^céAT) 
t1^im-fe "oó péin if *oá $aoI.; 

íló 50 •ocilXe-A'o pó QW ó SíoL tléitt 
ttlo Cftoróe 'mo "óéit) p-Á^uLÁn pioic. 

XII. 
UoifrtJift «Aim-fe 1TT01U 'riA 5«on, 

"Oo túcif if "OÁ ótoinn te SjUt), 
TTI'oóc ^céóx> beATin^óc ^aoi "óó "óéA^ 

"Oóit) 5^n téAn x>Á ^coiTtiéA'o fULn. t>|ti5i-o if RuAi-ópí, etc. : The poet's children ? 

CeATiAnnAf, Kells, in Co. Meath. 

pÁpcUn -pAOic, Bartley White (" Wheet "). 50 xx.— s^éAt ar An T)neoiUn. *Oo caiII = x)o cjieAC, who robbed 

her of. 
CAii^éipe, carrier. 
buct fiopA 5iop^A, small retail 

shopkeepers. 
A5 bpeAtntiJA-ó, A5 -oeAttcA-ó, A5 

AtriA^c, looking. *00 blOt) A1ftTN COfATlCA A\\ lOTTlCAft 

leif, he used to carry weapons 

of defence. 
CAilleAT), was taken away. 
Cat> T>o fc-FT^ "óuic, what harm can 

you do ? 
A -peAn-builte, his full blow. Seo niAf\ X)o bAin An T)f\eoiUn fÁf Aril *oe peAj\ *oo CAibb a ncA*o : — 

t)í CAi^|\éi|\e mf An CfeAn-Aimfif t>o bío*ó a 5 CAbAi|\c tAfCA 
ó fiopAib mo-pA 50 *ocí bucc fiopA 5io^|\A. THa-ja bu*0 mime aituii£ 
■pAn oroce é, T>o bío*ó Aij\m cofAnCA aj\ lomCAfi beif, A-p ^Aicciof 
£0 ^CAf-jTATóe ftobÁLATóe *0o. A5 "out ón mbAile móf\ *0ó A-p 
■put) tia cuAite bÁ bf\eA§ jféine, fCA*o fé a-[\ ah mbóÚA-p a$ 
CAbAif\t fSíte T)Á CApAtb. A5 b-peAtnugA'ó tA-p, cbArOe t>ó, 
connAic fé péAfi pat>a rmlif CAob tfci$. CuAit) ré irceAC 50 
tnbAinpeA*ó ré xjAOÁib pei^t *oá CApAbb. Úa|\La 50 fiAib neAt) A5 
•o^eoiUn Ann A^ur be bmn bAinue An péiji CAibbeA*ó ah neA*o 
aji An *Of\eoibín. T)'eiuitb An reAn-T>iieoiUn aiuac .A"$ur "oubAijtc, 
" "belt) rmre rtiAf beAU pAOi mo neA*o *oo CAibbeA*o." 

" Cat) t>o fonjiA *óuic ? " A^tf ' An CAif-péi-pe. " Cia An nóf a 
mbeiteÁ ruAf biom-rA, a jwroín fuAf\Ai$ ? Cia ah beAnn acá 
A^Aftl-fA o^c ? " 

" t)eró 'fior 45AC A f t>^bb," ^rT' An •ajteoibín, " ói-j\ ní'l bjtAon 
ríonA nó bfAnn'OA cÁ fAn ^cai-^c a^ac nAC n'ooi-pcp'ó rmre Af 

pilt) An UÓtA1f\." 

" T)éAn *oo "óíóeAbb," Aff' An CAi<tv|\éi]\e. 

AmAó beif An "01x601 bin A^trp "o'eiuilb fé Af coca An cfoiti§ 1 
n-A ttáib An bHAnnT>A. tlíoft betf An ^CAi^éi^e -oob' pAitbi$e. 
ÚAffAin^ ré a cbAttteArn A^ur fAoib fé An x>|teoibín a rhA'fibA'ó, 
aCc ca*o ai|\ a^ buAib fé An buibbe aóc aj\ Coca au bAi-[tiUe 1 n-A 
-pAib An bfAnn*OA. tuic An foiteAó AnuAf Af An mbótA|\ A^uf 
•jnnneAt) píofAÍ "óe -Aguf "ooifUPA* An bfVAnn'OA. T)o óuif fin 
peAfs An-ttio-p a^ An 5CAii\|\éii\e boóc, 61 p ní t\Ait> 'pof Ai^e cia 
^n beitf 5éAb *oo béAfpvó "OÁ ttiAi^if ci-p pAoi "óo-pCAt) An bttAnnx>A 
nuAit\ t^^* fé a bAibe. t)í An-f eA^s aij\ teif au .■o^eoitín A^uf 
nuAi|\ *o'eicibb An *o-peoibín ah An foiteAC p'onA, tAfiAAin^ An 
CAiTtféine a feAn-buHbe x>en óbAi'oeAm beif A-n ^ceAnn "oo 51 

f5 1 °U<vó "oen -o^eoitin, ^óu tuic ati t>uitte a^ av\ poiceAó 1 n-A 
f\Ait!> av\ píon, Ajtif fiirmeA"ó *ÓÁ teit *óe. T)'itnci$ Ati *oj\eoiLín 
teif , ^s pa^tiAil An óAi^éi^e 45 firiAoine-á*ó -pÁ n-A AiriiLeAr A5ur 
pÁn scoi-p A Ctnjt AT1 "ot^oitiTi ^ 1 ^' A 5 l, r A 5 mAÓUTiAni pxoi rriA^ 
^Lacjwó a rhAi5ifCif\ teif ntMift tiocpvó fé a Dalle. 

" 1f luga ná FttigiT) niÁtAit\ •otAoo-xVóttAift." bíceafi "OÁ tjfíg 
fin 50 rr.^it'oo nA nédnait!) bea^A, A^uf nÁ CAillueAf a neAT^ACA 52 xxl— An seótó. 6o§An TIua"ó Ó Súitliot)Áin ccc. Seócó, I1L1T), lullaby. 

*Ootui-cúI, ra., haft. 

1olAfi, jMolAfs iot|tAc, eagle. 

Ha fseol, ha fséAl, of the tales = 
famed in story. 

Cpeon, tpéAn, lusty hero or 
warrior. 

CtajtACA, ctijtAticA, heroic, con- 
nected with deeds of valour. CI05AT), CAUDAL, helmet. 

X)udiia, dark, obscure, opaque. 

CtiTTi5|\Ac, ceAnncA, press, diffi- 
culty, hard plight. 

Aicte, gen. of AiceAX), use, service 
= ACAip, gen. act/a (ACAi^e), ib. ;. 
eAT>Ac Aicce, serviceable cloth- 
ing (armour). Seótó, a coit ! 11Á 501I 50 t:óit ! 

*Oo geotiATtA 54 n ■oeAtwiAT» UATft;e $aC feóiT) 

T)o 01 a^aT) frnnfeAti fío$X)A f\ótriAU 

1 méi|\inn TAt-$LATr Ótnnn ir 6o§atti. 

Seótó, a toit ! nA 50a 50 póit ! 
Seótó, a Lemtj ! a cumAinn 'r A fcóifi. 

ITIo ÓÚ15 CéAX> CUTUA'Ó 50 "OUtiAÓ t:aot tiftón 

Cú a 5 fiteA'ó nA fút 'f "oo torn S^™ ^ 011 1 

II. 

T)0 geotiAT1\ A-JA T)UÚ1f ATI C-Ut>All 1*0 "OOlt), 
T)0 OÍ A5 ATI *OC|UÚtA 1 5CIÚ1T) t?A01 ÓÓTUAT) ; 

An fCAt? *oo trí a 5 Pati — t>A sjteAnuA An cfeóro — 

'S An cfLAU T)o t>í A^ ÍTlAOTf nío'ó "oíon "oo 'f cjteciit l' 

Seótó, a toTt ! -]-pt. III. 

*Oo $eot)AT|\ at\ CAot-eAó éA*Of\om ó^ ; 
"Oo geotJAif An f ptAn 'f AVt *oiaIXaiu óiit 
t)í A^ pÁiLoe ponn t)A teAnn At\ tói|\, 
A5 ^u^^At) T)AnA]\ ó CAifeAt n«A n-ótvo. 

Seóró, A toil ! "-jaU IV. 

*Oo geoDAi-p clAi'óeArh roUnr An *oonn-cúil ói|\ 
*Oo Em a$ t>niAn a$ niAn riA flog, 
An oo$a E>i a$ tTlufoAt) An unCAin rhóin 
1 sGdt CluAin Ua-j\E> At; cneAf^Ainc cneon. 
Seótó, a toit ! -|nt. 

V. 

x^fvo-éú An CAirot ó CAireAt nA *ou^eón 
Ó teo^An f Aitce t)unnAice nA reót ; 
1otAj\ rLéiE>e, CAOt-cninc ceoit, 
1r reAOAC nA reit,$ ó S^eitt; nA r^eoU 
Seótó, a toil ! -]nt. 

VI. 

*Oo geoE>Ain EomnA'O rAit>E>in An oin 
"Cu5 lAfon cnéAn ón n^l^S A 1} bófVO, 
'S ^n unéAn-eAC cutAi$ rneAtt curriArAC 05 
~Dí -&5 CúéulAinn, ceAnn unflAi*0 nA fló$. 
Seótó, a doil, ! int. 

VII. 
T)o t;eoDAij\ rteAc; Aicilt oa CAtrnA 1 n^teó, 
1r cnAOireAC pmn ^An rhoitl -ro *óóit) ; 
Ci'oeA'ó ConAiU, "oob' uprA te cneón, 
1r n;iAt geAt VlAOir ó ÓnAOiE) nA fió$. 
Seótó, a toit ! ifiL. 

VIII. 

"Oo geouAin clAVóeArh pmn E>a UotfitA 1 n^leo 
'S An x;At 01 A5 T)iAnmATO, cniAt nA teo$An ; 

CtO^AT» CUttAUA Of^Alf TTIOin 

An -pAitóe nA pémne t{\AOC niAC Uneóm. 
Seótó, a toit ' -|f\U 

IX. 

"Oo geoDAin, a lemE>, rriAn tuiiteA'ó teó An creóit), 
Úta^ Aoi^e "o'éir ^aó cérni "oon leojAn, 
te'n tfiAno peAn "Oia^) oa -óiAn 1 •ocói-p, 
1r ContAoó nAfAt uAioneAó 05. 
Seótó, a toil, ! *ipl. 54 

X. 

T)o geooAi-p ^An tneA-pOAl jTA-ftA ^ac feóm 
TMon-b-tuc *ouon;A "OútiUmtis 015 
T)o ceiteA*ó a gnúir 1 ^curh^iuc rtóig 
'S é a$ fíof\-cu|\ Laoc 50 jMon *oá T>c-[\eóin.. 
Seótó, a toil ! i^t. 

XL 

T)o tjeoDAin; fiío$Ain rhín-tAir rhotttiiAil 
1f Áilte 5T1A01 'r 1 f CAome rnót) 
TlÁ -An feAlUAnn jfvmn cu^ p-jviArn 'r ^ f^ó§ 
^o bÁn nA UfiAoi ^An uím 5A11 Uf\eóip. 
Seótó, a Ú01L ! -ina. 

XII. 
X)o geooAif ní nÁj\ rhAoi'óeAr of\c póf, 
^toine T>en píon oí DpíogrhA-p fó"órfi*Ml, 
*Oo tA-pjiAinseAt) Vlébe, An fiéAlCAnn 05. 
Óirni lupiuejt, Laoc r\& rroéite, aj\ bójvo. 
Seótó, a coii ! -]-j\U 

XIII. 
T)o geooAijt tintleA'ó nÁji mnireAf póf, 
An ^At tug Aon^uf uféAn 'nA "ooto 
X)o tfiAC CAtrnA uí "Ótnone T)Á "óíon Af\ cói|\, 
TT1aj\ oa riimic An JTiAnn 50 *oiAn 'nA *oeóró. 
Seótó, a toit ! -jjit. 

XIV. 
Do geoDAi^ fAitt UAim, píon ir beóin, 
1f éA*OAó Aicte oa rhAire t>o tfieón ; 
Acu ó cím *oo rhÁitn.ín cugArn j\a itó*o, 
ílí geAtt^A'o uaiui T)tnc "otiAir nÁ reóT>. 
Seótó, a toit ! "jfil. 

Pati .1. bpéi5-x)iA A5 5|iéA5ACAib An rre<\n-ur>M)5.\il. 

niAOif .1. HlAoife, Moses, .1. cAoireAC tia n1p|u\olícoAc. 

■pAilbe ponn .1. ní x>o uí An An muiiu\ni. 

"bnnnAice : 1 5ConcAe A11 ÓlÁin acá ré. 

Sseils .1. Sseilg ttlicít, oileÁn pAinnso nó, mo -óeAnmA-o, CAnnAi^ tnóf 

1 n-Aico óiAnnAise. 
AiciU, Achilles. 
tiAoif .1. tlAoire riiAC Uifnij;. 
Ckao5 .1. An ónAobnuAT). 
CnAoi, Troy. 55 xxiL— riA scLÁt)Ait)te. 

An cAcAif tThúeÁL ó SíotóÁm, "CO., "oo fSfíot), triAice, indeed. 

mocói^e, "moicéijrcje, early rising. 
*Ooic, moc, ItiAt, early. 
CeótAi-óeAcc, warmth, comfort. 
1 T1-1ÚI, in fit condition, ready. 
mApc-ariA, mAjicAin, mAi-peACCAin, 

rriAijieACcÁil, to live. 
A5 fc^o^Ail leif, -wrestling with. *OÁ T>f eiceóctÁ, tdá bpeicteÁ, if you 

saw. 
A-p a leArrfiAOfUA, leaning on one 

side, elbow on knee, and hand 

under chin. 
"DiorrrÓA-cpoix)eAC, down-hearted, 

despondent. Afu:. — t)Ail X)é Annro irceAC Af rnAi*om. 

t)eAn An ci$e. — "Oia 'f TTItn-p-e 'f pÁ-ofui^ mnc. 'Sé *oo 
X)eAtA-yA cu^mn. 

A. — 5° tr, ^ 1 ^ e uu ' A t>eAn -An ui$e. An at; tee aua fiO ? 
^AnATo fiAf ó n-A céile. 

t). An U. — TTlAice, if ArhlAi'ó AUÁimro ax; ufúgAt) te n-A céite. 
Uai^ A^ttp "oetin mnne eAt)fAinn. 

A. — ^o |\aiI> mAit a£ac, a t>eAn An o§e. X)a cúrpce mé féin 
ionÁ fit). AuÁ fé CAitue óeAnA AjjAm. 

X). An U. — TTlAice, if lon^AnuAC nA mocóifge *oo|\i^ne uti a-j\ 
niAfoin : Kn'o if AnnAth if lonxjAnCAÓ. Tf é An jtut) £)Tonn AJJdm- 
fA 50 tnmic ionÁ mocóifge ConcuttAif tia ^CfiACAf, mArom 
*ooic Ajuf "óá mdtoin 'oéi'óeAnAC. 

SeAÁn. — Acá fé corii mAit a^ac, a tieAn txncu. 11 T ueA^ 
*otnc a f ai*o *oo £>í cú at; éifge "ooic A^tif jvu"o eite, miAif\ Oíonn 
A11 c-AOf at; > Of\uiT)eATriAinu te "oume, if nvAit tetp CArriAtL 
ceólATóe^cuA Af mAfoin. 

A. — SeAkt), a ÓeAÁm, A^tif mAj\ A*oeif An reAn-foCAt. ati ué> 
nÁ bíonn uóIacu Af cnoc AiT;e, uíot) fUAimneAf tnf An fop AiT;e\ 

t). An U. — Ó niAifeA'o, ó D'AnnAfh teif An tjcau f^úAfji < oo 
óu-f Aif , if uú acá 50 T)eAf-óAinceAÓ a|\ niAiTitn. 

S. — A fteAn An n$e, nÁf Atfti§ uti fUAih nÁ cintyp.A'o ftttAg 
lÍlofóAit) CAinc "oo tiA rnnÁi£> ntiAifi Díonn An cé óíua aC-u 

A. — A "ós, CAT)é An mAit Ann niAfi té ntiAi-p t>kmn fé eofnoó-- 
cmgte. djtijit) A^uf htiAitit) axtvaó 50 fA$Aimí"o a£ -oetinATf» 
|\u*o éi^m Leif An fUAinnín féif aca Annfin Amtng, fenCAinC; 
An mbeAt) fé 1 n-iút Af ó|\uaó "oo •óeunArn "oe An Cf eAÓun'iAin f eo 
ótí^Ainn. 56 

A. — &cá 50 mdit, a ÓeAÁm. Siu£>aiI teAC, A^uf "oo-^eottAirnro 
tieit at; CAinu A^uf a 3 (XÁfi-oÁiL Annpn. 

S. — Tlí peA-^ a-|\ "ooman é. ZaX>a^ leAC via pící. C-j\é 5AÓ 
f3éAt, nAó ion5AnCAó azá A-n fAogAt A3 Arpcj\iu§A , ó. 1f tnmic 
«piAtti T>'Ai-fti$eArnAft ó pait) "do ttiAifipmíf 5u«|to,t) é if rnó "oo- 
Cípmíf A^uf "o'Ai^eóóAimíf. 

A. — 1 tnbAfA, a SeAÁm, auá An ceA-pc AgAc. tlí 3á5a , ó *óuic 
aóc mAptAnA x>o *óeunAtri A^uy cuitfmeArh aj\ ah t>á £13 Di\eA$*óA 
acá Aft An mt)ótA"p fin Atntnj;. Oa 'óeu-ppA'ó 30 Dpeicpi-óe a 
leicéroí 50 bfút Ann, niA-p A*ou£>Aifu; An tieAn An oi*6óe eite, 
50 |VAit) Áiu -óeAf A^uf ceAó cit\im ce 45 GaicLíti rhój\ Aguf 
A5 íThóeÁl mÁ "oo-geibeAnn riA*o ceAóc Ann, 50 tipuAfCAiUje 
T)ia A|\ a n-AriAtn. Hi bAO$At 50 mbenD Aon puAóc o|\|\a. 

S. — Cia tií CAiclín tno-jA, A^uf An ITIióeÁl fo acá cú a lUt) ? 

A. — tflAireA'ó, a "óume, nÁ cuitnni$eAnn tú a$ CaicIíh 1Ílóf\ 
-Aguf TTIióeÁL a *DeAiiti)^tÁtAi^ Agtif feAn-ttltijipAi a f\Ait> *óÁ 05 
£)eA3A aca A|\ An Áic cetmnA 1 tiptnt An colÁifce *oetmuA. 

S. — T)a$ pA"o, auá An ceAf\c a^ac. fHo-p ótnriinitj mé tUAtri 50 
jVAit) Aon U13 A-p An Á1C fm, aóc if Tn'^eAó 311 p lonTóA 'ouine 
ótnpeAnn An caLaiti *óe. 

A. — 1Tlo 'óeA'prhAX), a ÓeAÁm, An *océií>eAnn cú 30 t>cí An 
coiÁifce Aon oi"óóe ? T)Ajt n"oói$, ip "oóóa 50 > océi , óij\. tlít 
AomneAÓ a mbeA'ó cojvjunge tia coife Ann nÁ lu^At) 45 peuCAmc 
A-p An futc, Ag étfceAóc te nAtriftÁnAib b^eAg-oA ^up A3 
■peuóAinc A-p t>At»CA b|teA$*óA "oen fnnnce $Ae*óeAtAC. 

S. — Uéit)im Ann 3AÚ Aon oi'óce *ÓorhnAi3 A^uf 50 *oeirhin if 
blAeA^A An có^bÁit A-p ójtoi'óe *óume "out Ann. Aóc ^n cé *oo 
X>eAt> ifUoi"óce "Óé T)omnAi5 fo CAitce A^Ainn A5 éifceACc teif 
An nibei^c Co|\CAijeAC A5 tAtiAif\c aitiac a|a " Gacc|\a ah t)Áif," 
níoft A1^\1$ mé -piAiti níof bfeAg'ÓA é. T)Á GpeiceóótÁ An t>Áf 1 
n-A feAfAtn fUAf A^tif An peACAó boóc fínce Afi a teAtc-fVAofCA 
óf a óomne AmAó ! T)o ómfpeA'ó fé cfuAg o^c nuAi-p 'o'iA^-ppA'ó 
fé An fpÁf óorh •oiomt)A-ó|\oi > óeAÓ fm a^ An mfrÁf A^uf bAt) t)ói$ 
teAC DeA^Án c|\uAi$e a^ ah mbÁf *oó. 1f é *oo LaD|\a*ó 50 "OÁnA 
Aguf beASÁn fronn ai^ Aon óÁi^'oe "oo tAbAific *oó. If é An Áic 
a n-AifeóótÁ 5aó AOinneAó "oo tM Ann A3 ^Ai-pe nÁ tiAfi a^ 
CeAmpAtt ReumAinn. T)o trí cui*o aca "oa fÁ'ó mÁ t)o-$eot)A'ó 
5aó Aomne ceA*o CAince An -pAi*o fin teif An mUÁf 30 nib^A'ó 57 

UAin 50 teófi aca Ajt a gcúir "oo ptéit). AnuftA^z a tuilteATi) 
aca r>AÓ é aw t)Ár "oo E>í -Ann 1 n-Aon cojt acc 511 n t>óca ^u-p 
co-prhAil leif é niAn bíonn An "oume -An paid fin A5 fC^05$Ait 
terp An rnbÁr. 1r cornhAit 50 mtííonn cúir éi^in Leir. Acc 
1 mbAfA, t>uAix>eAnn An bÁr ait\. 

SltjA5 rilo^cAfó, the host or army of Morrogh, .1. mo^tcA-o tiA 
■oCóiceÁn, 1a]\Ia 1npe Uí Óuinn, -oo ■óóijeAX) jtoiriie te tinn atí óaca 
CACAjrÓA 1 nétpinn. 58 xxiíi.— seA$An t)oóu ó éimnri. 

P.VOJIA15 Ó lAOJAi-pe (ndó mAi-peArm) *oo foLÁc^uij;. *OoaId ó, destitute of. 

TtAcmuf, wealth, resources. 

mÁCAill, injury, defect. 

éiflin3, flaw, weak spot, fault. 

t)Aor, tender, simple. 

UÁigi-óeAcr, wandering. 

ÚAp céin, over or through foreign 
lands. 

mo fséirii, my form, my appear- 
ance. 

Ó iiie >\rl ti 15 mo ycó\\, since my 
savings (wealth) have vanished 
(failed). 

■pAij; a riiAlAific x)e cpeo, go some- 
where else. p^Af a, showers of tears. 

50 nAojrÓA, bitterly. 

'tlA flAO-OAiu, in torrents. 

tli ceAnn me, I am not one (a- 

person). 
AtlrÁn, a wild fellow, an uncouth 

stupid person, 
ptnnce, well-knit, " tidy." 
CAol-ceA^c, precise, concise, 
ní poACAÚAf = ní ^ACCAf, was not 

seen. 
tAiij;e cum ^jia^ai-ó, to set to 

grubbing [land]. 
SApbtAn, rough spot. I. 

Arioif ó cÁim "oeAlb ó e-A-piut) nÁ éAQ&c, 

Ttóómuf An cpáogAiL feo, UAtAríi tiÁ Cfteó, 
Có;gpvo mo itiAi"oí te pumneAm im géAjjAib 

'S ní fCATi-p-AT) 1 T1-A0n-DAlt 50 JIACAT) Ajt ATI ^Cólb ", 

Uóspató mé Á-pCAC 5A11 mÁCAilt ^ati eiflinj 
A^uf rvdCAt) CA-p C|\éAn-nuii|\ 50 Sat/atia TIót>a, 

filA-p a mbeTó ól ?ax)a 1 T)CÁibirvníb Ag SeAjÁn bocc ó éifiirm 
'S ní céAT) f LÁ11 ótn-ftprm pém cmn a' méro beit> im "Oeoit). 

II. 
Chpc, óf\ó a SeAgÁ-m D01CC, rriAfV if pÁrpcín bo^ bAor; tu ; 

CÁ cuilLeA'ó "oen CfAogAt fo TiA-p gAbAif cm'T) póf ; 
xXgup léig-fe *oe*o jAAi^i'oeACC $ati 5ÁT) tAf cém *ouic ; 

5au CAftdit) aj; jjIao'óac o-pc if *oeAU) "oo tón ; 
fTiATr-puit; T)?n CÁjvfiCAC *oo tÁmit; 1 ^cérn cutjAinn, 

Oa u'fc\ajV|\ é m^\\ station 11Á Sa^atm TIó'óa, 
'S tiac t:uit Aon-bAtt te pagÁit Ann com pÁitceAC te néif\mit 

xX^uf tTAn-fA a^aT) gAOtCAib mA|\b if beo. 

III. 
VH b-pó^A nÁ bACA r\Á AUAifvt cum léine 

t!)f\orm éinne "óem §AotCAib T)Áf\ g^b^f cugCA póf. 
tlí bf\ón teó mo "oeACAitA 'f n í C&icneann mo r^éim teo, 

'S A-p m' AHim 111 5tAot)Ai*o ó ifieAClmJ tno pcó-jt. 59 

"PÁilxe ní pA$Airn nuAifi a $Aí>.Aim *oá ft-péAÓAinc 

Aóc " Caja^ 01115, a n.éice, 'f p^ij a ttiaIai|\c t>o t^eo,"" 

1f *oÁ "ójunrn fo Lern Le.dCAin bíonn piUfA 50 Hao^'óa 
A5 imteACU 'íia fUwmáitt "oo £)aivha mo fjicm. 

IV. 

flí ceAnn me 5411 meAt>A^ nÁ AttcÁn ^at\ éipe^óc 

Acu *oinne be-dt; AOfOA uá jrumce 50 teó-p, 
5é nÁji léije^-p fttAiii aji ttieAiMifi nÁ aji LeAtijuift CAOl-ceAfUJ 

1f ní yeACAtAy CAOl-peAnn avJatti tan "ooiT) : 
*Oo fAoMeAy gup tt'peAtiju *ó^m "out UAtnAlL 1 n-Aon-ti)ALL 

Úaja FAi-ntu;e cfióOfAig 50 SAfAnA Hó'óa 
Y\Á Unje ciiin 5|U-pAiX) 1 nt^fiDtÁn fléitje 

A5 5|\eAT)A'ó mo s^S ^T 1 cteAóCAf |\iArii póf . SAfAtiA T1óx)A, Xew England = "America " (U. S. of A.,) also called 

Ameifiice, ITlei-pice, An cOileÁn ú\\. 
*Oeti OAfijicAC, of MacCarthy. 60 XXIV.— ATI 1ASAÓC. Cigre cititi cuije, thatched houses. 
tl*iA|t pcAOAf aijs to improve it, as 
an improvement on it. 

TTiAH DfUfeAX) Att ATI TlvJAOlt, to 

break the force of the wind. 

50 c^ua-daIac, through hard work 
and great saving. 

Aji ueA5Án ^A^ÁltrAif, with small 
profit. 

TCAbAifincAC, lavish, prodigal, ex- 
travagant. tlíofi b'ptjlÁift Ve, insisted on, made 
a point of. 

SpÁnÁlAC At^, sparing or saving of. 

t)Á riió atí otvuro aji neoTnAc, in a 
moment there was more press- 
ing work in. 

"OAOine lAfActA, strangers, guests. 

mo T)iacai|s my affliction = alas ! 

Smól, m., sparks of fire, red-hot 
soot or smuts ; gen. -pmc-il. 1nf An AWipifi *oo £aio CAfiAinn if cigte ann cmge it; tnó 01 

AJ1 ptlATO nA CÍ|\e, A^tlf ITTf -ATI ATT1 fAin *DO CU1f\eA*Ó VIA T>Aome 

Ay. oÁjtfi An cfimné, mAfi pe-Ati-df aij\, turn éipn *oéAncA "oe f Lacaiú, 
1 optntmi ctéio nó cifeÁm, mA*p ttftipeA'ó Aft An n^AOit, 1 n-ionAT) 
HA bpíopAÍ a ctiftCA-p Anoif lonncA. 

T)o ui peAjt -Ann A^uf *oo *óein pé mótvÁn fAfobtuf 50 cjtuA'ó- 
ÁLac Af beA^Án pAgÁIXAtp . T)o t)i Aon mjeAn AfhÁm Ai$e Aguf 
ní peA*OAif\ fé cionnup 'o'péA'opA'ó pé cLeAtrmAf "oo *óéAnArii t)i he 
•otnne mo-fi éigin. 

*Oo óí peA-p 05 mf An ^corhunfAnAóc Ai^e 50 -jVAib fU$e man. 
mAftúA Ai^e, acu 50 ftAib pé DeA^Án fAbAitttieAO, mAft ip gnÁt 
te n-A leitévo a beit. T)o cuift pé ceACCAijteAóc óum ah pi|\ peo 
-péAÓAinc An "dcaDa^ pA*ó fé a mgeAn *oo te pófA*ó. *Oo ££11115 
ÁtAf a c^oi'óe aji An mjm At;up Afi a mÁtAift mAf §eAll a^\ Ati 
TSéAl, A^uf 'oo ceApA*OAj\ IÁ *oon ueACCAi-pe cum An pi-j\ 015 *oo 
teACc óngtA A5 T>éAnArii aji cleAtnnAip. 

T)o "óem beAn An ci$e A^up a hmgeAn An C1§ fUAf 50 hÁLAinn 
1 ^corhAifi LAe An comne. *Oo tií ^aó Aon ní 50 tu3-riiAit aóc 50 
tuib Ati fimné 50 hole aca. A^up nío-ji b'pulÁifi teip An m$in 
^5«f ^ ei f ÁVi iuÁtAij\ 50 5CAI tpeA*ó pe-A|t An ui$e "0111 a "o'lA-pn-Ai-o 
lAf-Aóc' ctéit) aca fo, A]\ "óuine *0Á 5CotrmnrAnAit>, a$ peA"ó 
1-Ae An cteATfmAip . 

1f mA|\ pn *oo t)í. T)o puAiti fé An lAfACt A^uf óuit^ f é 1 mbÁn^ 
^n cfimné é. 

1 5CAiteArh hAe An CteArhnAif "óóift, ip T)óCa nÁ tudat)aii 
f pÁtvÁLAó aj\ An móm. 1 n'oeifteA'ó An LAe AmAó "oo LAf An pmné 
A^up An ctiAt) 1 "oceAnncA a óéite. X)a ttió An V$u\x> a$ neóniAC 61 

á"S múóAt) -An ci$e r\Á ^5 cu|\ ctuCe a$ ah ^cte^TfinAf . T)'imúi£ 
tia "OAOine láfAóCA a twite A^uf ati cleAitinAf xjati *oéAHArh. 
Seo ruAf *out>Ai^c atí fe.an*ouine A^uf é 50 ctúi*óce ; — ■ 

" TTlo •óiaóait\, mail i^ntiAf lucc nne^ftA 'f 01I ! 
TTlo "óiAÓAip, nrdt\ MffiAf tucc p ói"oí t)ó ! 
TTIo •oiacaija, maf\ iA|\|Uf cUdtt CfUiinni£te fmóit ! 
ttlo *óiaóaij\ -Ar» iatmcc, 'f An ceine '&Á 'oósa'ó ! " 62 xxv.— tuyitl-Jut An Aoittnis. 

UitUAm "OaLI Ó nGAnnÁm ccc. UAitl-jur, triumphant voice. 

1 f UAitnm, in tone, having tonality; 

■puAimin, dat. of ruAim, /., tone, 

accent. 
SuAi-ó-pip, learned men ; ruAT), 

gpl. of rAoi, used instead of it in 

composition. 
-muAft-muin, nióti-rhuin, An ^Ainnse 

thón, the great sea. 5IUIA5A15, champions, heroes. 
CnuAi-ó-licf , (lit. firm circular fort) 

= arena ? 
50 ncró, 50 ntJA-ó, recently. 
An cóip, the troop, set. 
1 scorriAT), in a final resting place. 
Sseól, fséAl, tale, news ; gen. 

rseoil, fséit. Af\ ojuiaó x\a Coitte ITItiAifte 

Paoi C , |UiAi > ó-ttjtACAi£> bn.óm ! 
T)o poóUvó £ut 11T1 úUiArAitt 

Da fuArpce tiom p4 "óó 
TlÁ ceót tia cjunce t fUAirnm 
*S n-5 5tó|t tía ton fan UAi^neAf — 
Dob' é ceót X)A omne aj\ cu&i{vo Uom 
X)Á ^cuaLa *óen cpófic— - 

IL 

TlÁ An ceót *oo tu 5^1*0 ftJAi*ó-pi-p 
• Caj\ muAn-rhuin ón Tlóitfi ; 
tlÁ ati fpoju; "oo •oemi'o 5n.uA5Ai£ 

1 5C|tti,Ai , ó-tiop An ftó5 ; 
VIA An jeom *oo lei^m cuaóa 
50 not) coip coiUe 1 rnbjujAC cnwc ; 
'S ^ac bnón 51^ cwn mo óuaijvo "oiom 
ÍTlun' rnbeit ITIaIaí fteAg Ó ! III. 

Ssite beAó *oo Uia'óa'ó tmn 
Af ciiAinip5 a T>qieóin : 

An postnAft vo beTó 50 btiA-óAnxA 
'S 5An fUAinxeAp A5 Seón ; 63 'S An ÓÓip *00 1310*0 50 t)UACAÓ 

5^n óf nÁ bAitxe An buAn *oóio 
'S 11Í cnuAg tiom a mbfión ! 

IV. 

1 SnónAitt x>Á nibemn fínce 

"pAoi cnuAi'ó-tic 1 5córhA*o, 
'S An fseót fo clor niAn cuaIa 

^o ruAnriiAn An reót, 
le pónfA 'r neAnc mo guAitle 
An -póT) 50 "gCAitpnn ru<vp Tríorn 
'fí mé 'ceAóc caj\ m'Air 50 UiAinineAó 

"Paoi úuAinim An rgeóit. TlA CoiUe muAitte (móitte), of the Great Wood of Aherlow, in Co. 

Tipperary. 
ITIaIaí "óeAg Ó : the name of the air to which the song was composed. 
Seóti, SeAÁn "btiróe = John Bull. 
Seoijtfe, King George. 
•SnótiAill, Shronehill, a parish three miles west of Tipperary, and the 

place of the poet's birth. 64 xxvL— CAi'ótmexvó Sex\$Ámín. [SUocu " An t)tiAicif "] 
pÁ*on.Ai5 Ó Sé&góA (" ConÁn ITIaoL ") t>o •oe-dcutng. 50 ncATTiftJimoATTiAil, uncon- 

cernedly. 
meAftÁn, pain, staggers. 
CioffibAÓ Ai|t, bother him ! 
A5 An bpobAl, at the congregation 

(after divine service). 
Snoije, wasting, consumption. 
Snox>, fnuAT), appearance. LoTN-lÁit^eAc, there and then r 

without more ado. 
CAix)bneA-ó •oatíi, I dreamt. 
CUiCAijiicin, sweet potato. 
SgtnlJeAf, I peeled. 
Sgtuljce, peeled, 
f lAiteAriinAf, heaven. " ~Cá TlófU 11í pÁitbe bfteoice," A-p mo n\ÁtAV\\. 

" "Puaóc, if "oóóa ? " A-p, mife 50 neAmfuimeAmAil, 51*0 50 
fiAib meA-fUn mi ceAnn Agtif Cfit 1m bAttAib. 

Ctii-p mo mÁtAiji miAf ptiÁCAí Af id'a^ato AtriAC A^uf St 161111 
éif5, acc tiíojt b'fréfoijt liom-fA a mblAife<vo. 

" ttlAife, ca*o ca oftu, nó cÁf\ gAb t>o goite ? " Af fi. 

CjiomAf aj\ got. 

" TTIo SiUt) tú ; acaoi bj\eoice, if oao^aIac ; cá c' éAT>An Afi 
'DeAfS-tAfA'ó." 

ÍHjaiI, fí cj\ocAn tnfge Af túit> óf cionn ti^ cemeA*ó. 

" CAltfeAT) *DO ÓOfA •o'fOtfA^A'Ó A£Uf cú cut 1 a óot>La*ó." 

"tll CAitfi^," Af mife 50 *0ÁnA •ofioc-LAb^ftAó, " acc 
CAitfeA*o TlófA flí ^Áitbe "o'feicfin ; bí fí 50 rriAit tiom Ap 
f5oit, A^uf ní fruit pioc o-jtm acc f^eon, maf "oubAipu &t\ 
mAijifciji nÁ beA*ó fí 1 bfAT) Af An fAogAt fo." 

Tlí "otibAifu; An mÁitpron a teitéi"o feo, acc if T)óca gtif 
rheAtlAf mé pém 5c ntmbAinx. 

" TÍlAife, cioffbA'ó Ai-p nÁf tei^ *otnc," aji fí. 

t_e n-A tmn fin tÁmis m'AtAif irceAC. 

" A.ZÁ an CAilín beAg tro aj; "out Af 5CÚI," Af\ feifeAn ; " ní 
ótn|\fi*ó fí An ureACOfiAin *oi. X)a *óeAf An teAnb í ; connAj\c 
50 mime aj; An bpobAt í te coif a mÁtAf , A^uf irmnA mbe-iVo 

fA*ÓAfC 1T> CÚt *00-CÍfeA SO |Ulb ^AlA-p A tlACAfl A£ Jy\bÁll "Ol. 

ÍÁ15 fí An fnoige uai*ó, beAnnACC nA nj;fu£f te n' AnAm ! " 
" ÓAOiteAf nAó jtAib fí *ofoc-f LÁmceAó Af Aon óof\, A^tif 50 65 

1\Aifr fnó"ó b|\eÁ§ ^olXÁm w-pti i jcorhmn'óe," aa mo mÁtAifu 

u TTieAtXAnn An x>At T)Aome," Af\ reireAn. 

tmc mo c-poi'óe im cliAt). *Oo tAtjdfpAinn mé fém aj\ a ron. 
t)í Liúg im óluxMf, if -pmnce im incmn. Ctnj\eAr cneAt) AfAni. 
X)'féAC rn'AÚAin oj\m 50 5;éAn. 

14 Caj\ 1 teic cut-in," aji f.é. 

t)uAil. ré hÁrh aj\ mo rfiAUMnn, nux; fé An cuiflinn onm. 

" Ctnn a co'oLa'ó An Leant) fo ; cá m&p a tjeAt) pAtjjur ai^,'* 
at\ fé. 

Tlí Lei^peAt) e^LA "óaiti a tvá"ó teif dac nAitj éinní opm. A^ur 
•oob' éige-ATi "OAm 5éitteA*ó "óó 50 Lom-LÁitneAC. 

" £Án pA"OA Att ATI TTlÁIJTfCI^ J Ctltf fé f^ATinjVA'Ó Af\ AD LeAtlT> 

boCu," Af\ mo mÁtAijt. 

Cuif eAt) a ocoLAt) mé. 

'* Tlí tuicp*ó néAl o-pm," aj\ rnrpe tiom pern, acc, mAp pn pétn 
ní tVA&Af 1 ti-pAT) im Unge 50 -|\At)Af im cnap co*oLaca. 

UAi'ólJjteA'ó "OAm An ofóée ú*o 50 jiaiVj ÍIótva a$ múme^t) 
Atntvvm "OAm ai,\ mpe coir At>Ann, 50 t\Ait> bUStA a£ pÁr Ann, tjun 
bAitisjeAf LÁn "oui-pn "oíob A^tif ^uf "óemeAf pte^f^ "oo tlóru 
•óíot), 50 tVAit) bAicín A^Am A^nr ^u-p cocar ríor -pÁ fi^éArhAiTj ati 
óUitAi|ticín, 50 óptiAf\Af An c-u&Ailtín milif Ann A^ur t;tifi 
f3;mí)eA-p T)i-re é. Sut T)o £>í An c-utxAillín, *OAn liom, f^intjce 
AX^m, tx> tÁmi5 TTIíceÁt, tla TTIéitte te rLAiuín "onAonjeACCA if 
•oo ?>uAit ré ire téi itif An rnbACAf — 

" AtnAC 50 -pLAiteArhnAf LeAC, a Tló-p' tlí fÁiltje," aji ré. 

"Oo tvmneA*ó, x>a^ Uom, cotún ^eAt t)i, if *oo teAt f í a f^tAtÁm. 
«A^uf *o'eiceAtt fí 50 néAUMtj neirhe. 

E 66 xxviL— cormspóro vom uIcaC a^us connACCAC 

An cAcaij\ T>orhnAU, ó TTIuiica'óa t>o folÁcjun$. Cíob, /^ sedge, coarse mountain 

grass. 
Caiiac, ceAtinbÁn móriA, bog-down. 
AbAip, miry places. 
S5AFÓ5, 5ÓA5, gpl., of branches. 
t>eACÓ5, beAC, /., bee. 
SiobAb, drift (of snow). 
gteofiAnn, wild angelica. 
jTeofttAuiTi, gpl., of brinks (of 

lakes and rivers). 
CApcloinn, gen,., of watermint; 

also balsamite, costmary. 
SjAipce, f5ApcA, fSACA, flock, 

bevy, band. 
Ceo bAipce, a christening (?) mist. 
CAcp&ró, /. coll., horses. "QÁ sceAnnfuJAt), driving them» 
directing them with reins and 
whip. 

UftÁiptélfS^ CpAplAlf, CpAcLAIf, 

trash, worthless talk. 

5 up téi^eAX), has been proclaimed 
(lit. read). 

SéitéAj\AiT)e, pi., jailors. 

HeAm-ionAnn, unequal, not the 
same ; if n. tiotn, I deem un- 
equal, I do not think of equal 
import. 

tDoopAn, deaf person. 

CÁm-fuc, fAin-pic, quick running, 
activity. An c-IILcac : 

A ÓIiao SneACCA, nAC Aoiinnn Tunc, 

A"|A éitt$e 'rriAC a*ja mAiTnn ? 
'S 5u|\ 51 te cu nA An -pAoiteAnn ; 

£15 ciob oi\c Aguf catiaC ; 
Ua Áijvní Af\ An pjtAOC Ann. 

1f f u§-C|Uob aja nA TiAbAin, 
Aguf cobA^ 5bAn pof\uifT;e 

A5 An cíjt Ann T>o rhulbAC. An Con n a óca ó : 

Vli hAoibne *oon pÁpA 

tlÁ "oo ltlÁ$nur C ftd$Aitti§ ; 

'Ccíonn fé *oún ÁlArnn 

^aó IÁ b^\3A$ *oÁ n-éifi$SAiin ; 
"Cá An C-pmcneACC buTóe a^ páf Arin 

Corn hÁjVO teif nA rpéA-p.CAio, 
A^u-p bAfUilte mó-p Síún, 

T)Af mo IÁ1TÍ1 I a^ 5aó "oéir Ann. 67 An z-WIcaó : 
1f rneA'ófUC belt Afl *oo tnuLlAC, 

A fhuCAif, cé gun ntiA"o tú, 
An aic a bpeicteAn nA CAblAi§ 

A5 "out ctrnceAtt n-A gcuAncA *, 
t)ionn An cuac GeAg fA CfAtiinA'ó 

A5 femm 50 nuAibneAó, 
'S nuAin éinigtrn An mAi*oin 

S^AOiteAnn en An §nuAirn X)iom. 

An ConnAóCAÓ : 
'Sé mo "óún-fA An "oún Aoiornn 

TIaC scnionmgeAnn mr An geitfinea"© ; 
t)íonn *ouitteADA-|A glAr péite Ann, 

IpéM t>ni£oe, An bÁnn r5 A P°5 Í 
O An beA 005 mf An cpobA'ó 

A5 ríon-CntnnmugAt) meAlA, 
'S ní lnonAnn é 'r An t)mn t)ui*óe 

A mbíonn nA CAOini$ "OÁ bpeAnnAO. 

An c-tllcaó. 
CÁ biotAn A^uf ^LeonAnn 

5<-> Leon pÁn t)mn t)nAt)Ai$, 
A^ur reAmnó^A -peoftAmn 

A5 pÁf An sac rgnAie Ann; 
tHonn I1U A^ur nor Ann, 

S£oit neomin A^ur CAnctomn, 
Agur fgAipce bAn 05 

A5 $AbÁiL ceoil pÁ nA beAnnCAib. 

An ConnACtAC. 
"OÁ bpeicpeÁ-rA SUab Pf\Aoi$, 

te néinge nA mAi*one, 
Ciot meAlA An ^ac CAob *oi, 
HUn óeó bAif ce r ArhnAit) ; 
t)íonn eACnAit) ax; "out 1 scóircíb, 

'S peAn pogUmi' t>á sceAnnrugA'ó, 

'tucu An beAlAig at; T)eAnArh An eoltnr, 

Agur bionAi$ ó^a at; bneit tjATímA. 68 An c-uHcaó. 
'S 4 TfUgrmif Uí fUi^ilU^, 

Ó'f éigeAn TMrh-rA a murine, 
T)o tjiÁipléirs te b-peAS-A 

5«"p teigeAt) tAf\c timceAlL 
Kaóai*ó "oo cáiI, 50 T)ún eATMiu, 

tttAn.' bruit rpéir rhótt at; 5° 111 °i ic » 
'S béi*ó "oo ónÁmA 45 ua réitéAnAi"óe, 

TTLaj\' réAnAi"ó cú An caiuc rin. 

An Couuaocao. 
1f neArh-ionAun tiotn T)ún 1ÍléAt)&A 

A^ur pbéiriún Ctnt' -dine, 
t)íonn CAitíní a 5 tAbAifC Ann, 

A$ur réAjt a 5 buAib "oÁiji' Ann ; 
5eobAi*ó bcójvÁn av\ c-éirceAóc, 

Aj;ur cféAUújt a flÁmce, 

JeobATÓ An "OAtt tX>ÓC A JVA'ÓAJtC Ann, 

'S reAfl nA néAn-coire a tÁm-fut. StiAb StieACCA, Slieve Snaght, a mountain in Innishowen, Co. Donegal. 

ITIucAir, Muckish, a mountain in Co. Donegal. 

An tJeAnn t)uvóe, Benwee Head, a point in the north of Erris, Co. 

Mayo. 
An \JeAiin Ijna-oac, Benbradagh, a mountain in Keenaght, Co. Derry» 
SliAU pitAOij, somewhere in North Connacht ? Near Kilfree, in Co. 

Roscommon ? 
"Ovin éA-OAin, Edinburgh. 
*Dún rhéAÓDA, Meadhbh's dim or residence : Cruachain, Rathcroghan r 

in Co. Roscommon may be intended. 
Cúit Awe, Coolaney, Co. Sligo. 69 xxviii.— An tnteArimAC t>emt)te. 

"OorhnAll Ó Concubaif; *oo f>pi ot>. "bAjuincAcx, a barony ; oibneACA 

eile bAnúncACXA, other works 

for the barony. 
nií-camtA (mí-cúmtA), ill-fornied, 

misshapen. 
TIÁn b'pulÁin 5U|t, nÁfi b'fvulÁin nó 

^vijt, nÁn iiión jun, that it must 

have been that. 
An "peAn món, the devil. 
*0'vAini5, watched. 
*OÁ nib 'Átl leAc, if you would 

kindly, kindly. 

fAT), An fAIT), A fAT) If, COIT1 fAX»A 

'r, whilst. 

CA011151I (/.), béilnijeAC, béilceAc, 
bléfón^eAC, fAllf5AiT>e, cone, 
nionc, coinc, a great blazing fire, 
usually followed by món, and 
always by the gen. cemeAX) 
(ceme). 

-Anú, Ainin, aroo, iero, ever, at all ! "Oo bo^Aip Ajt, Tjo rméi-o At/, 
beckoned to, signed to. 

*Oo cnom a\\, x>o lom An, "oo "óíp'S 
An, began to. 

T)Á iof5A"ó, -OÁ -Ó05A-Ó, being burnt. 

*OÁ mb' é -oo toil, if you would 
please, please. 

A5 cun ornA Af, heaving a sigh. 

Coice, hussy, wench. 

Uéilcíní, httle stars. 

S5einnr, fseinneAiriAinc, act of 
springing. 

HiAbAl, streaked or striped one, 
an euphemism for thaIjaI ; ón 
juAbAl, safe from the streaked 
one ; niAb, a streak, etc. 

'TlACOil5-feAf Arh, 'nAcinc-feAfAm, 
standing bolt-upright. 

-drobeinreoin, the devil. 

-A Ajvo-cvnnre, you wonderful trick- 
ster, what a wonderful trick. CotV|\Ai*óeACC A^ur *oa pci*o uliAT>Ain ó fom •oo riiAi-p mi 
pAitorpce-re "0111716 uArAb *oo cuineA*o Af a tiiAineACCAiti acu Aon 
■pei-pm nió-p £ Aiffin^ AíhÁin, aja iiac ttAib áúc beASÁn cíorA. "FeA-p 
efuiinn SAfOA "séApcúireAC *oob' eA"ó é. T)o coni^DigeAt) fé Uicc 
oibf\e, ní hé AmÁin aj\ -an operfvm acc a 5 "oéAnAtri DótA-p, T>fioiceA"D 
A;$ur oib-peACA eibe bA-púncACCA. 

X)vO ;§nÁtAC teir mAO«n *oo con^bÁib Of cionn tia btreAji. ^5«r 
An peA-p *oo oí Aige inf An Atn fo oí Áitvo-rneAf Ai^e Aift trém,— 
treAtt mó-f\ tta*oa mí-cumíA, CArós rhó-p bféroe ríor 50 uaUmíi 
teip, A^ur ^ "péite SeAgÁm rnr ah crAífhnAt) but) La;$ Leif é 
bAinc *oe. t)í bAifléA*o rnón. átvo T>e époiceAnn comín aija. ^sjirp 
CAitAbAC párpsce crmceAU, a rhuineib ; A^uf *oá bpeicpeÁ A5 
5AOÁ1I. An bótArf é nó A5 ófVOugAt) nA bpeA^, t)A*ó *óói> LeAC 
•gun Tfió é nÁ An crgeAivnA CAlrhAn pém. 

T)o "oioUyo ATi "ouine UAfAl tia pt^ 5AC OTóce SaCaijiti 'ttA C15 
•péin. Aon niAi*oin 'OottiTiAf^ aítiáiti "oo geAfVÁn ati beAn bAin-ne 
beif An "oume uAfAt 50 "ocu^ fí t:Á iToeAtu 50 tuib beA^Án ime 
5oi"Ote ca|a éif An cSAtAi-pn te n-A *oó nó a ctn "oe feACcnV\míb, 
A^uf nÁt\ b'ThjlÁitA ^uf *oame 015111 "oen buóc oit)T,ve "oo 501*0 é. 70 

" ttÁ bAC ten;, a CAilin," A\if etfeAn. " t>eit> An TpeAp XX\óy 
1 scadavh An gA'OAi'óe, ttiun^ mbeAfiAo-fA aij\." 

ílí j\ai& beAn ^n cige t^ftAiceAmAit t)o ttéif* a ctiAii\Tf5e ; 

A^Uf "OO bí ATI A1tttpf\ OtC OC1UC, A^Uf T1A p«|t bOÓCA A£ ObA1f\ £0 

cj\uató A-p netrijní aóc a mbiA'ó ; a^ut* t)Á tipéA'opM'oír SAbAit r 
•ocAob tiAtr "01 ótrni btúi-|\e Aj\Ám nó Aon turn niAf\ pn T>o f$iobAt>, 
níof peACA"ó teó é. Ctrni a ótj-p i t)ctn5fin "OAOib nÁtt ríiAit í 
Ati beAn, "oo tÁitn^ T:eAf\ "oémce ifceAó tÁ ctnci A^uf *o'iAf|\ tutt) 
éigm taifVfvi at\ fon *Oé. 

' 5° "oeiriun," Afir' ife, " cÁniAoiT) bo"OAj\ ó buf\ teicéi"oíb." 

" If CtUlAlt) ATI 6A1T1C í f1T1," At^f ' An T^Af boúc, " T)0 teAÓCA1f\e 

T)é." 

" "Óe rhAife, aii cutm ueACCAi|\e T)é ? " A|\f ' An beAn. " 1f 
•0015, iriAife ; 50 "061171111 triÁ'r cú," A-pf' ife, u if pobAlAó "oo 
leig Sé uavó úú." 

Acu ní tié fin ah f^éAt. An oi*óce *Oia SAtAi|\n 1 n'oiAi'ó 
^eAtUm tta mnÁ bAinne "oo *óíot An "otnne uAfAt nA pf mAj\ butt 

gnÁtAÓ, A^tlf "O'tTAIflg 1A*0 50 télft AJJ *OUt A OAlte. 

" Ssat!), if "oóig, " At^r' eifeAn 'nA Ai5neA*ó -pém, " cáit) 50 téip 
imtigte, aóc t:An 50 tróitt, — b'TréiTnft 50 bTrtnt An t^AOAVoe a^ahi 

póf" 

T)o bí An mAOf» mr An ag -póf , niA-ft t;uf\ teA-pcuig ón *oinne 
tiAfAt CA111C teif 1 *ocAob a gnótA pém. Huaiji a bí An óAinu 
Cfiíoómifgte aca, *oo bí ati mAo*p aj; botyvo ótim "out a bAite. 
'O'éAttng An "oinne haimI 50 cmm i*oif\ óleit Agiif n|\fAin A^uf 
ifceAó 1 *oui$ An OAinne tetf , niAti <vr\ fx>ttn$ fé é péin 50 cútAit, 
A^uf "o'tTAn fé Annfm 1 bpolAó a^ cnnt Leir ati n5A*OAit>e» 
tDtJi*) KeA^t> "oó ^tifi Atj\i5 fé An "oo-|\t3f "OÁ frof^Ailc 50 hAijteAó, 
A*;uf An treAfi mót\ a^ p teAtTinugA'ó if ceAó. tns f é AtnAf c nó *óó 
'nA ómóeAtl, A^uf |\mne a-|\ An im *oo bí *oéAnCA ftiAf 'nA ftotlAíb 
a^\ méif. X)o tó^ fé "ÓÁ ceAnn aca, A^trp "o'ptX ifce^ó t 
n*ouitteoi5 óAbÁifce Aguf "oo fAit ifceAó *nA bAi-jtéAt) ia*o, A^uf 
Af 50 b«f\Át teif. 

Hí cúif^e "oo bí fé imti$te nÁ ft;einn An "Outne «Af At attiaó, 
if ceAó f a cif ceAn cttéf An *oci$ teif , AtnAó 50 "ocí An "oofiuf , A^uf 

■OO gtAOlt) fé Af An TTlAO-p *00 bí A^ ^AbAlt fÍGf An CAfÁn Af ÓÚ t 

An uií;e. 71 

" A "ÓonnóAi'ó ! " Ann' emeAn, at; sIao'óac An An mAon. 

M A' ceAóc, a mAijircin," Anr' An mAon. 

" UA-p a teit k° fóitt cugAm ; nmn eAr •oeAnmA'o món. 
Ue-AfCuigeAtin u^itu ticin *oo rsníobA'ó, ^jtjf "OÁ mt)' Áit teAC 
pAnAifiAm 50 póitt 50 mbéAn-pÁ norhAC 5° "° cí ^ n porc !." 

"T)An ti"oói$, "oednpvo A^iif pÁitce, a rhAitjircin," *ou&Ainu 
An mAon. 

" Uaia Annro irceAó f a éirceAn, £a*o "oo X>e&T> "óá rsníobA'ó ; 
ní cuinp*ó mé pumn moitte one." 

*Oo stuAireA'OAn AnAon irueAó mr An crpceAn. *Oo bí CAOingit 
rhón cemeA*ó mr An SfiáCA, ATjur gé nedrhAn aj\ bion An a Ha§ai*6 
AmAC, A^ur CAitín *oá iompó*ó. *Oo bAtjAin An "otnne tiAfAt An An 
gCAiUn A^uf t«5 co5A|A *oi An cifceAn *o'£Á"5Áit A"$;ur £An 
ccacc CAn n-Aif 50 "oci 50 njlAO'ópA'ó ré péin wfini. *Oo furfc 
An mAon fiof , AXjiir *oo cnom An *oume uAfAt An An Linn a 
fxjníotJA'ó. t)u*ó geAnn "gun tó 5 ré a fúite "oen ticin A^tir cur; 
•péACAmc pAoi "óém nA ceineA*ó. 

" A 'ÓonnóAnó," Anr' eifeAn teir An maon, " ní peA*OAn cÁn 
$Ab An CAitin u*o, Ann ! " 

" Am bAfA ní peAtMn, a mailman," Anr' An mAon. 

" Hi *oeinim," Anf' An mime UAfAt, V nÁ 50 bftnt An gé "OÁ 
"óó^at). T)Á tnb'.é "oo coit iompó"ó "oo CAbAinc "oon bion rin 50 
•0051*0 rí vpceAC." 

" Ó, •oéAnpA'o A"5ur pÁitce, a rhAit;ircin,'' Anr' An mAon, at; 
cnn ofnA Af , A^nf ní bnéATj a pÁ'ó gun b'peAnn terp An An nómnc 
céAT)nA a a$ai*ó a CAbAinc An Anm An nío$ nÁ mit 1 bfo^iif t\a 
cemeA'ó. flíon teix; An "ouine UAfAt Aon nu*o Ain, acc cnom -pé 
An f'sníobA'ó Anír, A^nf CAn érp CAtriAitt eite, tw$ ré féACAinc 
tAn t)nuim a guAlAnn. 

"A 'ÓonncAi'ó," Anf' eireAn, " rp pa*oa Uom acáwi *óo*o 
óon^bÁit Annro ; ní peA*OAn cat) cá a^ coimeÁ*o An coice CAitín 
rin. 

' Oó ! cá uAin mo "óótAin A^Am-f a, a rhAijrpcin ; " A^uf fAn 
Am céA*onA néitcíní a"5 f^emnc Af a fnitib te neAnc nA cemeA'O 
A 5°r 5° ^ón món te tieA^lA An nÁine "oo bí te ceAóc, "OÁ 
•gcoingeotjpAi'óe 1 bpAX) eite 1 n-Aice nA cemeAt) é. 

T)o r sníob An "ouine tiAf At pAf eite A"5tif "o't^éAó Aníf ^aoi "óém 
"ÓonncATó. 1f ArhtAit) *oo bí ré fin, A^tif nA rnotA Attuif A5 72 

-pleiVó fío-p teif óorii lomA'OArhAil A^uf *oo bí at» fút; terp An 
n$é "oo bí Ai^e "OÁ lompó'ó A-jt An mbiort. 

" X\ *ÓonnCArÓ," Afif' An 'OUHie UAfAt, " CÁ1TI AsJ CUjt AlUlir*." 

" Oó, ní hAo' fiut) é, a rhAigifCifi," A-jtr' eireAn, " aóu cá «\n 
ceme fo Ati-te." 

T)'éiTii$ An "otnne UAfAt 'nA feAfArii A^ur* "oo ónAit) Anonn 50 
•ocí An ceme. 

"A 'ÓonnóAi'o," ATif' erpeAn, " cá nuT) éipn otic." 

" Oó, ní bptnL pioc, a rhAiji-pciTi," Aftf' An mAori. 

11 ó ! mo cofp ón «hiaDaV, a "ÓonncAró, 50 bpmt cú a$ teAgAt) ! 
HaC bo£ An fAgAf T>ume tú, nAó mbAinr:eA *óíoc An bAifieAT) 
PA*oa fin ? t)A*o rhófi An $ao£ *óuic é. JeobA cú bÁf atí An 
•ocemncein A^Am ! CÁ bpmt An CAiUn út) 50 sctnrtró mé a 5 

1Af\flA1"Ó An CfA^AI^tU í ? " 

T)o 51aoi*0 An T)tnne UAfAt 1 n-Á^vo a óinn A^uf a $otA. t)í 
"OonnóAi!) m-p An Am ftn 'tia óoits-peAfArh A-p tÁfi An ceinnceÁm, 
a *i>jttiim terp An ceine A^uf a a$ai"ó ati An t)tnne uAfAt, A^trp 
bA*ó "óóig te béinne T)''freiepeA , o mp An ófUJt fm é stirt o'é An 
c-Áfót>eiitfeoi«j\ péin "oo bí iiaji é1 f é'Ató'óA ó Uc nA bpiAn, cafi 
ce, A^tJf AtUtf ifTtmn a£ fiteAt) teif . 

T)o ceAp An "otrme itAf At 50 -|tAib a "óótAin -pAgÁtXA At^e Anoif . 
fimne fUA-p aiti, "oo fpob An bAinéA"o "oá óeAnn, 'o'iompui^ 
fíof fUAf A|t tic é, útnc An T)-aitteó5 CAbÁifce attiac, A^uf bUn^e 
fmeAfiAfó nAC ruib LeA$CA at* fA*o ceAn^Aitce *óe. 

" x\ ÁfTO-óúHTfe ! cÁi-p A^Am -pAOi 'óeifieA'ó. 1 n-ionA*o An 
CfA^Ainc if *oói$ l4om *;urt a^ iA-j\nAró nA rjpítéiTi a cnríftD mé An 
CAiUn. Aóu -póit ! Uadaití "oo oótAft o-|\c, a ólA'óAi'pe biteArirnAij! 
A^nf nÁ peictm beó nÁ mAfb 50 bj\Át Afiíf tn," Aff ' An t)tJine 
UAfAt, *OÁ fCIÚTllJgA'Ó An TJOfiUf AmAÓ. A^uf ní bpuit Aon 

cuAi«pif5 íMArh ó fom Airu TO 

xxix.— ttiac aw CeAnruvme. 

[An céA*o leAÍ.] 
Ao'óA^Án Ó fvACAibbe ccc. ^o lA5-b^ío5AC, bereft of strength. I t)eob, béAl, mouth. 
Im^Aop, im JAobAfs near me. | piocrA, fierce. I. 

Aif ling t;éAf\ t>o •óe^^c.Af £ém im beAOAit) ir mé 50 bAx;-t>[\io$AC ; 
Ainni"ft féirh, "daa b'Ainm éi^e, A5 ceACC 1m $aoj\ a-ja mA-pCAij^ACc; 
A ríhb ^eAtiiAn Star, A cul - c^om CA-p, a com reAns; géAt 'r Á 

TTlAUM'Óe, 

T^A rhAOi'óeAm 50 juio A5 cijeAúc 'n-A ^A-p, be *oíot;i\Air, Wac An 
CeAnnAi*oe. 

II. 
A beob da binn, a Stop oa CAom, ir fió-feA-pc bmn An CAibín ; 
Céibe t>mAin T>Á1(\ $éibb -ati JTiAnn, mo béii\-Cf\eAC "óiAn a tiaicíT). 
£á fúirce 5 A ^b, ^ bfú3yvó 50 ceAnn, mo cúibponn ceAnn 'r ^ 

beAn $Aoib ; 
ttí'b ^AOi-pe^m reAb be otjeAóc 'n-^ ^Ap 50 bpibbp*ó 1T)ac An 

CeAnn^i'óe. 

III. 
TlÁ céA*ocA acá 1 bpém *oe $t\Á*o be 5éAf-feAj\ c fÁtfi x>Á cneAf-cbí ; 
CbAnnA ni^te, itiaca ITIíbeA'ó, *onA$Ain píoctA ir 5Air>i"ói$. 
TLÁ 511 úip 'n-A 5TIA01, ní rhúr^bAnn rí ; cé *oub^c pá fSíof An 

CAiUn, 
Tli'b -pAOifeAm reAb te cigeAóc 'n-A ^A-p 30 upilbpTó ITIac An 

CeAnnAiT)e. 74 XXX.— NUA1TI A ÚA5AS UATUATI AR t>0 CttOVÓC. 

[suocc " Tiotu rriAticuir t)is-"l Véitijie, calendar, almanac. 

Aj; •out 1 irooiléif eAcc Aijt, getting 

indistinct. 
"Do jéAjitni; f é Aft, he smartened or 

went quicker at. AicpoftftA, coTh5Ajt, " short cut." 
*OfAncATO, ■oeAftgnAir, •oeAftriAic, 

flea. 
•peA-o tia fíoftftui-óeAccA, during 

dilation, throughout eternity. T)Á mX}A-ó po-p "oo'n féiUite, tjí ati u-e^-pfiAc arm, aóc "oo ^téifv 
5^ó cofAfhtAóCA eite X)a Ge^g átí ponn a tií aj\ ati nseifTTrxeAó 
tmte^óu 50 -póitt. flí fuitj Ltnn nÁ toó 'f&n c^ott fiti cífte nac 
i\ai£> P-A01 teic 015 r\c. t)í n^ ffiufcáin pém r\eoróce, -astrp ní 
pé.A'otrÁ cé«<vo -pLAU a fiuti^t 'pan ^cf tdtfiAó t^n éAn ueas; uioe-Aó 
éipn 'feiceÁit -A^trp é 'n-A ttnge pti-A-jt tnAttrj aja ati caLatti 

CjUlArO. TlA L&ÓA1T1 ^Strp tlA 5éAl!)tl,A, bA bocc a scÁp. tlí t>Alb 

bjiAon te n'ót, aca 1 n-Aon Áic. A^u-p ati 5tu.án '^ liAtftóro 
móift óoftctu 45 *oé-AnArfi AitpoiiTAA t|\í"o tia fpéAt\tATb Ua£a 

Aóc rrvÁ bí at\ Aitnfif\ 50 ctvdTóue, rnof cuTjt fin aoti bac A-p 
*Ó-AjVdc ÍTIótu J^b^'ó f é 1 scoirme tia iTrjteAó tro a bí A5 puineAC 
tetf 1 X)r,eAó pofUA att UacuAif\. Hí tuib aoti gté-Af iomóui|\ 
AT^e acc a t>Á coif , Aguf bí An c-tlACCA-p of cionn pce míte uavó. 
t)í ati ócnfTóeAcc Ai^e, aóc tnÁ bí trém, bí ceApA*ó AT^e 50 btrtngeA'O 
fé ati fOAn-$eA f\j\ÁTi *oub lOTn-eAfnAC ó n-A bAnctTATfiATri CATC 
Séatntrtf. T)Á bj:iiiT;eA*ú, tií t;at)a 50 mbeAt) An Uuif ^i^e. 

Ctnf fé ati cuLAit) tj|\éiT)ín Ab' veÁTAf a bí Aige Aif. U1J5 fé 
aia a feAti-tjACA CU1I1HT1, óuitA cí^e mine coi|\ce 'tia póCA, 

"O'pÁg ftÁTI A5 A 1Í1T1A01 AgUf \3I1A1L t>Ót,ATA. 

Tlíopb' frAT)A ^5 fitit!)At T)ó ^u-p Co-ptriS -Ati frtnt 45 uotvt^vó 'tv-a 
éuifteACAiij. "O' éifiig a cttoi'óe. Cfom fé a-[\ AfhitÁn a ^Ab^it. 
JéAptiig ^4 fiutMt 511^ t>Ain ueme CfteAfA Af ati mbótAt^ te 
ce^nn ÁtAif ^S u f tút$Áif\e. t)í ati r-AtUif ten; A-p ft\oiómc cige 
Caic *óó. 

TIí t^ 1í > ati feAn-geA^tún -ouli) tom-eA-pnAC te T^gÁiL -Ai^e. 
Óí a f\é tAt\c. SsAoiteAt) AtriAó fAoi'n f Uaó f5AtAffi tAoirne fin é, 
A^tJf ni tVAib a fiof cé'n tMU 'nA -pAit> fé p-Aoi LÁtAif. S^AOibeAt) 75 

auiao é te bÁr '-pA^Áit 'rAti T*Ua£> nuAitt ttac |\aiD Ann AtintXeAt) 
oibfie a "óéAnArh. t)A ótrniA te T)a|\aó Aij;e nó uai*ó é. tVpeÁTVp 
An r*t« t>At a t>í At^e t:éin nÁ mAtt Erí aj; An reAn-geAjV[\Án bocc. 
t)í tx>nn cotfTóeAóCA ait\. Tlíon ttati acc te n-A píopA a t)eAp5AX> 
511^ ^UJAif teif An At-tiAif . 

t>eAtAC An cfléibe tti^ ré Aif\ frétn, man t)í Aiúgio-pTiA Ann 
A^trf ijeif An bfUATjAft a í>í t:aoi níoj\ Aitug fé An rpéAf *óÁ íiaca'ó 
a^ut* "ÓÁ Iiaía*ó 'fl^T* A CéiLe. Tlío j\ Aif\ij f é An gpiAn *óÁ "oot\CA*ó. 
nío-|\ Ai-pit; ré An cithneAf A^ur An uroCAtntACC a tM a£ ceAéu 
aj\ 5Aó nró. t)í nA TiáOitleÁm a^ eiceAtt a n"oeAr or a Cionn ó'n 
^TTAt^^e. t)í An X)jK>ó-Aimrin ^ 1 !*» ^cc ^ &Íj ^ 10 ^ ^ifiig "Oajvaó 
é gup toftn$ fé 'nA fneAÓCA. 

TUiai^ a connAic ré An "Of\oc-<ioT\5riilACC a bí aj\ An IÁ, cwr» 
fé cof5 at^ a euro AtfitvÁn. CeAp ré plXeA*o a bAile. Acc bí 
a feAóc nó a nocc *oe rhílxib fiubAtCA Aige, A^ur ní j\Aib ceAó 
nÁ Átujf 1 bpoif^eAóc ceitpe rníle "óó. A^ur b'féroin nAó 
nAit) Ann acc cioc — beA*ó fé cape 1 ^ceAnn LeAt-uArpe. 

Sitro A|\ a$ai*ó éAfA nnne-$éii\e. t)í An rneAóCA a^ ctncirn 
50 out;. Hí j:aca fé te n-A fAO^At a leitero *o' Atmr-ifi- X)\ 
ré a 5 ct*f\ A^trp A5 cu-p 1 5COTnnui*óe 'scorhnuroe 50 r\Aib An círv 
móiv-crmóeAtt jtaoi fneACUA a bí teAt-Ufoig At^ "ooirhne, 50 
jiAit) mo tnime boóc A5 T>ut 50 jtúnAib Arm, 50 j\Aib nA beAnnA 
a t)i Aft ^Aó Aon uaoo t>e A^ "ont 1 n'ooitéipeAóc Aif teir An 
tiAtt>Áf -pneAóCA a bí A5 cxncim AnuAf tfít) An Ae-p ciúm. 

t)í cúf nA noi*ó6e Ann nuAin a fcop fé. CeAp TDatuó 50 mbA 
óóif T>ó a t>eit 1 n-Aice An UaCCAip. 

TTÍ fVAit> An geAlAó 'tia rtii'óe 50 póitt, A^tif ní \i<uX) Aon néAlc 
le peiceÁii Ai^e ; ní t:aca ré aóc mAt\ tjeAt) t>|\Aitlín món bÁn 
^5 ffneA*ó aítiaó oAro aj\ ^ac uaoíí). T)Á £éine T)Áf\ fiut)Ait fé 
ir* AriitAró if mó a óeAp fé An b-pAiclín bÁn a tjeit. tlAifeAnnCA 
nuAi|\ a fÁiteAt) fé a ttACA 'f^ 11 r ne ' AéCA ' óeApA*ó ré ^n-p ícac 
oi^fe a tjí pAoi. t^nt) eAt) p-peipn, A^uf mA^XAó óorh citi^ if ttí An 
beAC oi§t>e úr>, if poi\-*ój\oc-feAnf a t>éA*ó Ai^e ptteA*ó óoi*óóe. 
UAtfeAnncA eite, ótJi^eA*ó fé ctuAf Ai-p fétn Ag ceApA"ó 50 
5CtotffeA"ó fé cttónÁn An CfjiotA. tlí ctoifeA*ó ré é. t)í fé 
pAoi tetc oi$f>e A^tíf -pneAóCA. A6c Anoir A^tif At\íf óloifeA*ó 
ré CA-pAinc An cponnAig — &n cojuvnn if uAi^m j;e t)Á|t óuaIa 
•cmtne AtttArh. Hí "óeAnnA An UApAinc úxy aóc a óvit^ 1 ^céitt "Oó 
óotfi cnjiin rocAift rniAirhneAó if t»í ^aó tnte fó|\c. t)' T>ACtAf *o6 76 

50 1U1Ó ATI T>->rhAT1 AtA IpAX) II^OT'ÓCe AgUp TlÁft pATyVO AOr. T1Í t>eÓ 
All *Ó"|U11TT1 T1A CAtlflATl AÓC é tTélTI Agup ATI pOTTTIAÓ UT> A í>í A£ f í(>|\- 
tApATTlC T ^Céin. 

t>\ pé as imceAóc tAOTtfia 1 scomnuroe, Ajgup é a$ ceApA*ó 50 
mbAinpeA'ú pé ah ptiÁi-oóATLe athaó 'p^ "oeT-p^At) nuaTfi a tu^ fé 

T?A01 *0&A-|lA 50 fldTb LOfl^A COf 'f^ 11 pneAÓCA. S&Afl U1 5 T& ' A 1 X ^™ 

35COTfi*óSAóc 50 "ociocpAX) pé puAp Leip An mnne a t>' pÁ^ tia 
DtTy* 'tt-a -óiat-ó. T)o §éA-|tui§ A^up *oo géAfttJig, aóc má 
3éAiiuT5, níotr CÁ1TIT5 pé puAp te aoh neAó. A LofigA péTn a bí 
Ann ! 

tDí An b^AtAó CAittce ATge. 

tlí iut£> piop Aige cé'n c-fút *oe'n oróóe a bí Ann. 11í jíaió 
fiop ATge cé TnáAT) mile a bí prubAU:<í AT^e. A *oá pióiT) ? 
trpá-iTmi é — bí pé óorh cinftpeAC ip x>Á mUé-AX) An céAT>. t>\ 
via cofA A5 luDAt) pAOi. t)í m^ADiiÁn 'tia ceAnn. 11í ttAib Aon 
ceó te peTceÁit ATge aóc giteAóc An upneAóCA. t)í a *óa púTl 
£om CTnn ctnttpeAó te n-A "ÓÁ coTp ó beit a 5 píotvpéAóAir.c Af ati 
ngileACc in >, 

t)UATt fé pAOT AtA ÓlOTÓ. ÓtHJt. fé lÁTtl 'n~A £>ÓCA $0 bpAgAt) 

-pé An cífoe niTne coT^ce, mAti níoti it pé s^eTm ó rfiArotn. t)í 
■pé CAittce Ai$e ! 

CatLI A11 a rhipneAó pjreTpm. t)A GeA^ é a óeól AnoTp. Óí a 
*óá púil "oúnCA ATge lonnup nAó rnbéA"ó ^TteAóc An cpneACCA '§Á 
•ouuiiApinjA'ó; ; bí a "óá Láttti A-p a cUiApATb Aige lonntip nAc 
nibéA*ó puAmAnnA pÁnA An cfUAtfUTg 'gÁ rnbo'óftA'ó. tlí péA'opA'ú 
•pé Tnnpin T)uic tttoiu, An 'tia co'oLaó nó ^tía "óúipeAcc a Dí fé, 

AÓC D'fTACtAf X)Ó An UtAÁt fTn 50 fTATt) fé 'tlá t>nAnCA1T) 1 Iáta 

btiAittín riióT|t A^up 50 tvdTTJ pé as cmnc aiti "outj Tp -oac CTtirhAif 
An TJfiAitUn a DAinu AniAó. 5° T^ 1 ^ f é ^5 ^ 11 ^ cimceAtt 
cnnceAtl 1 gceA-pCAt ó tup aimpifn. 5° tubeAt) atti leAnArhAinu 

T)3 peA*Ó nA piOtAiT-UTOeACCA 

tDío'ó^ pé. ThattTT$ pé ftut) bsó éi^m 1 bpogup *oó. Uux) 
món miltceAó "onrj. $Ia c UAmAn é. t)í An pux> món miLtGeAc 
as ceAnnAt) Leip, Agup "oo jtéifi mA-ji bí pé a§ ceAnnAt) teTf £>í 
pé A5 -oul t méix) Aj;up t TTOuibe. t)í a Ctioi*óe A5 btJAtAt) 1 
n-A$Ai"ó a eApnAÓA, acc níotA Tíiotmg peipeAn é. Híoít mottn^ 

AÓC ATI T^UT) mÓ|T "OUb A bí A^ T)Ul 1 mélT) A^tip 1 TTOUlbe T)0 flÓTTl 

niAti bí pé A5 ueAnnA"ó leTp. Asnp -oo fiOi-j% niA^ bí *n truT»^?; 77 

ceAnnAt) ieif t>í feife^n a^ nnceAóu iiai^) 50 f\Ait> a "ófunm 
teir An aiIX a bi CAob tiAft "óe. ílíoft féAT> fé a *óut fiAft níof* 
ptn'oe. t)í AnÁL An |\o , da a^ ájvou$a > ó jjtuAige a óinn. t)í 
a "64 fínL foittfeAÓA A5 péAóAinc ifueAó 'nA "óÁ fúit pém, 

Ru^ fé A-|t a í>aca crnUnn, Aguf te hé i?ém a fÁtiÁit, tofuig 
Aip a 5 btiAlAX) Aguf A5 t)UAlA*ó Le n-A tÁn-neA|\u. teAn aijv 
5U|\ tAgtng a cuifLe, 50 j\Ait> a pnmneArh CAitce, 5u-|\ tuic fé 
'ha ónAp a\\ An rneAóCA. 

"Uó ! CAit-peA|\ mnfm céA-|VO a t)í Ann. CAitpeA^ mnfm 
céAjvo a óonnAic T)aj\aó TTló|\ nuAif T>' éipig An £|Udn ^ e n " A 
lÁn-foUtf A-p n-A £>Áf\Aó. ConnAic fé giteAóu An urneAóUA "ÓÁ 
ófugAt) £aoi 5^ éln ™ niAi'one. ConnAic fé An feAn-geAftfVÁn 
■out) Low-eAfnAó út>, a fxjAoiteAD AmAó |?aoi 'n 5Ci\iAtf\Aó te 
bAf x>' pAgÁit, 'nA ónAp uiAf\t) aj; á cofAit), a oloi^eAnn t^úigue 
Dj\ifce te buillít) upé-AnA a Daca pém, An fneACCA T>eAt\5tA le 
n-A fuil — óonnAic fé An méix) fm Aguf Cuig — tui^ fé céAfi> 
CÁ 1 opeAft a *ó6AnAtti nuAiji a CA^Af UAriiAn aji a ófioi'óe. é fém ccc. "Oo-jéAn = -oéAnpA-o, I will do. 
t)AOffA-o, /., folly. 

X)ói5, hope, likely thing ; ní mé if 
■0015 -ói, she shall have no hope 
of possessing me any longer. 

truoit>rhr:eAc, boastful. Cóiffe, wedding-feast. 
UADAtjtneAC, lavish, prodigal, 

liberal, 
ní -óéAti = m -óéAnpAT) ; ní -óóati 

cAicij;e, I shall not practise or 

accustom myself to. 
Hi biA-o = ni VjcAt), I shall not be. I. 
1YU t>ei"|\ T)ia T>e ti$eAfuiAf -oórii-fA 
t)eit fLÁn óti LÁirh reo "oo LeónA'ó, 
*Oo-£éAri b^A-ju; — if rriAit fÁ "oeoit) fin : 
téisf.eA'o *oe bAOf|\Ait) ha bói$e. 

II. 

SlÁn téi ! ní géilXfeA*o níof mó *oi, 
€115 fí a feAt — do óAit fí a jtóbA — 
Cairns a -pé — ní mé if "oóit; "ói — 
CAicpeA'o téi m'Aon-ctoc if tn'fósf \. 

III. 

c^eigfeAT» ati |téim "oo bí ■fómAtri-fA — 
teispeAT) fíof 50 mín mo feólXA ; 
1f C|\éi5feA*o m'uAitt, ctó ufUAg leó-pMi — ■ 
lei^peAT) T)íom beit mAoi*órhteAó mótmiAjt. 

IV. 

11 í tieAt) feAfOA i\AbAi|\neAó -po-rheAjt — 
11í *óé-An CAiti$e *oe tfiAfCAigeAóc 015-eAó — 
50 -oeAfibtA ní ^acat) 1 scombArm ; 
'S ní óAitfeAt) tétm a-|\ tAob rnónA. V. 

Tlí feiCfeA|\ mé ax; -pinnce Afi cóiffAe 
11Á A5 T)éAnArh cleAf imeAfg 05LAÓ — 
11 í biAT> 50 b-fÁt fÁ clÁf póice 
Ap LÁ^ if mé IÁ11 50 f5óftiiAi$. 79 

xxxii.— STtATom ah tmtro-ún. 

SeAgÁn Ó "RnATó^í *oo f5jtíot>. T^nAice, 5tió, affairs, business. 

■pujtf at), puipfeAT), act of harrow- 
ing. 

^up caocat) An -oor-ur, until some- 
one darkened the door (when 
entering). 

Shit> irreAC ctnci, in stepped to- 
wards her; (feo ifceAC cvnct = 
in steps towards her). VAlmAir<e, big fellow, "slasher." ] Scrtóx), delight gurt leir? létci, 50 r-Aio -orixi^AU 
\iii\ti, that she was loth (un- 
willing). 

•OeiciieAbAf, decade. 

munbArt, murmur. 

50 svunn, keenly. 

t)eAC riA -ot:ui|uii, the hum of the 
spinning-wheels. 

StÁm, a lock (of wool). SíiAi-óm Ajt t)unx)ún, Awkward 

Knot. 
"pAjiA-ó, cÁilleo5, loccA, loft. "bun-oúiiAC, awkward. 
S5Cic ré, he started. 1nr An creAn-Aimritt t>i £eAf\ A^ur a tteAn ? nA t;eaTf,nAiT>e An 
*0^\uim nA teAfAn, mite 50 teic caoí> tt-Af tjc t)eAtAC &r\ "Oot-pni 
1 ^Comaae TYItn*;eó, tjaa t)'Amm *oóit> SéAtrrur A^uf ttófA. Tlí 
nAt)A*OAfi 1 tip-AT) pórtA, A^ur bá LAnAtfiA fcfleÁj; púncAó 
<;eAnArhAit *oo Oí lonnCA, A^ur, rtiáft 50 TjctiTyVOAn fiteAfOAt 
niAit *oútnAó€Aó *oÁ ngnAice, £>í An fAotjAt a 5 ét-p£e 50 mAit 
fÁfCA teó. 

UttÁcnónA bneÁg eA-|\f\Ai5 í>í SéAmur Amuij; 45 purtrAt} coince, 
ir Hó-nA 'nA ruróe a$ a cúinne, a$ rníom, 'f í 4$ rmAOtneATi) le 
*o^oic-rhifneAC aj\ An méro lín -oo t>í 50 póiU, £An fntotn aici, 
A^uf ^An a por aici cia mAn geotiATj rí An c-Am te n-A •óéAnArii. 
ITlAft fin "01 T^AtAT) mAit, sun caoóa*ó An •oonur, ir fitro trceAó 
crnci ^AtrrLAi^e món "oe •ótnne uArAt, if jTAUAinx; Aft a t>nÁ§Ai*o, 
ríor 50 CAlAifi. Cwn Hó|iA rÁ>Lue noirhe, mAfi \^^ fjuAl. 

" Anoir, a Tlóju," Anr' etreAn, " uá a por ^jjAtn A"óbAiA 
•0'1-mnróe. 1f é SnAróm An t)tm"Oún m' Ainm-re. A^ur rriA 
rjéAfipATó cú "óAm-pA An rnéro Un acá te fníorh a^ac. DéAnpAro 
mé A*|t Air óu^AC é An unÁt fo 1 mfrÁnAó. ^aó mte nibe "óe 
rníomtA 'nA fnÁt." 

" TTIÁ'r eA*ó, 'DéAftpAt) A^ur -pÁitce," AffA HónA, " ir bei*ó 
mé 50 nAn-tiuiTjeAó "oioc." 

'* pAn," Apr' eireAn. " Cá Aon óotngeAti ArhÁm te c«|i ofiu, 
'ré pn, munA mbeit) m'Atnm a^ac Af plteAt) *óAm. CAicpx) cú 
imteAóc Uom-fA mAf rhnAoi.'* 80 
" Oó, ní bAo^t X)Am fin," Anr' rpe. " 1f fU|uirA cuimniugAT> 

Af\ SríA1*Ó1D Afl t)un*OÚn." 

SjgAft f é A fAttAtn^ aj\ An uf\tAfl teif reo, if cuAit) tlónA Af\ An 
t>pift4"ó 1-p CAit fí AnuAf ctn^e nA beAnua tin, if bAiti§ fé irceAC 
mf An b-pAttAinj; ia*o, ir "D'AjvotJig teir aj\ a "onium ia*o. tjí 
fé imúijte fut Ap fréA"o T1ój\a ceAóc AntiAr *oen fAtiA'ó nó níor 
mó CAince *oo "óéAnAm teif. 

UA-mAtt 'nA "óiAfó feo tÁmij; SéAmtrp a bAite ó n-A cufo 
oib-jte if "o'iceA'Odfl a ftnpéin, ir bí tlófid ÁtAfAC 50 teóf\ t>e 
cionn 50 mbéA*ó An rníoifiACÁn cfiocmngte aici tÁ aj\ n-A 
bÁnAó. Acc mÁ bí, ntoj\ mnif fí *oo ÓéAmur ca*o *oo mnne 
rí tetf An tíon, mAft 5Uf\ teifx; téiti a A*omÁit "Oó 50 f\Aib pí com 
•oícéittró fin. 

Ap *Otlt X)0 tU1$e t)Ólt> 1 n-ATTl CO'OAtCA, X)0 bt4AlteA*Ó A"p TlÓflA, 

niAn btiAiVpeÁ t)Á clÁp An *oomAin aj\ a céite, gun "oeAttmAiTy 
rí Ainm An .pf- móin, Agur Ann-pn "oo bí An buAToi-pc A^uf An 
bftón tJifiti. tlí ttAib aici "out cum a teAbtA, if b'éij;eAn *oi "out 
attiac A|\ teitrjéAt cmnif cinn nó ujuitii£te *oo "óéAnAfh. 

t)í An geAlAó 'nA ftifóe, if fiubAit tlónA bocc ríop te íiAif 
clAit)e fSeAC "oo bí a^ binn An uijje, 50 "ocÁmi^ rí 50 pÁinc 
An teA-pA, if coirig fí An "óeicneAbAn *oá pATOttín. ílíon bneAt- 
nmgrí cá ttAitj fí A5 "out, 50 ^cuaía rí mtmftAft beA$ CAOin, niAjt 
t>éAt) "OAome A5 CAinc 1 ftpvo uaici. Acc tÁimj; rsÁímAineAÓc 
tnpti, ntJAin t)A téin "01 511^ 0' Ag coif ati leAfA x>o bí fí A5 riut>Al. 
if ^tin Am ac Af "oo bí An ptiAim A5 ceAóc. 13a copriAil é te 
bui'óiti t)An A5 -pníom, if ia"o a^ ^AbÁit cnónÁin IJ15 "o'AmnÁn. 
Cinn fí cltiAf ni|\ci pém A5 éifceAóc leif 50 5mrm> ^un yéAX> 
y\ beAC nA 'ocúimn' "oo ctoifcm. t)'iAT) pociA ati CnónÁm "oo 
bicoA^ a 5AbÁit: — 

Cíop f LÁm, fníom f tÁm ; 

"beTó beAn A5 SnAi*óm ,\n t)un*oún. 

Da teó^ fin t)o tlóitA. t)'imti$ fí a bAite, if co'oaiI fí 50 
fUAirhneAó 50 *ocí m&roiTi, if bA mó-(\ An fu^ot) *oo bí uipti, 
A "P ^in^e "61, mA-p nÁp tei^ fí *oon Ainm bun"onnAó fin "onl a|\ 
•oeA-pmAT) tiAiti m-p An oi*óóe. 

A5 ctiicim nA boi*óóe, tÁim^ An 'oume uAf At t)o néit\ a geAtt- 
AmnA, A^uf CAit r^ ^ti ^AttAin^ "OÁ "o^uim 1 tÁn An u|\tÁin, ir 
é tÁn t>e fnÁC. 81 

" Sin Anorp ou^ac tx> ctJiT) tin fníorhtA, a TIójia," Aff' é. 

" TTl^ife^'ó, 50 j\ai£> míte tiiAit ou^aT), a £nAi*órn Aft "bturoún," 
AffA Hójia. 

S^eic fé fttAf 50 j^a«|15aó, A%vy tiornpuig a^ a óorp, if aitiaó 
teif ^ati -poCAt. 

JlAOit) tto-pA 'tia "óiató, " Af\ú, pA-n te "o' jrAttAinj;, a StiAitmi 
aji tJuiroún ! " 

Aóu tri fé imti£te, if ní éaca fí HAt>A jtc aij\ óoi*óóe ^eAfOA. 82 

xxxiil— m^iRe p-Aon. 

PtA|lAf 1TIAC ^^t^ 1 ^ CC ^' *° Á m-áfcóljl. Sro-beAn, beAti f róe, fairy woman. 
1 rroub-cneA-o, sighing, with deep 

sorrow. 
DpumneAll, /., young woman, 

fair being. 
RéilceAtin, resplendent fair one, 

lit. star. 
CuAfÁn, cavern. AnACAft, AriACAIfl, ATlACriA, affliction, 

distress. 

t)opftAÓ-triAif»c, fattened beeves, 
whole carcases of fattened beef. P|toinn-ceAC, 
hall. refectory, dining- 
AobÓA, cheerful, comely. I. A~s CAifceAL t>aiti LÁ, 'f me Ajt fÁn im AonAp 
Coif via Sitrtfie, ffUíit tiA méic-O^e^c, 
T)o "óeAfiCAf Letn tAoib ati Ufí'ó-beAn rnAojvóA 
pé "óai^ óurnfU 1 tvou b-óneAT) CftAOCCA. 

II. 
pé 'óéin tia bftairmitte •ofltn'oeAf 50 héAfSAi'ó 
X)'néip mo rheAb^tAó t>o tAb-|tAf téiti : 
" CÁ uíf nó Anrm T)uic, irmif 5A11 bjtéAS "OAtn, 
Í1ó ca*o f At "oo gÁ^itA, a ttéitueAnn ? " 

III. 
A$ fife : " A "óuine, cÁjt boiteAt) cu Af\ éArt-cofi — 
1 sctiAfAti coitte nó A-|t imeALL ati tfteibe 'muij ? 
A11 te feAóniAtt acáij\ aj\ fAn 0*0 ^AOlCAib 
"pé TToeAtiA r»Aó f eAfAó "otnc m'AnACAfi f A05ALCA ? M 

IV. 
" ó ! ah cti ITlÁifie cÁit) tia céitte, 
TNAtAift piAtUf, cfiAt tiA féite, 
Ó Cnoc a' leAtttA tia bjMAtA mbéAfAó, 
"Oob' uAtfi^ cáiL 1 troÁiUb T)éif eA6 ? w V. 1*o óifcin Af c^oóa"ó bío*ó bo[\fA*ó-tfiAi^c rhéite ; 
1*o pftoinn-ceAC meAfAim *oob' fAijtfins "oo tr\éite 
A5 ^iAtiA*ó bí*ó Agiif *oi;$e 5AÓ féibe, 
'S níof $Atin "oon UfeAti^ aóc ' tÁn nA béitXe.' " 83 VI. 

1*o ti-AttA t>o óítin--pe 5^f^*ó gtéigeAt, 
X)lÁt *oo ctnm-fe, a piogan aoTo'óa ; 
fif A^uf trmá "ótiiu 5AÓ LÁ -A5 5éitteA*ó, 
Cé jta'oa pé te^óAit) "oóit) f^A^t^ ó óéite." 

VII. 
A Uíg ri-d fine, tia Cf\uinne 'p n-A itéAtCA, 
Uó5--pe av\ mÁtAip, a ctAtiti 'f a céite, 
1TlÁif\e 'f & ciijvoe *oe ptú-p-f^ot pAOftAó 
^o "oí*oeAii lf)A |\|\tAif if AIT151I, T)Á n-AO'óAi^eAóc. Coif riA Simpe, beside the Suir (river). 

Ctioc a' "LeAtfA, Knockalahara, in the parish of Kilmolash, Decies 

without Drum, Co. Waterford. 
*OéifeAC, gpl., of the Decies (Decies people), two baronies of Co. 

Waterford. 
pAOfiAc, gpl., of the Powers. 84 xxxiv.— ssATuvrhAinc t>tfriAróe •oniiAt) le 
conAlt suit) ah. 

T)Án t>o tunne 'OúnAi'óe "oiaaoi x>o ÓonAlb ]£uU)An, A$;tjr é- 
A 5 fSAfArfiAin beit\ Ar An rgéAb *OAfiAb Ainm " OAcqu 
ConAilt JulbAn." Tte=le. 

5éiU = submit. 

t>eATin = ben, mountain. 

1ac = land. 

gtn^c = bitter. 

t)éun-f5iACAC = shield-striking. 

teADAip = broad, long. 5lorm = óacc, a great deed. 

IrriAille = together. 

tTliAX) = honour. 

50 TTiblAX) = with fame. 

51iat) = sleó, a fight. 

501 1 = valour. 

t)Áix) = affection. Oóón ! if ctvÁ'ó cjtoi'óe tiom 
Sjatu'ó be 1TIac ÍU05 éij\eAnn, 

Re ConAbb *oÁf\ §éibb £ac "o^on^, 
Soi-p 50 béi^ipc riA bÁn-bon^. 

ttlire 50 t)ei|\be nA mbeAnn, 
1f ctrpA 50 biAt d^eArm : 

5ati c'jrAicrmu 1-p c-puAit) "óAiri ; 

tlC, UC, 1f 5U1-|\C ATI f^AtUt*. 
1Tl0 f^AlAA'Ó-'pA, A ConAlbb CA01tt% 

1r fSAtvA'ó eibue be n-A bAO$, 

SgAfUVO miC 1f A tflAtAf, 

S5Af\A*ó "oeire "oeAfAb-pÁtA^' 
1p -p^Afiat) bACATi be a bmn, 

SgA-fiAt) ah cuijAp 'f a CAorh-6inn r 

T)llb UA1C, A CoTIAlbb CblApA1$, 

^ur ah mt)eifbe mbénn-f^iAtAig» 
CjrioCA locbann nA tAnn n^o-pm, 

C£-|\ bA A*obAb c-piiAf a jcombAnn, 
T)o $AbAif be neA^u 50 mrh 

A$;ur be ceA-pc *oo cbATóitn. 
An Obbof, A-prriAO nA njbonn, 

1f fí§-bon5 leAbAit^ tocbAnn, 
T)o óeAn^bAif 1AT) miAilbe 

Aia íi-pbÁtA "Óúm nA t3ei^be. 
SjiAtÁn f5iAt-foUnr, iniA*ó n^lé, 

> OeA$-tfiAC tno§ [tia] b1rbeituie,- 85 T)o ce-An^tAif, ^eft rhó^ An slOTin, 

1 bpAtmAi-pe fluAJ toctAnn. 
ru^Air LeAC ó Cif An 01^ 

A 5cm -pn V A n-eAjV[U"ó.A fpóit; 
A rnbfXACA "oonn-A *oaca 

A b^oi^ne 'r «a bptceAtlA. 
T)o con'i|\A5 le SéAiTOA rAo^ 

A óorhmAit ni *óeAj\nA Aon, 
1r ní "oéAn^A-p 50 bnÁt bmn, 

1*oifv I1T01A A^uf CijMnn. 
*Oo ceAnjlATp é -pm 50 bCAóc, 

tTlAC Uio$ nA SopcA -pÁ neAju: ; 
A óorhmAit ni •oeAfmAt) coi-p 

Ó tur 50 "oeipe An T>orhAin. 
T)o $At»Ai-p An rSo-pCA Aifv fin 

A^ur Ati JaocLaiJ gofni-jloin 
A^nf opíoc r\A t)wlXe >;o inbUvo 

Ajur An ÁfiA tfvéAntriA-|A. 
*Oo $AbArp, a ConAill, 50 nibuAit) 

"Cye SyllA if CiiAfytroir cnuAi*o 
$Iia*ó t)A $Afvt) neAfu: if 5011 

Ajuf T)AniT>A ci-pm-glom. 

*Oo gAbAlf An CAll*DOniA C1U1A1"Ó — 

If mnci -piiA-pAir 5AC "onAt) : 
*Oo 5AbAir An Ubebe aij\ f 1t1 » 

tTló^ *oo bAit) jM-p An "Dci^ -pin. 
T)o b-pirrp CAt Af f\i£ 5t^5 — 

1r Ann "oo rhA-pbAir mójA-céAT) : 
T)o rhA|\bAi-p a 5cn-(\Ai , ó lA-p -pm 

tlí •oeA'pnA'ó ^níorh bA co-priAil. 
T)o rhApbAir mo-p-mip^e 5t^A5 

A^ LÁ-p A f Lua$, bo-pb An rhéAT) ; 
•Cn^Ai-p ieAC a ^cin-pn glAnA 

50 n-A tfosAib tógniA'pA. 
XÁn^Aif t)Á n-Ainróeom ait»aó, 

C ceAnclÁ^ fUiA$ ^a "oUh^cac. 
1f rmre 'OúnAi'óe *oj\aoi, 

1TIac pp peAfA An Ai^ne fAoi|\ ; 
tlí f:Aic-peAT) tú ó -po aitiaó 

50 "0^151*0 An bj\Át b-pÁtAÓ. 8G XXXV.— ATI $eitx. ^eux, /., a ghost, a spirit. 

50 ^ó-iAtijtió-ÓAC, very sorrowfully, 

with intense grief. 
A15C, as, at. 
Cotíia5aIIatti, colloquy. 
ScÁTO-oeAn, fair woman of stately 

or queen-like appearance. 
mÁntA, sedate, quiet. 
*0'"pth5 = "o'pÁg, which has left. 
CumiA (cuttica), shapely. 
"LeADAi^-c-poD, tapering hand ; c-pob 

often = the back of the hand. 
Snoiste, delicately or finely 

formed. 
50 mtJA^ = 50 mó-p, much, greatly. 
teArhAr, folly, silliness. 1 brioj^iAib cnocAib (for cnoc). on 

the verges or ridges of hills. 
Cacao, regretful, hankering for. 

1 tTOCAOAIT) = 1 TTOeAJAIT) .1. P 

ttoiait), after. 
CAiinclAT), sorrow, grief. 
"PuAfi, m., a man cold in death, 

dead man ; gen. -puAiji. 
Spéift, liveliness, life. 
méif5iiíb, dpi., scars produced by 

severe weather. 
Hi fiACAT> 50 hÓAg le, I shall never 

take a fancy to. 
SuAf, alive, living. 
CliAr, /., body, combined system 

or apparatus ; dat. ctéir. 1á n-Aon x>Á 1U1G peAjt a$ ouaitiu flAC 1 n^teAnn tia n^e-Atc. 
•oo tÁj\lAi*ó Aif J5eitu A^uf í a$ CAomeAt) a céile 50 f\ó- 

1Aj\$nÓ*OAC, 5U-JA tÁltLATÓ ATI COThA^AltAYh fO eAUOftCA triAjt. 

leAtiAr : 

I. 

T)o bíor-fA IÁ Aix;e bA^f tia scuati, 

1f "oo *OeAf\CAr-fA An rcÁiT)-beATi rhÁnlA uaitii, 

t)A ciúin rjAir c-pÁibteAC LÁn *oe guAip, 

A5 CAOineA*o a Bt^" ' 1 f ^a ^o-b-neAg a "ouati : 

"Urn boó ocón ! mo rcó-p ^ati poftUACu ! 

Cúir mo bjtóm A^uf méA'OtigA'ó m'ornA*ó, 

T)'púi5 mé pétn 1m' fíoSAi*óe 1 ^cnocAib, 
btiA'óAin ón tó 50 'cétte. II. 
*Oo óAiteAf-fA pém pAiX) lAe t)Á buAtnc, 
As AmA\^c Y ^5 éirueACu té n-A TmAin. 
T)o •óftui'oeAf-fA péin 50 r éirh téi fUAr ; 
*Oo lAbfAf téi if *oo Léim rí uaitti. 
tlm boc ocón l ir í bA binne ; 
CÚTTltA A UAOb, A "OéAT) 'f A "otuite, 
A leAbAift-Cf\ob itéfó P*oi "léAfAit) fnoi^ue,. 
1f bA óopfiAit a 5TIA01 te t)énur. 87 

III. 
THata -ptJA^Váf-fA pém suft Léirn fí uawi, 
1f nÁ peATM-p fAn ctmo$aí cio*ó &n caoo 'nAf\ $UiAif, 
Ó1T115 ctut ottm péin if LéAn 50 muA-p 
T1uAi|\ óonnA|\c 5Uf\ léun au fpéi-p-be^n UAirn. 
Um boc ocón ! T)o gUiAif mé 1 o-pumneArh 

SlAtt 'f ATHAp 1 DpOJnAÍOCnOCAlO 

tló 50 ^cuaIa puAim tia pinne 
A5 cuaic ua ctuoioe 5éi]\e. 

IV. 
1TlAf\ ConnAifC au CfeAtis-oeAn 50 jiAb<<yp "OÁ 5AOÁ1L, 
1f nÁf o'Ait^eAC teArn 1 n-Arn í "o' ttajáiI, 
T)o p-peAb 50 tom AnAll, uaj\ rtúic; 
1f t>o Iaoai-p fí liom 50 C1Ú1T1 CAif clÁit : 
Urn boc oCón ! if bAot í ati ofnA ; 
A *óuine ^au céitt, 5oiT)é t'éiteArh otun ? 
1r* 50 bpnl mo ■óMn-gf.Á'ó £éin t:aoi cr\é if cIocaiO,. 
'S a pÁifiu nÁ ciubAj .j?Ainn "o'émneAC ! 

V. 

1f •oe^lli) au teATtiAf "oox)' fAU'iAil-fe 'cuaic 
t3eit ca£ac 1 tToeAtjAi*ó a^ CAnnclA'ó fuAiri 
Acá fAn ceAtnpAtt fCAn^ fAn UA15, 

VeAC Af\ A ÓeATITI 'r* A T)t\Ann , OAt puAfi. 

"Urn boc ocón ! $Aib tiorn-fA peAfOA ; 
U015 rriAr\ t^S 4 ™é 1 f 5At>Aim-fe leAC-fA 
Anonn 'p AnAlL mar* a b-pAigeAtn Ár» rnbeAtA, 

Oió*ó' Afl t>Á|\|\ co IX 1f CAOjXA. 

VI. 

1f ^eilc tjocc mé if ní'l fpéip im' gfvUAit), 

'S 50 bpuil, mo crtoiceAnn ó-f tia c-haodacaio 'nA méir*5fiít> 

ctuia*ó' ; 
Cum 50 ^CAitpeA'ó-fA -péiri feAóc fAogAit 1 gcuAn 
Tlí iuCat) 50 tiéAj; te HAon peArv fUAf. 
tlm boó ocón ! mo Iao£ pAoi leACAib, 
A guAitne pAOi A^uf cfié Af\ a LeACAin, 
A géA^A 50 léift 'tia 5Ctéit teif rnAf b, 
1r* 50 "octvAoóUAf An ceAó T)Á tftéme. 

Stearin rtA n^e^lc, a famous valley in the Dingle Promontory, Co. 
Kerry. 88 xxxvi.— seA$Án ó simneAti, 

SeAgÁn ÍTIac An í)Áiivo *oo r^piou. •o'pAfc-uisle = "o'pof CU15 (-o'fof c) 
le, "he hired with," he hired 
himself to or took service under. 

ifcis, " in "= up (finished). 

ni leij^eAT) An mAiji-pnt/ x>ó = ni 

lei5peA-Ó ATI TDAljlfCItt -do é, 

the (his) master would not let 

him. 
t?Á comne, f Á -óéin, for, to fetch. 
Ótnjt -pé pAifnéif pÁ, *oo éuin ré 

tuAinifs An, he inquired about, 

he made search for. 
1f "ootia puA^Af mire, I am in a 

bad case or plight. 
50 fiAb, 50 mbró, 50 inbei"ó, till it 

be. 
1n -o'Áir-re, 1c ionAT)-fA, in x>o 

leAbAix)-fe, instead of you. 
An -piubAl, ATTUJ15, away. 
CéAT)lon5AX), céAllACATi, fast, 
ni ceAnn = ni "óeAnn, nioji -oem 50 -oceAiTn ré = 50 n-oeAtniA ré 
5U]t -óein fé, that he did. 

SlOCATft, "OO bAfTf, TTIAn 510II Aft, 

because of. 
5Áin, rséAl, rséAlA, report, 

rumour. 
CuAficuJAT), cónAi-oeAcc, a search. 
■pAine, cónnATn, a wake. 
U-onnAO, fOC|tAi"D, a funeral. 
ConnAT) le (A^ur), cot,i|tAi-oeAcc if, 

" odds and," more than. 
An bunAT), An rirumcin, riA-OAOine, 

the people, those who. 
A CAfAX) leó, a buAil too (umpA), 

which they happened to come 

across. 
Comóf at), sign of respect, respect- 
ful treatment ; gtv. -aitd. 
"OóijjeAiriAit, decent, respectable. 
5féAfÁn, web. 
A f5AoileAX) An Aif , to divorce her 

again. "P-Á tuAimm céA*o Aguf *oeic ttiDIu'ótia ^S^V *°^ fMcro ó fom 
bí beifc •oeAttb-pACAtA 'tia scotfinuroe mr An CeAnn coin. *oen 
t)Aibe *Óub\ 1 bpAttÁrpce Cibb-CAfitA, 1 gcon'OAe *Óúm ha n5<abb, 
*OAf, o' AnrriAnnA *oóio SeAtjÁn A^ur SéAtnuf Ó Situn.eAn. Tli 
ftAi) fiA*© corn 5éAfi-óúifeAó be *oaoitiio eibe,. acc bí fiA*o 'tia 
n-oibm*ótib rriAite. pór SeA^Án A^ur *OAtt be SéAmur 50 iaaCxVo 
■pé pern -poifi óum at\ Vo^Áin a 5 iAjvf\Ai , ó re<f.bvpe Ajjup •o'vmcij; 
beif as^T "o'pAfumg be peibmeoif. 50 ceAnn bbiA"ónA. 

flUA1|\ A DÍ A Aimflf. 1fC1$, 1)13*0 ttiiAn beir A teACU a DAibe, 

acc ni bei5peA*ó An mAipfurrt T)ó, A^uf Commit; fé SéAmur aj\ 

DlfeAÓ CUAfvAfCAlb. 

1 ^ceAnn nA "OAfA ubiA'onA, tu.5 SéAmur lAftiAit) imteACcA 
acc ní fvAD ^Af» *oó -Ann. 

" CAitptó mire a *otib a DAibe 50 bpeicro mé mo •oeAn.D- 
fÁtA1|\," AffA SeAtnuf. 

" TTIÁ fAnAnn cufA A^Am-fA ctnnpeAT) pÁ Coinne t>o *óeA|\- 

DfuAtAf ," A|\f' An mA1^1fC1|\. 89 

£á 'óetfieA'ó, óomATjtUj SéAmuf trAnAóc, A^uy cuTjteA'ó 
t)UAóATtt Aimfi|te eite a ttí at; An feitmeoi^ a\\ fruttAl pÁ óoinne 
:5eA$Áiff. 

TltJATfl A CA1T11C ATI CeACCA1f\e ÓUtTI ATI t>ATte "ÓtlTt), ÓUT1A fé 
^pAlpléTf TTÁ 5eA$ATl Ó ST-J\1tAeAn Att feAt^ A CAfAt) "ÓÓ. tATfbeATl 

An £eAH ceAó SeA&ÁTn *oó, Aguf "outjatju; LeTf 50 tutj fé í:ém 
Ag buATnc péTf\ Ati An caotí) eTte "oen aoattiti. Cuat*ó ati ceAóCATtte 

'ó'TOTlTlfUT'Óe AJ\ ÓSAgÁTT A^Uf "o'TnnTf *OÓ CATOé mAf £>í. 

" TTlATfeA'ó," A-pfA SeA$Án, "if 'ootia puAttdf tmfe, ntiAin 
riAó "ouTg tTom a *óut LeAt, mAjt cá eAft)AT*ó éAt)Ai$ otwi Agtrp 
£)éróeA*ó nÁitAe of\m ati rjATte a frÁ^iTt, aóu cá á'óDaía culAT'Oe 

A^ATTI T "DUlg ATI CÁTltTÚlAA, AgVJf TTIÁ TTAnATin CÚ ^O f\AÍJ fé *OéAnC<5 

béT6eA*o teAC." 

. " 1f TrATJA Uom pATlAÓC," Aj\f ' ATI CeAÓCATfte, " AÓC TnnreOÓAT) 
•DUTC CAfOé t>éAT1£AT*Ó TTlé teAC. CtlltA ÚUfA TTIO ÓUtAT'Ó-pe 0|\C, 
Aglíf TTAnTTATÓ mtpe TT1 "o'ÁTC-fe 50 'OCT^I'D CÚ Af ATf, ACC nÁ t)í 
1 btMT) Aft fTUtJAl." 

"D'AtAtVpUlj; fTAT) A 5CUTT) CtllATÓ A^Uf *o'TA-ptl SeA $ÁT1 A 11 ATI 

feAp 05 *otJt Anonn A^uy a óéA'oton^A'ó a tJfUfeA'ó. "OutiAiju; 
ati treAtA 05 50 "DceAtAn ré fin Aguf 1^0 mbéT*óeA*ó fé a^ tniAinc 
leTf 50 t>cí Am "OTTin éA|\A. 

> 0'Tmti$ SeA $áti, A^tJf tit ceAttn rcA*o nÁ t:AT)-óomnui*6e 50 

tAAt) fé Aft ATI I05ÁTI, Agtlf A|\ TTOÓT^ Tjí TTÁltUe ATT UfAOgATt A 5 

a "óeAftJ-pÁCATf rtonne. "O'ttati att ceAóCAT-pe a 5 touattiu fréifi 

SO TAáb ATTI 'OÍnnéAtAA Ann, AJUf fAOlt. ATI tJTte 'ÓUTtie 5UJT ti'é 

SeA$Án a ttí Ann, riocATfi att éA*OAT$. 

CATOé tAJTlA AÓC ^O "OCATnTC CtlTte TflÓ-p fAn At)ATnn 1 n'OTAT'Ó 

S^AgÁm 'TmceAóc, Agtif nuATtA a tií An peAtt 05 A5 "otil ct^AfnA, 
ttnc fé TfceAC A^tif hÁtA'ó é, A^uf "o'éTmg att ^ÁTtA AmAó 50 
tut) SeA$Án Ó STtAifieAn bÁi'óce. CnTtAeAT!) cuAfictigA'o at|\, ntiAT|\ 

•OO tlJTC ATI CtlTte, A^tlf pUA-pAf COtAp A£ CAOTb ÚeAmpATtt "DtiTn 

ita "oCm' SjiutÁn, A^uf mnneAt) pAT-pe A^tif cóffiA'ó att\, Agtif 
cuTtA^At) é. 'btTA'ÓATn 'nA *ótat*ó fTn, póf beAn ÓeAgÁTn, mA|\ 
nAÓ t\Ab Aon "ornne atci a *óéAní::Vó ot)ATf\ *ót. 

T)'t:An SeAJÁn coivitA'ó te btiA'óATn A-p An to^An, Agnf CATnTC 
fé a rjATle OT'óóe AmÁTn. t)uATt fé A5 T)ot\ur a tTge, Agnf 
••o'pTAtrntng An DtinA'ó Tfot; cta £>í AnnfTn. 

" UÁ mife, SeAgÁn Ó Sfjti^eAti," A|\f' eTreAn. 90 

Ctn^ ro cjuotnusAt) Af nA T)AoiniD iftig, Aguf tortng fiAt* 
A5 cÁrvnA'ú An tnte turo a CArA*ó teó Leir An "ootUJr, A^ur "o'lAfitv 
Ai-p 1 n-vMnm T)é initeACC teir, A^ur ;$An a £>eit Ag cuf\ ouavo- 
eAfttA o-ptA-fAn 1 nxnAro An cornóturo ftóigeAtfiAil a -puAift a 
óofp f ut Aft cuif\eA'ó é. > 0'imti5 SeA§Án bocc 5A11 a trior Ai^e 
CÁ iuóa*ó ré. 

" UÁ uaiIXiúi-|a t>eA5 tA$Aó toi-p 1 5C1AÓ1D," Ajtf' eifeATi Leir 
rém, " Aft pÁ^Af cutAi'ó éA*OAi5 Ai^e te "oéAnAtn *oatíi, cá. 
bUA'óAin 50 teit ó foin, A^nf tAACA*o ctn^e 50 b^eicro mé ati 
bpuiL fé "oéAncA Ai^e "óaiti." 

CtJAlt) rOlfl 50 CíAÓID AJUf OUAlL A5 "OO^tlf C1$e Atl UÁ1IX1ÚTU. 
" ClA CÁ Ar»ttfin ? " Af\f' ATI CÁlU.1Ú1f\. 

" O rmre, SeAjjÁn Ó Si|U|teAti." 

" t)í Ati fiutJAt teAU," A|\f' An cÁitlunp, " ní'L 'da'dato T>e*o 
euro A^Atn-rA acc caoo beA^ ArhÁin beirue, A^tir cuitvpeA'o 
5|\éAfÁn lorntÁn aitiac C1.15AU pAoi bun An "ooiunr, Aj;ur nÁ ua^ 
*oo mo tJUAi'ó'peA'ó-rA peArcA." 

ÍA15 SeAgÁn An 5f\éArÁn Leir t:AOi n-A Af^Ailt Ajjur furo 
r íor A5 bun ctorúe 50 "oceAtuiA ré a r 51c. 

" Cá tvaca'o Anoif ? " A-pf ' eireAn Leir rém. " UÁ rigeAT)óitv 
tíof Annrm a^ pÁjjAf Á'órjA-p gjiéArÁm bÁmín Ai^e, Agur ir 
•0015 Uom 50 bruit ré -péro Ai^e rAOi reo t>Am, A^ur tuoAT) a$. 
cu^a cu/jjiAifge rÁ "ouAob *oe." 

CuAró ré 50 cig An pgeA*oót\A Agur buAit A5 An "oo^uf. 

" Cia cÁ Annrm ? " AtAr' An p$eA*oóit\. 

" UÁ rrure, SeAgÁn Ó SifiifieAn," á^ ati -peA-p Amtnj;. 

Ctnfi fo C|Motnn$A*ó AfV ah -fi$eA*oói|\, Agnf corn "LuaC A^tif 
tAimc teif tAt)Aifc, f5Aif\c fé aitiaó nAC tut!) ■oa'oai'ó "oá euro 
Ai$;e-reAn aóc cei|\ctín beA^ AttiÁm a~s u V 5° 5Cui*|\peA"ó fé 
ArriAC óui^e í t-pro An -pumneois;. Cng SeAgÁn An Cei-pclín leif 
1 n-A IÁ1TT1 A$uf *o'imti5. 

'* 'Ucím," A-pf' eifeAn ieir pém, " n^ó tjptnl mójún. 
pÁilce t^orhAm 1 n-Aon Áic, aóc "oá mberoeAt) a fior aca 
50 tjptnt neAt^c Aif^ro tiom Af An lo^Án, 'ré mo t>A-pArhAit 
nAó mberoeAt) riAT> corn "ooióeAlLAó lAorhAm." 

tA-piA 50 |\Ab TTAmneAt) An tAe Ann, Agur bí Sc?A$Án cuit\r eA< ^ 
rÁtuii£te, A^ur "OAtx teif péin 50 n'oéAnpA'ó fé a fgít. Híot> 
tUAite 'nA fuTóe nÁ 'nA ócolAT) é. 91 

tltJAif- a rim-p^Ail fé, connAic ré *OAome At; "out riAp An beAlAC* 
tnó^. tt>5 fo 1 n-A ótnrhne 5uj\ b'é An T)omnAC -a bí Ann, A^ur- 
•o'imtig teir corn UiaC ^AfOA Aguf tAimc Letr, 50 UeAmpAtt 
tknn tia "cUrti StuitÁn. 

t)í An rA^A-fic a$ téi$eA*ó umiAit;te nA mAi*one, A^ur nA 
•OAome A|A a n^lunAib, acc com luAt A^ur Cuai*o SeAjÁn cum 
corAig, "o'éimj; fiAT) A^ur "o'-pAs An beAlAC Ai^e com CApATó 
A^nf tAimc Leo, Aguf ni t\Ab fé 1 opvo 50 -jaao ceAó An £obdiL 
beA^nAÓ rolAm. T)'AmAif\c An fA^A-pc ríor A"5 U V ConnAic fé 
SeAgÁn A5 CAbAifC Aijte ruAr aj\ An aLcóha, A^tif r^Ai^c ré 
aitiac teir. 

" CAi'oé An tniATOfeA'ó ro auá ofc, nó CAit)é beij\ aj\ Air Cum 
An crAogAilro tii ? HÁf\ cuit^eA*ó tú 50 ^lAn *oói$eArhAit, Aguf 
nÁtA léi$ mé -pém umiui^te tia mA-pb or *oo Cionn, Aj;ur nÁf\ 
tbór mé "oo beAn, uá reAccrhAin ó fom, aj\ feAtA eite ? " 

" TTI'AnAm, mAireAt)," Aj\rA SeAjjÁn, " mÁ pór cú mo beAn a|\ 
freA-p eite, 50 ^CAitp*ó cú í a rSAOiteA'ó aia Air, A^tif mÁ'r 
Ai-p^eAT) acá a *óít o-pc, cá lÁn mo -póCA "oe Liom-rA Af An lo^Án, 
acc CAitrró mé mo beAn a TTAgÁit A-p Aon Caol" 

T)'innir SeAgÁn *oon crA^At^c An tnte |um "o'aia tAftlA *óó ó 
túf 50 , oei|\eA , ó. T)nbAiiic ati fA^AtAC 50 5CAitreA*ó ré a beAn 
T>'t:Aj;Áit, AgtJf cuavo SeA$Án a bAile, A^ur ruAift beAtA fonA 
féAnmA-p fÁrr>A, A^u-p 511^ mAjt fm "oúmne é. Citl ÓA|ica, Kilcar, in West Donegal. 

x\n to5Án, the Lagan, a district of East Donegal to the north and 

north-west of Stranorlar. 
Cjtóiu, Crove, a townland between Árdara and Carrick, Co. Donegal- 92 

XXXVIL— AH CUAÓ. 
ArhttÁri t>fteAtnAir-e Af An Llyfr Adrodd. 
Ua*ó5 Ó 'OonnóA'óA (" Uóf\riA ") tjo óuijt 1 n^Ae-óit^. CAtirAin, ceileAOAft, warbling. 
mo btii-óe-fe, ray thanks. 
X>o slóif, t»o sluAif, went. mÁ-5CUAijto, cA^tc cimceAll, móp- 
cimceAll, around about. 

50 beo-jtub, singing merrily, liu 
lively-mouthed. I. 

1á Y mé aj; ptteA'ó A-£)Aile 
*Oo-ótiAtA A5 CAncAin cuaó 

A t>í "o'éir ueAóu tAf\ r*Aite 

50 t)ci 'n c-oiteÁn fo a-[\ ciiAitvo. 

II. 

t)'í CÓAT) CUA1ÓÍT1 Atl CfAOfÚ1|\ 

^í ^5 5At)Áit a hAon-ciúm ceóit, 
T)í|\eAó mAf X)o óéA*o-gAt> 
An óuaó a céA*o-|!)o|\c beóit. 

III. 

T)o $At)Af ca|\ n-Air óum cuajvoaití; 

Ha ^c^Ann mÁ-5ctiAi|\T) r*A óottl, 
^o ftjreicmn CAi'Oé An gei^m 

A|\ a f\Aiti ati u-éinín binn. 

IV. 

SA ÓÚjlfA *ÓAtn "OO tÁ^lA 

pé'n mt>eit if ÁtLLe Uom ; 
Anrifú-o t>o t>í 50 b^ó-gtnb 
tTlo CuAtóín ór mo óionn. 

V. 

A óuaC, mo ttufóe-fe LeAC-fA 
Annfúi) 5u-p fceAnsmAir Uúm ; 

"Oem "óeAjtc "oo ttAtneAf i>eót\A ; 
r S An CttAó, tjo $lóir* óum riu&AiU 93 

xxxviii.— mAnttriA oitipém ^ftds. 

SeAAn mAC UÁicéif\ t)j\eAtnAi$ ccc. Clirm, knell. 

CeAÓCA, messenger, that which 
announces. 

1f Aoifroe, if Ai-jroe, highest, most 
exalted. 

Spéi^.tinn, combat ; f. I ah ti, cross- 
ing of blades. 

meifse, bjtArAe, flag, banner. 

SeAlbtói|\, proprietor, owner, pos- 
sessor. 

Sjia-oatti, ?n., dignity ; gen. -aitti. Scác, /., estate ; gen. -ptÁice. 

*Oo seAtl, he gave indication» be- 
forehand. 

A5 "oéATiAni pófo, making his way, 
lit. making a road ; po-o is 
strictly poetic = bócAjt. 

ClAOclcró, change (a^, over, in). 

Pf\Ái-óiTin, need, necessity. 

Cóirópéilpvó, will make clear, will 
lighten. I. 
CÁ ceó "DUDAC a^\ 5A6 rUAU, 
Ceó nAC t)UÁini5 -poirhe mam ; 

Ua ciúmeAr "ouAi-pc Ann urn nóm, 
Ace AmÁm cjtom-gut An bnóm. 

II. 
UÁ cUnn nA mAjtb beir An njyioit — 
tnonnAft I if ceACCA bjióm *oúmn í I 

An piAó t)uo te 5bó-[\ 5Af\b 
As pÓg|VA'ú tiAi|\e An *oume mAi^o. 

III. 

An *otnc, a tJAfAib 015 mo Cftoi'óe, 
*Oo f5i\eA*o 50 'oudac An tteAn ri*oe ? 

1 meA*oón cium uAi^neAC oróce 

1f cutíiac "oo bí rí A5 eA^CAomeAt). IV. 

T)o fr|\eA5Aifl í 5AÓ múf\ if bAtlA 

50 "OUDAC "DUAI^C be mAC AbbA ', 

Tlíofi $Iaoi*ó coibeAó mdf butt $nÁt,. 
'S nío|\ potjAin *oúinn Am nÁ cfÁt. 94 V. 

"Uó ! a 'tipéi^ 015 mo ó-poi'óe ! 
1f é tjo bÁr- acá fí 'óaoi ; 

1f é tjo bei-|\ An IÁ 'nA oróóe ; 

1f 6 "oo beij\ au óurhA Ajt *OAOinib ! 

VI. 

tlí'L A£Ainn Atioif, tno Dj\ón I 

1 r»-Áiu An ufAoi aóc caoi tf •oeóm ; 

SiteA* "oeó^ if 511 1 rp caoi 

peAfOA *óúmn if bfiipeAt) Cfioi'óe. 

VII. 

tló ! a DÁif , "oo teA5 cú CoróCe 
t)LÁt if fséirh Áf\ n^éige if Aoijvoe ; 
WonuA-p ! nío^ fÁfAfn A|\ "oo buAttj 
5ah ceAp Á|\ troAOine '"óul r-An uai$. 

VIII. 

1 fpéifvUnn lAnn but) ceAnn a lÁrh 

*A$ co-pAinc cei-|\c a $aoiL 'r a 'óÁrh, 
£aoi meijige a AtAjt UAr*Ail £ém 
1f UtArrturhAn t>o puAijt cl.ú í ^céin. 

IX. 

TK bíot) t)Aite nA Cúiftce aj\ Aon coj\ 
£aoi óeó b^óm nÁf b'féi'oi'p ttéi'óceAó ; 
A feAtbtóifi "Oítif 'f a óftoi'óe céAfCA 
Ufié lUf An ói5p|\ but) rhóft 1 T>cf\éitib. 

X. 

Oi$j\e ceAriC 'Ainme, a SfuVOAim, 'r- a |\étme, 
1f oi$-|te a -pcÁice m 5AÓ Áifvo "o'éiiiirm ; 

THa|\ óttAnn ua "OAife bu*ó mAtfeAó a féAÓAin ; 

T)o $eAtt 50 LeAt^At) 50 LeAtAn a £éAj;A. 

XI. 

Tlí ir.Af\ fo "oo bí 1 n*oÁn X)on Cféirh--peAi\, 
Aóc "out r-An UA15 50 buAi^neAó 'nA AonA^ ; 

Uó ! if ci\caó -pAT)A é te n-A Ló ; 

If b|\ón c-poróe *o'Á óéite 50 'oeoro. 95 XII. 

1f mÁtA^ Í If U1tOm £Á CUmA1*Ó, 

Af n*otJl 50 UiAt "o'á céite 1 n-úip, 
AtAif a ctoinne 'r ^ ceAT» JiU" » 

tlC ! 1f í "OO £UA1tt A CjUt). 

XIII. 
Hi teAnpAi'ó ré An ptAC 50 •oeói'ó 
£aoi gteAnncAilJ "ouOa 11 a rtéitice ceóit; ; 
tlí cttnnjreAn a A'ÓAfic 50 bmn A5 féi'oeAt) 
TlÁ ^ut a $a*óA"|\ Af\ t>imi An crtéifte. 

XIV. 
Tlí freicpeAf é aj\ LoAt-eAó 05, 
Ua^ clAróe if pAt A5 *oéAnArh fióro ; 

UÁ cIaoóIó*ó Af\ a tfiAife 50 "oeóró ; 

Ajt a rhójvóACU "oo ttnc u^tom-óeó. 

XV. 
A tÁrii t^ionncAó 50 pann 'nA Un£e ; 
A ct\oi"óe tneAnmnAó rriAftt jjAn ft-jus ; 

Síot nA ^ciif a*ó Agtif CAfA nA rnbÁfvo ; 

SeAjtc nA 5ceótAi^í CAnAf 50 nÁjvo. 

XVI. 
Sotuf An "oÁin ní p"f\Ái*ómn *oot) clú, 
Acc cóirhitéitpit) 50 nÁfvo mo óutfiA ; 

xVj\ fiteA*ó "óúmn T>eóf\ £aoi •óei-|\eA , ó 5AÓ íaoi 
A-p tuArr.bA An cufiAi'ó *oo ófUTó mo Cfiovoe. ©itrpeAft SttÁf, Oliver Grace. 

t>Aile tiA Ctn^ce, Conrtstown, Co. Kilkenny. 96 XXXIX.— UOTlxVÓ HA CROT)A. 

Sean ó CeAUAi$ x>o rgníob. 

[A " t)ni.An t>óinTfie.] *OC f*otÁCAlftt:, T>0 fOtÁÚAJI, to 

supply. 
1"hAfibtit5eA*OAft, rriAfib fiAT), they 
killed. Scuada-ó, tst 11 ^» destruction. 
*Oo mAitovjijeA-ó, "oo m&jtbA-ó, were; 
kiUed. SeA"0 Anoir ! t)í An steó A^ur ati potflAm initiate : Cat) a 
Cámij; AfCA 50 téif\ ? &Aft An torntnt; An unoit) ctnneA't* 
'OonnóA'ó A^ur rnón-fluA$ aíwaó óum AttbAn bvo x>o fotÁCAinc 
•oon Anm ; nuAin a tÁr\x;AX>Ap tAn n-Aif A^uf bA A^ur ton 50 
León aca bí An cnoiT) uiLe An LeAtCAOib. TflAfibuiT;eA , OAn cuto 
•oÁ rnbuAib 1 bjTAitce t)Aile &tA CUaC ór comdip An rn<iijA "oe f n-A 
"OAnAnAib. t)ío*OAn f\án An btnte T)Á bAnn. Aóc cé gun- 
bA^nA-DAn CAt An *ocúir An "ÓonnóA*ó man geAit An a 'OÁnAi'óeACC 
ní Lei5peA*ó eA^lA "óóib *out 1 n-A óomne pé "óeineAt). tAif beAin 
ro 50 nAib bnirce ^lAn an toctAnnóAib. 

t)í nA tTltiirhnig ^ém óorii buAi1xe céA'onA nAó món ; Ajar, 
ntro bA rheAfA nÁ rAn, tmc aj\ tÁinig rAon ón ^CAt aca ArtiAó 
te óéite A*;ur ia*o aj; ptteAio a bAile. 

Ha ConnAóCAig ! UngAt) rcuAbA*ó uAtbÁfAC ontA ro. tlí 
mó nA céA*o feAn aca tÁmij; fAon. AmhuijgeAnn " CosAt* 
5Ae*óeAt ne 5^^^^ " f° : *0<ÁLa ConnAéc $a^a , oa|\ £ém Aj;tif 
5-Aitt ÁtA CtiAt An a óéite, A^uf b'érin ati buAlA*ó •oéi'óeAnAC 
*oo bí An An mui$ rm, uAin *oo niAnbuigeA'ó uite teAt An LeiC 
Ann ia*o, uAin níon CÁmij; beo a? x>e Con.iAóCAib aóc Aon oeAty 
AifiAm, Aj;tir ní "óeAóAit) fAon "oe jAttAib ÁtA CUAt aóu Aon 
pée *oume ArhAm A^u-p A5 'OnoióeA'o T)ut)5Aitt if eA*ó *oo 
mAnt)ai$eA"ó An ^qa^ X)a "óeineAó "óíob .1. AnnAitt Scoc, A^tif 
if 1AT) *oo rhAi|\t) é nA tuóc ui$e CAit)5 "Uí CeAttAi$. 

Tlíon b'ionAnn f^éAt "oo ItiAetfeAólAmn, Afh : tÁinig reir eAt\ 
50 niAit Af. *Oo $Ait> fé An ^in*onío$Aóc Anír CAn étf An óaía^ 
At;ur -00 otAoit) fé teif no 50 bpuAin -pé t)4f oóc mbliA'ónA nt 
bA 'óéi'óeAnAi^e. Aóc, póiníon 1 1 n-ionA*o cníoó "oo óun Ajt 
*óeA$-obAin t)niAm, m^n bA óóin *oó, bí a lAigeAT) foin "o'eA^tA 
noirrnr ^un fcniof n^ loólAnnAi^ a "óútAig mí "oíneAó ftit a^ 
6A5 ré 97 A^tif ttAtfle CttAifCljtC éij\e*Min ! Gat) x>o ■óemeA'OAfi fo cum 
clú via cijte T)o cof\Ainc a^uit t)o Guatui^a'ó ? tli A-oriungeATiii 
An CeAtpAp OIUatti 511^ cu^ Cin&Al eo$^in aon Dfuig-oe fi^m 
•uo t)fti4r>. 1f T>eirmn nÁf\ tu^A'OAf 4011 óon^nAtti T)ó 1 ^CttiAm 
U.aif\b Tio ní ionnCx*oib *\at> Ann-ÁLA ua cíjte. Af\ *mi .A'ób.AjA foin 
hs ce^-pc 50 mbeTOíf cpéAn 50 teojt -pén cjtÁt po ; X)a óói^ 50 
mbe-at) c^e-ifA ti-a ntllr*.\c 50 pormmaft ioitiIáti, ip 50 bpé.A'opAi'oíf 
ciinf-AiToe na rífte tK> cuji 1 scóijt, A^uf "oUgce v\a cíjte x>o cujt if 
•00 connect) pé |\éim. t)í uaw A^uf caoi jré teit aca an zaca 
fo, «A^uf t)í f é *oe óe^T) tf "oe tei"oeAl aca, ~oa\i ttoói§» Acc tf 
léi|\ gt»fi teip opt-d 50 cjuiAigriiéileAC. Y\a céa'or.A btiA"ó^n ní 
X>a "oefoeatHMge *óein TIiaILaií; tJUvo a 5C1011 1 scoitine ^tl- 
X\ec bí fé 'Oéi'óe-AiiAó ac-a. X)a t\MA§ ^au Cog^n Rudt) a\< T)onncAT>, the son of King Brian Borumha who survived the battle 

of Clontarf. 
"UAtiAits dpi., -a\\a\X), Danes. 
tf)ClATiT)Ai5, dpi. -AtincAib, Scandinavians. 
T)poiceA"0 "OhujaiII, also called *0|ioiceA-o áca CIiac, Dublin Bridge 

(so translated into English), the present bridge at Church Street 

occupying its site. 
A^HAill Scoc, Arnljot the Scot, Earl Sigurd's Scottish steward. 
tAX>5 Ó CeAllAij, king of Ui Maine (in Co. Galway). 
mAelfeAclAitin, king of Meath, and airdri before and after Brian. 
An CeAcfAji oil Atii, the Four Masters. 
CinéAt eoJAin, the O'Neills of Tyrone. 
tliAllAis WIax), the O'Neills of Ulster. 98 

XL.— éxVOált $ftexM1CA T)0 ^Lacas. 
[SUocc " T)ÁncA SeÁm nA "RÁitíneAó."] 

SeÁn Ó tnu<|tcti*óA nA RÁ4tíneAC ccc. "oon AtAi^t T)orhnAtL 
TDac CtAOóUnjge, 1 gCáfiváis nA tipeAft, *oo uponn fpéAClÁi-p Arp. SpéActÁip, spectacles. 

*Oom "óeAftcAib .1. •oom fúilib. 

AnA-b^oi-oe,» Aii-b^wce, great diffi- 
culties. 

LeACA, matter from the eyes. 

Uof5, gen. puifs;, full? e y e « 

50 beAT»r»Ac, standing out dis- 
tinctly. "Pfuj, Ft t1 5 1 '°s a flesh worm. 

eAjAilfeoittOAcr:, priestly qualities. 

*Oo ]\AToeAX), -oo heipeAT), iv.^sx) t 
used to give. 

50 U£A5caix>, 50 b^AJAtx), may he 

_ get. 

«50 rroeACAiT), 50 x>céix), may he go. I. 

éA*oÁit g^eAncA "oo £lACA-p óm óAjtAro corh-po^ui-p, 
t)ftéAt;Án blAfCA "óom *óeA|tCAit> íuj; AhiAftc pógAncA, 
SpéACLÁift friAfCA $níor teAtAn ^ac 5-ánnA-ótó mion ; 
^An-$|\Á > ó if CAitneAfh rh'^nmA An cAtAi-p T)orhnAU,. 

II- 

1f é if veÁtt^ *t>Aitin An c-eAfnAfh *oo teAngrhing 'óórn-fA ; 

1f é a lÁrh teAt>Ai^ tk> óneA-ptng mo AnA-t)ftóroe ; 

1f é a tfieimnj LeAgAite teACA mo feAnA-fojvo it ut TS "> 

5 S tf é -pÁ n'oeA-jtA 50 £>pAicirn 50 heAnnAó heó ^15. 

III. 
1ao6 Lán x>'AnAm if "o'eA^nA ir •o'eASAilfeóijteAéc; ; 
C^tAot) óátó <iAitce "a'pail -plAtA *oo jiAi'oeA'ó -peói*oe ; 
Sao^aV D^eÁ^ -pA'OA 50 G^AgtAi-o 1 t>peAf\Ann 'Fó'oLa, 
1f caj\ étr OÁrp, Aicóim, 50 n'oeAóAi'ó "óon tipiAiteAf $Ló|vtíiai\. 

IV. 
An ^toine *oeAf nuAi^ §At)Aim opm le rneA'óAin 
1f cUfce ceAfc A5 ceAóc "oom nof^Aitj-fe a ^xa^a^c ; 
tlf't cuit nÁ cac nÁ *oac tjíonn ojttA nÁ -pA^Ann ; 
'S An "out) 'nA j;eAL ní't rriAiú a cofnAtfi im AjgAfó. *OomtiAtl mAC ClAOcltii5e, Donal (Daniel) Coakley. 

CA|ifAi5 tiA bJTcAiv Caxrignavar, due north of the city oi Corlu 9*1 

XLi. — cois ctnrme. 

An c-AtAij\ peA*OAtt Ó "lAOTjAifv^ x>o *oeAcuuis; A^uf "° Aitnif . Coif tmnne, beside [the] wave = 
on the sea-shore. 

Aimfin nA t)tiAi-óeAncA, the time 
of the Turmoil, commonly 
appUed to the '98 period. 

An ctaifje 50, as soon as, just when» 

"Da nó-seAff a rhoill An mumcin 
T>lij;e, law people made very 
short delay in. 

*Oo ctin An loc aitiac, to send (send- 
ing) the lough (gulf, bay) out 
= sending out beyond the 
mouth of the lough = sending 
across the seas, transporting. 

Cia buAilf eAb uime, whom should 
lie meet. 

50 lúirniAn pnAf> nimbly and 
smartly. 

Cuilfionn, fair one. 

biúm = liom, to me. TIÁn bfiú -ÓAm, that it wasn't 
worth my while (worth while for 
me). 

*Oob' fiú liom, I would deem, it 
worth my while. 

'S a cAOAinc -OAm f eAnc = tf reAnc 
•00 rADAi]ic 'OAm, and love me ; 
a, its, used in proleptic govern- 
ment. 

'Oóijtín riiAic, one clearly not to 

be trusted. 
t)eit 'r c n° tiorn, to be accosting 

me. 
11ac beó TDom fxón A5 reAcr, that 

my treasure is not returning 

alive. 
5 tin cúir fÁ troeA|s that there was 

a reason for it, lit. that it was a 

cause caused it. t)i bAinif 1 n-Áic éi5in 1 *ocAob teAf "oen iffatfldin. 1 n-Atmpj\ 
tu\ t)uAit>eAnXA b'eAt) é. t)í An cuToeACCA Cjtunini^te A>;uf ati 
buvó a^ bójvo. fluAif a Catnip An c-aid ceAjtc, "Do póf^*ó An 
lÁnAmAin. An cuifje 50 [\Aib An foCAb 'oéi'óeAnAC i\Ái"Oue of a 
5Cionn a$ An fAjjAfu, "oo nAij\i$e*vó An fotpAm món-ómóeAtl 
An ci$e. "Oo bj\ifeA*o An "oof-Uf ifceAC A^uf *oo Uon ati ui$ -oe 
fAi5*oiuiívíb. T)o jtujAt) Aft An bfeAf 05 nuApófCA A$;uf aji 
tuitteAt) "oe nA feAtuib 05A a bi Ann Ajjuf *oo ^AbAt) iad Asjuf 

"OO t U, 5' A 'Ó fí°f 5° CofXAlg 1AT) A$Uf "OO CU1|\eA"Ó IfCeAC UVO. 

Saii Aimfin fin bA rt.0-5eAfl.tt a thoitt Att rhumott *otije pttíofúnAij 

T>0 CflAlt A^Uf 1AT> T>0 CttOCA*Ó nÓ "OO CUtt An toe AmAC. X)o Uf IALaTJ 

nA hó-15-ptt ÚT) A^uf *oo cuif»eA"ó Anonn iat>. 

1T\óttÁn Aimfitte 'nA •ótAi'ó f Am t)o tei^eAt) aiuac An c-oijfeAtt 
úx) A^uf tÁmi5 fé a bAite. TltiAitt a bí fé A5 ceAóu 1 n-Aice "oon 
bAite, cia buAitf eAt) mme acu An beAn fém. fltott Áitm f í é 
aOu "o'Aidn feifeAn í A^tif feo triAtt mnfeAnn fé féin An f$éAb : 100 I. 

Coif* cunitie Y ™ e 'pubAt 50 UicmAf\ piu\rv 
"Oo "oeATXCAf-fA cu$;Am ati cúilpomi cait\ 
Do , 0j\ui , oeAf 50 "olínt Lem ^ún ipceAC. 
'Sé Laoaitv fi Hum nÁt\ rVpú *óAtn fCAT>. 

II. 

6if e^Ti : 
Am oat\a, a ^úm, "oot)' pti liom fCAt), 
'S 5t>j\ cuijieAf mo "óínl 1*0 gnúif doa^ "óeAf . 
ÍTIutia "ocisif-fe Liúm Y a tAbAif\c "OAm peA^c,. 
Cui^peAf fAn úijt mé "oet) ctimA ^ati fCAT>. 

III. 

1f e : 
Hi meAfAim "oco fójvo acc •oóigcín riis.it, 
'S til tiobAif "owe póf oeit Y^t 1 ^ tiom feat, 
'S 50 jiaid a^aiti ói5pe^|\ cótuc ceAt\c. 
'S tiá peA'OAfi tiac X)eó x>oir\ fco-p 45 ueAcc. 

IV. 
df eAti : 
CÁt\ imti$ fé uaic, a ftiAi|\c-beAH "óeAp, 
50 n"omJiT>eArm a' cumA com "oUnt fin leAC 
tló An mtfoe LeAC cúnCAf xto Caoai^c 'tia beAjtn,, 
tló A|\ imti$ fé AnoTin uaic, a cuitfiotin T>eAr ? 

V. 

1fe : 

tli mrpoe liom ctincAf a tAbAipc 'da beAj\c, 

5uiv imti£ fé Anonn Y S 11 ^ cúr T F 4 * ttoca^. 

t)í a ó[\oi*óe fiút> 005 IÍ1\ 1f a clú JtÓ-fflAlC, 

'S 50 bpÁ^fAITlTI A5 CfttHp A £át>AlflC ^TTWÓ. 

VI. 
6ifeAti : 
S51111Í T/eAfDA "oeT) ctirhA, a cíntpomi 65; 
Ha ^Uuc-fA *oo fúil le cumA níof mó. 
T)o ceAn^lAt) luim cti '^uf cú 50 ttó>, 

'S CAf mtlÁIU T1A tlluniATI tf CÚ fTIO |TÓT\. 101 

XLIL— Att VAtATltA $0niTI. 

TKAfumnT) mac SeA$Ám t)ui*6e ccc. aj; CAomeAt) a eió X)á^ 
T>V.mm " An f aLa^a $<>t\m." 

A/O. 1697. PaLa^ca, /., ambler, pacing horse. 
lAftrtnA, waif, one left desolate. 
TliAn, the power of walking. 
*OiAn = 50 "OiATi, severely, sore. 
tocAjtcA, bare, withered. 
1m j?olcAib = im 5FUA15, in my 

hair. 
*Oom -po-p5Aib = -oom púilio, to my 

eyes. 
RiAn, path, road. 
'Sati iac = fA cin, in the land. 
í?ot^5A"ó, immersion = initiation. pu-ÓAi|t, CJIUA5, bnón, pity, sorrow. 

ÁifeAc, /., useful thing or animal. 

SileAc, constant ? 

CuAn, /., coll., dogs, hounds. 

KenJceAc cApAill, means of pro- 
viding a horse. 

3^uic, "ouit, 5UC, shame, disgrace. 

An éij-p' = ah c-ói^eAf, the poet. 

*Ma fuc, on foot. 

Cpuip, troop, band, set. 

lllxmA gcuiniT», if they do not set 
( = make). I. 
CAomp'ó mire m' fAlAftA, 
.CAOintro ca^iato rp corhAfTAin, 

TTlAft UÁ11TI AtlOlf 11T1 1AJ\rtTlA, 

5 An nic, jyvn ^UAn, ^An ró§nAm. II. Aj* óAitteAf *oe óor*OAr nío^ $oi\cin$, níojt céAf me *oiAn ; 
Hío^ cn.eAÓA'ó, nío^ tomAX) me te co5a*ó t>á tftéme j\iAtfi 
]y n CApAtt b^eAt; roCAifi cum bitofouigte 1 ^cém ca*. rUAl), 
An "pAtA^tA S "!*™ 5 U F rtoi5eA*ó 1 mbéAtAib pAC. 

III. 

Cum Aipjnnn pobAit hem cofAiu ní féA'OAim cfiAlX ; 
Tli't -peAfOA mo cLoifom Aft foc'pAi'o, — réAC gu-jt piAn ! 
ITLv^ ftAfjt A-|\ 5AÓ n*oonAf T)'£úi5 boóAfttA cpéit me UaC, 
An jpAlAjtCA Jofm ^au cfoiceAnn pÁ béAlAib pAÓ. IV. 

Ó ^eAlA^ im j?olXAib, Y "ootn for^Aio uaó iéif An |MAn, 
'S mo teAn^A gu^ fCopA'ó 5A11 cojuro a^ a^ fAOtfuig fiAííi ; 

]V-C CAJ\A T)Om fOfCACC mUUA 'OCOgAflAIT) rém b° r* 1<A ^> 

1f eA^At "oo coirce ua n-ollAtn 50 n-AO^pA'o iax>. 102 

V. 

Odvo eACOfitA aj\ cofAib, "ootti óor\áiú mÁ'f éigm CtUAlL, 
VLaCa 5-ac pobAiL, Uicc cotin^te t)éAT\lA ir CliAf\ ; 
■peAji CApAitL "oo t)j\onnAt) "oon oLUvm mtinA Léip fAn iAit, 
1f mAitu; pjAijx TJottVATyVo 1 f^otAit) tia néi$;re í\iatti. 

VI. 

t)Áf 114. £AlAt\£A "OOm fATÍIAlL 1f pU*DA1|\ ^O tléAg, 
tllAfl CÁ1TT1 go TlA1Tl , Oeif ^ATI CApAT) t\Á lÚt T1A nXjéAg J 

A11 ÁifeAÓ cneAfCA Aft An tjpAitóe but) tútmAfi Léim f 
'S at\ U\t\ a mAf\CAó nÁ feAOAtAf fúiti 1 bj;éit. 

VII. 

t)Ár ha pAlA-ptA "oo IA5U15 mo c-ftoróe 50 *ouaij\c, 
An ÁifeAé óneAfUA t)on CAtAif\ but) fíleAó cuaijvo, 
"O'frÁ^ me peAfCA ^ati AiceAf ^ati AoibneAf fUAt), 

1TlAT\ tÁf\lA mAf\b *OÁ fflACAt) fA "OÍ5 A^ CUAin. 

VIII. 

Ó "o'é-AS ATI PaIAT\CA 1f AITTOeif mo CÁf ATlOlf 

^ATI T\élt)CeAC CApAlU,, ^Atl CAtUm T>0 t)ÁltT:e At) . *OAm ' 

"OO lAOCflAI'Ó t)ATlt)A 1f fYlAftAt) ^O t)f\Át 'f T 5 uit > 

An éi^f' "oo cleACCAt) 'tia tiiA-ftCAC mAf uá 'tia mt. 

IX. 

éAg riA "PAlA-pCA 1f l)A|\|\ Af\ JJAC p1AT1 "OATTl f1Tl, 

'S me cj\éit 'tia neA-pbAt), 50 bAin'oeir A5 cmAtt "óom coif I 
1 5Cém ó rJAite "oo óAilleAr, mo ciac í tia "pif\ 

"OO béATVAt) AltV^eA'D, CApAlt, 1f "01AUAVO T)Am . 

' X. 

CÁ AU fAO^Al fO AtlOlf X)om CU[\ 1 "OCeATITlUA fÍOJl, 

5 An t\éim ^An tut, if me 50 pann 1 n-Aoif ; 

1r bAO^At "oon ujiuip munA ^cuimt) mo f\4fiiAit-pe buvóeAÓ 

5ut\ 5éir\e me t)om Coir nÁ Aft t\eAifu\ií\-eAC 5fujit)e. 103 XLIIL— "OÍOl HA SCÁlle. 

[6ACCpA peAT>Atp Scntermbl.] 
pvpAf t)éAftAÍ "oo *óeACCtriT;. 'Dxj.f.fiAt'u.ifle, ruifle, e slip, a 
st umble. 

SÚílféACAITlt, floU-AT) (feAllAT)), 

ArhA-pc, a glance, a look. 
*Oo férp -oeAtlrtAirh, -oo péip 
cof atíiÍacxa, to all appearance. OllfAcr, aIIcacc, great wonder, 
astonishment, feeling a thing 
very strange. 

50 h ati At Aiii Ait, in utter astonish- 
ment and breathless eagernets. 

Airu:, greed, cupidity. CuipeAf An cnoc "oíom $An bAfSAt) 5^n bAppAturpte Ajjuf 
bAineAf Atriác An pAicce a t)í pé n-A tmn. tli peACA éAn-CAfÁn, 
ÁrtiAÓ, A^uf níop ifiAit Horn 50 bpeicproe a^ pÁn £An cpeó a|\ ati 
bpéAp me. SúilpéACAinc" T>Áp tu^Ap móptimceAtt opm cé cípnn 
6u3yMT» act; ati peA^ liAC. *Oo $eic mo cporóe lormAm acc ni pAib 
•out uAtó A^Am. Do TíiAoUnt; fé a bAiteAp tp *o'tímtui$ "OAm at^ 
pUge nÁp umUnx; éinne piAiti X)Am 50 "ocí pm. t)puipipc Aicmc 
Aip 5u-p miAn teip prpó a cup opm. T)o oeATmtn^eAf xk> A^trp 
-o'pATiAf mi feArATh of a comAip AmAC ^An cop a cup Tnom» as 
péACAtnt Aip 50 cpuAi$meiteAC aj\ nóf ttnce 50 mbeA*o Spetm Á Z 

CAC A1f. 

T)aIa An pp leic, tjAt) "oci$ be "outne Aip sup mó a eA^tA 
porfiAm-fA nÁ m' eA^lA pomrrf-feAn. T)o tmAil a ceAnn pe ip *oo 
•OTun-o im goipe 50 mall pi$m if a íiaca 'tia lÁtm Aige. T>oOAipc 
50 iTumAt if 50 pcÁtrhAp : — 

" TTÍAit "ÓAm, a "óuine tiAfAit, An "OÁnAfóeACC a •oemeAf ope. 
xXif^e aca a^aiti le tuAppAró ope — Atcamtje bA*o cópA t>Am a pÁÓ — 
Aj;uf CÁ full A^Am nÁ heiceocAip me Aip." 

' 1 n-Ainm T)é," ^pfA mtfe, " cat) péAX)f Atrm-fe TjéAnAm •otnr- 
fe ? 1f péroip leAU — " 

*Oo fUAT)Af A^Uf OpAlteAf tUTftie im CeAnTVACAID. tllOp T)UOA1pC 

peifeAti rrúm nÁ nÁm 50 ceAnn 1 bpAT). 

pé •oetpeA'ó tx> Iadaip feAp ita CAfófge stAipe Apíf : — 

"An c-A^A a CAiceAf iu teArmcA," a\( fetfeAn, " tu^Af pé 

TTOeApA TlUAlp XK) fpAltp ATi gptATl ATT1AC JO pA10 fCÁlt CAp tlA 

b^ApCAib A^AC-fA — mÁ'f ceATDCAC "óAm An méro fm a pÁ*ó. "ÓeineAf 
lon^nAt) "óen fCÁt ^ieóiue a bí péc cofAib A^tif An cuttla 'n-Ap 
LeATi f é trioc. ffíoft f éACAif p ém Aip 1 n-Aon-cop. Tlf't pumn meAf a 104 

a^ac ai^, "oe -péi^ t>eAU.ftdiif», t)Á t>peA$tACC é. A^ An At>t>Att roin, 
$eioim x>e mirneAC- lonn-AW a pArfunge "óíoc Afi rmrte LeAC ati 
rcÁit út) a *óíol Uom." 

t)í mo óe-drm 'nA DoL^An t)éice um ^n -ocaca ro le neA-pt 
oUtacca. C&T) "oo £>í a^ An breA-p Uac ? 11ó An o-pm-rA t>í ré ? 
ttlo rcÁit a *óíot teif ! xVp Aifnt; éin-ne jiiárii a teitéro I ' " Af 
^ riieAbAif acá ré," A-prA mtpe Uom réin. Cuif\eAr meitt o|\m 
rem Agar "outMtu: 50 rciseAiiiAiL : " x\ *ótiine cóif\, nÁ^ óeAfic 
^jtm Leóp LeAC An rcÁil ir "OUAt *otnc ? TTIaiasa'ó éA^rArhtAC a 
meArAitt-re a *óé-AnATri Uom." 

" pm 50 oreicp^v' a^ retreAn. " CÁ recvo *o'eAiV[\Aíb -oeArA 
im póCA A^Am. t3'-péi"oif\ 50 "ocAitneocAt) euro aca LeAC. t>A*ó 
t>e^5 A^Am -An Ujac At)' Aoiffoe acc j-penn frAgÁil, a^ ah rcÁil 
rhAireAifiAiL ÚT) a^ac." 

ÚÁ11115 An meA-p^An meAnAi*óe o^tm Afíf A^ur *oo $UiAir co'oIa'ó 
Sjubtín ci\ém daUaid be-AfcA, a-ji ouirimeAm T>Am a-ji eAócjtA aii 
póCA. Tlí t)f A$Airm lonnAm rém LeAnAfhAmc Den mA$At>. " Acr, 
a *óume UArAit," AjifA mtpe 50 titmjiAniAC, " ní £11151111 tú 1 n-éAn- 
6o-|\. TTÍo r cÁit a *óíoL teAC, An eA*ó ? Oonnur fréAT)rAinn é f " 

" TlÁ bícó cerpc oj\c," A-|t retpeAn. " 1ttÁ cu^ai^ fe^t» "OAm 
Ati An n*oeiUi> UAfAil reo 'nA Un$e Afi ah *oCAtAin rúc, tiT nnrue 
■tunc ah óuiT) eite "oen $nó *o'pÁ5Ainc púm-pA. biot) t>o t 10 ^ ^Sa c 
T>ef 11A 5j\éitfit) ACÁ im ^>óca ^5^111, niAf rhALAifu: Aft tx> fc*\H. 
1f bAO$LAC, ÁiriAé, nÁ tioTppeA'ó a iÁti "oeni eAf\-j\Aít) -01311:, A>uf 
t)'péiT)it\ nÁ-p D'freÁ-pit te^vu eA|\ , |\A , ó "óíod 11Á fpA-ítÁn ]ToitcunÁctJif ." 

" SpAfUn po-pcunÁctJif ! " Af\fA mife 50 liAHAtAiii«M l. "OÁ 
nieTO tf\é ti-A céile a Dior t>o bAineA*ó -ati ceó 'f Ar * vne^tAl trtom 
ntJAi-p Aip$eAr An meit) fm. CnnnnigeAr a^ aii mbtiA'ó "oo $Aib 
teir An rpAjún nt) — 

" t)A n'iAit A11 Áir é a$ pofCunÁcirp 

"Oo oin-peAt) a Lain 50 "oÁnA Ann fíof, 
Cum ó-ji burte if plÁCA *oo D^onnAt) a^\ t)Át)Aib 
1f nio-p o'votAfh 50 t)^Át é aCc IÁ11 50 riiATom.*' 

'"Oá iiiu'áiL Lee onóijt ah fpA-pÁn a "ó'freiCfific if a fe^lú■OA , ó,' , 
Aj» reifeAn. 

" UeArbÁui DAin é," a^jm trnre. 105 

» 

1f A-1f\ t)A glOJtjlA A tflOlU, A tÁtfl A fÁtA'Ó IfCeAC fAT» Cf eATlA- 

-póCA ú*o A^uf tnÁlA tnófi LeAtAifi *oo cat^^ac Am ac. Sin fé cu§aw 
•é. " "péAó "otnc £éw é," aji feifeAn. 

CÁ1TI15 Aifc 0|\m cm^e. Ru^Af sriemi Airi asut* "oo bAineAf 
^oeió n^iní óifi at*. Ann-pom bAineAT* *oeic gcinn eite, Agup "oeic 
5cinn eite 1 n-A "óiato pom. ttíoft beA^ fom. T)o fíneAf mo tátfi 
cin^e. 

lt tDiot) fé 'tia niAftgA'ó," a\\\*a imfe. " t>ío*ó tno pcÁil a5ac-tv\ 

A^UT* ATI T*pAf»ÁT1 A^AHl-fA." 

"UÁim fÁfCA." Af -peifeAn. T)o cfiOTn fíof, "oo juis; s^eim 50 
"hAicitti*óeA^AtifcÁt, 'oo 005 "oen CAlArhé, "o'fittifoo óuifictnse 
'ha póCA é. T)'éiw$ 'tia feAfAtii Annfom Aguf "o'liti'iUiig "OAtii. 

XVf 50 bf»Át tei| % , AJUf tADA^rA1T111 ATI teADATl gtlfl CUAtA A^ LéÁÍTl- 

^Aifwóe 'oo £ém é. 

"O'fTAHAf THAft A flAlb A^ATtl AJtlT* A11 fpApÁTI 1TÍ1 LÁIffl A^AfTI. t>A 

^eATiTi 50 "OUÁ11115 tneADjiÁTi ojwti, *oo "óem butAbAi| % í *oen caIaiti 
Agti-p /oo tmueAf mi CTiAp 1 Un^e aji ah fcpéAft. 10G xliv. — Hum msceAiRT) neilscfh dim a rhnd. 

UifceAfo tléilfon (nó Otnfcin ?) T)o femn .1. 510 Ua $aU,t>a 
>At)Afi "oo t)i 1 DfocAiji Uí íléitt (.1. IIiaU, Ó tléilt *oe Sk>l ttéilL 
An peA*OA — t)í cmu-p aca "oen Ainm fin .1. TIiaU, Cuiatiai ^Concae 
1iAÚD|\omA 'tia rjeAtAi*ó fA tiluvoAin 1717, tliAtb "OA-p o'fotVAmm 
llicoLÁf tx> fujA'ó fA DUA"óAin 1734 A^tir *o'éA5 fA Spain n 'nA 
Á-pT>-oipseAó 1 n-A-pm tia cí-pe fin, A^juf ThAlb eite t)A mac "oon 
•oa^ TIiaU,. 1f é An "oa^a TIiaU, if "oóicróe "óíoo, noa-p T>cuAijttm). 

SeófAtn lAOTOe (" 1Y1ac Uitte ") *oo ctnp Af An n^ACóit^ 
bpifce tJnnAfó 1 n$nÁc-$Ae*óil5 "oAm, corn mAit tf tjoo' féroip 
fin. fopAimn, nickname. 

If-cífi, f a ciji, in the country. 

f aoit), departure ; 5AT1 f Aoró .1. 

5AT1 itiiceAcc, not to depart, not 

to leave O'Neill ; cf. ^aoit) leAr, 

begone ! (Con.). 
T1Á]i tilt, nap pill, nÁp pilt, who 

did not return, not to return, 
fijiinn = piftinne, truth. 
Oc, lamentation. 
*Ool, gpl.y snares. 
Self, strain, k ' giving tongue." f AftAtn, with me. 

"Ouicp, "Oúirjptp, plétnuf, Dutch r 
South Dutch, Flemish ; Dutcli 
includes both Hollandish and 
Flemish. 

UombAC, cobAc, rooACA, tobacco ; 
strange though the first .form 
may seem to many, it is that 
which is usual in MSS. and is 
still spoken in Ulster, at any 
rate in the Muintir Luinigli 
district. I. 

Deifi mo oeAnnACC 50 T)un "OeAtj;', 
A pft |iACAf 50 cijt tlí tléiix ; 

Uadai|í mo oeAnnAcc fóf te Sf 1 ^" 
"Oo cmeA*ó mo ríinÁ 'jjuf T>1 fém. 

II. 

AbAiji Léi 50 OfuiUm fLÁn — ■ 

tTlá.iivsjiéA'O CAipiol 5^"° m0 ctéio : 

1fe CAtl if niife 1 opof, 

X)^ip mo epoi-óe bacc : " TTla LéAn ! " 

III. 

t)'éi s;eAn "OAnVfA mo t>eAn T>'pÁ5DÁit 
'S 5^n mo ceA*o *oo tjAUÁil téi 

Tló ftii|tOAC "o'éif tlí fléill if-uift — ■ 
Oc, a Tli'S ! bA oocc An f^éAl t 107 IV. 
T)Á troeAjiut) mÁi^5t\éA"o péin Anoip 

í^tijub otc "oo mnne mé £An pAoit>, 
"0^ mo úfiAtAf 50 mbeAt) 'nA bjtéi^ — 

If peA^H Ó tléilX t\Á 5AÓ mnAOi ! 

V. 
AT>ei^ mójiÁn 1 nTDún "OeAts' 

5uT* learn x)o mnne mé nÁy till : 
"Oá mbA"ó leó-fAn Ó íléill, 

T)Ap m'fríftinn pém fcioepdfOtf Lmn ! 

VI. 

Acc cá eA$;lA móf. Ojtm fém, 
5i"6 FCAfif\ Ó Tléill nÁ $ac ní, 

^ujiAb peACA"o mAjtbCA t>úmn 

5|tuAim xk> ótijt ^T* fúil 'S-a™ mnAOi- 

VII. 

ttlAf» rmuAmim Ap ttlÁijvsféA'O bocc 
'S a^i 5AC oó *óa ní rí 1 bpéin, 

t)ro ■o^óp 50 bjvÁt a^ m > §juiai*ó 
Acc ati uAi-ft tk> cím Ó Tlé.ll. 

VIII. 
1TIa^ pnuAinim dfl RipceAfVfr 05 

S^emmt) uAini occ nT>eó«u Amu\r ; 
1Tl&j\ "oo cím Aj\ bAll Ó tléill 

"Oo beiji mo Cfioróe léim -pu^f. 

IX. 
A"oeif\ ITlAijK^eAT) te n-A clAtnn : 

' 1f olc An peAll tk> mnne m' ^eA-,\ ! 
Acc cé cá mo cj\oit>e bjv.rce 
"Oo mnne mire mAjt bA ceAttc. 

X. 

t)ím-re Agnf mo "óíf con 

A5 CU-p 'OOL Af\ mAT)AT> fU»A*6 

A^ tnum eió le coir Hi Tléill 
A> éifueAóc le réir con UiAt. 108 XL p^ium Anotf as ól "oeoó, 
'Dai'» fonA rmre mAft ACÁim 

]y ní •óéAHjMinn 50 b\LÁt " oó ! " 

XII. 

CjtuAt; 5^n An SfúiT) tJAite 1 t>|?of 
1 n-Áiu to£>Ám Ann ro Aimii&, 

1r ClAnn ÓAípL aj\ ati UfHÁit) 
1 n-Áiu nA T>feAf LAti^f "Oaicf. 

XIII. 

T^uAg naó í tTlÁifi5f\éA > o ll x>o t>í 
'11a beAn o£e rAn ci$ feo 'f^f 1 » 

1p t^uAji; nA.c é Rircedjro 05 
€15 te *oi£ Aji bófto Uí TléitU 

XIV. 

1f Cf\nA$ Uom nAÚ £>fA$ATm bÁf 
A^ fon rno mnÁ, ir jrór mo ClAnn, 

If jso "ocpéi^pnn féin a bptnt 1 brof 
>A|\ fon tlí íléiU, 'f a bptiU tóJLl l 

XV. 

*OÁ mb'eól, TjAtn-rA fux» "oo feinnu 
tló ní binn "oo fÁ*o ^o pjup, 

X).\\\ m'pjtmn péin "oo "óéAnfAinn ctnfiA- 
1llÁif5|\éAX) CAirioL Y Á tfiiúji uiac ! 

XVI. 

Uu>;tAH óu^Ain "oooc T>en -píon 

]y píopA *oe tombAC mAit : 
Hí bci'ó 5|itiAitn peAfT>A Af. mo fúil — 

beiji tno beAnnAéc 5,0 T)ún Deals'. 109 

XVlí. 

An cArivfún. 

A^of Aitri\if-fe -ói-fe 50 t>pint mrpe tmcm ó|VÁ*ó 'tua TjtAi*6 ; 

t)eif\ tiAim óuici 50 r>puiUm-pe fLdn, TMft fiat), 

'S tvaO ttpiit rnf &r\ c^uirme aov\ *oume if T^W n ^ tttAlLl Síot flétfl, An £eAX)A, the O'Neills of the Fewa (in South Armagh). 
Than TJtcAj.>; , = "Oún "OeAigA, T>ún "OeAl5An, properly the Moat of 

Castletown, one mile inland, but here used for the town of Dundalk. 
mÁJrt5t*e.Ax> CAifiol, Margaret ( Marge t) Cash el, the poet's wife. 
RirrneAfro 05 .1. ttjac An pie pém. 
An SnÁrouAite, Dundalk ; the common, indeed almost the only, Lriab 

nam© for iliAt town. 
lobÁin, Louvain, in Belgium, 
ClAnn ÓArpl, the Cash els. 110 

xlv. — An casaI rruUttn*;te. 

^oin TTIac íléibt t>o cuij\ c-nut ^ACOiLse ^T 1 rS^ 1 ' AfÁbAC. t)-ptiiT), forcing, pressing, 
"tiyieit An eigin, taking by force. 
-A beA5 nÁ a TTio-p T)o ccifc, any 

trouble. 
An-AitniT), unknown, strange. 
AijijeAT), money ; a. seAl, silver ; 

a. f hat), copper ; a. btime, gold. 
1 lo-px; a bofln, immediately behind 

him, lit. after his soles. 
V t)til-bul," nightingale. 
An rhAoitinn seise, on the top of a 

branch . 
-Smje, rippling, coursing. Um, heed, notice. 
Síoit-úji5Ái|roeAc, with ' constant 

joy- 

1 bpion-lons, exactly after, or 

behind. 
TJo-jtuAifce, immoveable. 
T)Á beA]tcu5A"ó, being brandish ed. 
Sifim, I request. 
J^n bnir A P An bpor&' un aici, 

until she became impatient. 
"OÁ ró|tAi"óeAcr, to look for it. 
t)éAt botA, entrance (if a stall. X)\ Ann A^uf ni $A*X) Ann, mA^ toftng An feAn-f^ésdt. V eA V 
mA|\ óác t>o t)í fA Donun Úorp iDA-p b'Amm InfeÁn. t)i fé aj; 
ceAóc a t)Aite ón mAfi^A'D Lá, CAfi 'érf t>ó beAj^Án ATttnAro t>o 
tjíoL 1 5C01U, oomtifTAn tf eAx) $eAffi fé An c-a'ótoa'o, aóc 
mA|t TrotJAifit fé teif jrém, nronA mbeAt) coriitrftrA jUAfft Atrn, *oo 
tteroeAt) An cottX Ann. CnniA ftn, crpé n;éAl £> f^t 1 ^í meAf 
mó^ Ajt 5A*otirt)eAóc fA ct-n út>. 1T1Á j;oroeA*o taif^in ctm> An 
•prjt tAbt, tx> goroeAt) An feA-n CaLL ctnt) 1n-peÁtit, A^trr- Ajin*oóit; 
ni nAib fti$e t>eAtAT) A-n. bit A5 raumcijt tia d-fte acc ax; >oro 
Y -A5 brt.uro Y A 5 bftetc aj\ ét^rn ó óéite 1 jcorrvntiróe. niof 
óurn An $oro a beAj; nÁ a rhóft T>e cetfc A|\ Ai^neAt) rnfeArn, 
'pé Afv •ootíiAn é, mAft bí An c-AWnAt) *oíoIca Ai£e, Agttf An 
c-Ai-jtseAx) pÁ n-A 6j\iof At^e, A^up ní pvctAr At-p^eAT) Atj-ceAC 
An-AicniT> |\!Afh aóc é. t)í Arn^eAT) Uu«jicac Ann, A^tif Ai-p^eAt) 
pnAnnCAC, Aif^eAt) SAfAnAC Ajjuf Arf^eAt) SpÁrnneAC, Atf^eAt) 
^eAt A^u-p Ai-jtseAT) ^uax), Arp^eAT) burt>e AXju-p Atfv^eA'o trneAC, 
Ai^eAT) corn A^trp Ai-p^eAT) bnéi^e. 

t)í AfAt A-n A*ÓAfUA-n Ai^e A5 ceAóc 1 tof5 a botm, A^uf é 
ceAn5Ail.ce *oe óeAnn céi*oe pa*oa, A^uf An ceAtrn eit>e t>en uéro 
rin tA-n guAlAinn a rhAigifci-n. t)í An " btii-but " aj; ceibeAbA-n 
50 CAom Af\ rhAoiUnn géise, A^uf An "p|\utÁn A5 n 11 ^ 6 P°T 5° 
fíon-6eótmA|\ -pÁ bun nA mó-n-c-nAnn, aóc bA beAg a-j\ 1-rrpeÁn 
ceót ceACCAi-n aca. X)a ininic teif a^ éifceAóc te n-A Leit^ro, Ill 

aóc nk>n rhmic fpAfin corn ueAnn Ai;$e Aguf bi Aij;e An uAijt 
fin. tAjvjtAins fé -An fpAfun ArriAC Af a Cfuof, Aguf fnibAil 
fiomie A5 coifiAifieArii a euro Air^iX) Aguf a$ Á AtcornAij\eAm, £An 
Aijte rjAbAijvc -oo ceiteAtJAjt ha n-éAn nÁ t)o f Árh-ceóL nA ffutÁn. 

Hi mó tt.15 f é *oá uró nÁ x>Á Ai-|\e An *oÁ feAbAC Ag gUiAif eAóc 
cimóeAtt of a cionn 45 iAffAi*ó fAilXe Af An émín bocc binn- 
gotAó •o'ftiA'OAC T>en $615 Aguf *oo b<|teit teó fUAf 50 bfUAC 
nA riAitte. Tlí fACA fé, aóc An oitteA"0 An bei-^u fe^f 'nA fui"óe 
fÁ 'óíon nA gcfAnn Af bfuAC An CffutÁm, acc ní rnAfi fm "oóib- 
feAn. ÍMo'OA-p A5 féACAinu 50 gé-Af aij\, Agtif a 5 érpceACC 
50 5éAf\ te n-A cui"o CAince. 'O'AifigeA'OAf nA foctA fo — 
" CÚ15 cútMC, fm piAfU^f — pce pAjU — ceitf\e facúc — cúdac 
eite A^uf An píofA "oeic bp^fA fo — t)Á pA-jtA 50 leit, fm piAfCAjt 
A^iíf fice pA-JU AgUf — " 

HíO"|\ t)eA~s tea An rnéirj ftn. 

Amm fíof-tiAfAt tu^ a acaij\ a-ji 5.AC •oeAJ-rhAC aca, óif\ AbX)- 
AUa *oo b'Ainm *oon *oa|U feA|\, A^uf Abú Satem "oon feA-p 
eite. A $Aex>iL;s fm, mÁ'f coit leAC a poffugAT), "reipbífeAC 

T)é " Agllf " AtAI-Jt T1A fíOCCÁnA." 

SeAl "oóio as co5A|\nAi5 le céite, nó fá "oeifeAt) 511^ 
éif JeA'DAf a rnberpc 1 n*oiAit> vía fgotói^e, Aguf gnf éAlufgeA'OA'ft 
M\i a-^ah fiof "oó, A^tif é A5 corhAii\eAni An Aifvsro óf ájvo An 
*OA-f\A peAóc "oéA^ Af ficro, A^uf ^An a "óeirinn fóf At^e atí 
t)fuAi"ft fé *oíot cotriorn ón itiac mA'OfvAi'ó nt) "oo ceAnnui§ An 
c-A'óm^'o úx) Af An mA^Ao, nó nAC bfUAi|\. 

tÁmi5 Acai^ nA SíotcÁnA, nó Abú SAtem mAf cu^ax) ai^ 
'n-A teAn^Ait) yew, 50 11115 fé 50 focAif a|\ A*óAfu^t\ An AfAit, 
^nf f^AOit ^n c-AfAl Af fmbAt, A^nf gu^t ctnf a cioi^eAnn 
fém if ceAC f An At)Af ua-ji. t)05 teif Annfin 1 n"oiAi*ó nA f golóige. 

Ó ftJAin An u-AfAt ceA"o a ómn, "oo *;aX) fé A5 ite An féi-|t 
ah tAob An ó^fÁm, A^uf níojt b'fA*OA a tiioiti *oo SeifbtreAó 
*Oé, "oaji O'Ainm Ab"o-AltA 1 ^CAnAti'iAinc a tí^e péin, bjteiú 
Aiji, A^tJf é tioniAmc ifceAó fÁn óoitl. 50 focAif fÁpcA fíoti- 
úf^Áif'oeAó. 

T)ÁLa An ■oeAg-'óátXA fin, Abú SAtem, "oo $UiAif beif 50 
mACAnCA mioóAi-p 1 bfíof-tofg a mAi$ifCif InfeAn, A^tjf tu^ 
f úiL <tAf\ a $uAlAinn fiAf\ 5^5 c ie f eAt A5 f éAóAmc An ndtb Abt> 
AUa Agnf An c-AfAt imtijce A-p f a*o Af a fia'ó.Af c. Ó óonnAic 112 fé j:á "oeirteAT) tiÁri tJAOgAt 50 tnDéAfipM'óe orifu. "oo ceAp fé t 
n-a AtsneAfj feiti ^uri rhttiT) T)ó a rhAtAiric T>e fviocc *oo beir 
Airi rj-éin. Scat> fé "oá fmtiAt 50 •OAttiseAti "oo-jUtAtr'ce. Hío^ 
mórt nÁjt te-A5A*ó ItifeÁn aji lÁft, te ceAtitiAt) tiA céfoe a-|\ a 
giMtAiroij Agtif trmtiAri Le-A5<yó yéin, "oo ctiineAt) cróoc aa a 
corhAijieArh, As,uf T>o fSAipeAT) mófi-ótifb "oen AiriseAt) Ati -pvm 
rui -pAitce r:eAtt-j;lAir*e. ' TTIo feAóc mile rriAUACC or*c, hiai\ 
AfAt mí-DéAfAó ! " Aff' erfeAti. a 5 iornpó*ó 50 feA-pvjAC aji aii 

AfAt ttOCC, A^llf A t>A.CA *OÁ tieArtCUgAT) Aij;e Of C101U1 A C11111. 

" Ó, a X>u\ iia DfeAfC ! " Aftf' é, rtttAift contiAic fé $iiji mime 
oí Aim 1 n-iotiAT) -a Af aiU léitn fé fi A-p feAóu "ocrtoigte 1 lTOiAfo 
a cúiL, teAt a *ÓÁ fínt Aif\, Aguf £á 'óeirieA'ó fSAijtc fé awac 

TJO gut CAOt Ó|MC-eA5lAC— " 1 tl-A1t1tYl ttlAHOttVmAIT), CAT) CUJ 

Armfo ííi, Agtif cia tú féin ? " 

" AfAt bocc "oíteAf teAC mife," AffA Abú SAlem, *oe $ut 
«rfiAt tnfífeAt. 

" AfAt, tiom, Ati eAT) f "OÁróriib ! " Aff' Ati f^oto^. " TYlAifeAT),- 
ní c|Aeix)im é." 

" T)éAn éifceAóc Liorti, fíftrn ortc. a AtAirt Aguf a riiAi$ifCif\,* r 
A-pfA Abú SAtetn. ' t)í mé Annfiri £AT>A'itti A-pAt bocc ftatD 

A^AC, ACC AtlOtf CÁ 5UC A^AHl A^ttf 1 1HieOf AU) me mo fjéAt "ouir^ 

Rti5AT> Ajuf có5A*ó mé 1 rnbAite beA5 a wti5CAr\ t)lAO*OAn aijv 
t)í rr»o rnÁtAif 1 X)CAot> Ltorn *oo ctoirm, Agtif í 'n-A bAtticneAbAig, 
acc mo léAn Agttf mo nÁirie, bA rné Ati niAC mí-nÁ , oíi^ , óA tn. 
ÍÁi;5Airm uifijti l>eit a^ ot)Aif\ 50 C|Aua"í)ó5ac, A^iif "oo vs^pnm 
5AÓ pin35inii "o'Á fAotftngeA'ó fí. 11uai^ hAt> beA^ tiom a tnbío'ó 
A1C1 *oe t>Á|^|A Ati lAe, *oo t>UAitinn ^ati uai^g s&n CfocAife í, Ajuf 
•oo cinfirm AtnAó a^ An f|\ÁiT) í, ctmiA cÁ I1Á1C 1 btrmjeA'ó fí 
^Af^At) tiA lioi > óce. Ó a ttiÁCAijun "oíleAf ! Ocón ! ocón ! a 
tfmAi£e í ! CotinAic mé í cÁ |\oinnc: tAeteAtiCA ó foin Ann, Agtif 
tií fí corn criiiAi§iiiéileAC "ounrióTiAC boCrmgce fin $nf\ $aú 
CfitiAige rhórt mé 5AH mé im "ótnne 50 *ocuit)f»Ainn fólÁf *oi Af 

fO AtttAC." 

" Híop intiif cú *óAm cat> "oo €115 1 riioóc AfAil tíí." A|Af' Ati 
•0111 tie rtiACAncA. 

" Ses'ú, IÁ *oÁ '0CU5 mé •Ofioó-úfÁiT) tAft bÁrtri T>i, 511 1\ Ojtif Afi 
Ati ojroi'ói'Oin A1C1, A^uf 50 "octij; fí a fe^óc míte mAlLAóc "OAtn r 
Ajuf óttir* ft tjA ■oriAoi'óeACC 1 rtioéc AfAtt mé, 50 x>cí 50 113 

•ociut)|U*í) mo mAi$ifCij\ pém An ttiaIIacc CéAX>riA *óAm. Armnn 
■oo óui-p fí "oom "óíoL Af ah mAtv5A*ó mé, Asjuf ceAnnuij cufA 
mé. t)í Aitne riiAic a^aiti ojic ^u|\ "Otnne ctúibceAC T>eA5-lAbA < pt,A 
cii. Aj;uf nÁf &WS "ouwe tmaiti A5 eAf^Ame tú, f\u*o x>o ctnti 
•mib-jvcm Agtif "oólÁf aí\ P A "° o|\m, ó bí a pof ^5^m nÁf\ tfióiT>e 
50 mbmftreÁ An •ofiAOi'óeACc *oo bí otwi 50 DtvÁt. UÁim anoif 
te feAóc mbUA'ónA im AfAt ^vgAC A^uf ^ati ftnl AgAm 50 t>rí 
1TT01U 50 bfuijprm puAf5lA*ó coTóce ón T)T>AoiT>eACC. TTlAifeA'o 
if a 5 cuimrii u$At) "óAm itvoii] Ajt An mí-Át; cu^aT) ojrni, A$;uf 
mAi$ifci|\ com niAic teAC-fA T>o beit ofm, "oo tuij; Aon lA-ptucc 
AmÁin éA"OóCAtf Af mo éf oTóe An UAi-p úx>, ^juf f ca*o mé 50 nobann 
■Ajt ati mbótAfi, A$uf ^u-p f^Aip mé "oo ótiro Ai-p^iT) aj\ fuT> An 
rhAÓATpe, A-$An fiof •OATTi féin. Anrtfin tu^Aif x>o feAéu mile 

TTIAtlACC "OAfn, ACC niOf A1C1H TTlé ^Uf b-plfeA-Ó ATI 'OtlAOI'ÓeACU, 

nó 50 nxnibfAif féin Uom tiaó 5CfteiT)peÁ óoi"óCe ^ut^ b'AfAt 
mé." 

" AUa nú ACbA-p ! " Aff' InreÁn, " A^uf cia ati -otJine tné. 
50 TToeónóCAinn 'oiúIca'ó *oÁ coit ? ptt aa "oo bAite fém Cum 

T)0 tflÁtAf , ApJf t)í IX) tflAC *ÓíteAf UTTIAt T)1 Af fO ATT1AÓ. A^Uf 

50 foifibige "Oia "ótnc ! " Hi bAo§Al uÁf\ imti$ Abú SAtem. 

'OáUí* An fif eite, Abo-AllA, " feif bíf eAé X)é," níof f cat? 
cop teif 50 tvÁini5 fé fA mbAiie móf irceAC, Aguf 511^ "óíol 
An c-AfAt a-|\ a Lán-UiAó Ai-psix) Af\ An mA|\5A*ó. le n-A Unn fin, 
cia •oo-óípeAt) fé óui^e aóc Abú SAtem, " acai^ nA ríotóÁtiA,' r 
Aguf $eAn móf 5ÁiT^e a^ a gtunf guAl.-'ouib $|iiáTi-^)ói$ce. 
T)'innfeAT)Af a f^éAtA t)Á óéite, A^uy if 1AX) xx> bí 50 meATofvac 
meAnmnAÓ X)Á mbÁff. 

1á Af n-A bÁ|\Aó X)'éim5 InreÁn 50 moó a|\ mAiX)in, bAin a 
fpA|VÁn, A^uf é lÁn T)'Aif5eAX) ^ac x>aca, Af An ^cnocán 1 n-A 
TUib fé 1 "OCAif 3TÓ Ai^e, An Áic nÁfi b'eA^At tetf 50 j\aca*ó luóu 
cátia "DÁ úótuM'beAór, A^tif *o'imci$ Leif ótim An mAf\5Aró óum 
50 ^ceAnnóCAt) fé AfAt eite. ÚÁIT115 fé 1 bfAicce An mAf5Aii> 
A^uf bí fé A5 imceAóc ó Áic 50 nÁic a|\ cói-p AfAit oifeAthnAit; 
•oo "OéAnfAt) cúif "oó, 50 T>cÁim$ fé 50 béAt boCA, Áic 1 bfACA 
fé a AfAt fém, A^uf é ceAn^Aitce x>e c«Aiite, A^uf "OtJine nÁ|\ 
b'eót T)ó 'n-A bun. ÚÁf Ia 50 tuib An bei-pc "OAilxín ú*o, xXbT)- 
AtlÁ Aguf Abú SAtem, ifn$ fA boit fin, A^uf ia*o A5 ót CAifé, 
Á S U V ^5 CAiteAm cobAC. HuAit^ "D'Aitin 1nfeÁn ^uf b'é a AfAt 114 

fém "oo £>í Ann, *oo £a£> ré A£ lAtiAiftc 50 nAitiroAC AcmurÁnAC 
teif , Aguf *o'Aini5 An tieifu; é A5 CAinc mAf\ LeAnAf : 

" Ó a •ótmie ^An tfiAit, nac Lhac *oo *óeA^niAro cú jaó Ajt 
ftntinj; cú ! An gc-pei'opeA'ó Aon "oume 50 mtoei'óeAt) "oe t>onAr 

O^C "OO CUIt) •OfOIC-GeA^C *00 tortlgAl!) COtfl UlAC fm A|\íf, A^Uf 

eAfonóift A^uf eAfurhlA t>o tAtiAifVc "00*0 rhÁtAif\ tx>icc Ar. céA*o 
oit)óe connAic uú í uaj\ éir nA reACC mt>UAT)An fcu^ cú 1*0 AfAt 
A^Am-fA ? 5° *oeirfnn ir triAit An *oíot ofc é, cÁ ré ctnU.ce a>;ac. 
Ace nA fit 50 í>f tnUm-r e óorh *oioeiU,it>e A^ur 50 sceAnnóCAmn 
AfÚf tú I " 115 XLVI. — £11 í Oth AUt A All CA1€ 51AIS. 
SéAmuf Ó CAom*oeAlbÁi-n fb caii. ■gAtl-ttac, /., rat. 

m^csATÍiAin (Bear) ; often = 

Matthew; the cat's name. 
foJAitfró, they will pillage, they 

will plunder, 
tn' Áritj-p , my home, my dwelling. 
CeAnc tiifge, coot, water-hen ; the 

female. 
CjteADAji, woodcock. 
5AhAi|tin rieoi"ó, jack snipe, 
miol rhtnje, hare. 
pÁuiceAC, pÁincín (Clare), pÁn- 

Ai*óe (Don.), an animal in good 

condition, sleek and fat ; also 

pÁinpeAC. 
micmnÁrj Aeiji, snipe, 
pilibín mio5, plover, lapwing. 
CeAncA pnAOij, pi., grouse ; the 

female. 
SiocÁn, fieldfare. 
•peA-oói5Ín, little grey plover. 
picftif5, partridge. 
CÁ5A, jackdaws. 
Soadaic, hawks. 
"Orturoe, starhngs. CeAnc a ^oatja, pheasants, [also 

woodcocks, grouse, water 

ousels] ; the female. 
Cot ú in, pigeons. 
SeAttpA-suipc, quails. 
X)ACAmiAc, coloured, of good hue. 
"bAfOAlAc, gay. 
CónAC, well -shaped. 
*Oeo]AAiX)e, courageous (?) 
LeoniAntA, lion-hearted. 
xNcnuunnoAC, able, powerful. 
CnconAc, vigorous. 
CeAlLcA^i, the facial appearance. 
£e An nc, snub-nose. 
^rteAnn, down, hair, beard : a 

51ieAtin féAfóije, his downy or 

bushy beard. 
OmriA, amber. 
50 peAf =50 bpor (1 bpiof, Muns.; 

50 pior, Don.), as far as is 

known. 
Soil, valour. 
CuttAt), hero. 

UnrAin s= urtfA, /., (prop), warrior. 
eolAC, scholar. 
SeAlAT), a while, a spell. [Ale é f eo "oe'n 'oÁn TMnAb Ainm ** Oit>eA*ó An Caiu 5^ 1 f " 
nó " GACCfA An Caiu " -oo junneAt) fA bHA*óAin 1813. 1f 
folluf Af a n-Abrunn fé fém fan *oÁn guf. 1 scomuffAnACC 
CAtA-plAi^e 1 gConnuAe Úiobtux) ÁfAnn "oo bi An pie 1 n-A 
£ornnui*oe An CAn fin.] 

I. 
Hi |\ai£> cac com bfieÁg leif 1 sCLÁtv tuific Aoibmn, 

flÁ A fATÍlAll le fAJÁll Ó tflAC nA "OíleATTn J 

t)í cr\oit)eATriAil lÁi"oir\ Álumn gníorhAó, 
1f monuAf 50 briÁt mo pÁmceAC clAOTóue. II. 

11íot\ *óíon x>on §All-luic poll nÁ Áinfe 

An ceAóc nA SArhnA nÁ 1 n-Atn An cÁicce ; 

*OÁ niAirieAt) ITlAtSAmAin, bA*o H05A léi bÁf •o'fAgÁil, 

lf Auoif ó'f fAnn é, foíjAilpvo m'Áfiuf. 116 III. 
ílí fuil) 50 peAf^ó a fArhdiL 1 sClÁjv Luific *, 
"Oo femneAt) cjtonAn óorfi trnin te cLÁTpfi$ ; 
T)o t)i\éA5A*ó tem£> Agur "OAome ÁffA ; 
1f "00 tu^Ai} coa|\c infse 50 nrmic Cum tTlÁi^ve. 

IV. 

T)o tu^At) An u^AttnA ifceAó ón rnóm Leir ; 
T)o cuja'ó ón f5»M|tc An lon 'f ati pnólAC ; 
T)o tu5A"ó An cneAoA-jt 'f ^ 11 5-Atfcdijiíti peoi*ó teir, 
1f bpeAC 011 Unn leir, ní nÁ^ t)ói$ lib. 

V. 

T)o CtJ^At) An míot rhtnge ifceAó a|\ nóan Leip, 
'S An pÁmceAó comín Af ^oi^cín "OorhnAitt, 
Ha 5eAtt>Ainn ci§e Ap T>íon An tpeómfu, 
1f An óuAióín t>ui*óe, a cIaoi nío^ rheón teip. 

VI. 

*Oo cu^At) ón móm An rmonnÁn Aeijt leij\ 
An piUbín 111105, 'p ÁTi T^ 01 ^^ 1111 ^téi^eAt, 
11 a ceA-pCA PPA015 "oe "ófuiim An cptéioe, 
1f "oen céijvpig fveirfii|\ T>o-ní<yó a béile. 

VII. 
T)o tt-péASA'ó 50 mime An LeAno "oot)' ói^e, 
te c-ftónÁn mitif t)o femneA"ó niA|\ Ceót ópoc ; 
t>A ótifoe bei^teAt) Ap nneAU, a óóca, 
T)Á CA|\j\Ain5 ón cemró, aj\ eA^tA a "óóigce. 

VIII. 
\y ItiCrfidft CApAi^ T>o p|\eAt)At) 1 n-Áijvoe 
Aj\ l3A|\^ Cf\Ainn ubAtt, if tn^AT) pocÁn Af ; 
*Oo tn^At) 50 mime leip Iaóa nó DajvoaU 
peA*oói5ín rmUn ir picwrs áUnnn, 

IX, 

T)o tujyvo 50 "oeA-pO Af bAf\j\A An CAifteÁm teip 
Cá^a, feA&Aic tf "OjUivoe 'nA •ocÁmab ;• 
T)o tu^Aó ón DpeAfAnn nA ceAj\CA ipeAftA leip, 
Coiúijt if seAftftA-gtiifiG, f\e cinlteA'ó na ctUccAim. 117 X. 

Hi flAlti A fAtflAlt Aft CAlAtri 11 A £óT)tA, 

SeAn^A-oA^ T)AtAVinAt toAfOAlAó so^ao, 
Cttéite-Aó CAicneAfhAó meAiimnAó *oeót\Ait)e, 
VeomAnCA 5f\e-ArmiUAft ACtrminneAc c|Aeót\Aó. 

XI. 
t)A "óeAf é a óeArm Y A c^aIVca^ A steóice ; 
X)a *óeAf í a geArmc Y a 5j\e.Arm pé^fói^e ; 
13a *óeAf a •óitotn Y A corn t>A Co^ao, 
'S a rhÁfA ceAtin corn r-teArhAin lc hónifu. 

XII. 
11 í fVAit) 50 peAf a fArhAil r-An Oo|Uip 
X\r» Lút, A-p rhipe, A-p §oit, Y ^í* c-ncróACC. 
tlí fiAIÍ) Laoc 11Á CU^At), u-pfAm 11A eolAC, 
Ar» yóx> riA Cfiui ine nÁ fuMí) feAlA*o "oo a$ p6§tiAifi. eAtA^lAc, /., Aherlow. 

CtÁf» Vuijic, Lore's plain = Ireland ; Lore was the name of more than 

one ancient Irish king. 
■pó-olA, Erin, Ireland. 118 

xlvii.— An cSAinnu. 

pÁ"Of\Ai5 Ó SiocfjiA-oA (" An SeAbAC ") x>o fsjuob. 
[SUocc " An £)AiLe feo '5-<Mnn-ne."] "OílteACCAfóe, T)ílleAcr, -oílLcAcrA, 

orphan. 
SpuionnlAite, ceAÓAirÓA, nio5ÓfO- 

eAC, miserly, " near," mean, 
■póifs, óif5, tiAif5, a ewe. 1 n-uniAfi ha liAimléife, 1 ^cupftAC 
n a hAithléife, into utter mis- 
fortune. 

"Loac -pnigne, IcAcpinsinr», leic- 
pijitin, halfpenny. Do bi ye&y. Ann fAT)' ó. Tlí pu^vo fiiAifi peA-p bA riió "Dint i 
n-Ai-p^eAX) nÁ é. Do bí ati UfAinnc 'u-a Cfloit>e, A^ur »\n 
■ooiceAtt, A$uf An fgAmijiAt) Cmi An CfAogAit. Tlíoft tju$ fé 
"Oéific *oo boccAio tuAtn nÁ ní feACAit) Dia mAti'i é Ajuf jum 'ua 
tÁnfi Ai^e "ÓÁ fineAt) cun An •oílXeACCAiTW. Do bAitig f é a cuit> 
50 bocc Aguf 50 fpmonnlAite. "0° i>AiU5 fé cum rhAit t>e — - 
■oo bi ua nAOi milce uaoi n-uAif\e Aige. 
AnnfAin T>o fUAif\ fé bÁf • 

Uu^At) b|\eit "óAmdnCA lÁitfieAC a^ peAp fin ua fAinnue. 
Hi |\Aib An T)ai\a poCAt Aifi. An UfAinnc x>o "óAO-p é. An cpAinnc 
-oo tfutt é. An Cf Ainnc "oo cui|\ 50 "oeo 1 n-uuiAf ua nAimtéif e 6. 
Do jluAif fé leif pé *óém lice ua bpiAti Aj;uf niof b'pA'OA 50 
T)UAini5 Af bfuiAC AbAnn Suicf. Do §Laoit> fé aj\ ConÁn ua 
femne. ÚÁmij; ConÁn Ajjuf a feAn-bÁ*o Aijje A^uf An c-poiceAnn 
fóif^e AniAf\ Aif. 

" Cat) a beA*o uaic acu me cu-p tAji AbAinn ? " AffA feAji n«.\ 
fAinnce. 

D'péAC ConÁn fíof A^tif ftiAf aiji. 

" An mte mí-Át) o^tm-fA," aj\ feifeAn, " mÁ cmmm Anonn ^An 
^éAt tu." 

" UéAt ! ó *6c mo Léifi, if cá bpA§Ainn-f e tunc fiéAt ? " Ajt 
fé fin. "An AmlAfó a meAfpÁ me c-jieACAt) ? Co^a^ 1 teit 
Cu^Am, a ConÁin," aja feife^n ; " rAX)AWA-\t> mó tuifuiún if 
LeAt pin^ne "óuiu." 

tlí't cuf fíof &y An ^CAinnu A'oubAi-pu CouÁn, 'aóc *oo tAbAi^ 

fé 50 fÓflfAÓ. 

11 Oóón ! " A^\fA feA|\ ua fAinnue 50 ctúi*óce, " uaó o^m Ar i 
An mi-AT) ? " A^uf "oo bí fé 50 buAi-óeA^tA A?;uf 50 mÍ0-fUA1Tfl- 119 

neAf Ac A^ur 50 *oói5ce ; acu ni CAtiAfipvó ré An neAl uait> 1 n-Aon 
oo-ji- 1 iroeifieA'ó tiAfi caLL 'ré "óem fé nÁ *out x>e téim rAn 
At!>Amn tiném í>|Iacais rm A^ur *oo cuai'o "oe £>uitUó rnáirii 
Anonn aj\ An "ou/í/ó eite. 

T)o ctiif\ fAir» ír-peAnn 50 móf\ Cf\é n-A óéite. T)o tMocAf 50 
t)uAit>eAjtCA Ann Aguf 50 bA^AntAC. T)o óuA'OAn tiA •oeAiriAin 
rhófA 1 scoriiAijUe a Céite. 

" Cat> t>o "óéAnpAm teir ? " aj\ riAT). 

" CeAngAlCA'p T)en óAfV|\Ai5 1 "oceAnnUA pfóiméicif é," AjtrA 
■otime aca. 

" CwpzAp as UAfijiAC An tnrge rAfiA T)AnÁi*oeAr é," a^a 
■oeAtfiAn eite. 

" CéigeA'ó fé 1 "oceAnnCA Siripnur a$ uiomAmu nA cloice 
|\ómpA," Aff ' An ci\íoniA"ó "oeAniAn. 

"O'éifiig An "oeAniAn móf\ 'ti-a feAfAtíi. 

" Í1Á "oeAnCAf," A-p ré fin, " Aon ní "oer nA neitit> rm leir. 
CeApAimíf pionóf 615m níor "Oéme "óo — \iux> éipn a Cf\Át>rAi > ó 
An c-poi'óe Ann. Cn^CA|\ aj\ Atr aj\ An fAO$At Afrir é 50 £>reicm 

fé An *Of\OÓ-Ct\ÍOÓ ACÁ "ÓÁ tAt>A1|\U Af\ A ÓU1T> Al^rO A£ An "0|\eAm 

50 "ocn^ ré t)óit) é." 120 xlviii. — coiíUMtile ha t)ÁttTKs<;otói5e -oá ttiac. T)Á hA-ÓAin, tiÁ st^ioftnj, don't 
kindle or incite. 

T1Á ceib, don't shun. 

SilteAC, lavish, prodigal. 

"ponoTÍi<M*o, 1TIA5AT), derision, mock- 
ery. 

Cocc, emotion, " wearing one's 
heart on one's sleeve." 

neAtii-cion, 5F Airi > ini-rrieAf, dis- 
like, disesteem. 

An peATDÁti slop, the stream of 
utterances, constant chattering. 

SpAT>Án, insipidity. 

Coin, what is right or proper, pro- 
priety. C015, coj, choose. 

1 n-cAttjiAi-o, 1 b^eifis, 1 500^1^150, 
angry, at variance. 

"PeAX)mAiinAf,mAoit»feAcc, steward- 
ship, superintendence. 

5VeACAiT>e, tricky person. 

CeAngA liom leAc, deceptive 
" every body's body," one who 
is fair and false to all. 

11Á CAtctnj é, 11Á CAcluij; 0„ don't 
set him to rest. 

Cot, relationship. 

teAjmAir), recovery, recuperation. 

SpiútiAX), fpíonAX), examining. 

Cuilice, current. íllo corhAiitte *ótiic, a rhic, 
A teogAin "oe fiot Ai-jtc : 

WÁ CADA^ bjieit A|\ ATI $céAX> n>&dt 
50 mbeifit) -ah caoo eite o^tc. 

II. 

1U bí cf uai"ó if r\Á bí bog ; 
1f rú cr»éi5 "oo cA^um pit) óuit> : 
A true mo c-{\oi , óe, nÁ rtA'ÓAin C|\uit), 
1f nÁ ceib í, mÁ'r éigeAn muc. 

III. 
1lÁ bí ptceAó 1 *oui$ An óit ; 
11Á cuijt AigneAr* a^ feAnóif : 
TlÁ tlAt)A1lt acc ní cóin 
"Oo "ótnne "oo beat) *oeAj\óit. IV. 

Af- c'éi^^e -AniAó pÁn Uf^Ái*o 

ttÁ "oéAn ponoifidiT) £A "ótnne bocc 

1lÁ mot A^uf nÁ *oíomot "Oaoi. 
íTIa|\ nAó bíonn fAOi $An locc. 121 

V. 

11á ftAbAi-p -a x)cui5te^|i "ouic — 

1f tnó-p an "oío^óáiL "oo-ní An cocr : 

^ac. nl nAC bAineAnn LeAC 
éifc teif A^ur fSAOil co-pu. 

VI. 
lomAfiCA CAince 45 neAC 

T)o óei^\ neAtn-cion a<|\ a céilX, 
TTIaj\ if snÁt 50 nx>éin An T:eAT>Án gtójt 

SpA*oÁn "oon óóif péin. 

VII. 
U015 céite aj\ u'AiíeAntAf fém 
3aii "out cata leAt^ 1 n-imi5éin ; 
C015 bui'óeAn An cféin a$ a mbeit) |Ut; 
1r *ouaL "OÁ scottLAi-pte tnit 50 rriAir. 

VIII. 
T1Á CAbAijt XX) 6út a^ óoitLAi^te Af mAite Loac ; 
TlÁ t>ío*ó, mÁ £é<vo.Aiiv ^on 1 n-eA-pfiAiT> leAC ; 
TlÁ c-péi5 atí tjuróeAn t>o triop At^ mAite Veac ; 

1f nÁ UÓ5 -ATI CAC-rJUAUVO AJ\ eA^lA CAfCA "ÓU1C. 

IX. 

SeACAin peAtmiAriTiA-p citte ; 

le buvóm vía ciéi|\e nÁ *oém coinne ; 

tlÓ 1f t)AO$Al, "DOT) CHIT) Ulte 

Imteácc mAt^ 'óuilXeAtiAii Afl Dat^a ctnte. 

X. 

SeACAin 5teACAi*óe rrnUf rLeArhAm ; 

SeACAin ceAngA tiotn LeAC ; 
tlÁ 5éitt "OÁ ^corhiiÁ'ó púm 

TlÁ -póf "o'Aon ní "OÁ tuAi'óp'o LeAC 

XI. 

SeAóAin An cteAf Ai'óe catti ; 

ttÁ CAtctng é pÁ"o t>nAC ; 
CAilXpró oj\c mÁ geifceAnn An caoi, 

TTlA-p if t)uaV 511 ft ctAon a tieA-pc. 122 XII. 

tlÁ LCAtnuit; *oo t>f\A€ acc rnAft yéAX)i£AMp, a óurivoAó,. 
'S nÁ nA<yMf\ beAj\u A-p neAó neirhó onCAC : 
1 n-Am r.A t>j\tn , oe b-[\Ai tt?eAj\ a ^con^n-átti, 
niA-p nAC yAJAnn l-áltl 1A*ÓUA acu T>o^n "OÚnCA. 

XIII. 

An ué nAé cjuiaj; teir "oo úÁr, 

Í1Á "oéin t>o seA-pAn Leif ; 
HÁ vtoóz T)ó t>o f\ún, 

1f r\Á t)ío*ó Aon cnút a^ac aj\ 

XIV. 
An peAt) Wof "oo LÁrh rínue ní tiíonn cot Lean ;. 
ílí bptngfó ctéi-|t nÁ éi^fe loót o|\u ! 
An reAt T)o oei-p ftiAf óLpA^ *oeoc Oftc, 
'S An cah t>ei-|i ríor Unt^eA-p cof o<f\c. 

XV. 

TTlÁ frflAtAVO CÁÓ UU AJJ T)V1L A^ $CÚL, 

1r 50 tnbeit) "oo óúit 50 j?Ann, 
tlí freic-pro fiAt) uu niA-p a mbei-p. 
A^uf rriA^ a mbei|\ ní cú oeAf Atin; 

XVI. 

TTIÁ ti?;i^ -A-p 5c út 5An cnút te céA-pnAtn, 
Hí Oftngi^ etiij\eA > ó A-p pleix) nó péAfCA : 
Ujiéi^p'ó xx> ca"[\ai*o if t>o otn'óeAn 50 Léif\ cu ; 
Uféi5p"ó tk> tJeAn if tk> ólAnn pém cu. 

XVII. 

An pAro xx) oeijt A5 frAiUugA'ó r€ój\ T)uic péweaó, 
"Potmg 50 x>1úit é ^An rpiúnA"ó A-p Aon co-p : 
An uAiji tioc^Ar An úfiíontiAóc ir các "00*0 Cfte-i^eAti,. 
1f é tk) caoai*-. é 1 n-Am An 6151 n. 

XVIII. 
TlÁ f5Aip "oo óuiT) 1 opl.ei'ó nÁ 1 ópéAfCA, 

"O'fonn *oo ÓÁ1L "oo ciifi ua^ LeAf\ : 
1 n-otAi*ó An CAiitt>e Dior An sti^o, 

1r a^ An cé oíof cfiimin if piÁtAC p aC 123 

XIX. 

11Á ce.An<yMl pÁi|\c Leir An cé ttíof imeAfitAó, 

'S nÁ ctnj\ ptnnn "dco fcó|\ fAn n^nó tiac ctn^teAfi 'ouiu r 

t>fieií:ni§ An AftAinn *oo -pei-p a cwUce, 

1Tlá|\ if pvoA ah ciaó "oo t>eif\ 'AprniA •ofoió-t)ei|\ce. 

XX. 

TlÁ CAt>Ai-|A "oo fcó-p i "ocAir^e *oo*o clomn ; 
Af -pun mnÁ nÁ bío*ó T)o riunnigm : 
50 n5A£>CAj\ "oen cuai$ 1 tnbAic ati Ttiuiníl 
Ap An cé úmt)iiAf a cuto tx> tíiac nÁ *o'm5in. 

XXI. 

tlÁ CADAifi cnmAnn T>o rhnAOi CA-p cíft mÁ UiAit)ceA-p Umc 
^o mt)eró pop cia aj\ t)íot) a bunoeAn if C|\éite a peAfS 
50 noccAjt 50 Cfunnn a ^r.AOi, a r^éirh 'f A I^C, 
TTlAf if ^nÁtAó CATóOreAó a*Oa|\ca nA rnbó ca|\ teAji. 121 XLIX. — OltTÍTUgA'Ó T1A C1I0T3A. 

SéAinuf 1VIac An l)Áiivo x>o ■óeACCiní;. 
[SUocc " Cnoi*o t)Aile An T)foiciT>."] X»OAllriAif)CACA, beams, rays. 
Cxubrunn, fields. 

tÁ nó beinx, tÁ nó -óó, a day or two. 
tJccAc, tneirnoAC, cnoi-óe, courage, 

heart. 
niAi-oe bnirce, tongs. 
Cúflóg, cfuíflós, jump, leap. 
Cncnn An cpenhcin, the weight of 

( — as much as) a straw, 
■pill, *o't>itl» -co citl, returned. 
LAice, IÁ, day. 
*Oac, any tiling. 
.A. p1ieAbAT)Aij;, A5 pncAbAttnAis, 

thumping, beating hard. 
-OvC-cosriAT), chewing the cud, 

chewing again. ObAifi bocc, bad or sad work. 
SjAipce, f5ACA, band, body. 
^AOfÁn, ffón, nose. 

SeAn-tJlcAc, fCAii-UAlAc, full load 

or burden. 
CAiiifA, causeway, path or 

" street " of one's house. 
bog-tiltAc, good " round " burden. 
fofCA, pn oif in, cniT»eACc, teif , too. 
cVoait), -ún"OAi5, troAn, tin, yon, 

that. 
5nnAmAC, 5nuAmA, gloomy. 
CÁijineAc, coi^neAC, thunder. 
1nA Aincif, fÁ n-A "óéin, towards 

him. TVéinig An gniAn A|t mAi'Oiii U\e An aohai$ feo 50 bAOibneAC 
fotufAC. Úéit) a euro "oeAU/jtAróeAóA nA f téibce Aguf tia bÁnuA, 
Aguf cutu fiA*o T)At An bin An nA cuibnmn eofnA A^uf coipce 
a bi CAnx omceAtt A-p t)Aibe An 'Onoióro, Aguf An guAitne nA 
^cnoc pAX) AriiAinc Af 5AÓ UAOtj. THAiTun bf.eAg pogmAtf a bi 
mnci. t)í 5AÓ uite ntro 50 fUAnrhAf fUAirimeAC AoibneAc. 
*OeifpeA > o *oume 50 ttab fubAitce 'óia'oa A^u-p beAnrtACCA of 
cionn nA nÁice Aguf f gAptA CAf rj 50 pAiffinjc; An fhAi'Oin céA*onA. 
Vá nó beinc ^omie An AonAC bi mtunof nA cine a^ nÁT> 50 *ocu5 
pAT> pA *oeAfA néAtCA ufomA *oofCA mi-ftiAirhneACA of cionn 
t)Aite An 'Onoicro. Oi'óce nom'ie ati AonAC cuaLavo mumon 
An DAtte ctog *óá Of AiteAX) At;uf *óÁ buAbA'ó cnro An upturn pÁ 
cuAinim UAif An riieA'óoin ovoce. S^Ai-infing feo 50 rnónMAT). 
Hi fAb acc Aon feAf AtnÁin fA bAile puAin uccac "out awac tAf 
tnAi'oe An *oonAif a 5 AtíiAf c cait>o oa ciAtt "oo buAlAT> at\ óUng. 
Ua*ó5 "beAg J^AfAroe b'Ainm T>on peAf feo. Com Iuac ]£éAf 
/>uf cuaLato fé ah ctog, fiúT) be tétm Af An teAbAi*ó é, Caic 
Ain a téme Aguf a t|\iubAf , fiug Af An rhAVoe bfif ce 1 n-A lÁnh 
•óeif, a óofóm liluife 1 n-A tÁití» óbí, A^uf tug cúfl.05 attlaó 
An "oofAf, ceAnn-CAfnoóc cof-cÁfnocr. Hit fé ftiAf A£uf 
AnuAf An CffÁit), acc ní pACA fé A^tif níof rnottnt; fé cnom 125 

An Cfenrhtín. pat fé ifceAó 'un coi$e ^x-p Air, Agttf lAiúe at» 

n-A t)AtVAC X>'lTlTl1f *00 nA COttltlttfAnAlb T1AÓ bTJACAIIÍ) fé T>At. 

Aft An Qfóóe óéA*o-nA reo A^uf 1 t)C-|\Át An attia ÓÓAT>nA 1 *ouoi^ 
Aoit> ttlit; ponngAite 'o'éitus Ari coiteAó *oub TTUftUA 'ha feAf atti 
a$ A-n -pAtVA*6 A^uf turme fé utn f5Ai|\c ; A^uf ótiAi*ó ati c-eAtlAó 
a bi 1 gceATin An coi£e a buAitftit; A^tif a $éimni$. Cui-p reo 
CT\ofóe Aotó a pt\eA£>A'OAi£ AniAó A|t a béAt be heA^tA. tYlAft rm 
rém "o'éif\i$ ré, A^tif é p^ bÁf-ri ArhÁm C|\ioúa be r^Anntu-o, lAf 
fé reA*ó A^tjf *o'ATnA^c fé at^ nA tja, aóc bí riAt> rm 'nA Uiige- 
Annrin 50 ruAirhneAC. roCAitt rÁm'i A^ur ia*o a^; AC-oo^nAt). 
HuAit^ i)'ninif Acvó feo "oo TÍlÁ$;nnr fhóft, a óorrmjtf a, Ajt rnAVOin, 
Coipf\eA5 fé fin é pém. 

'í)rAT) nAinn 5AÓ obc," Af\ reireAn ; a Aoró, a riiic, bAin 
An óLuAf AnuAf ón beit-óeAnn T)ATii-fA, nÁ 'cóírvó cú obAi-p boCc 
A|A An bAite reo jtoiTíie An oit)óe." 

Cibé a|\ bit rÁ nA cotfiAt^tAít) uAtbÁrAóA lon^AncAOA reo r 
có^pAt) An triAiX)in bfieAg reo Cftoi*oe Agtir AigneAt) An *oub- 
bt^ónAig. CaII ó'oai'ó rÁ tuAitnrn Atn bjncreArCA bí r^Aipce 
reAfl te reiceÁitc a 5 ceAóu irceAó 'nA bAibe rhoi-p. Tlí tut» niAC 
mAtA-p aca 5An bACA *oiioi$iti *otnb rAOi n-A Af5Aill l,eir. t)A 
$Qini*o 'nA "óiAit) reo 50 tub An urtiAiT) bÁn reAj\. t)í tia 
t)Aoi5itbi5 a 5 fpAifceoitteAóc AmiAr Agur ruAf aa tAoib *ói r 
A^uf nA 5^^Cob|\Ai$ ^t 1 ^ T1 ^ 1 ^ cé-A'onA aj\ ati CAOib eile. 
t)í a ótpín rém Anoir A5 ^ac Aon f^eAt> inA Iáitti, Agtif é fínce 
ríor te n-A tAOib. S^AOitceos, bnífuí goitti'oe, bfó^A ífle aíi 

C-él'OeA'Ó A bí OT\CA. lAOCjlAlt) neATtl-eAglAÓA *OÓCAfACA A bí 

ionn ca. 

t)í fé Anoif A5 CAf\tuiTic ptiAf 50 tÁToi-p Af\ An ííieA'óon íac 
t)í pumneo^AÍ tia fiopAÍ 50 btnte ctin'Totngte, A^uf coftv-tnune 
A5 ctin a gAOfÁm attiac 50 beA^LAó, Agur Annfm a^ •o|\m , o nA 
nt)c>j\fA 50 UApAi*ó A-p Aif. Hi t\Ab bó nÁ beAtA*óAó, beAn nÁ. 
pÁifce, te t^eiceÁilc A|\ ati AonAC. t)í fCóCAó beA^, An "O-a-jxa 
1TIAC *oo SéAmuf Ttló|\ Ua gAtttiotkAijt, 'nA feAfAiti of comne 
"óofXArp An cSiopA "Cíifi A^tif a feAn-ntUAó "oe bACAÍ ait> X)í 
fcóCAó eite te ComÁf tíeA^ "Ua t>Aoi$itL Af An CAOib eite *oen 
crTVAit) Afi óATnrA mnmcif' Oipce An porCA A^uf a bo^-utCAó 
Ai^-t^An frofUA "oe bAUAl pA óomne a rhtunot/ pém. 12(3 

t)í ré Anoir A5 *o-pui , oim Leir An tiAon a clog, Agur 1 ti"oiavó An 
lomlÁm ní fiat!) cumA nó corAtnlACC AonAit; aj\ An áiu ; aóc 
CuifipeAX) An c-ArhA-pc A^ur An LeA^An a £>í A-p An crluA^ pe-df 
ÓTJA1T) m *oo ceAnn fpéAfi nó néAt rnóft fteAtnAft "out) "Oo-jaca 
5;-puAmAC a ó^innneoéA'o ^omie tÁifneAC. pi "oeineAT) tug 
SéAtnttf ITIó-p Ua ^U-CotiAif téim ArnAó 50 "OÁnA 1 Iáj\ nA ffúToe 
A^uf -pgAi-pu ré AniAó nÁ|A cójat) Aon í)AOi$eAUA£ mr An 
^AfiÁifce A|\iAtri nAÓ n'oéAn-pAt) fé ruót £aoi n-A ceAÍ-pAmA "Do- 
"O'piAeAjAi'p UomÁr t)eA5 "Ua t)Aoi5itt é A5 seAfijUT) léime Anonn 
111A Ai-pcif A^uf a ^aca mr An Ae'óeA-jA Aige. 

" Ó teAnn cú t)ÁrcA bf\írcí o^c, fin juto nAC jut) ionnAC a 
^óeÁnAtn Uorn-rA, a SéAmwr nA ^AOite rnóijx c ; A^tif y eo An c-Am 
■A5«r An CAÍArh a^au." 127 
L.-- ims ?Á nénn. 

S-An *OcmAUUf "oo ówn. -J?iÁlinA^ cÁil, hospitable in reputa- 
tion, having the fame of hospi- 
tality. 

miAnAc, minerals. 
txJucjtA, 1-AocjiAiT), heroes. t-Acr, bAmne, milk. 

1r peA|tA-nn Ann gnÁin == 1 f pe^n- 

Ann 5nÁ 1TI Ann, and corn-land 

there. 
xMlA-péifr, beitit>cAC aIIca, wild 

beast. 1ntp pÁ féim 1 seem fAn lApcAft cá, 

T)Á 11501^1*0 tuóc Léigwn Uíft éifeAnn piAtrhAft CÁ1L ; 

SAi'ótn-p 1 n5f\éitfit) éA'OAij, ip rniAnAó bneÁt;, 

Óp - buróe, 1 Iao6ha, Aep, if ^fiAn, if cÁm. 

II. 
THit rintif b<|\AonAÓ, péA^ ip LaCu £An cfÁgAt) ; 
lomjui*óe ^téige-áLA eAt^i^e f lAcofiAip\ biÁit ; 
inA6Aij\i"óe fAOfA fém tp peAf Ann Ann SfÁtr ; 
ptAúA bA*ó cpéAn te pAobAH Aijtm aj\ nArhAit). 

III. 

Tlí'b oittpéifU 1 néi-pinn, tp beAnntn$te An pot) ; 
Tlí'i AtlA-péipu c-pAopAC aca iiÁ teo£An ; 
S'\t foi-pb, béAf a if éigf e $Af ca 50 teo-p ; 
lliorrwvo ctéfpe nAomtA a 5 ceAgAf^ nA ftóg. 

IV. 
OibeÁn riA *oci\iaí:a r.'oiA'óA piAtrhAf í ; 
OtbeÁn vía mbiA"óCAó fviA^AbUA *oiAn-ttiAit í ; 

OlleÁn *DO flAttA^) CUAfl tf flAtlAiní ; 

■OibeÁn riA n'oiA'óAipí 'f ha ■oajjeApnAi'úe fgiAt-neApx í. 128 Li.— toeATma í>i<\nm<vaA 1 5CiAUiu\i$e. 

PÁ"OfiAi5 Ó SéA$t>A (" ConÁn TflAOb ") "oo fgf ioO. T)o 5101*5, creaked. 

ttrí, cjié, Hi rough. 

?;o neiriieATtíAil, venomously. 50 lAf5<vú, to the welt. 

'HA btO-ÓAlb, 'HA blOT>tpACA1&,, 

into bits. 
t)^eu5-jAppAcr, feint. T)t> síí'fb reAn-tuifbeAt) An "Oojuirp, 01 p xk> •óftui'o *otnne órv 
•ocAob A1HU15 é. Coin> 'Oia^ttiato ati munbAit a^ur *o'peuó fé 
fiiAf, bi pAffoofUip ati botÁm A-p bAfAt> A^jur "oAfuib uit5|tÁnnA 
A5 tTAifte at^ ón "ocaiftfit;. Hit ati bAfAHt tf í "úíon An botÁm ttiatv 

fplATíC tflí bOTlTIAC. T)0 pfeAb "OlAfUnAIT) Cum HA beApÚA A^Uf 
"OO f^lOt) ATI teATlt) Aft A £>ACAbAinn. Óf CIOTITI TTOCfUim tIA UdTie 
bAt>A1tt fUAim -ATI plléTTl AgUf CU1tA 'OTAfTTlAtT) bélC Af nÓf CATpt> 

bunbe nó teottiATn 1 bion, An uai|\ a CAiteAt) *\|i a tÁ-pf 1 n»áitvoe 
é. te pt>Ap tta fúb bí fé 'tta fui*óe Aflíf A^uf sftemi Ait a 
óbAit)eAm AT^e. Lémi fé óum ati T>of\tnt\ t)í fmucÁn cemci*óe 
Ó TIA CAObÁnATb A5 uuiam A1tt, Asjtlf "oo emit peAjt T1A cÁijtp§e 
f^Alt^CeAT) git-pe Af ATI UAltt "OO COmiAlfC fé £ObC 'ÓlAfUTlA'OA 
Ajt bAfAT), A^Qf ATI "OeACAÓ 'gÁ ITlÚÓAt). T> > tAI^Aing 'OlAttlTlAlT)' 

a olAfoeAth Aguf "oo buAib 50 neimeAmAiL. pAifte 50 biiÁt ; 
*oo óoif5 att fAtvooftuf é, mAfv óuATfj tunn ati óbATómi 1 n-AÓTU>.nn 
inf An AiirniAT). SeA caiti, a "OiA-pniAiT) ! peAÓAin ! óu^ac A-[\íf 
An piteniA acá £aoi "óéTgTn "oo cju>it>e. 

Paoi ceAnn nóTrrnc eibe "oo bi 5t leirn ^5 T)iAttmAix> Att ubAbb 
fgóttnATje An p]\ Aguf a bjtój; 50 bAf^At) t n-A óotipÁn. U-piúrt I 
ceAttAA-jA !. ca méiT) eibe ? T)o bmseATJAH &y 'Óiatuiiai'o te n-A 
SCboitmnb. UÁ ati beAnt) pAOi n-A of^Aibb óbé A^tif ni bei^pt) 
fé uATt) i. ^'^^rfF^T 1 ' nA bljOTMifr í 5^n Amt,\Af . t)í nA cboi"óme 
as bATnc ceme ctU'AfA Af a óéibe Agtif ThAiunuvo a^ "oub t 
tit)iató a óviTb a^ cof^ nA mbéimeAnn. 

" 'btiATbi'ó 50 cbifT>e é, a t>AfCúnA moACA ; CÁ COrilACCA ATI 

•OTADATb A5 ATI mel^bCAC," Af ClC CATTI-f ÍHbeAÓ. 

T)0 ÓAfA'O^íA *MA A tAOb T "OCAOb) tlAtA T)e, AÓC TTÍ UtTUAfXA'OAI* 

beA^An Aif, mATi bí fé Com btitmAn Agtif com meAf be piAt). 129 
£aoi •Oeifled'o, "do itieAf Cic a tnntte cof-Aince *oo Ojupe.A'ó, A^trp 

a -oá fúit, -aóc En a riAtnAro t\ó-$Uc, A^uf An va^a noimeac Dí 
LÁrn &c ón f\i$e "óe. "Oo f5peAT> ^n c|\iúj\ eiLe te nuAriun a^uf 
■oo jv.teA'OA'p te pinAi'ó ó "Ói^^mATO. t)í perfe-An ceinn ctn-ppeAó 130 lil— -úu-Cilt An cneA^Áin. 

AfC ttlAC CobtAlg CCC. Clfi-ciVL, green or verdant church- 
yard. 
5lúof-5fttiAiT>, bright ruddy cheek. 
35A|t^tA, glowing ; also 5Aitu:e, 

5Ái|\t:e. 
VAiTitieA|t, loinneAjt, brightness, 

lustre. 
iocflÁitice, balsam, all-heal. 
Afrrfunj, AifC]tii;, remove, journey 

to another place. 
■pÁft cpeAJDAT) floij, for whom 

hosts were pierced (slain). 
T)éAtir:A, well-shaped, shapely. 
'Uóitin for -óen Oóinn. 
tlAoróe, bÁb, young maiden, orig. 

infant. 
Aige T)ijf5AX), as *oúifeAcc, A5 

•mtJfstAT), awakening. 
ÚoAfcvij, éAj, died, perished. 
SeAgAif, f ei^if , f ulc, fój;, pleasure, 

joy- 

Vaoi I15, under flag = buried. *OÁ|t 5COTTiAif, near us. 
5lAti--OAicce, of clear bright- 
coloured complexion. 
Oil ai th, bards, poets. 
'PA'óbcATO (often spelt pAobcAro;, 

destitute. 
eA|t^ÁiT>eAc, wandering. 
Daoc, wild. 
5at> "oóij, 5Ati rpeó, 5A11 cAot, 

without means of subsistence, 
meófs méAfi, of [shapely] fingers. 
[A5] -ponnóiT», A^5 ttía^ax), mocking. 
Uadáti, rhapsody, repetition, string 

of verses. 
[*Oe] ceól, of song (i.e. poetry of 

the popular kind with an air). 
Ace 511^ clAx>AyiiA liorn, only that 

I feel it cowardly ( also rascally). 
ÓT), út>, yon, that. 
CineAiriAiTi, ' fated person, one 

allotted by fate. 
béAgf a, léAf, lease. I. 

A5 úji-óltt ATI ópeAgÁm J yé co*oaiI mife At\éii\ t:aoi b-pón, 
'S be héitvse nA niATone tAinic -An Ainnip t:Á mo "oem be PÓ15 : 
l3í 5i\íof-5]tUAi*ó JAfiptA A1C1 Aguf bAinneA-p 1 n-A ciAb uiAp Of, 
'S 5uf» b'é íocflÁmce An •oorhAin a beit '5 AtnAflc At\ An pío^AHí 
015. 

II. 
An cSí'óeos : 
A friAb-pi-jA óAtitAnnAig, 11Á CAitueA^ tufA 1 néAluAib b-póm, 

AÓC éljug 5 > CApATÓ A^Uf AfUtAU1$ UOtn f1Af fA ttÓT) 

50 cít\ "óeAf riA meAbA tiaó bpuAift 5 Al ^^ lt) 1rmc1 péwi 50 fóitt, 
lllA-n 'bpui^e cú AOibneAf Af hAlbAíb "oo mo tneAllA'ó-rA te 

•piAtTifA An óeoib. 

III. 
An pile : 
A fvíogAin "óeAf rniUr, An cú Tlelen pÁ^ ctAeAg'OA'ó flóij, 
lló An *oe nA nAOi mnAib "oeAfA Af "pAttnArfur tú Dí *oéAncA 1 

Sdó'ó ? 
Ca cíf\ mr An ctunnne 1 n-Att noileA^ó tú, a péAlc 5 An ceó, 
t^'-p riuAn beAC mo fArhAil-re beit 'cosAttnAig leAC riA-p fA 1*°*° ' 131 

IV. 

An cSí*óeo5 : 
TU p^rn ui 5 *óíoni-rA An cei r u pn, óif\ m ctyotAirn a^ An eaoiO 

feo 't)ónin, 
Ace if nAoitte t>eA5 ^™° me a noileAt) be caoid SfUnmeois' ; 
1 mbtuiróm ce^c tta n-oLUrh Dim 50 poltuf Aije *otirSA*o An 

óeoi t : 

X)Á mt)érótnn-re An oróce as UeAmAijt bérómn a^ mAtDin aj\ 
óU|t Úfp' eo^Aín- 

V. 
An pile : 
'Sé mo géAH-§om cinnir 511^ teArcui$ uAtnn ^Ae-óil tíji' 
eo^Ain, 

^5*r 015W' ^n pe^-óA 5An reAgAif paoi I15 -oá^ scomAi|\, 
5 é ^ 5lAti-T>Ai£ce TléiU Pt^r^S nACAft -óiúlx -oo óeot, 
lf coit»peA-ó éroeA-ó pÁ ncvolAis ^ ha nollAirn béfóeA-ó 45 
S&Uea-ó -óóid. 

VI. 

An cSí"óeo5 : 
ílí f^oitmi sun caiumtí *otnr a m^ineAnn *oe t>o $aoU:aio beó, 
Ói|\ cii^ faodcait) ^An eA|V|\Aó, bocc, eAitjiAroe^c, b^ot, ^An 

•0015. 
TIac mb' peAf^ 'ótnc-fe imteACC te hAinm^ tiA mAot-cjtob meój\ 
TlÁ An uíft feo beit 'jronnóiT) pÁ 5AÓ jubÁn t>á n*oém cú 'ceot ? 

VII. 

An pte : 

flí •óiútxpAinn X)o 00 cuifieA*ó A|\ a 5Cfitnnnit;eAnn pA*o tia 

^ígce "o'ó^ 
Ace 5a |\ clAt)A|ttA tiom rsAturhAinc te mo caj\ait> zá pa cíj\ 50 

•póitL : 
An céite óx> a rheAttAf te mo seAlXAO u-[\Ác bí fí 05, 
T)Á T>C|\éi5pnn Anoif í, nAC pof aó T)uic 50 rnbéi'óeA'ó pí 'mb^ón ? 

VIII. 

An cSíx>eo5 : 

ó c^eA5"DA*ó riA u^eADAnnA bí 1 n-6AÓ*ónuim if pAfiAojt £Án 

mt)ómn, 
SUocc fye nA plACA béAjxpA'ó pAf^At) *oo 5AÓ t^vaoi 5An §teó, 
ÍIac mb' feAivp x)uiu mf nA Lior Aib A^ur rmre te *oo caoid ^ac tó 
tli fAi£oe ClAnn Wulty beic 'coUa*ó tp\x> *oo c^oTóe 50 "oeón) ? 132 IX. 
An pie : / 

A itío$Ain "oe-df tfiitif, m^Y cinc.atii.Ain "otnc-fe mé iiia^ pcón, 
C*\t>din lé-AgfA -Aguf geAttAt) •OArii A|\ m*MT)in ful má •océi'úiiir 

1TIÁ é^5^irn pÁn cScanamn, 1 5Cf\íó TÍIaii-aiiiti nó jwn éipcc inóij\, 

J.WD1 pÓT). <*« CpeAsÁn, Creggan, a village near Oossmaglen in South Armagh ; 
it was the burial-place of the O'Neills of the Fews. 

"^aUaiV), dat. form euphonically used for the nom. Soill, the Palesmen,. 
people of English race settled in Ireland. 

hole». Helen of Troy. 

Ha 11A01 11111A -oeAfA Af pAfttiAffuf, the nine pretty women from: 
Parnassus, i.e., the nine Muses. 

Lc rAoib $|iÁmtieoi5'=le CAob [iíIóca] v^Áinne Ó15C, beside Moate- 
Grenogue. There are two places so named : Moate in Co. West- 
meat h and Woodlawn in Co. Galway. Very probably Art Mac 
Cobhthaigh had the former in mind, as it is so understood in: 
Farney to-day. 

O15HÍ ah j:eAT)A, the heirs of the Fews, of South Armagh. 

tit Alt ^jtAfAC, monarch of Ireland, A.D. 758. 

eACT)|UMiii, Aughrim, Co. Galway. 

Slioex l^e, the progeny of Ir, son of Milesius. 

ClAiin WulLy, the Williamites. 

£Án cSeAnAiTin, pÁn cSiotiAimi, about the Shannon. 

éipce, éi^ipc, Egypt ; cf. Sc. G. Eiplrid. 133 Liu. — arc tnAC mtmcA'OA. 

IThceÁb "b-pe^triAC *oo fSfúob. 
fSUocc " Szam^ tia ftéifieAnn "]. "btA-OAi|teAcc béil, honeyed words, 

•wheedling talk. 
T)Á blA-oA]\Ai5e c, no matter how 

wheedling he was. 
IM fó A5 cinneAmAmr opcA, they 

were failing to. 
ttlífS (mio-roif5), damage, harm; 
A5 -oonuJAX), injuring, making 

worse. 
tAoc^Af, hardiment, hardihood. 1 leAbAró a céile, x>o pé\\\ a cé>le, 

■U1-Ó ah n-ui-ó, céim a^ céim, 

gradually. 
*0'Á rnburóeACAf 50 léij\, in despite 

of them all. 
S5olbÁncA, fjA^ÁticA, -ppAlpÁnrA, 

fine, splendid, " upstanding." 
CeAtinfuJAX), act of subduing. 
^nócviJAT), buAX)ACCAinc, winning, 

gaining victories. Uu^At) Apx 1T1ac TThi-pcAtxA Y^ 11 mbUA'ÓAin 1357, Agup ó AOif 
a fé t)biA*óAn *oéA5 bí a cbú A$;up a úÁib beAúrmigte Ap pu*o tia 
cine be n-A ftioÁibceAf A^up a cuto eóbAip A^up a gníorfiA 
^Aip^TueACCA. Tlí fVAio pé aóc cuAi-pmi oóu mbUA'óAn "OéAj; 

T)'A01f TU1A1f\ A UOgA'Ó é be t)eit 'llA pbAlt 1 n'OIAI'Ó A AtAfi A CA\t 

*ÚÁ obiA*ÓAin if T)Á piceAT) a 5 f\iA$bu$A , CÚ15TÓ tAij;eAn. Tlí 
jtAiu uacta po a bí pAOi pciú|U*ó xXifc acc T>eA5-peAf\ Cftá'ÚA 
a ttetC aca \Y\Af. tAoipeAC, Agup oí fin aca Anoif 50 armce. 
pop pé CAibín 05 uApAb *oe pbiocc 11 a n5^bb "oÁ-p o' Ainrn 6ibíp 
a bí 'tia hoi , ój\e A-p bApúnuAp tia poppAige 1 sControAe Cibbe 

"OaJIA, A^Uf, Afl pÓfA*Ó "ÓÓ, bAt>A1 ? fé ^O *OÁT1A A^tJf miOAIpX 

50 scAitpeA'ó fé An CAbAtfi a bí a 5 "cub "o'á rhnAOi a pAgÁib r»ó 
50 rnbecvt) fé 1 n'ACpAnn — ■T>o péip An cpocfungte a jvtrmeA*o 'p^ 
mbbiA'óAin 1367. CAitpeA'ó pí ah uaUmti a CAibbeA*o ó CÁpbA gu-p 
fjóp pí éineAmiAC. 

Sati Am po bí bpAC riA n5 Ae> ó e 4b 5<> *>uacaó 1 n-Áitvoe A^up 
'o'á psuAbA^ be 5A01C *oe £>Á«fvp ^aó CAipbeÁin m 50 beóf ceAnnuAft 
1 j^Cúi^eA'ó lAigeAn. t)í ah cúi^e 50 béi-j\ beA^ nAó pAoi pmAóc 

Al^C A^Uf A CU1T) peA"|A. "Dí U|A01T) fOlft é pélTl A^Uf lAjlbA 

tlftriuttiAn 'f An tnbbiA'óAin 1392, a^v^ óAibb TTIac 1TIuj\ca*óa 

fé CeAT) "O'Á ÓU1T) peAjt 'f- 411 CfOTO fin, AÓC but) ^A1tt1t) tAj\ A 

éip pin 50 tiáit) Hop tthc C-jteóin ^adCa Aige ; via bAbbAÍ Agup 

T1A CÚIfl beA^tA 50 CAbATh ', AVi C-Óft A^Uf Atl C-Alp^eAX) A^Uf 

cmx) x>e riA *oaoitiid p^uAbtA ótim DeAbAi^ Ai^e. 134 X)vó é feo ati c-Atn Af ctis ati j\í RirceAtvo ctiAir\c a^ 
éijumi te of ciotm "oeic tníte fnóeAt) peatA. SaoiI Hit;ceÁtvo 
ttac rnbéA*ó Aip acc ceAóc, a^ut; 50 bpéA'OT:A , ó fé tia plAtA 
5Ae*0eAlACA a rfieA tLat) te blA*OAir\eAóc béa A^tif te 
cofArhlAcc cÁitvoif A^uf rriuiTiriceAtvóAir\ Acc níorv éif\i5 
teit% -map bí ruJit Ai$e, cé 511 p §Iac ctnT) T>e tia trUtAib 
te ti-A cui*o blA*OAi-p Aguf 5«í\ ctnpeA'OAp fUAf -oe'n impeAf 
A-p a córhAirae. Acc cinn fé Ait/ attiac if attiaó At^c TTIac 
1Tluf\CA , ÓA a rheAlXAt), mAi\ jiinne fé te ctrro *oe tia 
plAtAirj eite. ttí ciocpvo t:Iaic Cftó'óA Cúi5i*ó lAigeAti 
1 n-A Aice A^tif ní ctn-ppeA'ó aoti cfiutn 'tia glóptAib 
béil. Cé at! beAnn a bí Ai$e At^ ttít; ÓAfAriA ? Cé ati 
pAicciof a bí Ai$e rwirh a cutíiacc ? X)Ar\ piA*ó ! "OÁ rhéAT> 

A gAlfge AgUf A Ctltt'ldCC, *OÁ blA'OA]1A15e é A^Uf "OÁ 

fteAfíiAine A^iif "OÁ óAptAnnAi<;e T)'á tu\ib a chit) CAitice, 
tií tuib Aon beAnn a$ Ajac TTIac TTIti|\CA , ÓA ait\ nÁ Aon 
TTAicciof Aige poirhe ! Ctiijt ati tví "0111116 "o'á cuit> ia^íaí, 
móibf.évó, éui^e te péórAmc ie roofUiSAt) a "óéAtiAHi 
teif ; aóc ní tuib aoti tliAit Arm. tlí X)é&i> CAinnc r\Á 
córhtwvó A15C te Tiaoti T)tiiiie acc teif ati jú§ péni ! T)iibAitu; 
fé leif s° "oátia ctiáirvif5 a CAt)Ai|\c uai*ó tréin ótmi ati 
píoj, mtiTiA t>pA§A , ó fé tia CAitce a bí a 5 "On l *o'á ÍÍ1T1AOT,. 
50 mbAint:i , óe AtriAC ia*o $ati btn'óeACáf. tj'éigeATi x>o'ti 
ceAcUAi-pe ati f^éAl. tiua'ó feo a tAbAipc Af\ Aif cum An 
fíoj. Ctnf "oattacc Air\c TreA-pS &15 U V tmite Af\ ati r\í$, 
Agtif TiiibAijic fé teif t;éin 50 tAACA'ó fé cptiAit) le:f riO 
50 mbAHifeA'c fé tréin ceA|\c "oe'Ti £íaic *oáha fo. Úoft'i$ 

ATI CtAOIT), AÓC Cé ATI §01T^ A bí A^ fA15T)1t11p ÓAfATlA Af> 

ceAt\c a bAinc T)e plAit Ó«151*Ó lAigeAn imeAf^ fléibce 
mó-p n-UAi]5neA6 A^uf ^teAnncA a 011151*0 r:éin ? t)í fé 
a$ cinneAtfiAiTic cíaca aoti óínf a 'OéATiATri A5 pO|\UAÓAib, 
^5 bo$|VACAib, Ajuf A5 coittcib tiát^ b' T:éiT)i|T a fiubAt. 
t)í eótAf tia HÁice a^ Apc Aj;tif niiAit\ nAó mbicO fúiL 
aj\ bit teif Y e ^*° tAgAti fé ot\tA, A5tif gniot) míj^. 
t)í fé A5 TTA^Áit ah ceATin Ab' i:eÁtT]A A-p ati tug A^Uf A5 135 

*oonti$A > ó An Ai-pm Ain i LeAbAit) a úéile. -An Áiu nAó mbico 
rúit ieif , b'Ann a t>íQ*ó pé, Agof <*n aic 'nd gceApc^oi a ttett, 
ní Oiot) a tÁr^x; nÁ a tuAi|\ir5 ^ P**£&t Ann. Tlí tuirj 501^ Ad 
'rA *oeifleA*ó An f i*r&xh 1 ?v-a AgAi"ó ní b'pnroe. *Oo néin mdfi 

t)ÍO"OA|\-fATl A$J CAt>A1f\C UAtA y A^tlf A£ CAllted*Ó nif\U A^Uf 

nnrnig, b'AtntAi'ó a bí Apc TOnnCA-DA ^S^r mtiinncin Cú 151*6 
tAi£eAn aj; einje ní t)u"ó "OAnA Aj;tir ní t>u*ó "oooArAi^e 'nÁ niAiri. 

S^tnti ^n ní, mAr\ rm, "oe'n AónAnn 'ftt 'oeineA'ó. £115 ré 

cuineAí) *o' x\nc t;á teAóc An ctiAinc cuige 50 t)Aile /dtA CIiaC 

Le córhAinte a £>eit ^ca cé nut) a b'peAnn a "oeAnArii, Agur 50 

•ouAifbeÁinfeA'ó'óó cé An rne<?r a bí 45 ad ní$ Ain Af ucc a trnrnij; 

Ajuf a lAocnAif. 5^ c ^1 1C ^ 11 cuineAt), acu buó $eAnn 1 

mt)Aiie ÁtA Claic é 50 x>c«5 fé j:aoi "oeAnA 50 nAib fé 1 ^con- 

CAbAinc ó beit 1 neA*o nA neAfóise. Un^At) Ain A^ur ctnneA*6 

ifueAó 'tm bpníornn é t;á £tin tnoro fé A^ur 50 flAib fé Ag 

S'iíorA'ó tnumnuine ÍAi&eAn 1 n-A&aró An nío$. Aóc níon iei^ 

p.Mucíof "oo'n ní§ a óun "o'á óotp man bí pAoi An T>cúr. t>'£eÁnr\ 

leir 50 rnón pA'DA jréAóAinc te tféine a bAinu AtnAó te ^LeAC- 

Ait>eA6c Agtrf te cleAfAi*óeA6c nÁ cnoro 1 n-A$Ai*ó nA n^AetteAl, 

•oá mb'fréi'orn An óon An bit é. puAin pé a cotnArf\liut;A*ó 'tm 11 

cnoit) *oetni*ó, A^trf níon óómAinLe 1 n-Aifge í aóc An oineAT). 

TTlAfi fin tei^eAt) attuó A|ic, aóc com^bigeAt) cniún "o'a óhto 

CAOifeAC te t>eit 1 mbAnnAíft ai^l 

flíofi b'pA'OA ua|\ a éif ftn 50 iroeAfinA"ó iA|vnAóc eite aa a 
mAtírjA'ó 50 peAtLCAó Ag -ptei*ó a t>piAifl fé ctnfieA'ó Ó111C1 ó 
•óume "oe nA TlotimÁnAi^rb. t)ti*ó é a óeótuótri a tÁntttui$ é An 
lAnnAfó feo. Úu^ An t)Á|i*o nó An ceótcóin pAoi "oeAfiA cof AnitACc 
Uicc Ai-jtm a beit 'sá S GU ^ T^ 1T1 F A ° 1 l^étft caotj Amtng "oe'n 
óAifteÁn A^tif bí 't^iof Ai^e A|i An bpomce cé yux> a bí pii tA a 
•óéAnAth. Hí *óeAnnAt*ó ré aóu cofu^At) Aif A5 remm feAn- 
T^ttmn 5Aet)eAtAi$ a^ a ótái^tfrg, ^S«f 'nA teArmuA fin toftn$ 
fé a^ 5At3Áit 6eóit 1 n^Ae-oit^. 'Se ^iiro a bí "6'á §AbÁit Aije 
tiAnn a^ Á mn-pnc "o* Aflu cé An óoncAbAi^u 'nA tiAií» fé, '5Á 
<5órhAintitJity\ , ó stAnA'ó teif óoifi t«At if béA*ó *oeif Ai^e, Aót a 
beit AifieAó pAi-jieAó, mAn 50 t>Aib fé 1 gceA-jic-lAti a nÁriiAT). 
Ú1115 A^tc é lÁit|teAé. Tlíon tei^ fé •OA'OAni Aif ^ém 50 tjtmiaiti 
ré -oerp ^-ji *óut awaó, téimeAnn An a óApAtX, A^tir, 1 n^neim 5a 
*oLúit 1 n-A 6tAi*óeAfh, ahiaó leir . 1lí nAib fé m 5AÓ An feAf 1 n-A 136 
A$Afó a bACA'ó, Aguf fStiAb t- e1 f ó'n ^CAifLeÁn "o'Á mburóeAÓAf 

"turs pé Anoif caj» tudrii 50 mbtró peAUxóitA é An nÁmdro, 
Agtir ní rtAib ríotóÁin nÁ crámeAf uai*o 1 nT>Án T)ó uavo pn 
aiiiaC. tforo fé Ar SAfAUAó a^ peA*ó póe bUd'OAin 'nA "Oiah!) 
reo. Ctn-fieA*ó nA CAOtp^ Ar|tm a b'peÁivp "o'Á tiAib 1 SAfAriA-it) 
1 n-A a£ai*ó, aóc ní t>Aib S 01 ^ ACA A1 1*- tnoro fé 'ha n-Agdrt> 1 
SCeA-nAtmtJf Of^Ai^e An póeA*ó IÁ "oe'n 1úl 'jm tnbtiA'óAin 1398 
A^tir rhA^tb Ann An céA t\dib An Co-póm te "oul, "oó 1 SAp.dn.Att> 
caii éif bÁtr An i níoj. M CuifipeA'o-f a cpíoc teif ," AttfA fií £>Ap aíia 
50 j:eA|\5Aé A^trp atiaIX tetf 50 néitsmn Afíf Le bA^tm 10n5.anu.do 
eite tetf dn mbAit óéd*onA d ót»^ avji d ctn-fteAó am^ An óéd*o t>Ai|i 
a uÁimj; fé. Afl tedóc 1 "ocífi "oó 1 bpotu;lÁi-[t3e, ótntA ré ceAÓ- 
Cdvjtedóc 50 T>cí &pc '^d tdfivdi'ó Aift r5 u 1* "o^'ti dófdnn 1 n-d 
dgdró, dóc 'ré An pfteASjiA a trnAtft fé ó Ajtc .1. " ndó n-urhlóóA"d 
•pé "óó, ndó nt)éAnTLd*ó d óómdiftte Agtrp ndó f^uifrpeAt) *oe'n 
cnoro 1 n-d d$di*ó Af fon d tí-pe An £at) ir beó é." 

t)í cní rhíte ^eAfi c^otxd At^e a dí oitce An An 3CAC ó n-A 
n-ói^e, A^uf a dí 1 5Córhntir6e nttrhtn^te be -peAfArii 50 T>Án.A 1 
n-A$Ai*ó An uSAfAnAi£. Cuin Anc nA mnÁ, nA pÁirci, nA fe^n 
"OAOine, An c-eAttAó A^trp ^ac ctneÁL bró Af beAbdC 1 bj^vo ó 
Áic nA cnoT>A, A^uf feAf pé jrétn A^up a óuit> peAn A3 "Uíb T)n ót\a 
1 n-AtjAit) nA nÁtrtA'o. *0'éini3 te "RirueAiro 50 "oineAo niAfl 
•o'éi^i$ An uAif óeAnA. t)í fé a^ cmnc Ain An beAlAÓ a "OéAnArh, 
Aguf bí xVpc A5 "oéAnAni fléAóCA A^uf Ái^ ai-j\ 1 n^An-pof nuAi-jt 
nAó mbío*ó fúit aji bit teif. ^^^^^-^* mAitedninAf t>ó A^uf 
CAitce A^uf CAi-pteÁm 50 teóft aóc clAonAt) "oo'n |tí$. Aór 
but) é An p-peAgtVA a tr-jiíot ó Afc " tiaó ^clAontTAt) fé Af\ ón dn 
•oorhAin, aóc 50 LeAn-pAt) Ai-p A5 bAf^At) nA SAfAnAé df ^aó 
b^AtAó óorh mAit if , o'T:éA•opA , ó.' , 

'Sa *oeipeA*ó tÁim5 f^éAtA ó Afic 50 i>Aib fé rÁfCA te cóitifLÁt) 
a "óéAriArh te uedóCAi-jte An t>ío$ 1 "ocdoib nA uiao*oa. Cuifi r eo 
AoibneAf món aía nA SdfAnAijib. CeApAT)Afi 30 ndib ré le fsu^ 
■oe'n AónAnn. CuineA*ó ah c-1a^Ia Glostcr ctn^e. t)í pe.\i\ 
u>fAt P|\dnncAc 1 lÁCAiji a f^t^íob ctinncAf 'nA tAob, A^uf *oein 
pe " 5uj\ btteÁg mó-jt tedtAn fsotbÁnuA An mnne é A|\u ÍTIac 
WunóA'óA." " tÁmi3 fé Ait mAncAtjjeAóc r; A n ^on "oiaLIait) aí\ 
edó," AT>eitn fé, 4< ndC bpdCA fé a Leiceix) i\iAtn te T>eipeAóc Aguf 157 te tuAf , A^uf niof\ mAf\CAC 50 "oci é. flío-p b péroif\ ieif pém 
A^tif terp An ia^jiLa péróciuSA'ó le óéibe. t)í peA-pT; rhó-p aji An 
"P'S ^S^f Tfiíontitai§ nAó bpÁ^^A'ó éi-pe 50 mbéA*ó pé pAOi n-A 
rrrtAóc Ai^e beó nó rriA-pb. JeAtt f é céATj píor a óij\ T>'Aon mnne 
a ^éA|\pAt) é beó nó niA-pb 50 t)AiLe ÁtA CtiAt. 

TlmneA*ó Cfií riAtiriA "oe'n Ajtrn te "out aj\ a tóift A^trp -a óeAnn- 
pu^At). Aóc bu*ó 5eÁ-pp juji cuifieAfj cjtíoC teip An obAitt 50 
bobAnn. £411115 f^éAtA ó ÓAfAnAib 50 piAib fé 1 n-A Aó-pAnn Ann 
A^uf 50 -pAib "RirccÁjvo 1 5ConrAt)Ai-pc An óoftóm a oAitleAfJ. 
S^tiAt) teif Anonn ó po-pclÁifvge, aóc bí pé jxó-rhAlX. t)í An 
éofióin t)Ainue AttiAó a 5 t-AnCAfuen. Aj;t>r 1 gcionn cúplA IÁ 
rriApbA*ó RipceÁpvo 50 ^eAUXAó 1 gCAiftein ponuepr\ACC. CaiU. 
a óo^At) 1 n-A$Ai*ó Aipc ithc fhu-póA'ÓA a óeAnn A^uf a óopóm 
•oó. x^ri peAt) oCu mbUA'óAn "oeAj; 'tia *6iai*ó feo THiato Apu Ap 
5AÓ T)ume a ctn-peAX) 1 n-A a^aiíj. Cibé Áic eite 1 n-£ifunn 1 n-A 
•paib nA 5 Ae>Ó1 ^ "o'^ rnbnAUvó, bí CAOireAó u^éAnrhAp CÚ15VÓ 
VAigeAn 50 río-p Ag 5nótn$A"ó aj\ ron a tí-pe. UAniAtt seÁnp 
rut rtiAi-p fé bÁp ÚU5 An caC *oeij\eAnnAó Aj;ur An cac btró 
•óéme T)'á *octJ5 ré r>iArh 1 n-A£Ai"ó nA SAfAnAC a^; t>Aite StA 
CtiAt. UfOTO óorh mAit te "oeió rníte a^ ^aó CAOb. t>u*f> í reo 
lAp-pACC *oeipró tia SAf AnAÓ i n-A a^ait) A^trp óAilteAT>Ap. Uató 
rin ArriAó nó ^tif CAiU-eA*ó é nío-p cuipteA'OAji ctn^e nÁ uai"ó. 
CAitteAt) é An \2aX} "oe'n JionbAip 'r^ mbUAT)Ain 1417, ^snr 
meAfAnn 50 teóf reAnóAfóte ^nr» ntrn a ctn^eAt) cr\é "ói^ ^T5 e 
*óó btit) óioncAó te n-A bÁf . "ptiATp ré pém A^tif a 5fietúeAfft, 
C T)eóí\Ám. "oeoó mf^e A-p An mbeAlAó ó rnnAOi, A^ttf CAilXeA*ó 
An beif\c 50 nAibéit 'nA "óiAit) ftn. 

ÓAit fé Afí ]?eA*ó *oá póit) btiA'óAin at; rnoiT) A|v fon a cí-fve. 

1f lonróA Iaoc cjió'óa A^ur ^Aifgt'óeAÓ cféAnrhA^ a W : n-Af\ 

•ocíp "óútCAir, aóc ní nióiT)e 50 -|\Ait> "otame eite btj'ó cjuVóa, but) 

t)ÁnA, btit) tíit-$^vi*óAi$e A^nf b-ufj óumAfAige 'nÁ Apu TTIac 

ITIurxCA'óA. 

Ape 1T1AC mti|\cA-ÓA Caottiátiac, Art Mac Murrough Cavanagh, the last 
king of Leinster, and a descendant of Dermot Mac Murro; igh 

(" *OlA]tmAl-Q T1A Tl^All "). 

t>ApÚTicAf nA 'pojifiAise, the barony of Xarragh. 

lAjtlA Ur*TritiTriATi, the earl of Ormond. 

Tior* Thic Úfeoin, New Ross. 

móibtiéiT>, Mowbray. 

CeAtiAtinuf OfiiAije, Kells in Ossory, i.e. in Co. Kilkenny. 

XX\b "OtiÓTiA, the baronies of Idrone E. and W., Co. Carlow. 138 

Liv.-~ cAoineAt) na ti5Aet)ex\t. 

thLtiAm T)aIL Ó n6AftnAin ccc. "OAriATO, bpón, idcaIa, grief, "P A, 5^ í/Áróe, prophets {gj>l.). sorrow. 
peAfiA-coin, £eA]i-coin, manly 

heroes. 
*0T>&5Ai-n, dragons, champions. 
l_éi*DTheAc, lusty, valiant. A-pf Aix>eAcr, antiquity. 
Oinp-oeAc, musician, bard. 
1lACAi]AeAcr T>péAct;A, the recoun- 
ting of a poem. 
■pÁtiAróe, exile, prescript. -A5 c^tÁcr -píof a^, going down A5 ppAlpA-o tia troéiúe, swearing 
against or to meet. by the gods. I. 

ttlo "ÓAnAro 50 n-OAKATO 

Ha peApA-ccnn AopcA 
tjí A<5Airm 50 péAnTnAf\ 1 rjpÁil-c-juc, 

T)i\A5Ain ha péiLe 

TlA-fi riieACA cum tAOCAip, 
A-fi Aif\m \>a léi*oríieAó aj; c-jváóc pop : 

13a tjiApDA ^ac tjéAfifA 

T)Á *oua5a*ó te héipeAóu, 
*S Da ^CAnnArfiAtt fAotAti Áj\ upÁigí— 

5«^ iilAlA-ftUtA ATI fAO^At 

Aft ACA-pfVAC upéiíe, 
'S nÁ CAncvp te hémtieAó acc SeÁn t)ui*óe I 

II. 

Si7A|\tA tia SiA^" 1 5 e 

'X)é CAnpA*6 Le héipeACC, 
1p tieACCA tia SéAfAftp "oob' Átro gtiioTti ; 

'S ATI gAffUVÓ léigeAnncA 

t)í Ap niAÓAipe SéAHAip, 
An Aicme tug fAOÚAp "oon Áj\pAi'óeACC ; 

5-Aif5e tia 'pémne 

t)í p eAlA*o ^o fteimeAC 
fló ATi im teAóc Af Crpe jvin 'OÁití, 

1f ClATITlA \.1tA éAÓCAÓ 

PUA1p peATlTlAIT) fAtt UfAO^At ', 

ttí hAiueAf teó ATi tnéro pin ^ati SeÁn Dui-óei 139 III. 

ftlá'r oifiproeAo "oéATiUA tú 

ÓATlAf ^ac aoti UfUtC 
tló fACAitxeACU T)yé-Aóz& 50 fÁifi-tJirm, 

T)o CAffAfl te £éi*óUTn 

Coif teAfA nó aj\ tAOtj cntnc 
tló aj\ riiAOAifte A5 cé^-príATfi toa|\ cAmAOiT), 

tlí't beATiTiAóA'ó T)é 'co 

ílÁ p-pe^^;^ 1 n-éipeAóc 
1lÁ Aittup Afi SéAí\lur An pÁnAi*óe ! 

Aóc a$ fpAtpAt) tia rméite 

TIaó ctifoeAóCA An cé fin 
ÍIÁ fpt^eA^pA'ó t\ux> éi>;in aji SeÁn t)uróe ! pÁil-c|tíoc, ctuoc tpÁil, Erin, Ireland. 

SeÁn t)tn-óe, sallow John (=John Bull), the name of a well-known air. 

mACAifie SéAriAiji, 1TIA5 SéAnAi|t, the plain of Shinar, Gen. XI., where 

legend states the ancestor of the Gaedhil lived, 
"pérólrm, apparently some friend of the poet's. 140 LV.— Atl tUASSA'Ó UAirhATI. 

ca'ój Ó 1Tluf\cu , óA (" SeAn*oún ") "oo cuijt 1 115^6*0115. 
(Gaócjia Tlobinfon Of\úpó, CAib. X.] ttlAf^AT) rAllTIATl, TnAfÓm CAlTTlAn, 

c|tit cAlmAn, earthquake. 
PaIIa, bAllA, mú|t, wall. 
tAifcij, cAob ifcij, within, inside. 
*o'upcAn. -oe CApA-ó 50m, a^ An 

cotnx ("ocoiitc), loin lÁitfieAc, all 

at once, Zií. of (with) a shot. 
•^5 pncAbAjinAij, A5 pneAbAT>Aij, 

beating, thumping. 
TTfuiiS, cúip, yAi, cause, reason. 

pltJAIf, CUAf, tlAt5, UAin, UAthAlj, 

p|\uctAif, a cave, a cavern. LArmvnj, CAob Amurj;, without 

outside, 
nónmcí, mótméiT), bimiT>í, bómAicí, 

nuneAixn, minutes. 

poinsneAth, m., structure, building. 

t)Ailtic|tic, CfieACA-ó bAtl, trem- 
bling of the whole body. 

pot» mo V)Áif .1. An Áic (bAlL) 1 
bpuiginn bÁf. 

níon bACAf x>en, bux> cuniA tioni 
V'Án, I did not trouble about. An féArhxVó LÁ *oéA5 "o'AbftÁn. — -t)í ati T>f\éimifie cnioCnui^te 
AgAm, A^uf *oo ótntte-Af t)íom p uap é 50 bA-pf\A An pAtlA, t>'áivoui- 
geAp cugAtn Aniop AnnpAin é, Agup *oo cin^e-ap piop beip An *otAob 
ipci$ é. t)í An Á1U peo 'nA "óún lomtÁn AgAtn Anoip, A^up niojt 
beA5 Uom a fUMb A^Am *oe ptige AgAm tAipci$ Ann, Agup ní 
t\Aiu *out A5 mime nÁ Ag beiti'oeAC pogA a tAbAinu púm $An 

An pALbA A CUJ\ T)ÍOD Aft T)CÚip. 

tÁ'fi 11-A ÓÁifie-d6 — '"díii^ac CAfi éip me belt f\éit> beip Afi 
bpAbbA po — -bA |Aó- > ó'póbAi|\ T)om cuit> pAotAifi 50 téi|\ bete cufitA 
A|\ neArhní ■o'ufiCAfi, ^S^r *oei^eA*o cuj\tA Uom pern. Seo mAft 
a tÁftbA *óAm : le bmn me beit 50 gtiótAC aj\ An T>CAOb ipcig 
Af\ out mo boite, T>itteAC 1 mbéAl "ootuiip mo pluAipe, x>o cÁmi^ 
lon^nAt) Agup Aróméit Ofun mA-p 50 bpeACA An c-pé a 5 cuicim 
50 hobAnn ó bApnA Agup ó citirhAip An cnmc a bí op mo cionn, 
Aj;tjp "oo cua5 50 buAtbÁpAó "óÁ cuAitte *oe ua ctiAitUb *oo 
cui|teAp uiArt. Caca pén bpbuAip. T)o cw^ pAin mo Cfioi'oe a^ 
pf ^AbAjinAig ; nío-p cÁmi5 bÁ a|\ a ótnrhtie *óAm ca*o bA c^úij; 
beip, aóc AmÁm ^u-p meApAp 50 |\Aib mo pbUAip A5 ctnuim ipceAC 
Af\ a óéibe, pé tnA]i a tuic ctnT) "03 óeAnA ; A^up, A-p eA^lA 50 
mbemn c^aoóca púiti, t>o itnjteAp -oíom 50 CApATó pé t)éni mo 
•onéirmiv? ; Agup, "oe b-píg nÁ-ji b' lonnUAoib tiom ah áic pin pém, 
riút) "oe "ójiuim An pAttA AmAC mé, as ceicoAf) ó óiutfidip 011 141 

cntuc, ítiaii 51111 b' eA5Ai liom í twuim a 11 muUAó mo OAtAir o-pm. 
flíoii fcúin>e "oom CofAib aj\ An T)UAlArii lAfnuujg nÁ 511ft léin 

•OATT1 5t1fV ttlAfS-A'Ó UAtOÁfAC UAllllfl t>A blin ieif , mAfl ^Ujl tUA1f5 

ah Áiu 'nA ftAOAr im feArArh pé ttií, A5iir cuAnnm ocu nówiití 
-coiti 5AC ULAf5.<vó *óíob, aii óof\ tiá|\ beA5 é cun An froijismrh t)A 

ttlÓ AgUf t)A -OAin^Tie 'O'féA'O^A'Ó mime a óeApAií) in' A15TieA*Ó 

a cim a|\ tAji. ^í CA|\|\A15 lÁitfi teif An mmn, irceAC 'r attiac 
te teAt-tníte uawi, 51111 ttnc cui*o rhófi "oá oaiiíia te -pÁnAit) Leir 
An oi-poAt) i;otiiAim nÁii AitiigeAr a teitéiT) mAm im fAO$Al. 
tusAf -pé n'oeAfiA An ffiuip pém a beit f UAiftce 50 néACCAC Aige, 
A^uf if^ tno ttiAi|\im 51111 Cfiéme a bí An UiAr5A"ó jré bun An 
1111^50 nÁ mAtt a bí ré ajv An oiteÁn. 

T)o ctiifi An Uia^a'D pém rtiAtAnUArp com mófi fAin ofim, 
uoif5 5An a teitéiT) t>o rhotu^A'ó mArh, nÁ ní mó nÁ mAii a cuaLa 
ceAóu tAimr ó Aon T>mne a motwg, 1 5CÁr 51111 corAifiAil me Le 
mnno *oo bí ca*ji érp bÁir, nó 50 mbeA*ó conicim A111 ; A^ur *oo 
cirni UiAr^At) An CAitnn ftJAtAt) im mníb, pé itiaii a beA*ó mime 
50 mbeA*ó b-fieoiceACc pAijijige aiii. Acc th> murij; pottiAm 
cuicime nA CAfiiVM^e m< — niA-fi A'oéAiifÁ — A5ur Aft teAóu *oem 
rcuiT)éAft "OAm, bíor Aft bAiUiCftit. flí ftAib T>e cwmne AnnfAin 
AgAin aóc 50 T)CtncpeA"ó An cnoc AnuAf An mo boit, A^ur Aft 
mo óni*o eAftftAt>, A^ur 50 mbeimr 50 téin meitxe tÁitneAó ; 
A^nf 'oo cuifi av\ rmAOineA"ó feo 1 n'oeiiieA'o ah AnmA me ah 
At-ti Ai-ji. TIUA111 a oí •oeiiieA'o teif An •ocm'omA'ó UiAf 5a*ó, Agtif nÁ^ 
mottn^eAf a ttntleA"ó "óíob 50 ceAnn CAmAitt, 'oo £aió meAnmA 
me ; aii a fon fAin ní i\Aib fé *oe mifneAó lonnAm m'fAtUv 
•00 ótiii "oíom ifueAé Afíf *o'eA5lA gniiAb Ann a beA"o pó"© mo 
bÁif, A^tif *o'£AnAr im fuTóe a-|1 ah *ocAlArh mA|\ a bí A^Am, 
50 THIA111C *oólAfAó, 5An coil a cuii "oíom, A^uy me t)Att aí^ ca*o 
bA rfiAit "óAm a 'óéAnAm. xX-ji peAt) An AnAite reo 50 léif níon 
tÁmi5 "OAm An rmAomeAt) 'oiA'ÓAir t)A tn$A, acc AmÁm An 
impi'óe óoicóeAnn : " A Úi£eAiinA, *oém ciióCAife ojim," Agur , 
An ctuf^e a bí An fgAnnjiAt) imti$te t)íom, níoj\ bACAf "oen 
t;ui"óe fin fém a tuilteAt). 142 LVi.— Htm X)A Canroii) 5A0U Ajstis mtnnueAR'óAis. 

An cAtAijt Ca*ó5 Ó t>ttotlACÁin "oo fg^íol) Agtir é 1 n-ofcA-[tUnt;e 
1 5C-átAi|\ t)i U)aó cuAimm te "DA céAT> btiA*óAin ó foin Ann. 1 
mt)i U)aó 'r^* "o'^S f^' 'r AT1 otAfUmge céATmA. if coftíiáiL. 

SeofAtii lAOToe "oo cuip An *oÁn fo 1 gcjuat •oti$i'ó A^ur 
•piAgLA, ó tAjttA *óó beit bÁn-c^uAUVrgte. OtAjtluijje, illness, sick-bed. 
VÁn-cittJAitlijre, very corrupt. 
Af\ mmn, ca^ rruitrn, over the sea. 
"bille, linn, letter, note. 
Ó fvpénii, by race, belonging to the 

generation. 
^ÁijcoeAc, joyous, festive. 
Gx>, -ÚT), yon, that. 
Xoó "oob' ^AiceAc, b'-pAiceAC ^eó» 

they would fear. 
PltéAClAC, pfiiAclAC (peijiiAclAc), 

dangerous, risky, treacherous. 
CAopÁTi, a " curragh," marshy 

ground ; a 5CtnT) caojvati, their 

marshes. 
1f CU5A-0 cajac, and go round. 1m TheAbAin, im cturiine, in my 
recollection. 

Cottijioititj, a meal. 

murome, mumeAtii, mAonJeAni, 
grudging. 

1 lÁini, imprisoned, confined. 

■peAf ac, skilful, knowing, instruc- 
ted. 

C]AotTi-x)Ánii, bardic assembly, 
meeting of poets. 

'mo fÁtri, when I was resting or at 
ease. 

[^5] CV> V Y^°T "O^fhj putting down 
to my account, ascribing to me 
— finding fault with me for it. 

50 5ceAlpAinn, that I would eat. A bitte 015 a téi*o a^ uumn, 
Cadai-p t&\X mo oeAnnAóu pém 

"O'uxMf Ho fbeACCA 'ÓomnAitt T)uinn 
'S nÁ pÁ<5 ncAC "oen "Ofiuinj; ó ppéim. 

II. 

Dei^ mo beAnnACC-fA 50 *oiteAr 
^o btjnA*ó ha Cjuoibe sAifvoige ; 

11Á PÁ5 émneAC 'nA omceAU, "oíoO 
A^íf fíor 50 Cúit CnÁnivoróe. III. 
*0á ^cluinpeAt) bunAt) An UAite-óT> 

X)Á fLomnceA^ fflAC-JioLLd Cuift^ 
Tfhre beié ^An Aon bfi/on bAinne, 

teó 'oob' ^AiceAó mé *óul aj\ cumti, 145 IV. 

t>ei-p mo beAnnAóu-fA 50 liéimrin 

50 t>Aite ttlic péice A^ur 50 T)iiAoigneAn : 
1r minic a fiubAil, rmre 50 neAT^o™ 

A mómce p-péAClAó' 'r A scuro CAO-|\Án. 

V. 

PaIaC $lún A^ur ]T,aIac pteA'OA, 

1f iat> auá im rheAbAifi 1 n-AomfreACC. 

"Cí^ ClAnA 1f Oft fhic CotlA 
1f CU^AT) tA|\C 50 Uí-Jt AO*OA. 

VI. 

Cnoc tJí Héitt A^ur Co-p|\ 1_eACAi$, 

bAi!) "oeACAifi tiom a n'oeAjwiAT), 
S|\At bÁn riA 5Con if An cSu^itu^eAó, 

An "ÓeiteAC ouat>ac ir tTlume SeAftbÁn. 

VII. 

TT|\í IÁ "ótnc Agur feAccrhAin 

Af\ An TheAcnAig 1*0 óorfinAVóe ; 
JeobA cú pÁitce ó ^ac "oume 

A^uf coifij\oinn $An rhm'óriie a$ "OorhnAtU 

• 

VIII. 

1f Aoiomn T)uiu-fe cá 'nA meAfg, 

A bitte big if bcíAj; cjteóijt ; 
1f CfiuAg nAC rmre cá 'nA lA^ 

Agnf cnfA 1 lÁirh 1 mt)i U>óa. 

IX. 
t)ein mo beAnnAóc óum nA ctéijie 

'S nÁ -p^5 émneAó T>íob "oen tntrn-n 
^An stiAt) *Oé *oo fA$ÁlL UAÚA 

1 n-u-pnAigtib buAnA "OÁ bpeA-p cuniAinn. 

X. 

T7AbAi-|\ mo beAnnACu-fA cum m'oroe, 
TTIac tlí thT) A|\ Át An po^cÁm, 

A ctnji ojtc fnuA*ó nA *oeire, 

TTIa,í bu*ó peAfAC é ta cpom-'úÁirh. 144 XI. 
An cAm-rtAn. 
Dot)' AOiDinn AOioinn oeit cac'tuva 5^0 L& 
Ó íoócan. Uíj\e 50 ttiuUaó An Cáimi 
'TTlo tin$e, 'mo fufoe, 'mo Co'oLa'O 'r ,,no Nm 
'S 5ati AOiTmeaC 'cufi riof *OAtti 50 ^ceAtpAnrn mo fMt. Almost all the places mentioned are townlaxids, either in the parish 
oí Maghera, Co. Deny, or in the adjoining parish of Killelagb^ 
An Ót»aoT>, Crew. Cúil CnÁirirome, Culnady. TtlAC £tollA óniftn, 
Mac Gilcorr, a local surname, "b^ile ttiic péice, Bailymacpeake. 
*OpAoit;TieÁn, Dreenan. PaIac $lún, Kallagloon. ^aIac fTleA-ÓA. 
Fallalea. Cin Oiada, Tirkane, Cin ril c CoUa, Eibhear Mac 
Colla's land = Slaghtneill. cír> Ao-óa, Tirhugh. Cnoc Uí néilt. 
Knockoneill. Conn Vcacaij;, Corlacky. Sjiac tía 5C0TI, a strath or 
holm in the townland of Swatragh along the stream called the 
Beagh Water. An tSuAiixneAC, Swatragh. An t)eireAc, Beagh 
mmne SeAnbÁn, Moneysbarvan. An rheAcnAc, Macknagh. 

*OoiTinAll, the writer's father. 

thtbÓA, Bilbao, in Spain. 

TTIac Hi Uro, O'Hood (Hood) : They were a bardic family, originally 
of Upper Toome, in Co. Antrim. 

Ác An 'poncÁin, Ampurtane or Upperlands, now most known by the 
latter name. 

1occAn cine, the district along the Lower Bann, where it flows from 
Lough Neagh and Lough Beg. 

An OÁinn, gen. of An CÁnn {Catiíi i = Canti Cacaij\. Lamtogher, & 
mountain about 5 miles north-west of Maghcru. 145 LViL— sedn cuoróe crtÁróce. I&voilaij; ó Sioópna"óa (" An Seabac ") *oo px;píot>. [Stioóc " An t)aile peo '5^inn-ne "] TjeAttpAX), cofAtiilAcr, resem- 
blance, likeness. 

SeAn-eAccjiA, old narrative, usually 
of adventures. 

CitÁiT)ceACÁn, cjvÁi-óceoift, "otnne 
cfuiAijleÁrctA, rtttiAijleÁtíAc, 
cníopAijte, miser, miserly rogue. 

Ati-clifmi|tr. An-5leó, ati-caIIÁti, 
a great row. 

ÁjtAtp ci btjtjro, table china ; 
ÁttAifcí, pi. of Átiuf. 

Ajtuf, piece of china, cup ; o.jtuf, 
dwelling, influenced in sense by 
ÁjiuAC, vessel ? 

PféATTlACA, ^féAtÍlACA, TOOtS. "Oo pAroeAD, x»ocAiceAtii, to throw 
toinite, loine, loniró, lomcin, 

churndash. 
Coc, plocói-o, póiféAXi, bung, 

stopper, spigot. 
CAOfgAice, CAOfgrA, caotnca.. 

drained, run out, poured out . 

SpeAbpAOfOÍ, pÁTTIAlll, |\ÁlTlAlUeACV 

ravings. 

AiTroeifeoif, unfortunate man. 

t)Ann-ftAc, enclosure. 

Seimné, piTnléijt, fimteoix), chim- 
ney. 

í^íocp TiÁ míocf, 5'úpr tiÁ miocfy 
fmi-o, any utterance, a syllable. *Oo bi pe^-p ann pa*o' Ó. Sin cúp gaó pem-p^eil ; aóc pm a 
bpmt *oe 'óeaUpa'ó aj; ^n pgéat po te naon *oe na pean-eaócjiaíb. 
Ap an mtXAite peo a^amn-ne if eat) bí pé. "Oo bí an pea p. 
ÁipigCe pin pópca ; aóu, *oo péip ^aóa cuaiprpse, ní pó-pu.aiifi- 
neapac 50 téip an paogat *oo bí ai£e pém a^up a^ á rhaaoi n 
•oceannca a óéile. Cpáróceaóán Cfiíoénuigte "Dob' ea*ó an 
peap a^tjp ní téi£eat> aon La^at) aip ó maroin 50 hoi'oóe acc 
a^ lo^cu^at) na mná A^vt^ gaC ní *oá n'oeméa'ó pí. 

TUdroin áipi§te too uí an-éUpmipx ag an mbeipx map £e.att 
ap an "oceme. An peap péin pe n*oeapa é. Hi Lappa*o an cpean- 
ppaipt tnóTU tu^ pé leip ón bpoptaO. t)a*ó rhait Leip a rmltean 
a e.tip uipti-pe agup "o'éipig eacoppa. 

"Oob' é "Dei-pea**") an pgéit aca^ sup péi*óui$eaT)a^ 50 n*oéan- 
paroíp mataputi"5a*ó "snóta peapua — ipe "oo gabáH amac. agup 
a $nó-pan "oo "óéanatn, agtip eipean *o'panaóc 1 mbtin an cige. 

'Sé an óéa*o gnó *oo p\X) pé ap LÁirh r\Á na hápaipuí buip*o *o<> 
m$e. T)'éipi$ Leip an ní pin *oo *óéanaifi ctnbeapaó 50 leóp 
5° H u 5 f é A 1* óupán Cáic. T)o bí áp*o-óion a^ Cáic ap an ápup 
5Céa*ona. Sean-6eann "oob' ea*ó é a^up *oo bí p^oitc ó mullaC 
caban'1 ann. pé *oonap *oo bí ap éeán — ip "Oóóa su^b' atfilait> 
r\Á fiaib na méipeanna pó-aicitU'óe ai^e, nó 5ti|\b' eapba*o 146 

eolAir Af An fAg^f ftn oib-pe *oo bi Ag cu-p Atft — --00 un$ fé ttó- 
mó|\ aia At» ^cupÁn A^tif (rtÁn mAjt a n-intifceAft é !) tx> tinc 
a teAt uAit) A|\ An 'DCAlAtfi A^nf "oo •oemeA'ó cot>a beA^A bf ifue 
*óe. "O'péAó SeÁn Aif\. 1-p "ooca 50 iuib ré cftÁróce. 

" ^ 1 ,!l Aft feifeAti, Agtrr "OÁ fcpágA'ú fé a guvóe An tiAtf fin 
bA*ó feAóc rnuie "oéAj; *oo tjeA'ó An cupÁn fAin. 

Act: ní t\Aib leigeAf a^ An n;éAt "oon co^ rAin. Rug ré Ajt 
An n^Ain-n c-púi*óue Agtif *oo cuai"o pé "óém nA bó Aguf "oo $Ab 
*oá ótt-wó A|\ a "úíceAlX. T)o bí ré A5 *out Af\ a$ai*ó 50 hÁtAinn 
A^nf An bó A5 co^Ainu nA cíojiac A-|t a riiAtmneAf. *Oo cuató 
f^éAt An cupÁm 1 TroeAfunAf) A-p SeÁn A^uf T)o c^om A^t 
^AbÁit : — 

t)ó, bó, bó nA teAt-At)Aijtce, 

t)ó, t)ó, An CfeAn-éAO-p' a"óajacaó — 

50 bjteAg TJ05 foCAi-p nuAitA *oo "oemeAt) CAi'ótVfteA'ó étpn 
coi|imif5 *oon bom. tós rí a cof "oeifró Agtrp />fi cjiap nA rúL 
•00 bí SeÁn bocc rínce aj\ flAic a *óf\omA a^ aii ú-plÁ|\ A^u-p ah 
CAnnA mó-p bAinne *ooi|\cigte AnuAf At-p. T)ob' é fin An gfieAnn, 
beit A5 péACAinc At^ An btreAft A^ur é A5 bAinc p-péArhACA Af 
UAlAtti "o'iAtvtiAró rÁrAríi *oo tJAinc AtTiAC. Acc ní bíonn cpéAn 
buAn. T)o fCAT) ré -pé cionn CAtriAiLt. 

UámAtt 'nA "oiato fin *oo cuai*ó ré ifceAó a bAite Agtrp *oo 
ouif\ nA mion-pfÁCAí Aft An *oceine 1 scói-p ha rnuc. tluAi-p *oo 
t)íoT)Ait utlAtfi Aije *oo cuavó ré ahiac tevp ah mbeifue 50 Cfió tia 
inuc. Hi fAib An •ooftuf $ó-Áyx> AgtJf -ntiAif •o'í-ptig An peA|\ 
bocc fío-p óun 50 *océi$eA*ó fé ifueAC, cat) "oeifUji teif nÁ|\ 
btiAit bmtte *oÁ ffvón a|\ An bpÁt^'oo^tif A^uf *oo f5AoibeA*ó ha 
OAif í frolA teif . tlíof *óein fé acc ati beifce "oo f\Aí*oeA'ú uAit) 
Cun iia mtic A^uf imc ifceAó a bAite Aguf fíneA*ó pAf A^tif a 
f-pón fAn Ae<p Aije gn-p fUA'O An fruit. 

■pé óionn a^a Aguf Aim-pi^e •o , éiiti§ fé ^m^t^ A^uf "00 Cui|i 
fé An bAinne fAn meit)!^ A^uf "oo ó-pom a|\ óm^eAnn "oo "óéAnAfh. 
11í obAi^ 5An "ouax) An tomite , o'oil)|\ui5A'ó Aj;tif bA geA-pf 50 
1\Aib rAotAt^ A-p ÓeÁn A^uf UAt^c aij\ A^uf níojt tA-pc beA?; é. 
*Oo §At> fé fíof fAn rfeomtu trtA^ a ttAit) bAt\Aitte teAnnA At^e 
<A^ur "oo t>Ain An coc Af An mbAttAilte. le n-A Unn rm "oo 147 

ttiAlA ré ah rhuc a$ ceAóc irceAC ran j;circin Agur *oo nit fé 
-pé n-A *oém. 1f AtnLAró *oo bí An f^eAt f ati ^cif cm nÁ ^ac aoti 
bnAon *oá otiigtrin A^nf é -ooincigte An puAi*o An cige A^ur cnÁin 
rhtnce A^vi-p í 50 T)CÍ v\-a teAt irceAC f a mermn Ajivp nA cnApó^A 
ime "OÁ n-ice aici. R115 SeÁn An gfupÁn. Siút> An rntic An 
•oonur aiuac Agtar erpeAn 1 n-A mAró. Cu^ ré pjiti te bin Lie 
rmttce a^ur "oo fin An An mbuAite í 'n-A pletpc mAnb. 

" Ó ! tno ónro utubAirce é ! " AfifA SeÁn, " cÁ fí 'n-A bAgún 
AgAm ! " Ajsur *oo ctíic An Lu$ An An Ia£ a 5 An "otnne bocc 
.Aguf tÁtm^ réiX)eA , ó AlXtnr AtnAó cnro. 

" 'SeAt) ! ní bíonn teigeAf An An scinneAmAinc," An fetpeAn* 
ÚÁmi5 ré ifceAó. ' Ó ! ah bAnAilXe ! " An pé a 5 pneAbAt). 
TluAip "oo fnoic fé An reomnA ní nAib bnAon 1 5cnoi"oe An bAfiAilXe 
nÁ -|\aiD CAOfgAite 1 n-A frtiAn-LocÁn An An únlÁn notrne. ttíon 
tAbAin ré pocAt. 1f é *oo bí cnÁtt>ce. 

AnnfAin "oo tÁim^ fé rriAn a nAib An rheA'OAn Anrp A^ur *oo 
cuin cmtteAt) uACCAin Ann Asjur *oo bí aj; SAbÁiL th gun cuirhmg 
50 |\Ait) An bó 'n-A u|\of5A , ó jrór. 'Oob' £a*oa teir í "oo ct»n An An 
bpÁinc. T)o bí An C15 if ceAó te ponu A^trp *oo bí seAtfiAn bneAj 
as pÁr An An "oci$. 1r t>óca ^un ctnn -oonAf nA mAix>ne fpeAb- 
nAoroí aj\ An n'otnne bocu. T)o ceAp ré An bó "oo cun 1 n-Áijvoe 
An An "oag. An "ocúir bAt) riiAit Leir "oeoc "oo íAbAinc "oi. Siút) 
Xeir ótin An cobAin te CAnnA ; A^uf, An eAglA 50 n'ooincpeA'ó 
An teAnb nÁ Aon nut) eite An t)AnA ctn^eAnn Ain, *oo 6uin fé 
óm^e tiAn An a rhum Ain pém An rheA'OA|U tluAin *o'írti5 fé 
fíof cnn An nif^e bA *ó'póbAin "oo é rhúóA'ó teif An ^cai^c 
Aguf An ctnLe món bAinne Aguf uAéCAin A^uf btÁtAige Aguf 
cnApó^A rnie *oo fceAtlA*ó AnnAf An cut a-ji An Ain*oeifeoin 
boóc mí-Á'óriiAnAC. Ó ! if é "oo bí 50 cnÁTóce. 

ÚÁinig fé a bAtte A^ur "oo puAin concÁn nA teiceAn Agtif *oo 
ómn An An "oceme é. Annf Am "oo cnAi*ó fé AmAó A^ur "oo cmn 
An bó 1 n-ÁifVoe An An "ocig A^ur *oo ceAngAit Ann í ; acc An 
eA^LA 50 "outncpeA'ó fí AnnAf An $ait> tp xk> beA'ó fé pém a^ 
•oéAnAn'i nA teiceAn "oo tAnnAinj; fé ceAnn via céiT>e AnuAf cnít) 
An femmé A^nf "oo óeAn^Ait "OÁ óeAtnAfhAin í. 

"OaIa Cáic, *oob' -pATiA béi 50 \L&X)t&Y A 5 51ao*óaó óun "oínnéin 
n4inti A^nf pé "óeineAt) tiAn tAtt "oo ómn fí An rpeAt An a 
5iiAlAinn A^tif tÁmi^ 1 "ocneó An ci$e. t)A niAit An ueAéc é. 148 

T)o LeAt a ftnle uif\ti ntiAifi "no fcÁmij; p Aft An rnbAnniuC. X)a 
CtmiA é nó cac $At)tu An Ám 50 léif. A^tif sjac Aon hi cao£ 
cuacaiI 1 n-Áitvoe Atiti. T)o connAic rí siAA-pAn inneA-ptA Le puil 
caitce tAtl uaici ; muc As;ur í fínce niA^t) 1 ornir ; truAf-loc 
bAinne tArnitnj; T)e "óofiAf ; *oeAUAó a 5 féi*oe^*ó An *ootur Anuc 
if 5A11 pioc x>e aj; éi^se 1 n-Áitvoe at* An f eimné ; Agur An tió 
^jt. rileAt) AnuAf le CAOb ah age A^uf í a 5 búittng Asjur a> 
^éAb^'ó nA UAlrhAn rnófWocttTiceALt mjiti le n-A covaitj t>eijm>.. 

T)0 T^ATm-jUHg CÁ1C t>OCC AgUf, T>Af\ TTOÓlg, CÁtlO' lOn^TIA'Ó fAltl ? 

T)o pfCA^b fí. Ú115 fí trAOtjAtt tia fpeite Ati An 'océi'o. Stu\r 
leir An méro nÁf £An ceAn^Aitxe a-|\ An mboni t)i. 1f ceAó le 
Cáic. T)o t>í An pÁtfce tpcig A^uy é A5 t>éici$ teif An AnAtte 
Aguf teif An StruA'OAfi. T)o t>í SeÁn bocc Agtif é cuicte AntiAr 
Af An "oceitie ; a CeAnn ifci$ 1 scoiicÁn nA leiceAn Aij;e AgUf 
An céAT) rnAfórnte aj\ a ceAtfUMíiAin A$ur 5A11 gíocf nÁ míocf 
Af , aóc é tÁn "oe fú§ Aguf > o , Ain , oeife. "pé cionn AnA-tAuiAill 

tÁini5 A ÓtAtt A^Uf A Úf\tA£>J\A «ÓÓ. 

Tlí mneofAT) a ttnlleAt) t>á r$éAtAi£> "oít) acc nÁp rníne peAn^ 
6au ciAn-AOfCA nÁ é, An euro eiVe *oá fAOJAU 149 LVIIL— CélS5tltn AN OCTAVO 1 TWVttUMtl. 

IViiceÁl Ó mil tie (" T)iAtmiAro T>orm ") *oo f$f iot>. 
[Stiocc " eocAiX) TTIac UÍ 'n-éifiinn."] •Cét^lmi, preparation. 
TnnÁ coinroeACCA, ladies-in-wait- 
ing. 
^Cjtc^ATicA, cpó-ÓA, valiant. 
•pjuceAX), pnA^cAf, was found. 
ieobtA, leó, with them. t)|\Ái5filéA-o, bracelet. 

5upriAfi, doughty, brave. 

Cax)aí, "Oa-oatti, anything. 

50 cúl^Áix>eAé, 50 jD-píobÁroeAc, 
privately. An riiATOiTi ce^'onA T>Áf cu^At) Aji put>At eocAit) m^c -pi 
'néiimm, "o'éitut; ATI óigDeAn, A^uf cÁimc tu rnnÁ coiriToeACCA 
cuici. 'Sé An u-Ainm a ui uit\t\í Gitne Alumn ingeAti 1xi 
•ConnACCA. 

11 Cia hé a 11 ^eAjt út) a cajwó "óúiirn uttátnónA itvoé ? " aj\ ftpe. 

" 11í rriAit acá a pof fm A^Ainn," A-p pAX)-yA-n, " acc *oo 
-f\éij\ mAf tuj;*.\mAf ^aoi T)e^t>A, ó'n Iaoi a cum fé *óuic." 

" SeA"D, $u-p Af UeAttiAif a tÁmic fé ? " a$ fife. 

" 5° 'cmtice," an fiA"o-pAn, " A^tif b'fnjjuir'o' Aitne ó n-A 
-óeiltt A^uf *oéAtiAm, a mém A^uf a mófUAifleACC, gufi niAC ní 

-A^Uf ÁTVO-f:lAlt A bí ATW." 

" CéAjvo a CAf ah beAlAC f o é ? " a|\ ftfe, " nó cu\ TToe^OATo 
-pé A^éi|\ ? " 

" 11í'l pof fin A^Airm," aj\ fiAT)-fAn. 

" 1xacai"ó mé 50 *ocí av\ Áic céA'onA m'oiu," Aft fife, " Ajuf 
t)'^éi*oi|\ 50 upui§irm f^éAbA jtaoi." 

CtuvoAn 50 *ocí An Áic. tlí tUMu "oume Aft hit atiti pómpA, 1 

11-AthAttC 11Ó 1 n-élfCeAÓC, ACC Cu$A*OAfl JTAOI "OeAftA 5Q f\Alb Atl 
CAtAttl AgUf A 11 "P^A-p hUAlLCe, A^Uf tOflS CApAtt Ajgtlf U>"p> 

•CcvpbA'o. j;aca CAob "óe'n Áic. 

" If cofAtfiAil," Af\fA dtne, " 50 "ouAinic a fluAg 1 n-A "óiArú, 
a ttÁi"Oce if 50 upuit ah UAtAtti A^uf au féAiv buAilue rriAfl fO." 

" Sm é if cofAtriAil," aj\ fiAT)--pAn. 

If SeA-pn 50 u^CA*OAn cuca 05IÁÓ *oá muiticin pém a^ a 
•octisTAi-oi-p 5 1 ^^^ ^ti-prii^-p. An cSiéiue. 

" S^éAlA "óúinn, a ó51ai$," a^ pfe, " a bpuit fiof ^5^-0 cia 

-A CUATÓ le Solvit) A11 bCAlAÓ fO ? " 150 

" CÁ," Afi reireAn, " Cauac Cfio&AncA ó ÓUAb ttiACtvA, a bí 
a 5 cirninnitigA-o tia nSAifsróeAC te "out cun ctio'oa Leir nA 
RómÁnACAib 1 nAtbAtn. poAift re rtio5-^ir5i*oeAC A^ur beit\c 
05UÍC fínce 1 n-A ^co'oLa'ó Armro, ^stif tu^ ré Leir 14*0. " 

" Cia bé An tuo$-&Aif5i'óeAC a puAtt\eAT>At\ ? " Ati rire. 

" tlíofi pf\íteA*ó aiuac cia bé," Ajt feifeAn, " bí An c-fnúri aca 
1 n-A -ocoittcim ftiAin, Agttf ní tioctM'ó teobtA ceACCAft aca a 
•oúrpeACc. t3'éi5tn *oóbCA iat> a ót»t\ ifceAC 1 gceAnn x>e tia 

CAfbAIT), AgUf A *OCAbA1|lC teObfcA TTlAtl fW." 

" A Ttí "oa bp3§nAtni ! " Aft rtre, " nAC tnófi An peAtt ! ,r 
Cdrmc tía "oeótiA 1 n-A rúiUb Ann-pn, A^uf níof péAT) rí LAbAitur 
50 ceAnn CAtriAítL, te méi*o a curhA. 

" An scLmri cú, a ógtAig ? " Afi fí fAoi •óeifteA'ó. 

" CéA|VO flT», A HÍOgATl ? " Afl feifeATl. 

** Céitug," At> fife, " A^uf pág 05IÁC eite, A^uf cugAfo lib- 
A11 t>á eAó if peAfiti *oÁ bpjil Ag rn'ACAin, Aguf bígit) LeobúA 
Atinfo Afi a' typotnce." 

ÚÁimceA'OAH cttici, Agur ati t>á eAó aca. 

' 1111051*0 Lib 50 beó 1 irotAró ati urlói£, A^ur," at\ rí te 
£kjUa ^tafrfiAit ^ 11 tSléibe, " CAbAiti £ut\a ati btúi^pléA'o fo 
•óo'n Átfo-irlAit te rjéALA tJAim-fe, A^tif pAti tú pém 1 n-émpeACC 
tetf , nó 50 mbró An co^At) tiéró te fgéAt a tAbAitu: cu^Am-fA, 
mÁ éijugeAnn cat>aÍ "óó. Corn UiAt Agtif CArr:Aí\ Ub, é, cuitv 
An C-05LÁC eite ati ait* óugAm-fA te f^éAt ; acc, Aft a d^aga pt> 
AtviArh, nÁ ninnT*i^i*ó ix> Aon*otnne, cia a óutrv 1 "oceACUAifieACC 
pb." 

"O'.mtigeA'OAtt Annfin, Agtif níofi tAfifiAinseA'OAf ffiu n AfUArh 
50 "ocÁimceA'OAri f iiAf teif An rttiAg, a^ Sf.nt nA TTlAOite TTlAitibe. 

t)í 6oóai*ó TTIac Uí 'n6i|\mn, A^tif Cacac Ctió^AncA A5 fiubAt 
A^uon Ati An mbÁn ftómpA. T>uAir\ a connAiccA'OAfi An betfic 
tfiA^CAó A^uf cubAfi te béAt nA n-eAó, " Cia a ctnti 1 •oceAóCAif- 
eAÓC flb ? " ATVfA Cacac. 

" tlíofi 6tHT\ "oume Afi bit," Aft fiATi-fAn. 

u CiA'n ófiuA'óós fm otiAib mAfi fm ? " AtifA eoCAVó. 

* 11í't cat>aí," a|\ ■piA'D-fAn, " aóu bAtj rfiAit Unn f^éAlCA 
cí>^ai"0 a beit A"5Ainn T)Áy minnciTV pém." 

X)'imci5eA , OAt\ Anrrpn, 1 meAf^ nA 11-Ó5LÁÓ eite, Agtaf ir ^eAft» 
50 bptJAif\ 5 1 °^^ 5 t, r tílA 1 t Ari ^Sléibe "oeif Le *otit Ctin CAince 151 

50 culTUToeAC te eocAit), 511^ mmf fé *oó 'c uite iujT) x>Á\\ 

THll>f\A'Ó leif . A^Uf 5Uf\ CU5 fé ATI t^pAlgflleAT) *OÓ. t)í ATI-ÁtAf 

Aguf Lut^Aiit An *oornAin Aft eaCAiT) Anrrpn. t;uj\ óuij\ fé j:Áil ói|» 
te f^éALA A-p Aif a$ Citne. a' t\ÁT> gut^ beA^ An riioill a £>eA*f> 

A1fl féin, 50 ^UeASAt) fé Ajt A1f CU1C1. 

t)í ATI CAt)UAÓ TTA01 |\él^ fA ^CUATl, A^Wf T1A Ulinglf Af\ f TIÁTll . 
CuA1"Ó ÍIA 5A1-p^1*Ól5 IfCeAÓ lOTVnCA, 5Uf SUJA1feAT)A^ CA-p $Uif- 

Tiitn-j\, 50 meiX)tteAC inó^-iiruinigneAó, Anonn 50 ?r<Mt)Ain. Tlí 
"óeA^nA'OA'p f ca*o nó coTímtrróe 50 n'oeAÓA'OAH corii t:a"da te eúinc 
"Rí AlbAn. 

: t>eA*ó pÁitce cói-|\ CA-pCATinAC," Aj\rA Uí AtbAn, " Aguf míte 
pÁitce A^Atn f\órfiAib. mat\A "oceA^At) ritj aóc A-p cuaij\c. acu 
cá "ÓÁ oifeAX) eite piitce aj; "out T)aoi£), ó cátiIa ^uta a' jróifigin 

Oftm 111 ÍTIO C1tUAT)-<ÍÁf A CÁ1T11C fit)." 

' Tlí U15A nÁ fin An pÁilue a tJeAf A^Ainne ftoini tia RórhÁnA- 

ÓA1?>," AJt pA*D-fATl, " ATTI AJV l)1C 1f TTItATl teOÍ>CA A CCACU 
«"ni^AITlTT." 152 lix.— iomáin téxxnAt) An txáWótim. 11lAtt Ó5 tttAC ttlupÓAI'Ó CCC. SoofAtfi l^oitje "oo óuij\ 1 n-eA5At\. Cf»oniAT>, set ting. 

t>-juvnÁti, leader, hero ; btunnei&n, 
scion, is a variant. 

tin ad, strong. 

téACfióro, liArjt 01*0, bAC, CIIA5, ball. 

5ptiA5,AC, hero. 

T:tJAtcAcr, collision, handigrips, 
collaring. 

*OÁ -ocÁttlA iAX), on which they 
chanced to be. 

T1 eAtiicl A"ÓA^t a, unco wardly, not 
pusillanimous. 

CúL éAgA, cúl bÁifie, goalkeeper, 
goal. 

V>aIIa, tiAt|tói-o, ball. 

'OútcA, tujaI, natural, inherited 

t)oc, poc, " puck," blow. 

A -óÁ léttix) (íeitéix)), two like him, 
two who would be his equals. 

ÚeAj;AiTri, ceAngthuij, úÁfttA, hap- 
pened, chanced to be. 

pAi-pci .1. mAcriAró, " sons," 
players of one's own side, one's 
team. 

niAoptAib, rnéAftAib, fingers. 

UeA-prtii5, died. 

'S nACAft •ójAuiT) fé, for he did not- 
live or survive. 

spÁjinAi-óe, strong man,, champ- 
ion. CA^ÁiicAf, friendliness, affability. 

■peAttAiriAileAcc (four syllables, m 
= v), •peA^ATTYlAcx, manlineas. 

Aob, Aoib, smile, pleasant look on 
one's face (leif, to him, favour- 
ing him). 

SgA^An, f^AcÁn, cynosure ; CAftÁn, 
darling, is a variant here. 

Aft ctÁj\, on the plain ; aj» am 
cfftÁix) also. 

CAf bÁil, CAfcÁil, cAf ax), to chance, 
meet. 

A5 ^éA|trAinn, A5 jjeAjtcAiTir», rain- 
ing. 

A5 bÁiflij, A5 bÁifcij, pouring 
h'ainV 

Ci'*AT>niA-ó. humbugging, chaffing. 

SÁ|" Aiii, satisfaction ; if one player 
wronged another, it was cus- 
tomary after the match to give 
fÁfAiri or satisfaction to the 
injxiied one by a personal con- 
test between injurer and injured, 
usually by wrestling. This 
practice and even most of the 
terms used in the song, especi- 
ally ct'jl caj', were current even 
in English in Fingal north of the 
capital. T}ac was the Fingal 
people's term for the ball. I. 

t)i ceAitfte t:eAf\A "oé-AS *oe f^ApM-nit) Ó ttléit, 

1f 1A"0 A5 101ttA1U Aft téAttAfÓ A11 tDÁ'Ób'ÓUIII, 

Ó rhutlAit; ah rheA"óoin tAe 50 c-|tomA , ó xmh *oo gt^ 111 

1f cAjt ótn-jt fix^X) Aft Aon CAot> ah bÁifte : 
"^aC b-pAtiÁn bA-píurhAil éAóCAó a bAine-A*ó leif* An l&Atfióro 

A5 imteAóc niA-p £>eA*ó 5Aot fiuAt) ttlAftCA Arm : 
llí ttptnl |tío$Ain pAoi An §-f\éin ACóípe-At» oytA fidrtAjic 

TIaó "ocuicpeAt) 1 n-Aon pméi'oeAt) 1 njSfU' ^eó. 153 

II. 
t)í ói5í?eAf\ S^fCA rcuArriA T)'-dicme -ó'irío^-piait fUiAjiCAó-— 

t>ux) r5A$:ÁncA mo s^ua^ac a^ LéAnAit) ; 
t)í máC An uoi^e reo tuAf Ann, 'f "OÁ iVACAi*oír cum cuaccac?:' 

Af "oe^f nó Aft ctí 50 mbuAitpeAt) fé An LéAtfióvo ; 

IIUAtft A CÓ5CAOI -ATI bAtlA UAbtA, te^TIA'Ó "OÍf fOAfl fll^"0A1$, 

Tlíop b'jroUÁin cioc^a'o uAbtA "oon féim pn : 
11Ajt "óeAr A^ur nÁfi fuAilceAÓ beit aj\ cnoc ua UuIca ^r» uai^ pn 
A5 AriiAftc tno cuit> bu.dc.AilX t)Á T)CpéineÁit ? 

III. 

t3í Trír nAÓAtt b'fAnn fA léAnAit), nuAifl $lACAi*oír a certe, 

*\ ttoxnÁmeA'ó "oAfteAS 1 n-Aon cÁnnÁn : 
Síot sConAUAit; puAiji céim ón ÓAbÁn 50 l_oc éif\ne 

Sut a *ouAinic aj* av\ UAOb yo X)S r>rAnU\ ia*o ' 
t)í Ó tTlui-pe^5Áin n eAmclA 'ÓAftA cnnceALl cúil &A5&, 

T)Á bjruigeAt) pAiLL *óá LAi$eAT) óui-ppe^'ó An b,Áij\e — 
llíofi riiipoe leif *oi mbéA*ó pij\ UlAt) 'ceAúc 'ua -óéix) 

AÓC Atl bAtlA •ó'-pAgÁil *ÓÁ fVélfl O T\-A fÁlAlb. 

IV. 

t)í óisfeA^ *oe ClAnnAib tléill Attn, but) cóijt a beic 1 "oruf An 
fjéa feo, 

tDut) clirne budilped'ó té^t-pói'o 1 mbéAl bÁipe, 
1r Ó CArAlAi$ 'ua "óéit), ní but) "oútóA ó -p-péirh, 

1f at\ bAltA teif 'm^ bémní t>á b^Á^bÁit ; 
t)í SÁ^ TTIac CuA-pCA aj\ léim Ann, a buAileAt) boc 1 n-Atn péA'ómA. 

1f A f ACAT) AniAC CÚt ÓAJA 1 n-AOU fpÁf tC1f *, 

5ui*o Ó bíj\ m' a^ato mA-jt Or^A-p 1 n-Atn jréA'ómA, 
A^ur buAil^eAt) irueAó fA téAUAit) ^au rpÁr é. 

V. 

l3í cuplA T)'i?eA|VAib éACCAó' "oe SUocu Goca*ó' a-\\ au LQAnAix> 

T)o bA|\ÁncAib niAit' T)Ai$ne cum rpÁi-pne ; 
t)ei^c eite 'ueACC 'ha n-A$Ait) 50 ^o-ctifue -pif An té.»"|\óro 

T)e niAitib if "oe co$a lilumci^' Á^Ám ; 
t)í *oíf *oe TÍIumuift lÍléA-plAig com clifce mf ua béAnlAit 

'S An bAllA teó 'fti-A néAlrAib 1 n-ÁifiDe ; 
<3 "OubCAig b^Ag Leif pém Ann 50 f^ApÁncA 1 mbéAí. éA^A, 

'S nAó bpuigtí a t)Á téitiT> 50 t)Aii' SlÁmge 154 
VI. 

Anoif if rniAn Uom CftÁcc Af\ A*n lomÁm reo mAf* cájiIa 

Arj;e fgAjTAinib na rtÁice mA-p cuAlAr : 
t)i pof aca 50 fo-lÁn aj\ Áj\ 5 euro feAtt Anoir jjAn Áir»eArh, 

TlÁji teA^Aim infA' lÁtAir» iat> ah uaij\ fin ; 
Ace rrmt/'b é corn rrtAlX if UÁ fé, t\ACAinn a corp ct\Á§A, 

TTlé pém if mo Cui"o pÁifUÍ 50 buAibrteAC, 
An Áic a bíonnr 5AÓ Ainnir» ÁUnnn be mAOtitAib $eAbA 'f jrAmnib 

1 n^oéró ceAóc 1 nsfiÁ'ó mo Curo ouacaiIX. 

VII. 
TIac tunfAC bib nA fgéAiA a teA^Aim Ctrj;Ainne 50 "oéróeAnAC, 

^ur» ceAfumg pAici An cpbéibe ó n-A pÁinxi$ ? 
'S nAÓA-p "ofturo r*é fé LÁ *óéA5 1 n'oéi'ó lomÁnA aj\ An béAnAfó 

TluAif» a j^omeA'ó A5 An éA^ tiAinn Áf* rpÁf\nAroe : 
An mACAom $eAnAmAit c-péigceAC be CAfiÁnUAr 'f le mém mAtC, 

'peArvArhAiteACC, péile 'strp Áibbe : 
t)í St^" "^ mbAn 50 béir» Ai-p ; bí Aob An IA15 'f An C|\ém leif : 

t)A f^A-pÁn bAn if mAi£oeAn Af» clÁft é. 

VIII. 

t)í An cúif 50 mAit 50 léij\, nó 50 gcUimpro rib tu\ r-^éAbA, 

1TlAf\ feAfmg pAiuí A11 urtéibe 'r a pÁir»ri§, 
1f a-ji a teAcc if ceAé f a léAnAVó. *o'fiAff\tn§ fé 50 neAmcbA'OAT i \rjA : 

" Cá, hÁic A|\ $Ab An béAtfióro nó An bÁitte ? " 
"OubAijvc mrpe jrém nÁfi r/fréroir» mnnn CAfbÁi.1 r»e n-A céibe ? 

ftlA-n teA5Aim An bÁ a£ -péA-ptAmn 'r* a$ t>Áifti§. 
Ar» feireAn, " S^tnr» "ceo téA'ómA'ó, 'f a *ó'AinT)eoin a bpuib 1 
néifimn, 

Tlí bprn;pe mire ah téanAró $An rÁfArh ! " 

An t)ÁX)t)x>ún, Bavan, a townland of Omeath, Co. Louth. 

Ó méit = Uí riléit mA|\A, Onieath, in the north of Co. Louth. 

KuApcAc, of the O'Rourkes. 

rriAc An ^oij;e feo cuAf, the son (young man) of this house above, i.e. 

the poet, Niall óg, himself. 
Cnoc tia CtitcA, the hill of Tullagh omeath (CuIaij Ó méir), one of the 

ten townlands of Omeath. 
Síol 5C0TIAIIA15, the Connollys. 

On óadátí 50 boc éipne, from Cavan to Lough Erne, 
ó mtupeAsÁm, Morgan, 
ó CAfAlAt^, Cassely. 

SÁ.t mAC Cua^ca, Saul (?) McCourt (Courtney). 

Te áliocr eocAT)',of the McKeoghs or MeHughs(as anglicised in Oriel), 
mtnncijt' Á5ÁUT, of the O'Hagans. 
i)e itiuinciii lileAflAts, of the Mar leys. 
I) Ail' SlÁinjo, Slane. 
V)aic1 An cftéibe, Paddy of the mountain. \íj5 lx.— CATJ5 t\& 5C011 A5tis se&nraós iva scettne 

>cIhas. 

TZfcAjmiATO Ua pogUTóA (" peAHguf pnnbéa ") "oo pspob. Se-amnÓ5 tia ^Ceicpe 5CIuat\ the 

ioux-leav-d shamrock. 
An-Ai-óm, great notion or fancy. 
Áijtite (-o'Áiruce), certain. 
CeAfnAÍ, tribulation. 
SattiajI, apparition. 
A5 ArtiAj*cf\Aii;, howhng. 
CeAtin p^ATtAiTin, " head-land." CumÁiTi, why. 

Cleit Ailpin, stout-headed stick. 

Aji cuAlAi-oif, An 5cv>AlAif, have 

you heard, 
ioc, tax. 
t)Ai ":aIa, /., space between folded 

arms and breast. 
t)éAlÓ5, mouthful. 1f mime nuAitx biop 1m feAft ó 5 ^ cvaIa ctiácc a-[\ t^*b5 tia 
^Con. Hi bpuAfiAf AIUAÓ T\i^iti cia An plomneAt) bi aij\. b'féfoi-p 
nÁ fiAib a pop Ai^e pém. t)í An-AVóm Afge ^f\ mAT>T\AÍb, A^uf 
if Ávpce ?;uf\ nu|\ t;eAlL ait\ pn cuiiieAt) An LeAfAinm 'Ca'ú^, tia 
*;Con ait\. Hi bptnt ^riipAp nÁ gutt Tttivrve •oob' Ainrn tjá mnAOi T 
rnA-jt í)í tjÁro «ii^e Letp .an -oi^f po — « 

^Aó pbe if |TÁrO ^5 UftÁcc cati 'eAlA*óA pém 

Ajs^T rntpe tp TTlÁirve a}; cnÁcc cat\ ce^pnAÍ An CfAO&dlt. Hi rvAit) UaT)5 jiiAth gAn CApAilLrn, ace rp Anturii bí ^n c-^on 
óeAnn CAOi5ti$eAf Aij;e ^ati belt *oío1xa nó mAUMpxte. 
CormAic fé a 5 ^AbÁit ati bóÉAi-p IÁ beipx peAp a bí a 5 ccacc ó 
AonAC An 'OAin^m, ^up *o : piAppui5 pé Tjíob ^n tvoeATipAVOip 
mALAif\r tetf péin Af* CApAtb "oeic mbUAoAn a bí A15C "OutVfLVOAp 
50 n*oéAnpAiX)íf , A^up teif ftn cu^Ann Catj^ aitiac peAn-CApAU 
nÁ |\Aib IÁ pÁ bun CÚ15 mbUA*óAn pceAT>. t)í cuAipmi a^ nA 
peAtVAib 50 TVAib pé Aopc-A, A^np fa'peAC "otime aca 'nA béAU 
TVpApfiuit; ^4*65 cat» A-p ^ fon ^tap "óem fé pn, A^up ntJAif\ 
•o-u bAfitAp beip sup cum AOipe An CApAitl •o'poptiu^A'ó, -oo 
f5Ait\r fé attiac, 4i Vp pAt)A ttié "ÓÁ cbof nAC Ua ufp ni 5nÁp.' r 
ITlAtt pn rheAbb fé tia "OAome bocCA XK>nA. 

t)tíAU nA "OAome mAite 50 tmtnc betp, Ax;uf nío-p b'péi*oif\ 
Leo buAinc beif, óif\ nÁ "oeAÓArt) fé tuatti a^ pub-At fAn oi*óce 
5An mAToe coLIac 'nA t)orin Ai$;e. 

Aon oróóe AmÁm, urmceAbi meA'óóin oi*ó6e, ceAn^muig P eA f 
Ait\ 1 tnbótATt uAi^neAC. Cetpcig Ca*ó5 é, A5 fAt), " Cia an 
Tz-Am é, be-o toib ? " 156 

" "Cá fé," Af feifeAn, " 1 ti-aui éo*otACA T>on beo A^tif i n-Am 
-fiublóroe T>on itiAfltt." 

leif fin "oo leAg fé Af a t\A*óAf c mA-p fuTgrreAt) ati tx>CAj\ é, 
^5iif nío-p A1Ó11 <C^*ó5 50 "ocí fm 5uj\ fAmAil, a bí atiti. 

UÁ fé ftÁi'úue, "oÁ bTTAgAt) T>tiine feAmfós tia gceitjie scluAf , 
^o •ouioctta'ó te ti-a Utin po-p cin^e Aft mó|\Ár» neite bí 1 rrooit- 
éA'OAf uat*ó jtoTriie fin. Seo cuncAf Af ah sctrniA jruAif Ua*ó5 
ce-dnn Ajguf mAft catIX fé Af\ír 50 mi-it) bA-|\AC í. 

t)í ja'óaia cumAfAC -Aige *oaj\ b'Ainm t>pAn, A^iif bi ttif ati 
$ceArmUAjt. 5A*óAft. mófl ciuiCAmATt eite t^uAif mAit Ainm t)uATi. 
T)o ftn'óeA'ó jac SA'ó.A'H aca 1 n-Ánvoe Aft ctAróe óf corf»ATj\ ci$e 
^ triAigifCiit jac aoti oTt>ce biteAg, A^uf "oo broif aj; ArhAfcnAij; 
A$;uf a 5 CAOineA*ó A^uf a 5 irtteAgAi^u a céile 50 fíof-ceoUnA|\. 
Aon oTóce bfeAg fpéTf-geAtAige AmÁin, cuatt) Uat>j; avtiaó 
CTmceAlX Aimnfte cot>Iaca cum ^AbÁlA péif "oo buAmc: "OÁ 
CApAlL 1 gceATin fe^Airm ati $ui|\u. ÓuaLa fé ati "OÁ 5At>Ati 
a 5 AmAfCttAit; ^ac jte buAij\, ctó 50 fiAtiA'OA'p LeAt-míte ú céile, 
acc níoi\ cuiti fé ftnm 'tia uglc-tr. flí cúifge tóg fé att puna tin 
-péi-jt ttá tuis fé 50 foUéijt att comi\Át> fo LeAUAt; eAro-pitd : 

t)uAn : " CumÁiTi nÁ buAiteArm cú AnAlt, ó'f Fat>a nÁ fiAbATf 
Ai\t\fO aott oróce ? " 

t)|iAn : " 11í fiAgAT}, ói|t Ati oi*óce "oeitteAnnAe *oo bíof t^tU 

•CAlt ATI bUACAlU, Airtlfltte CteAt Altpttl A bí A1^e UO«J, AgtJf 

Tt'tróbAi-p 50 mbfif rreAt) fé mo óof rofAig." 

buAn : " "Cá ah buACAitt fin imti^te, Agu-p if beA^ ah b-pón 
acá A"|t 'ótnne r>Á A-|t Ainrhi'óe W *óiai*o." 

t^)-|AAii : *- T)Á mbeAt) tntnnui-p "oo ti$e-fe 50 léiji óorfi pÁitceAó 
A^uf cá ino niAigifCnt-f e, bA*ó rhói'oe ati ^aú a beA* ojttA, Aguf 
ní beA"ó 5A"óAit\ ha 5Cottinf\fAii A5 mA-pbAt) a 50111*0 CAOttAó." 

t)uAr> : " 1f p'oji •ÓU1C fin, aóc cá f^éAt níof meAfA te bAttfif 
trff Af óuAlATói-p 50 bptnt íoc te ct>|\ Ajt rhA*oitAíb tia béifeAini 
a^ A11 b-peif n^At/l ? " 

t)t^Ati : " "Oo óuaIa é pn. Cá-ati $i\Áin A5 Ua*ó5 A-p CtAtvnAib 
^All, A^tJf if tninic tj\Á<iCAnn fé tAj\ a n^n íorh Aft Aib." 

t)uAn : * Hi bioTi^TiAt) fin, "oo itéif mA-p ótoifitn." 

t>tAAn : " If bAoglAó 50 gctiifpeAf cum bÁif «nrhof A-p <;cinn'). 
THo flÁn teif ati feAtt-ATmnft, titjat|\ bícó cion Aguf gfiá'DAm 

Af mA'OfAÍb A5 í^eAt A^Uf A5 UAfAt Af ptJATT) T1A ii(?meAnT) I " 157 

terp -pn *oo óAit Ua"65 an pé^ jmoi óe-Ann An ÓApAill, ^?;vir 
Tií corpse "óein rú tM $tó|\ X)o-tui5feAó T)ó cotii-pA'ó iia 5 con. 

T)o cnom fé fíof 50 UApATó A^uy tó^ -an péAjA 'na ttaCAlAinn 
a^ Aíf, acc dí fé 'Déi'óeAnAó, man "o'it *xn c^p^Lt feAtnjiAg tia 
^ctitne jjcUiAf T>en céAt) oéAtóij;. tlí BjrtuMft fé ceATin eile 
Af pn AWAó, -aóu t)A ríiói'oe a cion Af t)j\iATi ón oi"óce fin 511 fv 

f5^f» ATI OÁf 1A*0. *OAi«5eAti, ^ew. -in, Dingle, Co. Kerry. 158 LXL— COR 1 n-AgAlt) AH CA1111 A5I1S CA1TI 1 7i-A5A1t) 

ah coin. 

nifcei|\T> T>e ihrroebe^j;, fA^ATu:, too -pctuob An fo. m Art/A, indeed, etc. 
niAjtAn, mtiiiAb, if it is not. 
lAjtpAisro, piApp.Ai5e, to ask. 
ConAipe, ftAon, CAfÁn, path, way. 
t)'AiL-le, would like. S110T15, an iron ring tightening the 
wood of a handle where the iron 
goes into it. 

SpAT>Ai|Ae, a lifeless lethargic 
person. A. T)ioii5bÁtA, fit to do it; lit. of ! mucog, skin glove, hence awkward 

its equal. workman. 

t>ilteÓ5, bill-hook. triilleAf) niAfoe, clumsy carpenter. 

toifeA5, /., the iron that goes into I pocA, foundation. 

a handle. l C|tucÓ5, cojicós, hive. 

AcÁfo 1 n-Aon ionA*o .1. 1 -cog An gobbAin SAoiy ceAéUAijte ó 

Hí$ S^An-ÓAfAnA, An ^obbÁn Sao-|\ a^ut; a IIIac. 

U. t>Alb Ó X)1A OTVA1D. 

5. *Oia if rnuijie t)uic if PÁ-OTU15. Suit) pop cun tia cemeA-o. 
11ac pa*oaiti ah AimfeA^ *> mite bui-oeACAf be T)ia. 

C. AuÁmi bui"óeAó Tríou. 1p piA*OAin rrn. tlí'b aoti puACU 
otuu. 11í ító-pJAH An bÁ é Aft Aon cof., An cé -do beA*o a 5 cofVjiAije. 
TH puACc acc i:Án ac<5 otwn. 

m. TTlAffA if tomt)A -omne a mbi*o AjtAon atj\. 

U. 1f 10TTTÓA fin. Acc ni beAx; biom-pA An c-aou ceAnn AtfiAtn 

5. AgUf CA'Oé ATI pÁn AUÁ OflC ? 

c. Acá, piubAb néi"ó ip ftc-" ' if cnoc ip cjuiac, morn ip mACAi|\e, 
ic if uipge, xmoiceAT) if "OAingeAn, pbiAb niAob Agup fbige 
mocAtTAC A|T puAi*o ha héij\eAnn, ó ti-a bÁjm 5Á bun. A5«f ó 
t)Aibe Aca CUac lAigeAn 50 terni ConcubAmn aiuaiu 

5- ITlAffA, b'TTA'OA 1AT) *00 pUbAbCA- AgUf CAT) CUg OTVC ATI 

cuaitvo fin T)o cu-p *oioc mAjAAii rmpce beAC a lA-pp-M^it) "Oioc ? 

C 11i nupce fin- t)A*ó rnói'oe é m'eobup 50 ceAnn 1110 ConAitv . 
pox mo cutuipA T)o beic as ,cac. 

HI. Aguf CA*oé An ttut) é ? 

C totr^ ati JobbÁm Saoi-|\ Agup a tine, ní SeAn-ÓAfAnA 
*oo cui-p uaix) me X)Á botvs- AuÁ CAipbeÁn Aige be cójb^il Agtif 
At)eii\ceAf A5 An óoicóeAnnCAóc guft £>uaiT) ro Aguf a itiac dfl 159 

A tiptnt "oo ceAivoAToib Af txmuti. t>'Ait-terp An tii$-re A^Ainne 
50 mbAt) peAtvji A CAvrleÁn pém A-fi ÁlneAóc, Afi ^otfvoe, aji 
meiT) A^ur ^11 mAire 1011-á CAirleÁm nA qunnne Agtif pn é ^n 
cínr a bptnt fé a$ ctiAtvoAC .\n -oorfiAin móifi Ag tof^ óeAjmdfóe 
a -oionsbÁlA. A^ur cedtfOiAfóe a •óionsbÁlA tx> ii-a teicevo-re 
-00 t>ún m'05 A^uf -oo Uor ^lo-plAtA ní'l te pA$Áa beo aá mAfV> 
a 6c ah 5 ol) t>Án. 

5. mAiue pé mime rp •oéit)eATíAi$e "oo gmt) bun botAiy^ Aguf 
-oet-jieAt) beAlAig teAC nioji b ? olc An uuAimm UAto é. 

C. Cionnuf ? Cia acá a^ahi A|i Aon cop. 

5. TTlA|l TTHfe An 5 ot) bÁn SAOfl fill AUÁ UÚ "DO lA-pfATO. 

U. 1feAt) ; if cti pn. An t>4 ppb acá cti ? 

5. 1reA*o 50 *oeimni. 

U. Venc Aif fin leAC Atioif- A^uf mife ni otiefopnii 50 

liAbAif 1 ii5io|ií\acc X)a púeAXi mile x)ahi. An bptnt céi|\x» 

5. Aca, nn*o beA?;. 

U. 11lAffA, "oeAttiiui^eAnn cú te ceA-jvoAi'óe clirce tfAm. 

5- THAtpeAT), tii't me aóc teAt-ótnbeAfAC. 

U. A ni>eAjvnA cu Aon gAtpceAt) niam ? 

5- "Oo-jiiSneAT. An IÁ a -jiaiD cac 1Tltn$e Urn-peAd t>á cu-p 
X)0 bí 5 oltm e 5 0& a r A ceAjvocAinn a$ "oeunAm tia n-Ajim *oo 
ÚuAtAib 'Oé T)AnAnn, A^tap *oo bíof-fA aj; "oennAm nA ^ojiAiin 
•oopiA 5Áib Asjur -oopiA pleA$Aib. "Oo-tjníot) 5° 1ínie 5<>t>A ^ 
rleA^A te rjii btnttí '0011 o-jit) Asjirp bA féic An binlle ■oéi'óeAnAó. 
'■pé -pn bA bin lie pteArhnA no rriAife *oo óu-|i aiji é. "Oo-gnínn-fe 
11A c^iAiinA te Cfií piA^A "oon bilteois A^up bA pelt An piAg 
•oéróeAnAC. T)o CAiteA*ó 5 01íme rLA S^ei a jobAib ceAncAi-p 
50 teAnAi*oi-p fAn u-jirAin. T)o leigitm-fe nA cnAnnA 'nA nTWAiX) 
Agar bA teo«p An n-pCAf pn "OÁ nt)Ain5niu^At). T)o leipnn tia 
pnon^A 1 n*oiAit) nA ^CfiAiin 50 •océi$T»ír róffCA foiji irceAC 
5tif An toips ofttA A"5uy bA teo-p T)Ain5ni$ce "oóib An méTO pn. 
Un^ATiA-ii nA peAjiAib buAiT) fA ngteo An IÁ pn. t3'ptiipf -ooib 
pn, *oo bí ceAji'OAi'ói mAice ^35 p-peAfUAt -pAobA-|\ x>óib. 

U. T)o bi 5An AiiifiA-p. ip cufA An peAn AcAnn-ye "do 10^5, 
A^uf aua mo tti|iuf-fA UAbAfitA ^Am. Ace fAn teAU $0 téi$e 
me *oo 'DinritJifi acá Ann-po A^Am. *oinc. 

5- CAT)é An *omciuifi ? 160 

C C mAifce, póSftA'ó ón ftíg oftu-fA beit CaIX Ai$e fern Cum 
CAifLeáifi t)i» CÓ5OÁ1I, *oo A5 thnroft m SeAn-ÓAfAnA feACCriiAm 
ón pen fflicít fe cn^Ainn nó 'oo ceAnn Aft cuAiLLe A^uf T>o 
CftoiceAnn Aft f ceAC An Ia 'ha "óiató. 

5- tftAifeA'ó, if lÁi*oift An fó^Atftc é fin Aft "onine. 

C Ó mAffA ife-At». Ace if éi^eAn "OAm-fA mo "ouAt/gAf péin 
■oo óoiifitíoiiA*ó. Gifc 50 téi£e me "onic é. t)Aini*ó on ft íiaca 
t>íb 1 n-Ainm ah ftio$ (An méro fe 'oo LéigeA-rh tk>) : 

An c-oócritA'ó llenjtí "oeuj; 'oo gftÁfAib T)é ftí ÓAfAtiA A^uf ftí 
nA "PftAmce A^uf UigeAftnA nA béifteAnn. 1f é ómfteAf pÁilce 
A^uf féite ftonú ^aó "ouine Aguf "OAonAVOe acá fA n-A fmAóc 
Agnf fA n-A fteACC m jaó ftíogAóc T>íob fin AT)nbftAmAft. A5 a 
fó^Aiftc oftftA An méro re im "oiai*. ITlAft auá, fiof 'oo beic A5 
5aó AomneAC eircpeAf , téigf eAf Aj^uf ttnspeAf bftíg An *oinciúif 

f8, 50 f\Alt> 1f 50 bfUlt, 1 bfÓT) T)0 fÓ"OAlb A^Uf 1 *OUAlAm 'OO 

tAtrfiAncAit) nA béifteAnn, ceAft'OAi'óe ceAnnpionn An clAonbeAftc 
A^uf cnifipceoift CAOC-fftónAC caoc, T>AftAb corhAinm ah 5 ODDAT1 
SAOft, fpA"OAifte fAoift A'omAi'o A^nf múcós rmtXeA'ó mAi*oe, 
Aguf whereas gtiftAb betif T>on JobbÁn SAOft fm ftenmftÁi'oue 
CAifteÁm cXoc-'óAinsne CAitce Ajjuf 5ftiAiiÁm gftiAtroA glAnA 
'oo *6ennAm 'oo ^aó ceiteAftnAC CtAon óAm A$uf T>o ^aó bAn- 
•oúmi'ó bACAit; -oo 5ftAUiAif5 nA néifteAnn. if iat> rin "oeunCA 
Ai^e níof mó mAireAtnlA, níof teite tAi"Ofto, fotA A^uf fftAig- 

teACA lonÁ Aon CAifteÁn "OÁ bfuit AjjAm péin. 

Aft An A*óbAft fin, bío*ó a f iof a^ a:i n^obbÁn fAOft ftetimftÁi'óce 
50 bftnl fé 'oo fiACAib Aift 5A11 CAif leÁn 11Á Cftncós, botÁn nÁ 
bftÁCA, 'oo 'óeunArii 'oo *ótnne Aft bit feAfCA aóc *oom féw, A^uf 
ctntte fóf 50 bfmt fA geAfAib haoi n-UAifte Aift beit 1 teit 
Atinfo ctig^tn feACcrhAin ón pcit lilicílfe cu$Awn Aguf CAifte^.n 
'oo 'OetinArh *OAm-fA "oo-beuftA btiAi'ó beACA A^uf cftmnne 50 
•oeoi'ó, nó a CeAnn Aft f pice A^uf a CftoiceAim A5 ^AbÁitu ha 
SAOice tÁ Aft n-A mÁftAC. TTIife ah c-occmA'ó Vlenfí "oeng Uéx. 

5« O ! riAC 10115A11CAÓ An rofiCAé CAmce acá Ai5e. CftUAi'ó- 
JaeTteAtj; acá i\nnfin, if "oóóa. 

r. 1f^A"o. 

5. An eA-0 Anoif ? A^nf cat) -oeift fe ? 

C. riÁf -ó'Aiftig en cat) mibAiftu fé ? 

5. 1f Aft éi^m 'oo tm^eAf focAt *oe. lul U. tfll'l Ann acu ATI méi"o A"ouOAnx ceAnA te.AU, caifteÁn x>e 
CÓ5DÁ1I *oó "óuic-fe nó "oo ceAnn aa fpice. 

5- foe, fgAnnfid'o if eA*o fin niAt\ CAinc. CAitpmvo "out 

All 11, If "OOCA. 

Z. Ó mAffA, ni'l -out Af lonAC nÁ euhcrt) n4 ceiceA'ó. 

5. AcÁ 50 itlaic. KACAimro nuAtf\ tjeit) An SAjtjróA cu-fito 
A^Ainn. 

C. Seo, CAittreA*o-fA t>eic A5 witeACC Anoif. pÁsbAmi mo 
DeAnnACC a^aid. 

5- tlÁ ÍOftÁ p^tÁUA ? 

U. tlí íofAmn. 

5- 5° *ocu5A T)ia j\ac oflc mAf\ fin. 

C 5° "n-^^Se Á*ó Ub (é x>o imceAóc). 

TTl. Ó rhAifeAt) imceAóc ^ati CAfA"0 ai^\. 

5- Atnen 50 •oói$ce. SeAr.»5AfATiA, England. 

An ^obbÁn Saoji, a mythical builder of old castles. 
Léim ConctitAiTin, Loop Head, Co. Clare. 
t)nifO|i, Windsor. 162 LXIL— AOt) KMAX) 6 néltt A^tlS AO?) 6 "OÓítirSAI tl. 
i ffliceÁt t)fteAtnAó "oo f5|\iott. 

[SUA!^ HA tl6l1\eATlT1 11.] An-cuntAnnAC, very friendly. 

50 bpeAtipAi-oe, that there would 

be given, or accorded. 
1 ii5éibeAtirc, in prison, confined. píofi-CAOin pÁilce, a hearty wel- 
come. 

tDÁfui5ce, -o'éif (ca^ éif) bÁif, 
dead. Cá o-|\aititi Atioif seÁfi-n-cunncAf a tAttAiflu aa "omne *oe na 

5^e*6e-ALAlt> A t> 'ion SAT! U-dt^e A^Uf bt>*Ó tAOC*OA 'OÁft ttlA1<ft 1 

néi-fimn iUAm, *otiine a xxxam^X) a Ainrn A^taf a ctú pAT) 'r beó 
ClAnnA 5 Ae>;óeA U -1- ^ Q> ó UtJA'ó Ó Tléltt. 

Uu^Ai) 50 nój5 Anonn 50 tonn*OAin é £aoi cu-jXAm nA bAm- 
rtiopiA dlif te fúit Y5° mucpAToe ah pof-fpiofiATO $Ae*óeAtAó 
Ann Agtaf 50 n > oéAn"pAi*óe peA^ t>e a beAtt uLlm-uigte aji ^aó 
a ttJb'féroifi tetf a T>éAnArii te CuigeAt) tltAó a cuj\ £aoi frrtAóc 
nA SAfAnAó. £uav|\ fé 5AÓ Ai-jte A^uf 5aC mnnAt) a b'íréroh|t a 
CAfrAJj\c "Do 1 1_onn*OAin. t)í fé pAoi ÁjVO-tneAf A5 An rnbAm- 
•j\io$Ain, Agtrp t>i tiA TitiAif Le 50 téip An-cuniAnnAC terp . TheAf AiDA-p 
$ujt b' é a bi te 'oeifveA'ó a óu-p teip An mi-fuAiTrmeAp 1 sCúi^eA'ó 
tltAt) A^tif te n-A ctifi "o'-piACAib a-ji Thninnuiit tléitt •oei-jieA'ó 
a fruji teif An ACf\Ann A^tJf sIaca'ó tei-p An *OAOi\fAC?:. ílíop 
b'm é a bi 1 n"OÁn *oó A5 *Oia. t)í piit uA-pAt te nA HiaUac -|\ó- 
lÁroin Ann te 50 iroéAnA'ó ré a teifcevo. ílí niA-p ceApA*o *oó 1 
Vonn*OAin a -jtm-ne -pé. t)'f at>a uai*ó é. Ctnjv -pé c-pícxi ^n a ónfo 
oi*oeAÓAif 1 lonn'OAin A^u-p ^a^ éip eótAtp Ainm A^af cnoT)A 
a beit pÁi£ue 1 gceA^ic Ai^e, *o'pÁ5 ré tonn'OAin A^xif focfim$ 
1 nT)ún 5eAnAinn,.An Áic Afl niAifl a finnfeA^. itlAin pé peAlA*o 
Ann-po hiaji feA^t voiji *ÓÁ mcmn ^An pof A-p cé aca 'oe'óÁ |\n*o a 
D'freÁitf te *oéAnAtn — a Cjxofóe A^iif a AnAm a tAt>Aiftc ftJAf T)Á 
t:ífi *oútóAif nó 5An a tADAif\u. 

1TIaii\ -Ao*ó TUiAt) Ó T)orhnAitt An c-Am fo -pfieipn aj\ a f\Ai£) 
nió^-óÁit Af pu*o tu 'cíf\e te n-A óÁitfóeAóc, a gAifgi'óeAóc A^uf 
a -óítfeAóc "oa Ci|t f *oá ói^e *oá jVAib fé. 

tlí ^VAib Aon nu*o bwó xhó a bí a^ cutf imr»i*óe ont^A 1 SAfAnAín 
11 Á ^o n-éii\eóóA*ó •otút-^Ái^'oeAf toi-h ah mbeifc 5Aif5i*óeAó. t)í 163 

toetJlSfiúf Ao*óa tlí *ÓóriinAiU. pópcA a% Ao*ó "Rua'ó TléilX -A^uf 
tnA"j\ pn níof ti' ioti5ruA*ó cÁiivoeAf cforóe a £>eit eAUOftu. 

CÁfilA 'o' Ao*ó UuAt) Aj;ur "oo CA«pAro *oíUr xk> "OA-p t>' Atnni 
TIIac Su-itine a t>eit 'fA T^™^" 1 ""B^l» *°° ^° 6 SúiUge a 5 ca^ai^c 
Alruigúe *oo "Úia a-£ux Aj£ ryeAtiArh a n-AnArriA 1 m/nm-purfi nA 
watia^ — niA-p t)A gnÁtAó te uj\eAt>Ait> tHAt) Am ÁVfvite 'oe'n 
E>tiAt>Ain. 

Aft a tJeiC Ann 'oóiG cu^^o pÁ "DeAftA poiteAC SAfAnAC Amuig 
a$ Ati sciíAn. "pjnot p^e-AtA sun UiCc ponA a tM te xriol a^ 
-puifvmn An upoitig. Cuif e^*ó ctn-peAt) ótma nrumncrfie An óeAnn- 
UAi-p a réAOc aitiaó a|\ bó-jvo, A^uf 5eAUA*ó 50 trpeA-p-pAróe po-p- 
óAom pÁHce fómpA 50 téi-p. Cah éir fSAtAníi, A-p a ótotftnc 
reo •o'Ao'ó "RnAt) AgtJf t)Á óÁifVoiti), Oua'oah AmAó 50 "ocí An 
roiteAó, aóu tno téAn ! Hí f\Ai£> -piof aca aj\ cé An cteAf a £n 
'gÁ tmrjvc o-pt^- CnifeA*ó pÁilce f\órapA 50 tiAoitmeAó ÁtAfAó, 

ACC T)A gATpTT) 50 fA^A'OA'p CeAnjAll-Ue £A01 glAfAlt) CfltlA'ÓA 

A^n-p An -poiteAC peótUA téiúi, ia*o ^AtttA aici, Agur ^ac a fiAit> 
uAiti gnottngte aici ! UtJ^At) 50 t)Aite Áúa CtiAt iat). CArceAT) 

IfCeAÓ 1 5CA"(\CA1f 'DtHÓ *ÓOftÓA Ao*Ó flUA'Ó Á1C Aft pA^AT) é A|\ 

•peA*ó c-ftí 'bUA'ónA rnójiA -pA*OA. Aóc» , o'étfi$ Letr eAto^o oroce 
*óuti "óo^óa te n-A úAjtAtt) xVpu CAorhÁnAó. T)'iTncig Letf 50 
Conn'OAe óiLLe TTlAnuÁin, acc tA-p éif tAtnAitt t>í ré uu^ía 
rÁfungte. Tlíof\ t>'fréix)if\ teip cofvptigA'ó. t)í An t>fú£ A^vf An 
rptteACAt) t>Amue Af A5 nA r^\í btiA^nAit) a óaic fé 'f Ari SCAfkCAtfi 
1 mt)Aite ÁtA CtiAt. Ónin fé ^aoi "oeA^A T)Á óÁifoib imúeACC 
te ia*o -pém a fÁbÁit. CugAt) ifceAC é 50 *ouí ceAC cajva'o. .1., 
'Péi'ótim Ó CuAfcAit, aóc nío-p Td'pa'oa 50 fiAit) fé 1 n^fenn A-pí-p 
a;; nA -pAigDini-pit) SAfAnAóA a t)'imtt$ a-|\ a cóvp ó í)Aite Ác.\ 
CUac. Ctn*j\eA'ó 1 bpinofnn An "da-jia noAi-p é 1 mt)AiLe ÁtA CIiac. 
Acu tií fé te n-'A$xMt) éAtCó An "oajxa TTUAif, A^tif 'nA úeAnnc^ 
A|\u Ó Héitt A^uf tlAnfi Ó Tléitt a t)í 1 n^éitveAnn -ppeifm 1 
n-ém-jreACC Leir. T)'imti$ tlAnfí a|\ Aif 50 Ufp ConAitt acc 
gttiAif te xVpc Aguf te Ao"ó TltiA*ó 50 ^AttAit TlÁ$nAil.t 50 *ocí 
1£-\a6a ó t)^om a t)í An c-pÁt fo A5 oit>fiiu$A > ó 50 *oiAn 1 n-A$Ai*ó 
nA SArAnAó. t)u*ó thAit a fAotftuigeA'OA'p An beALAÓ ó'n t>pnAóu 
^S^f ó'n fneAó^A a t)í*A5 utnci-m 50 cm$. Cu^\eA'OAf\ ueAóUAi^e 
50 'ocí Paca Ó t>poin, Ax;tir ótirfi fé peAf -pótftme cuca acc 
pA-pío-jA ! t>í Afic t)Árm$te |\otme, A^trp Af éigin t>o úu^a'oatv xXo*ó /*" 164 

Uua'ó cui^e pém, tM ré óorh cu^Ca havo fin. T)o úuifi Ó t)fom 
rjjé-ALA 50 *ocí Acó TluxVó Ó TléilX 50 jVAit> Aotd Ó *ÓorhtiAiLt 
éAtt3i$úe -Agtif W teA-nnc-A péin. "Oo ótnf ó Tléitt Tnnne "OAtt 
O' Ainm Coitvóe,AU>.A6 tíufóe TTIac Aotdasaiti 'tia óoitine te n-A 
fcfeóftj 35^*0 A|\ Aif 50 Of ÓotiAitt. t)í pÁitue if póe foirhe «A5 
Ao"ó TltM'ó ^5«f A5 mi3inncif tíf\e Con,áilX. X)wt) rhóf a tt-pe-Af^, 
<Af a ótoif tnc *oóit> 5^ó fpí'oeAtritAéu r>Á t>pt>Aif f é ó tia SAfAnAigit> 
^^tif focfttnx; ré t;éin -Aguf Ao"ó Tlu^'ó -otútugA'ó 50 TMinseATi 
Ax;uf fCAf-drh 50 "ooóc te óéite ó fin aiha6 1 rt-AgAfó a nÁrruvo. 1 nun-mo*! tléill, the O'Neills. 

VoniroAi-n, gen. -ah, London; also found under the* forms VurmAinn 

and LoTrouti. 
"Dun ^eATiAinn, Dungannon. 
l_oc Súilije, Lough Swilly. 
("iotitroAe óille ITlAncÁit!, Co. Wicklow. 
JJaoaiI TvAJiiaiU, " Cowleranyll," a territory in most part corresponding 

to the present baronies of Ballinacor Upper and Lower, in Co. 

Wicklow, but not as extensive. 165 

LXIIL— o$móttACx. 

eóin 1TIac tléilt TX) fSfíot). OjrnófiACC, the work of a writer of 
oghams, ogham-writing. 

Atbgroift, alphabet. 

OSArn, the kind of writing of 
earliest common use in Ireland. 

A -óáIca, a peAjtAcr, a tiling like it, 
what one would expect. CcAtAfi-cúinneAc, four-cornered, 
of square shape. 

tiA, long standing stone, pillar- 
stone. 

Ogrnoift, a writer of ogham. • 

Coipce, a pillar-stone ; also cAipte, 

CAJtCA. X)Á rnbeAt) "otnne Ajc;ur 5An eobAf Aix;e A<p UtfxeACAib, s^n 
f iof Ai$;e a beitefo *oo belt -Ann, A^ur 50 inbA*ó rhiAn berp f Áf nó 
mncleACC 01511*1 T>o oumAt) a? a nuA, -o'-ponn if 50 bpeA-o-pA-o pé 
CAinnc via TTOAOitie *oo coinAptti'SA'o of coriiAiit a pil — 50 mbA*o 
rinAn bei-p f5fiíob\A*ó Agup x\ac X)^aca pé fJSftibneoi'fteACC piArii — • 
CAi*oé a 11 nop pspiibneoifeACCA, -OAfv Ut>, *oo ceAp-pA-o fé *óó pern? 
líiro éi5ir>, Áj\ n*oóig, beA-o coprhAib beip An /d, t), C, po .i^nine. 
1f *oeiiriin mAi-peA*ó iiaó sceAppAt), nÁ ém-ní *ÓÁ fóf\c. Tlí 1 
n-étnp. acc *oo ceApAt) eAn-Aibgroi-jt ftiAm, acc oificAT) be c*f\Ann. 
"O'pÁp 5AÓ Aibj-voif» aca, mAf\ T)'|rÁf-f:A*ó Cfi&nn, Agup niAjt haó 
co-prhAil An CfVAnn beip An fíob, rnAfi fin póf "oo hAt-ntngeAt) ^aó 
Aibji'oijt 50 mójt ón tJAijt *oo ctrniAt) A-p *ocúf í. 

If é bí mp nA biUf\eACAib a^ "ocuf pioccúi*pí beA^A. ~Cá "oineArn- 
AnnA •OAome Anoif pém ^a T>othAr\ nAó bptnb "oe fSftíbncovneACC 
aca acc piocuuiptí. tlío-p coftJi$eA*ó f5|\íbneói*peAóc niArn ó 
biufeAóAib. nío^ cunfmi$ em-peAf ■jitArh Af UcpeAóAib mAf\ 
fH$e óum CAinnce "00 téifn-u$A , ó. -An A, t), C, ú*o 'o'po'gUJim 
cú 1 •ocúp c'óige, bio-DA-p a$ pÁf beip nA céAX>ZA bbiA*OAn, bío*OAj\ 
t)Á sctrniAt) A^trp *ÓÁ mí-ctmiA'ó A^ti-p *oá n*oí-óumA*ó A^uf "oÁ 
n-Atóum^*ó a^ -peA-x) An pAi*o pm fub a n'oeÁ < nnA*ó A, t), C, X)íob 
■pÁ mA|\ cá -pA-o a7$at:. 

1f pobbup Af pm 11AC 'Dume Aguf nAó -OAome "00 ótim A^uf "00 
ceAp An c-o$Am A|t -ocúp Af a fcuAim péin. lic-peACA acá fAn 
o$Am, Aguf ceA^Ann biu-peA(iA ó piocciiipí mAf\ teAgAf "otAf ó 
■§eAfhA"jt. 

SeAn-pioccúipí ip eA*ó A, t3, C. ÚAf éif a bpJAfU'DAtt *oe 
CAiceArh Ag-uf *oe 6AfA*ó ó peAntiAib nA mítce ■&peA|\ 1 n-imteACc 
tía 5céA*ocA inbUA"óAn, ní AitneócAt) *otnne Af bit ati óofArhbACc 16(3 
■oo.bí lonnCA aj\ "ocúf, aóc if Fti-pufCA a ttaisfin $uj\ ó pioccút^í 

•o'fLÁf^l'OÍf . Tlí lHOn-ATlTI A "ÓÁIXA A£ nA " *OÚll,lb feA*ÓA," Aintn 

•oo bí aj; ^ " 06 - 41 ^ 1 ^ nA feAn-AWififte An UcneAÓAib An o$Aim. 
ó tntrineAóAib if eA"ó curnAt) ia*o fin. 

1f é if uui^te "óúinn T>e fm haó feAn-Aib$i*oij\ inna pém An 
c-ojám aóc mAlAi-pc "oo nmneA*ó An Aibtjroi^ eite "oo bí Ann nounpi. 
Ilínn f:Áf An c-o^tn. Hí péroin 50 bjrÁfpA-o utrhneAÚA m/.fl 
1, 11, 111, 1111, 11111, Af pioccúiní. tÁinix; VicneACA An ogAitn 
1 n-ionA*o tiu-jveACA eite. CorhAftAÍ ionAit> iat> j^An ArhfVAr. 
t)í An í)tjn-Ail)$i'Dif Ann nómpA. 

Acc tnÁ bí, A^trp 50 n\<Mb, Aibgroifi Ann ftórnpA, ní mói*oe 511 n 
AibgiTn^ $Ae*óeAtAó í, niA^t 1-pé T>ein 5ac feAn-ngDA^ ^Ae*óeAlAÓ 
^un b'é An c-o$aíti An céAt) Aibgroin *oo bí 1 néintnn, A^iif póf 
níon "Fiút 1 néinmn em-r^f íbneóineAét óoni feAn teif ah o§Am. 
"PÁ^Ann rm sun 1 n-ionA*o Aib$i*oneAó éij;in coi^cfíóe *oo cunwo 
ah c-ojgAtn An T>cúr. ttí nAib éAn-Aibxp'oin Árh 1 n-iAfiCAn nA 
tiBó^ipA te tmn An o$Aim acc lAi*oeAn Aguf 5l^ 1 5 i r- ^í't ATi 
c-ogA-m , no-óorriiAtt Leir An AibgiT)ifi SnéAj^vig, A^tir cá fé jríon- 
óofttiAit terp An AibgiTnn l_Arone. An An A*óbAn fin, if cóvn 
•óúmn a rheAf jjunAb í An Aibt;i*oin VATone btan Aj;tir múnlA An 
o$/,im. 

An AtmiAT) nó An ÓI01Ó ir eA"ó f^niobCAOi An c-ogAtn. T)o 
$eit»e-A , ó An T>ot;móin ceAp pA'OA ceAtAn-cúmneAC. Otnlons *oo 
£Iaoi*ócí An An jjceAp, mÁ t)A ceAp At>niAi*o é. tTlÁ bA cloó "oo 
bcA'ó Ai^e 1 n-ionAT) cnAnn, Ua nó LeAC nó cointe "oo £Iaoi*ócí 
a|\ An ^ctoió pn, mAfv A*o«t)Ai|\c An pte — >*.' OgAm 1 t>A, Via nAf 
leA&c," "|^^* ^° l 1 ^ 1 ^ cofA-mlAóCA, ní geAfVptAoi o§Am 1 Lia 
a£c An tíAtj\ "oob' Alt terp An o$móif ctiithne "oo *)éAnAtfi a-jv 
•óume tk> beA*ó tA-p étf bÁif "o'fAgÁit. Cibé gnó eiie beA"ó Aige 
•oon cei-jro ftn, rp a^ AtmiAT) tx> §nío*ó fé An f^jtíbeAnn. 1f ó 
óei^*o nA fAOf A"ómAi"o cn^At) Ainm Af nfrnó|\ tia neiúe "oo bAin 
te C€ v tfo nA n-o$móif\í. A-p An A*óbA^ fin, tp "oóóa ^tíf 1 n-A'OtnA'O 
•00 ft;níobUAOi An c-o$Am A|* "ocuf, A^uf 'nA 'óiai'ó ftn A|\ Uc n6 
Af ócn-pte. 167 LXiv.— ukua$ mo turiAS ATI loó "oeAns. 

TXil^ig porm .1. Aongur nA 'Oia'óacca, nó *oo néin x^utn^e, 
TX)TinC^'ó TTIón ó T)ÁLai£, as "out 50 toe T)eAn5 T>o, ccc. CeAll .1. cill. 
*Oo -óéAn, ■ÓéAtlfA'O. 
ITlAOit, grief, anguish. 
An gcérn, An £ait>, whilst. ÚaII, in the other world. 
"Pei-óm, use, need. 
"Oo beit, cú berc. I. UnuAj; mo cunAr An too TDeAns, 
A Tlig nA ^ceAlL if nA 501,05 : 

Do CAomeA'o T)o on cat) ? f "oo cnéA»':c 
'S nAC t>pA$Aim "oéAn €An mo no 1*5 

II. 
Re ruit 5An j:UuéA , ó ntnrj; 

lAn n'oéAnA'ó ^ac mlc T)Án péAT> 
'S ne cnott!>e nAó n\nnAnn ■pío'ó. 

TTIo tnuA$, A Rít; ! cnéA*o *oo "oéAn? 

III. 
5-An ctnnre cnoróe, £An mAOiC, 

5^n *ooil$ior a 5 CA01 mo toec : 
flíon fAoit pÁ'onAij;, ceAnn nA ^cUAn, 

50 opuitjeA'ó ré T)ia man ro. 

IV. 
Aon rhAC GAlpnumn ó'r "OÁ Uja*o, 

"Uó, a Tfltnne, ir cnuA$ mo con : 
TH pACAf An seem "oo oí beó 

5-An Ions nA n*oeón An a nof^. 1 ^CAncAin óurhAin^ cnuAVó ctoc, 
"O'éir a tmeAnnA-p "o'otc if T)'uaiIU 

tJó if cnuAg nAó opA$Aim "oeón 
'S mé At>lAicte beó fAn uai$. 168 
VI. 

5^T) éAXfAt, Aft tX\A5Á1l Dí*ó, 

A óolAnn T)o-ní j^aó otc, 
5o mpnionn mÁ cá *oo tniAtt, 
1f be^5 Uom "oo £iAn 4-nocc 

VII. 
thAró 5áh<£a cfortiA 1á An tiiAin 

ASAinn rnip CuAit if óléijt ; 
An •oeó'p nAó tifAgtAfl 'nA TiAin 

thf-fti tAtt ní bpui^teA-p jreitmi. 

VIII. 
t)etp "oo po$A, a óolAnn ófiíon, 

Uj\í*o Afi céAfAt) Cfíofc 1 5Cj\Ann, 
T)eóf\ Ait(pi$e 'f "°° & eit A 5 "O^ 

Tló t>eit 1 "ocit; 11A bpiAn tAtU 

IX. 
A Aon tfnc thuifte "oo óum cáó, 

'S nAn feAóAin t)Áf nA T>cní n-oeAl^, 
Re cftofóe, tiaó cfitiAi'óe ctoó, 

CttuA$ mo tu-jtAf Af loó T)eAp5. 

toe *OeAtt5, Lough Derg in Co. Donegal, etc. 169 

lxv.-~ e&tznA RAitróe rhic sionnA. 

Ar\ "On. Ameifteif Actóac Ó ^t 1 ^* ^ 1 ^ ^ foLÁtf\ui£. 
[Stioóc " "Oática ptAt\Air )Teitiicéit\."] AicseÁpfS aicjiofuiA, coni5A|t, 
short cut, short road. 

50 TieimteifgeAmAit, energetically 
untiringly. 

-A leofvóócAin, their full suffici- 
ency. *Oo niAoró seAn 5Áipe Aft, buret 

into a hearty laugh. 
11Í hionncAoih r>Airi-f a, I rannot 

trust myself to, it Í3 no use 

for me to. "Otune u-AfAt fAOiteArhAH pion-pogUirntA nuj; buAit) LAOoAtp 
1 ^Cui^eA'ó HlutfiAn A511J* t)o £>í ttó-óUrue 1 n^AC cte-Af "oo nA 
cteAfAió pLi-óeAóCA, "DÁtt lí' Ainm piAnAf "peifucéitt. 1 
•ocnmceAU, Cftí óéAT) uUa*óati ó fom *oo t>í fé 'n-A óornnuit>e 1 
gCofCA tlí THntjne 1 n-iA-pCAtt ÓonnCAe CiAtvjuiT)e te h-Atf 
CuAin Áiivo riA CAitne 'tm™ áic te n-A nÁi*óceArt in*oui pAfiÁifue 
atí feijicéifug. 

1r te ti-a tmn fin *oo rhATjt pte 1 sCmseA'ó UUvó 1 T)UAot) 
toit^ cuAit) T>'éif\irin. tlAiti*óe TTIac SionnA a Ainm. A5 u r tk> 
§Iac rxmn An pte fiti T)uL T)MonTrpAi§vó piAttAif, "o' féACAin 
A-n tiAit) fé 'n-A pte no ttéi-jt a CeAfCAif if a tuAttAf^óÁLA, A^uf 
nu^ teif 'tm™ tÁn-cuttuf fin .1. a tjeAn Aguf a 510 LLa (05LÁÓ 
•00 ltluincit\ Jtúmne) A^uf a gATM-p. "Oo gUJATfeA'OArt f\ornpA 
1 n-Ait$eÁnn 5-aca conAine 50 nÁn5AT)Att CAtAin ÚnÁigU if af 
fin cné JteAHTi nA n5^-Atc fiAn 5AÓ n*oítteAó a 5 cuj* Cacaij\ 

COTTTIAOI At\ A tÁHfl TTOeif , eACOfVCA pélTl 1f ATI fAltVpje CUA1*Ó, If 

Af fin ct\é JteAnn Ioca ScÁiL gun fitoi óeAT)An An feAn-óAite 
te n-A ttÁTóueAn 'OAin^eAn Uí Cúife. Aguf ní corivntn'óe nÁ 
fofA*ó "oo tvmneAT)Aj\ AnnfAin acc 5ATJÁ1L 50 nennhLeif^eAttiAit 
fompA Ctté CtoóÁn Cinn Óatc te hAif ÓuAin ponnc|ú£d. 1f 

ATTTIfAin "0'l0mpUl5eAT)AfV A T1-A1$te Ó tUA1*Ó 50 TTOeAÓAT>A-p CAtt 
ITlÁm TlÁTtATI "PÁ1T1 StJflAt) í Á1C 'n-Att fCÁ'OA'OAH ?Á UUTT CfXUAÓA 
ITlA^tAin A|t ATI "OCAOt) CUAlt). 

Suit X)Á *ocu5 An giotlA 'nA cimóeAtt *oo ConnAic fé botÁn 
beAj ó f Á ^otfiAin, 50 n*outjAinc : " "Daa 50 *oeirhin, a rnÁigif a-p, 
if cofrhAil "oumn beic LÁirh le T)ún An "peinuéitti$ A^uf céfóeAm 
50 nui^e An ootÁm úx> tAtt "o'TreAoAin ah t3j:uit AOinneAC Ann 
•00 úinbAnpAX> -oúmn eotAf óum An *oúnA." 170 

" 'Céi'úeAm óeAnA," aj\ An TlAitróe. 

1f AttiLAi*ó puAfUVOAf\ 'riA furoe ifcig fiompA Aon TíiACAorn 
ctmiAfAó cójiaó CACAifeAó. T)o oeAnnuit;eA , OAti x>ó A^tJp tu^ 
■pei-pe-A-n An beAnnugA'ó céAtmA *óóit> A^ur AtmtiAiju; : 

" Ai^i$im," aji ferpeAn, " a^ An miceAóc acá púio 5t>|\ 
•oeo-purote 'f^ 11 cíjt f eo P D ^S^T ™ ptiLáiji r>ó cá ocfAf ojiaid 
•o'éif OAfi n-Arpcifi A^uf, tud AonutngeAnn fit) r-uróe im' poC&iy, 
;gro nÁ ptnt. jio§a 5 aC ^* T U0 5 A 5^c *oi$e a^ahi tje cuji 1 n-ftap 
LÁCA-fi (itiaji nÁ fuit lomtAm acu p$eAT)ói|\ AinT>eAr 50 teo^ 
páifiíoii) acá bAifgeAn nó "óó "oo ptúfi eojvnAn Agar X>a\\ r-Áit 
•oo bAinne tla n5At>Afi te pÁ$Ail, a^aid A^ur míte pÁilce." 

' tlí 5áda"ó "ótJic An ctnjxeA'ó fArn *oo tAOAiju; X)úmn An T)aj\a 
peACu," aj\ An TlAitróe A^tif teif ftn "oo furóeA'OAji 1 sctnofiTnn 
An pjeA'oó^A 5uft itreA'DAft A^ur j;uj\ ótAT)Afi a' teott-'óótAin. 

1f AnnfAm T>'éitu$ An TlAitvóe A^taf A"ouOAittt; te n-A £ioUa : 
** 1f micro T)úinn, a §ioUa," aj\ ré, " t!>eit A5 gttiAif eAóu peAfCA." 

" Hí 'hAnilAi'ó if cói|\ Y A-p An pgeATioif, " aóc ftn'óeArn 50 
-póitl. aj; A^AtlAtn a óéite." 

' ttí "óéAn-pAm 50 •oentim," aji An ttAicvoe, " óifi cá bpof naó 
fA'OA An cnfiAf acá fótiiAinn póf Agtif "oem-fe eoUvp "oúinn 
Atioif 50 T)ún piAftAif pei|\uéifi$." 

Cf\éA*o é pác t)o tti|VAif AnnfAin ? " aji aii pigeA'oóifi. 

" AcÁ," aj\ An TLAicroe, "mAf "oo-óuaLa 50 f\Ait> ceifc pleA'ó 
A5 -peAn-6AitteAóAiD A^uf bo'OACAio nA "DútAise feo aji An 
bptAftAr fo Agtif ótrni cÁfCÁlA An pte é t>o fxéi^ a tiiAi|iif5e 
tÁn^Af-fA, Agtif seAllAim "ouic nAó ?at>a t>eAX)-rA A5 cti|\ aii 
cann-peAfA Atp, óifi if pte fÁ-p-froglum tA mife ó Oni^eA* tUA"ó 
t\u5 t)tJAi*ó ptrteA^UA 1 n£AÓ Áifvo -o'éitimn." 

14 íf neArii-Á*óniAt\AC é "oo cutvAf ," Af An pgeA'Doifi, " mÁ'r 
é r-m fÁ nt)eA]tA "óuic cwAtt 'n-A|\ meAfg, 01 p if pío^ nÁ clAoit)- 
peA-p piA^iA-p óorh D05 fAin A^irp "oo rheAfUA^ LeAC-fA, A^uf "DÁ 
tnbAt) "óóit; Viom-fA ó CiAnAit) 5n|iál) é fin An puA'OAtv a t>í púc, 
•oa-[i pÁT)tiAi5, 56 nAó pte mife aóc pigeATioiti cuAtA,T)o óAitpnn 
péin i(^Arír\ teAC." 

T)o mAoro a $eAn 5Áife aj\ An fUicroe A^trp Af An ^cutT) eite 
as eifceAóc terp Am bpgeA'oóiti. 

1f AnnfAin atjudai^c An pgeA-ooifi Leif An UAiti*óe : " t)f 
cóifi'otrii: f^AfVAmAinc tinn 50 nÁifice ^An pof c'AnmA t)'fÁS Á11 - 
A^Ainn." 171 

" *Oo-£eobArf fHi;" A|\ An RAitróe, "a, RAiúi'oe rr>AC SionnA ir 

Ainm •OAtri-fa." 

" Aguf cu ni-AX) fin ro £ocai|\," Aft An pgeA'oót'p. 

" Acái*o," aj\ reireAn, " mo giottA, mo oeAn A^irp mo túA'OfA." 
1r> Annf^m Tj'-péAC.An p$e^ , oói|\ 50 5éAj\ aj\ An ^ceACfA-p fétrh 
1 iroiAit) a óéite 50 ntniOAiftc cup La flAnn. 

A^ sclof nA fiAnn fAin -oon l\Aiti > óe "oo tíonA*ó •o'uArhAn A^nf 
•o'lmeA^tA é ^tj-p lA^tug a cjioToe 'n-A cUao Af\ mó*ó nÁ^ £éA*o 

p-flCA^-flA Afl bit TX> tADA1|\C A"|\ An T>pj;eAT)Ó11\ ^O n*OtlOA1^C Le 

n-A giotlA : " DAfv mo ctibAir, a $io1Aa," Af fé, " mÁ cÁro 
p$eA"oóim*óe nA T>úCAige-reo 'n-A opbróib com rhAit Lerp ftn, ní 
inonnCAoiV) "DAm-fA •out'oo LÁtAif An ^feinuéi^g. A^ur ptteAm 
CAf n-Arp "oÁ-p n"oútAi$ pém Af\íf •" Letffin *o'K)mptiní; An TvAiá'ce 
le n-A óuaLLacc a bAite 50 ceAnn-Cftom, mAtt-C|\oi$teAó, LÁn 
•oo nÁi|\e A^iif *o'aiCij; 50 uac por "Ouinn a n-imteACCA Af ftn 

AÍTIAÓ. t)ÍOt> A p'Of A^AC, A téA$CÓ1^ 10nmAin, 5U tUt) é pU\ flAf 

pém "oo bí fiompA 'f^* 1 mbotÁn 1 mocc p£eA*oóf\A. 5^1^^ ^ 
rin eAóciu "piAjAAif peif\uéim^; A^trp RAiúróe rnic SionriA 50 
nurge fin. 

ConcA Uí "óviibne, Corkaguiney, a barony of Co. Kerry. 

Ctjau xSont) nA CAicne, Smerwick Harbour. 

PAnÁifxe An "peinxéinij;, Ferriter's Parish. 

"Do rhwnrin ^ftÁinne, of the Graneys. 

J^leAnn nA n^eAlc, a famous valley in West Kerry. 

CACAi-p oon jiAoi, Cahirconree, a height of the Slieve Mish range, in Kerry. 

J^leAnn Loca ScÁil, a valley near Anascaul, in Corkaguiney. 

"OAingeAn Uí óúife, Dingle. 

ClocÁn Óitit! Óaic le hAir CuAin ponnrftÁ^A. Cloghane beside Ventry 

3 I arbour. 
mÁm KAic An £Ám, the Gap of Rah inane, above Ventry. 
crnACA mÁnxAin, Marhin Mt. above Ventry. 172 

Lxvi.— An mACoiArh tÁirns as ati mtmecnueAcc 

f?Aiuri5e. 

[SUocc e-AÓCfu $ioUa ah AmA}V[\Áin.] 
*OonnCA"ó Tlu^t) ÍTIac ConmAj\A ecu. 50 cAomtiAC, having fits of sick- 
ness. 

fA-o-truijtpeAC, greatly wearied. 

C|teAf5A|itA, prostrate. 

CjtAoctA, overcome. 

"Paocatíi, rest, relief. 

CleAf tnApgAit), laughing-stock of 
the market. 

LAfc^Atn AotiAij, the fool of the 
fair. t)AOx>ACAf, btinJeACAf, thanks. 
A5 peic mo ceAt^AriiAn, selling my 

verses. 
A5 btiAf AijieAcc, chatting, 
fop, aji, on. 
"OAOCAin, -ooitm, -oócAin, fÁtt, 

sufficiency, 
f Aipif, besides. 
Luce pAo-cuijife, wearied folk. Sm rriAjt "oo oAite-ATM-n UAtnAbb 50 UAomnAC 

t)iun > óue pvo-ctnjtfeAó cueAfgAfXA ujvaocca, 

1f biot) Af\ m'ATiAm mÁ t)A CAife "DAtn pém é, 

Sínue UAfftiA com Ain*oeif te hémneAC. 

T)'pAnAf im rhAitu 5A11 pp,eAb ^ati fAotArii 

11lAf\ beA'ó fAC, 5Ati peA*o, gAti glAot) 'nríAin — • 

tTlo cpeAC fAtM ! nío-jt mAgA'D bA mémn Uom : 

t)A mé An cteAf mA-pSAi'D nó An lAfC^Am AonAig — 

Ace bACAnn An nÁi-pe uf\Ácc A-p éi5ceA|\c 

Aifioj; mo ftÁmce 50 TToeÁfinA mé A-p fA*o. 

t)A mime mé *oa lAivpAit) Afi TDia, "da mb't^roif*» 

Scoipm t>Áf bpAftAt) AniA-p 50 héimnn ! 

t)'peA^p Uom nÁ a bfACAf *oe rhAiceAf An cfAo$Ait feo 

"O'^AgAib séf b'fA^P^S Y A t 1 ^ 10 1 "ocAifge A5 C^oefuf 

'S nÁ 'n LomjtAT) ójvóa t>o tóg mAC Aéron 

'S "OÁ bfAi$inn fAn imi^c ah finne-beAn TDéifvoiie 

te'fi CAitteA*ó ctAnn cumAfAC "Uirnig 'nA "ocféme, 

'S nÁ Af "oeAfmAT) Seoijtfe 1 b'pión'OfAf "oe 5|\éit-|te 

'S é as ceióeA*ó ó n-A nArhAiT) 50 "hAnóbep Af éi^eAn. 

A n^oeimm t>o tAbAf fAinn mAf mAlAifc be bACOACAf 

A|t beit fAn mbAibe nó 1 sc-AUyo-popc éigm, 

Af beit fAn mt)ApúncAóc "óom neApuusAo roif ^ACoeAbAib, 

A5 peic mo ceAtpArhAn nó 45 fmAccugA'ó mo cpéAT>A, 

ttó 1 n-Aice An CfA^Ai^u tu^At) ueA^Af^ 50 féim T>Am 173 

1f bUvrpedt) tia leAnnA 50 pAi-prin^ $An éiteArh — ■ 

ttó trrp An sCitt ón crtnm 50 ceiLe 

TTó a£ b-fXArAi-peACC te pe&VAp Ó CmneToe 

Tló 1 mt)AiLe Seoi-pfe 1 ^coni^A-p An uréim-pin 

Rrr-ceÁjro t)Án -oob' feÁfit *oo pAo^tAit; — ■ 

116 rrrp An vjCjteACtAij mA-p a ^cteACCAiT) mo §aoIca 

1 meAf^ ClAinne Cuilém da "óeACAVft te UfAOCAt) 

tin 1 ttnmneAC nA jcuifm foft SionAinn nA ^cao l-t)Af\c, 

X\ic Af\ fltn^eAf 50 mime nA pionCAro mo "OAoCAin — * 

fló A|\ 5uao ^eAt 5CHA ftuv; buAi* nA -péite 

A5 nmfi Ujcc' "ouAnuA, •ofiuvo '^nr ctéifeAó, 

1 bpoóAi^ "Uí tÍ1o*6-|\Áin fonn-ÁTpT) téigeAnncA 

T)o "oeAn-pAT) reAn-'OÁn or cionn clÁijt m'éA^A — ■ 

CéAT) ní rAimr nAÓ "OCA^Ann im béAl-TA, 

béAf *oo óljeAÓCAnn Lucc rA*o-€uittre 1 n-éi$;eAn. TVIac Aeron, the son of Aeson, i.e. Jason. 

Ha ScórAc, of the Scots (Irish). 

móp-'ÚÁt TtéA-OA (Ria-oa), great Dalriada, the district in Co. Antrim 

whence the Irish colonised Scotland. 
Seoifire, King George. 
^TlÓTTOfAf, Flanders. 

SAti Tnt)Af.úni:ACc, in the Barony, Co. Waterford. 
Sati 5C1II, in Old Kill, Co. Waterford. 
1 mt)Aile £eoi|tre, in Georgestown, Co. Waterford. 
pAOftAii;, Powers. 

Sati ^C^eArlAij;, in Cratloe, Co. Clare. 
ClATin ótnléiti, Clancullen, Co. Clare. 174 
LXVIL— AOKAt) AO'ÓA 1TI1C t)UAlC X)WX) £Á T1-A S51AÚ. [SUoóc ImceAóCA nA UporrróÁitne.] •CuiriAin, ctntrun, remembrance. 

Co"Oac, connnA-o, itia^at), con- 
tract, bargain. 

Léi5 Af% cuijv uAir, fCAT», tei5 -oioc, 
stop, refrain. t.éi5feAX> Af, I'll excuse, I'll dis- 
pense with. 

AiivóeAriA, coir»A|ttAÍ, signs, symp- 
toms. 

1onnconiApcA éA^f aiíiaIca, an ex- 
traordinary fore-warning. *0'éi^i$ 'OAUÁn 50 mo<i Agur gAbtA-p a eió "oó, A^up juig Leif 

A C^VÍ HAOnbAlf OtlAthAn 50 XfÚTiA'Ó fÍ0$ Olf$1AtX. TlllAlf t>o 

óuaLa An j\í T)AttÁn "oo beit aj\ ati bpAicúe, tÁims cut^e, A^itf 
tu5 Uf\í P05A "óó, A^trp "oo ómf pÁit.ce fioitfi a ottAtnnAib, A^tif 
"00 momcarneA'O T)AUÁn ifin "ounAt). 

" ílí pAiipAT)," A"|\fA TXaUati," 50 rnberó a frio-p a^aiti An 
&Ftn$eA"o m'Atóumge." 

41 Cf\éA*o An Atótnnge t " Aff ' An |\5. 
1.1 '"Oo rsiAt-fA," Af "OAtUn, f< .1. T)tnb£ioUA." 

" tli "hAtcumge fMof-éijpf fin," <<W ^ 11 1*í> " ^5 u r "° A ™t>' 

eA*Ó, *DO $eot>CA-fA í. ílí C1tlD|\A > 0-fA An fSlAt "owe." 
" Aofl pAT>-fA ttlfA," Aft "OaLIATI. 

" jieAjiCA A^up miO"(\DAite Rio$ mriie A$;up UAttfiAn u^tm-pe 

1C A$A1*Ó T)Om fAOtVAlD AgUf "00111 AnACAL OfC. A^JUr A11 cuniAin 

teAC, a *ÓAUÁm," a^ Ao*o, " An CAn 'oo •ftmneA'OAH iiAoimeif^'ATiti 
coT)A6 eA"Ofumn Aj^up pib-pe Aop eAtA"óAn Ci-jteAnn, £ibé a^aid- 
■pe *oo *óéAii-pA*ó AOf 50 béAgcói-p xmmn, ujtí botgA Aicipe "o'pÁp 
Aif\ ; A^tjf , X)Á inbA*ó pmne "oo tuiltpeA'o A^uy pib-pe *oá •óéAnAifi 
50 cóvp, An 01^1 sat) céATmA 'o'pÁp ofAinn-ne ? " 

" tlAouft éifieAim," AppA *OaUáii, " ní béAjipAiT) pm uite ctipA 
uAim-pe 5An c'AOttA'O, Agtrp ni peAi-fijvoe Uom c'ao-ha'ó mnriA 
ii5AbtAf ic pA"ónAi-pe ní *oiob," A^up *oo gAb nA nAOift. 

" téi5 ai^, a 'ÓAtlÁm," a^ An f í, " nA ^Ab m'AO-fUVó im 
•piA^nAipe níop mó, chf téigpeAT» Ay *oon eAlA'óAm cu Anoip." 

"tJíot) AtnLúró," AfpA X>AllÁn ; " SAbCAf m' eAófAi*ó t>aiti 
50 n-nncijinn." 

T)o 5AbA*ó a n-eió *oóib Agup t>o nncij;eA , OAH a^ An mbAite 
ArriAó, T)AttÁn 50 n-A ottArhnAib. 175 

'* He-djic T)é Agur ua nAom uAim-re m bu-ft nmavo," AjirA Awó, 
" roAAOtiAbAVH 50 béA5Cói-|i mé." 

llío-p ciau ^An^A'DA^ ón bAit,e Art uau AT)ubAifc X)aLIÁt\ |\e 
n-A otlAmnAib : 

" 1r 10115114*0 Liom," A-p fé, " An ní A*oeif»eA'ó tucu fSAoitxe 
t\a rséALATóeACCA, oif\ if é A*oeim , o 5it)é Af\ bit cia *oo-ni ua 
tiAOi-p 50 riéAgcói-p 50 mbA*o mrpce *óó, A^ur ir *oóix; tiom-fA tiac 

•OeA'JfUA'O mAttl A01-|\ btJt) éASCÓf\A A^Uf but) AlTTOteAgÓMge T1Á 

n-A tiAoi-p "oo mnneA-p fern, A ^> U T T peAifi-fvoe *OAm Anoir a 
TToéAnArh, óifl *oo bior $ah Aon urúit A£ ce-Aóu *oon bAite A^uf 
ACÁro "ÓÁ ftnL tfiAkite AgAtTi Anoir." 

" x\ ino$-oU-Aitfi," A-jt ftA*o, " ir niAit An r^eAl mnirif\, A^ur 
ni bufiurA a cfieroeAm." 

" 1r po|\ é," a^jta "OAtLÁn. 

" ITlAtpeAt)," A^rA ha botLAftmA, " mnir T>úmne a^\ n-eA^Aji 
irin rli£e forhAC Agur 1*0 ■óidi'ó." 

" AuÁro," A"|\ ré, " *ÓÁ nAonbAft A£Aib fiorfiAm, Ajjur nAonbA-p 
1m "óiAit)." 

" P0f T)U1C, A -Jliog-OtLAmi." A"|\ ftAT). 

" 11i peAt)An An niAit via bAiirúeAnA út>," A-pfA TDAlLÁn, " óifi 
*oo nAkif^eAf mo comAince Afi Co turn CiLle mAC "peróUm rÁ 
lonnóomAfitA éA^fAtriAtUA *o'pA$Áit "OAm j\oim mo bÁf , A^ur 
CÁ bruigmn corhA-ptA bA*ó lon^AncAige *OAm nÁ mé beit -oaLL 
a 5 ueAóu *oon bAite A^ur r>Á fúiL Anorp A^Am, A^ur beiftit) 
*o'ionnrAit;e mo ti£e mé." 

Rn^t) T)Á 05 é Annfin, Ajc;ur *oo bí W beA&Ait) um" LÁ 50 
n-oi*óce, A^ur ruAifi bif 'nA 'óiai'ó fin. 01^51 aIIa, c/('7í. OijtjiAlt, Orie', an ancient kingdom which comprised 
the present counties of Armagh, Monaghan, part of Louth, and 
Fermanagh. 175 

LXVIIL— AltttléAtA pil "OIAt). 
UomÁf Ua tlu Attain •o'AitfSfioo Af An cSeAn-$Ae , oit;c;. 
[SUocc " ComtXAC fTi|\ TDia-o."] "0|tu5ALl, lothness, disinclination. 
fCAf conipÁnrAif Aj^uf cumAinn, 

companion and friend. 
Cpó, of gore, sanguinary. 
CfteAf, fight, encounter. 
CeACc -oo 1TITIA01, a woman coming 

(or to come), that a woman 

should come. íló 50 ■ociub^AT) léim CAf bojro,. 

until I leap overboard = until 

I die. 
£0, old dat. of 5A, dart. 
t)ix>, fut. of vb. if. 
"Oeilm, pocftom, sl-eo, noise, 

clamour, loud talk. peAR DiAt) no CAn 

A^uf teif^e if "Of u^Att Aif pÁ comttAC nó comtonn *oo "óéAnAfh 
te n-A óorhAtCA A^uf te t>-a peAf compÁnCAif A^uf cumAinn .1. 
CucutAinn, 50 nT)uOAitu: : 

peTóm if mó 

comtvAC te CoincutAimi c-fto ; 

ciuia$ r>Aó "óá céAT) lypeAtXAio pÁit 

"OO ClOCfA'O 1m' *ÓÁlt fA t)Ó. 
Uf UA§ ATI Cj\eAf 

ueA-jiAf mé if Cú riA ^cteAf ; 
ceAf5fAmAoi*o peoit Agtif ptnt. 
^eAfftfAiriAoiT) co^p A 5 u f cneAf . 

UftUA£, a T)é, 

ccaóc "oo mriAoi eAT>f.om if é ; 
teAt trio c|\oi*óe ati Cú ^ati cot, 
tf teAt Cf\oi*oe riA Con mé. 

. "OAf mo fCiAt, 
1TIÁ mAf\otA"p Cii Aca CUaC, 
fÁitpt) mé mo CtAi*óeAm CAOt 
Cftém' Cfoi'óe, Uftém' Caod, Cfém' óIiao. 

T)Af mo cot^, 

TTIÁ mA^btAf, Cú 5^ lrme tootg, 

ní ihinttopeA'o miine "OÁ éif 

nó 50 "oauDíUvo téim CAt\ bo-jro. 1 "Oatx mo LÁ1TÍ1, 

TTIÁ mAjvtJtAtt Cíi 5^ niTie ScÁ^U 
muifbpx) mé ÍTleA'ótD 50 n-A fUi^g 
A^uf níof rnó "o'-pe^juib £áiU 

TXAfi ítso 50, 

1TIÁ m-A-pDÚAft Cíi x\ca Cf\ó, 

A'óUMCúe-Afi tnife itia peA-fiu, 

t)i"ó ior>Arm teAóu •oatti-tm Agtir; *oó. 

At>Aif\ tvif, 

nir An v;Coin 50 xxAOirhe enif , 
>u|\ CAiTUipn ScátAC 54-n fCÁt 
mife aji Át "oo cuicim iut\ 

■00 innfi ofiAinn a "oeitm ; 
1Vlife T)o óujt, ceATin 1 gceAnn, 
if CúcutAinn if ueAnn peTóm. Ác cliAt, Dublin. 

gteAnn (gen. ^linno) tíot^, probably somewhere in Co. Louth. 

^leATin [gen. >linne) ScÁil : There were three places so named, in Co- 

Antrim, in Co. Gahvay and at She vena man. 
Át c-pó» the Bloody Ford, over which the present Bloody Bridge in 

Dublin was built. 
Scácac, instructress in arms of Cuchulainn and Fear Diadh : ah» 

lived in Skye. 178 LXix.— - mARftAt) Céin rhic cÁinue. 

[Oi'óeA'ó ótoinne Uuij\eAnn.] An a comAin, An a A5AIT) ArrtAC, in 
front of him, facing him. 

"Ooilbce, gen. of -ootbAÓ, act of 
shaping, hence magical, trans- 
forming by magic. 

CompAp. chest, trunk. 

TTlo teilgeAn, CAiúeAiii tiom, to 
cast at me. Af a hAitle fin, 'tiA -Ó1A1T) fin, 

thereafter. 
50 hAC5Anb, very roughly. 
*OiriieAlt, mass. 
SÁin-5léAp, great preparation or 

gathered quantity. 
"Pion^Al, murder of a relative. Aguf -o'imúi5 Cú Agtrf CeiceAnn ó *óeAf , Aguf "oo StuAtf CiAn 
fAn Áifvo ó cuato, A^ti-p ní *oe*\|\nA courrmroe 50 f.ÁmiJ5 ttlAg 
111 uin.cei rime A^uf tx) W 45 fiubAt tia maige A^uf if 5eAn.fi xx> 
bi Ann An UAn *oo óonnAinc Ufiiuf 05IÁC AttmtA éiT)i^te aa a 
óorhAin. A5 fiubAl, TLA mAige, A^uf if ia*o *oo bi Ann .1. cni mic 
UuifieAnn *OAfi b'Amm t>|ttAn, ItJCAfbA, A^trp lucAin.. A^uf if 
AtfitATó "oo bícoAn. Crtí mic CÁmue A^trp utú rrnc CmneAnn, 'nA 
luCu puAtA Aguf miofBAife "OÁ óéite, lonnuf pbé Áic a "oceAn^- 
itiAi*oíf "OÁ óéite nAó t\AÓA , ó Af acc An T>|\on5 Da tneife "óÍod. 

1f Ann-pin "oo |t&i*ó CtAn : " T)Á tnbei'oíf mo *óíf •oeAjtotútA-p 
Annpo, if CAtmA An cotnfiAC *oo *óéAnpAimíf ; Aguf ó nAó bjruitro, 
if mAit An óomAijxLe •óAtn-fA ceiceA*ó." Aguf *oo óormAi^c 
mAtt-CfieAT) intic 1 n-A goitte, Aguf "oo buAiL é fém *oe £teif5 
*oj\Aoi > óeACCA 1 tviocu tmnce "oe nA mucAib, A^u-p tx> $ad a^ 
€ocai1x nA CAtmAn ArhAii ^aó nunc T)e nA muCAib eite. 

1f Annfin A'DnbAifXC t)fUAn nuc Cuif\eAnn : " A t>eAf.bnÁicne," 
A|\ fé, " An bfACADAIft An c-ó^tÁó "oo bí A^ flUDAt nA mAi^e ó 
óiAnAib ? " 

" T)o connCAmAi\," a^ fiA'o-rAn. 

" 1f mírheAnmnAÓ *ÓAOio-re," Art. fé, " 5<a™ peiteAm mAit "oo 
•óéAnAfh 1 n-Aimpf\ Ooj^Aro Art rhÁgAib Aguf Art rteifJueACAib ; 

A^U-p UÁ A flOf A^Aftl-fA CrtéAT> T>0 rtU^ Af é, Ó1fl "OO OUA1L fé é 

fém *oe pteif5 ó'JA'óa 1 |\io6c nruice "oe ua mucAió úT), A^tif auá 
fé A5 coóAitc ua UAUhAn AmAit 5AÓ muic "oe tva mtJCAib eite, 
A^uf ní CAf\A *óúmn é." 

" 1f otx fiti A^Ainne," a^ An T>ír eite, " 01^ if le neAÓ éi^m 
•oe ÚuACAib T)é T)AnAnn ixa mtiCA, A^tif *oá mAnbAimíf uite 
ia*o x)o teAnsrhóCA'O TK>n rnmc i>|\AOi > óeAóCA "out Af ^a •óeineA'ó." 179 
" 1f otc *oo junneAtiAift-re ^ U P ttpoguiwi 1 ^cac aij\ tv* 

"pOgtUITlA," AjV l)j\1AT1, " All C"|\ÁÍ nAC AitneoctAoi beiteA'ÓAó 
'Ofi&oi'óeAóGA feAC beiceA'úAó AigeAncA." -Agtif ní cúifge 
-A*otJt>Ai"í\c fé ftn nÁ *oo í>uaiL a "óír T>eAi\t>i\ÁCA-f\ pém T>e frteif^ 
•ooittiíe T>|tAOi'óeACCA, A^u-p "oo -jtinne T)Á gxVóA^ feAn^A ftuí>LAÓA 
•óíoti, Agur X)o tAt>iiA , OAf 50 ^ÁittteAó a^ to-ps iia rnince 
*oiiao róeAÓCA. 

A^tJf níofi óiAn nó gufi teió tta mtJCA inte aóc í pém AtnÁin ; 
A5«-p x>o connAi^c rí *oor|\e coitte, Aguf T>NonnrAiT; é ; Agtif 
A5 "out pan 5C01U, T)1, ut>5 t>i\iAii u^ca-j* X)Á fteig *oi, ^uft ótn^ 
cjté óompAf a ctéib í. A^trp *oo fS^ieAt) An time A^tar AtrnttAijic : 
** 1f olx *oo j\inneAt)Aif\ mo ceitgeAn ó •o'Aitm$eAt)Ai^ mé." 

" 'OAft tiom, if uf\lAt>|VA "OAonnA fin a^au," aj* t)f\iAn. 

" 1f *ouine tné "oo tiunAt)," aj\ reireAn, " A^tar rp mé CiAn itcac 
CÁmce ; Agur CAti-jtAró atiacaí *OAm." 

" t)éAf\Am CeATlA," Af\ 1tlCAJ\t>A A^Uf luÓAf, " A^Uf tf OtC Utlll 

Afi t)Ain teAC." 

" tw$im-re -pÁ riA T)éitib Ae-|VÓA," a-j\ t>piAn, " "OÁ 'OdseA'ó 
A11 c-AnAm feAóc n-uAi*j\e lonnAC, 50 mt>Ain-prnn-fe AfAC é." 

" tTlAifeAt)," A-p CiAn, " CAtiHAró Aif^ró t)Am." 

" 'Oo-'óéAfiAm," aj\ t)j\iAn. 

" tei^ró *OAm x>ut im jvioóc trém," a^ Ciati. 

" tei5pmí*o," ajv t)fiAn ; " óif\ if urA Uotn péin mnne *oo 
riiA^tDAt) nÁ muc." 

A^trp t>o ói>ai*ó Ciati 1T1A f\ioóc pém Anrrpn, A^trp A*ot3t)Ai|iu : 

" UAG-pAlt) ATlACAt triAlt T)Am ATIOIf ," Afl fé. 

" tlí tiubfum," Afi t)-piAn. 

" illAireAt) "oo rheAtt mé pt>," Af\ Ciati, " ói-p T)Á mbAt) 1 -pioóc 
trmice *oo mui|\bp'óe mé, tií X>e&T> aóu éi^ic muice lonnAm, Ajjirp 
ó'f im tmoCc -péin rrmift)p*óeAf\ mé, tiio-p mA^DAt) -(tiArh, A$;ur 
ní mtn]tt)p'óeA^ ooi^oe, neAó ir mó éif\ic ionÁ mé, Aguf tia tiAi^m 
te a trmif\ti)próeAfi mé inneofAi*o ah ^níorh "oom rhAC." 

" Tlí te riA-nmAito mtn < póp'óeAii tú, aóu te cío6ai£> tia CAUtiAn," 
A]A t3j\iAn. Ajur *do §At)A , OA < (\ Af a íiAitte pti -pÁiii-gLéAr ai^ 

T)0 CtOÓAlt!) 50 r>AC5Aj\t) A^tlf 50 ÍTAinCeATITI, ^O TTDeAflTlA'DA'p 

•oírheAtt "oeAfoit "oiAn-O-nihue T)en óu^'ó ; A^uf *oo óuii\eAT)A^ 

corhpAT» pjt pÁ tAtAiri é. A^tif níof\ $At) An uaLaiti An pongAl, 

-fin uaca ; A^uf "oo Ceit$ aj\ tiAOUAft nA UAtrhAn Aníof é. 180 
A"ouOAi|ic t)-[\MTi 50 tVAóA"ó At\íp yÁ caLaui ; A^up x>o cui^e-At) 

*.\T1 "OAftA "peAÓC é, A^Uf nÍ0f\ §At) ATI CALAlf) teij\ 

Aóc óe^riA 'o'a'óLaca'o.A'H Cl^rm Cuifie^TiTi .ati cofip pé huAitv\ 
»\5Uf "oo *óiúlc An CAhAtii é ; .Ax;up An peAócniA'ú huAi-p "oo 

CU1-peAT>Af\ t:Á tAtAtíl é, "DO §At!> ATI Ú1f\ letf. A5Uf T)0 5lUA1T»eA"OArV 

CtArm CuijieArm fiornpA 1 ttoiai'ó 1.o$a tÁrnT:AT>A, "o'iomrpAit;e 

ATI CAD. 

1IIA5 tntH|tÉeimtie, the plain of Loath. 

t«5 (grí'/?. ío^a) 1áiíit>at)a, long-handed Ltigh, a god of the ancient 

Irish, who was also worshipped in Gaul. In the Irish legends he- 

is son of Cian. 181 

lxx.— cá fódLa 50 bnótuxC. 

SeAÁn Ó ^"^l 1 * 31 ccc - 
Afi bÁp ÚoijvóeAlbAit; 015 1Tlic 'ÓonncA'ÓA. C6"ótiAC, chief, leader. 
Co^éiiAX), has been laid low. 
S5011AX), act of carving, 
íló-ó-cpoc, gcpoc nuA, gpl., new- 
harps. CobAi]i, CAbAi|s help. 
t»ócriA, the main, the deep sea. 
óptiAi5e, upnAit;e, prayers, pray 
ins. I. 

Cá ]róT)UA 50 b-pónAC ip orpnd 'nA iáj\ ; 
() LeónA*ó a có*ótiac CÁ a puij\eAnn ^ati Ái'fvo 
Ó nióf-fitut 11A t)ómne 50 Uo^Ait; tia gceA-jro, 
*S ó bo-jvQ In-pe neogAin 50 Co^cai$ ha mtk&jic. 

II. 
TTÁ ha flóigce coif "peói|\e ^An co'oIa'ó 50 fÁth, 
If ceó-bf\AU Afi *oo óóTtipogup ón j;CojiAnn 50 tnÁi$ ; 
^ac cóige^'o ^A-n coriiAij\Le, niAf coj\Cf\A*ó a mblÁt. 
Coi-jvoeAtbAC 05 (mo b-pón-fA !) 1TIac T)onncA*ÓA Afl tÁn. III. i X)a heol5AC An trio-p-pLAit 1 jxoUa tia bpÁi*ó ; 
X)a coriiAijtleAC 1 scójvdig, bA hOfj;Aj\ 1 fpÁifUin 
T)o bí tlómep ip Scócup 'tia co^'n t>o gnÁc, 
An pól, te^f 'p A11 cjiópic bev|\ folup *oo óác. IV. 

T)ob' eól "OAm "oo nóif riiAit rriA-p tofAC ai\ Lá : 
Cóip beAnnuig'e 1 5CL0 throne, ax; molAT) ha "oc^ac ; 
t)eoijt Sieic if peoit ihAic *oa fgoju* a^ clÁft, 
If ceólCA nA nó'ó-citot: T)Á fpo-OAt) le "oÁn. 

V. 

Cia tjeoUAf An cóij\ feAfca a cofnArh *oo cac ? 
tDtAit) *oéot\Ai*ó ip 5eóCAi$ if oocca gAn áijvo ; 
T)AOine 05A 5AT1 pófA*ó. *OÁ mb^onnAt) a lán — ■ 
<3f-óipce An Óijvo, pte, if cobAi-p nA n"OÁrh. 182 

VI. 

X)Á mbxVó "oeóju "pof^ bócnA, ní coifgpe^'ó Áj\ ^cjuVó ; 
1f CÓ11A *óúinn ój\TiAij;e, if ot)Aij\ ^n fmát ; 
O CoijvóeAU>Aó 05 -pÁ glóitt A5 Uot)A|\ riA ngfÁf : 
"OéAti Cf\eoi|\, a Citíonóf\A, 'guf corv«in aii áic. CoifvóeAtbAC 05 niAc 'OonncAt)A, Counsellor MacDonogh, ob. 1713. 

Coif peoi^e, beside the Nore (River). 

Scócuf, John Scotus Erigena, the celebrated scholar of the " dark 

ages." 
t)eoifi Steic, a kind of wine ? sack or perhaps Hiedsieck ? 
eitíonó^A, .1. beATi toifvóeAlbAii; ? 183 
lxxl— Ainmnui$xyó Cntnc Cém rmc cámce. 

[Oi'óeA'ó Clomne UuineAnn.] m-AHCfA-ú, rriApclAC, cavalcade. 
tiA, upright stone, 
•pojuiocc, bare, bleak. 
Sua, 50, bpéise, lying, false. Ua, grandson, descendant. 
lAjtnuA, great-grandson, progeny. 
TIac njAip, tiac uiAifieAnn, does not 
live, as not living. A^uf x>o gluAif Vug Asjuf An tTiA-pc-pAT) Síot>a trtA-pAon leif 
nó 50 jiÁnjA'OA'p suf An Áic 1 n-A-p f^A-p f é A 5 u r * AtAi-p te céite, 
A^uf Af fin jguf ^n Áic a n*oeACAit) fé 1 -piocc ua muice Af n-Aitne 
Ctomne Cut-peAnn *oó. ^"pAb Annrm "oo LAbAip An CAtArii te 
tug, 50 n-oubAi-pu : 

1 1f mo-p An ueAnnUA mA j\Aib u'AÍAi-p Annfo, a tug, A5 
feicfin Ctomne Uui-peAnn *oo, 01^ "oob' éi^eAn *oo a "out t 
mocu muice, ^TóeAT), t>o mA-pbAT)A-p é iA-p fin iua mocc fém." 
A^uf *o'mnif tug fin T>Á rhumnap, A^uf "oo cirm ah Áic iua 

flAlb A ACA1|\ AvjUf CélT) *OÁ lOUHfAlge ', A$Uf CU^ fÁ "OeAftA A 

toCAitc, ionnuf 50 bfeicpeAt) c-péAT) ati rriAfuAt) cu^a'oa^ 
ClAnn Um-peAnn aiji. 

AgUf "OO CÓjDA'Ó AU CO-np Af All UAlg, A^Uf *00 gAbA'OA'p a$ 
féAÓAITl A tOC, A£Uf "OO ffíot 'nA COf^AI-p C"pÓ é, £0 T.'Oub 1-pU 

tug: * 1f nAirfToeArhAit An mA"pt!)A*ó fo tu^A'OA'p CUnn 
UuipeAnn A-p m'AtAi-p ionmum. A^uf tug t-pí pó$;A *óó, Aguf 
A"oubAifVC : " 1f ole AUÁim fém ón mA-pbAt) fo, ói-p ní clumrm 
Aon ní ujiém ctuAfAib, Aguf ni feictm Aon ní u-pém fuilio, A^uf 
ni fun. Aon cuif le beó im ó-fwi'óe, "oe curhAit) m'ACA-p ; A^uf a 
*Óé T)Á n-A'ó-pAim," A-p fé, " if "ooiUg Uom ^au mé fém *oo teAóu 
•oo UitAi-p An uai^i "oo bi An ^níorh fo A5 a "oeAnAm ; Asjuf if móp 
An sniorh x>o mnneA'o Ann," a-ja tug, ' ; .1. pongAt "oo "óéArum 
tx> ÚuAtAib T)é T)AnAnn A-p a céite ; A^uf if fAT>A beAf a "óít 
"óóib ; " A^uf AT>ubAif\c An -pofs fo fiof : — ■ 

S^éAt mófv fUAi-p CiAn um nóm ; 
"Oo cio-p-pouig mo co-pp teATipAt) An IaoiC. 
An póX) feAt foi*p, An fó*o feAt pA|\, 
ni bard &i^v ?;o t)"pÁt acc 50 bote. 184 

Cf\é riiA^OAt) Cém, cufiA'O nA gcLeAf, 
T)o tftAoc mo tfteoitt — ■ 
*Oo *óub tno tteAlt) — ■ 
1Tlo C1Att acá cLaott — • 

A LeAóc azá a^ Láj\ — ■ 

ClAnn CtnfieAnn *oo inA-|tb é — ■ 

U^éit bero Uuaúa T)é T)AnAnn *oon "adit 

1?Á "óogjiAinn neific A^uf cLáif. 

Do cuifieA'ó CiAn £Án bjreAiAU Afiíf iaji fin, Agur *oo C05 bA*ó 
a \j\a óf a Lcaóu, Aj;tjf "oo -pe-Aitái!) a cLmce CAOitice, ^H li r *° 
•p^ftíobAT) a Ainrn 1 n-o$Atn. 

" 1f ó CiAn AinrnneocAf\ av\ cnoc fo," A-p t_ug ; " A^vy nÁ 
poittfi$eA > ó neAC -An ^níorh j*o nó 50 bpoiitfigeA'o-fA é," A-p fé ; 
A^,uy At)ut)Ai"pc An Laotó ro ríor : 

Ó CiAn AmmneoóAH An cnoc, 
50 cÁ 1 n-Á ionA*o pojtnocc ; 
TTIón An gníorh "oo ^inne-At) Ann, 
piongAt A|\ Uuac *Oé X)AnAnn. 

ITIic Uuif\?Ann *oo -|tinne An gníoiíi, 
Innifitn T)Aoib-fe C|\é poj\ ; 
A*oeifnrn Ub — -ní rjgéAt jgtJA — • 
UiocpAi*ó |\e a n-uA 'f a n-iAimuA. 

Ufií mic CÁince — •Cjtó'óA An "oneAm — ■ 
Aguf ClAnn Uui"|\eAnn beA5|\eAnn, 
1f *oe "oo tA\\tA bÁf Cém, 
A mbeit coriiÁjvo 1 5Coitficéim. 

1f bflifce mo ójtoi'óe 1m cUau, 
C nAó rtiAi-p An cufiA*ó CiAn ; 
T)o Clomn X>eAlX)Aoit ní fgéAt 50 
50 mbero tnte pÁ iA-p£nó. 

A tiAitle ha tAoróe rm athi l')Aif\c t_ug : " 1f olc tiocpAf An 
?;níorii ro *oo ÍTuAtAib T)é TXdnAnn, A^uf if pa*oa beAf pon$At 185 Ag a *oéAnAtri 1 nei-pum "OÁ éif ; Aguf if CjtuAg AC-áim-fe ún ngníoin 
fo "oo ■pmneA , OA|t CU1111 Uuij\eAnn." Aguf ATnit)Aif\u te n-A 
nvmnnci-p : " 1mtig 50 UeAriijtAit; niA-p a bjruiL jtí éifteATiTi Aguf 
Huaca T)é T)AnArm ; A^u-p nÁ poiLLfiji'ó ha fgéAlA fo Ann tió 
50 úpoittfigeA-o^fA péin ia*o." 1f ó ÓiAti AinnmeocA|A An cnoc fo " : The hill where, as the tale 
relates, Cian son of Cáinte was buried is still called, by the Irish- 
speaking people of the district, Crioc (or ún-cnoc) óém true CÁince, 
but in English it is known by the name of Killen Hill (Killenmore) ; 
it is two miles and a half to the north-west of Dundalk. There 
was once an ancient monument on the summit, which, according 
to the local tradition, was erected as a memorial of Cian. This 
was (alas !) destroyed by a lime-burning vandal in 182G. 186 Lxxii.— T)orrmAtl is tnOnó^. 

Ceót IxeACfiAnn^C pÁ bArurp "oo finnexvo 1 11-Á1U 615111 t 
ti6A-p-}\A-5.Aoróe.AL x\U>ati (.1. 1 115.4*. x>o InbeAf Ag-jtAt ?). 

SeofAtfi t-Aoroe *oo cá|\|\cui$. AinmneArhAil, famous ; pro- 
nounced in Rathlin as if 
Aimmeil or Aifimeil. 

t)Á, bi, was. 

l/tacc fróil, " fvoleAfAn, " fi-o- 
léifí, berQteA*oóiní, fiddlers. 

téro 't>n ceAfmAinn, céi-óeAnn 
cum ceAmpAitl, go to church. 

UAifleAn, uAiflib, nobles. 

Cuacahaij, big farmers. 

CAipcm, CAipcin, CApcAen, cap- 
tain. 

PÁÓAX) (aLsO bÁ"ÓATJ), ÍOCA, CAfC, 

thirst. 
CeAncAn, ceAncA, hens. 
^éiT), jéACA, jéAbA, jéAnnA, geese. 

CÓff, COffAT), COffAfOeACC, 

" odds," more. 
"OúfÁn, -oúif in, -oúif éinne, T>or aoii, 

dozen. 
S5A|tb, -ouibéAn, bnuijjeAl, feA5AT), 

CAilleAC -óub, cormorant ; in 

g , pL , 

*ÓÁ ITléAT) 'f A bÁ, "OÁ TTléAX) T>Á 

•jiAib, x>Á riiéro a bí. 

CeAJIC T1A TI-éAII, ATI CeAfC A bí Af 

50*, the clocking hen. 

A b'Ann = a bÁ Ann, a bi Ann ; 
often so contracted in Oriel 
also. 

^ÁnrAX), gen. -ait>, 5Ánnx)AX), 
5Af fÓA, garden. 

ComÁn me-All, camomile ; sub- 
stituted for the English name. CAnAbAif), CAjiAbuAi-ó, carroway- 
seed. 

An nucAtnAn 'f An nACAtnÁn (in- 
variant form An ftiA5Acóif 'f An 
f Á5ACÓif ), perhaps a local form 
of n A3Am, feA5Am, sneezewort, 
sanicle, or of tneACAn fAsAim, 
horse-radish. 

mÁ, fÁ (variant), about, around ; 
the two forms alternate in con- 
stant use in Rathlin. 

Col>, awn or beard (bristly 
growth) of barley. 

5iioireAn neonAC, 5nócAi"óe 
(^nAÚAij) ioii5AncACA, wonder- 
ful affairs. 

SlÁntur, allheal, ribwort. 

CeAfbÁn, '' crawtail." crowfoot; 
also f eAfbÁn in Rathlin. 

t)'Af = bÁ An, was on ; a contrac- 
tion also frequent in Oriel. 

'5Á novAX), -OÁ fófCAX), being 
roasted. 

s^eAlbÁn, little fire, gentle blaze. 

11 An sjcxiAnÁn, tiA 5CUAnÁn, of the 
brogues ; cuANÁn is a brogue of 
untanned hide. 

ITUAfACAT), fUAfU^AX), fUAfAT>, 

cooling. 
eAnbfuir, /., broth ; get), n* 
heAnbnuite is in Rathlin by 
metathesis pronounced nA- 
ceAntJife. I. 

I01 11 11005. 
'Sé "OoTiiTiAbL, \é "OorhiuxLL, 

"OotTmAbL a |\uin aw bAHAif , 
"Ooriin^bb if TTIcJf\ó5 

A fimn An bATiAif AimntieAiiuiU 187 

II. 

t)Á crtiúf» "oe tucu pt)it Ann 

Corn rnAit if téro 'un ceArtniAinn, 

An rnAi$irciri vsot 'r AT1 mmirceoiu 
'S an , ol.it;eA , oóir\ TTIac CorimAic. 

'Sé *OornnAll. "jfl. 

III. 

Í)Á rnófún *oe nA nuAirleAn 

1f cuAfjAnAig r\& nALbnA ; 
t)Á Cdipum 1noitt AgnAt Ann — ■ 

'Sé An pÁ'óA'ó a jnnn a rhArvbA'ó ! 

'Sé "OornnAtL — qf\L. 

IV. 
t)Á ceAftCAn Ann, oá geit) Ann, 

t)Á cór»n ir "our-An f5Af t) Ann ; 
'S *óÁ niéAT) Y A D ^ "oe "o'eAnlAic Ann, 

'Sé ceA-jAC nA n-éAn ao' teAf\f\ a ó'Ann I 

'Sé "OoriinAlt, i|\t. 

V. 
X)Á mófiÁn *oe Uir 5Ár»tAro Ann, 

An cornÁn meAtt 'f ATl CAruAOAi'ó ; 
An r*tiCAmÁn 'r An fvACArnÁn, 

'S An eórtnA mÁ n-A C0L5 Ann. 

'Sé "OorhnAU, qnt. 

VI. 
t)Á rnófiÁn ^noiteAn neonAó, 

An flÁntuf ir An ceA-nbÁn *, 
'S An olAnn X)Á '5Á cíoruvo Ann 

Corn niín 'r a d'ati ati creAnA-rholc. 

'Sé "OorhnAtl, -]1\L 188 

VII. 
An mole Ab' £eAfiji in sOjuiACÁn 

'£á ^óf^'D leir An je^lMn, 
Ace CAibe $LAr iiati ^cuA^Án 

'S í a 5 ptiAfAOA'ú ha neAntiftuice 

; Sé "OorimAlL, -jjil. 

VIII. 
t)Á ót Ann Y 1>Á ceóL Ann ; 

X)á 'c tube feojAC *oe *óAoinit) Ann ; 
t)Á t)jvó5Aii Ann -pé colXÁin Ann 

An *oé, An T)Annf a M Ann. 

'Sé T)on'inAlt. -j-pt. 

IX. 

th\ píobAijie A^ nA bAinnijuj; ; 

t)Á f^oló^An a 5 11 a reAfiDAncAn ; 
t)Á ^eA|\ An ci$e ir beAn aijjc, 

111o feAiiACAi|i Y ^ feAnn'iÁCAi|i. 

'Sé "O rhiiAll, Tpl. CA|t|tA-5AOiT)CAl, Argyle. 

mó|iÓ5, diminutive of mo^, Marion, Sarah. 

niAc Co|iniAic, MacCormick ; a variant is IIIac AtíiIac ÍIVIac AmtAotb ?), 

Ma can ley. 
AlbiiA, local gen. of AlbA, Scotland ; properly AlbAii ; so in Oriel 

gen. et^ion 11 a, v\lbAtiA. 
1nbeA|i AjttAt, (pron. InneAyi Ao|iac) Inveraray, in Argyleshire. 
-C^uacáti =Ciuiacah b(«nii, Ben Cruachan, a mountain in Argyllshire. 

instead of the line in which this name occurs a variant has : V)Á 

bpuicini lllic "ÓomnAitl, MacDonnell's little badgers (?) were. 189 
LXXIII.~ -pAÍ)AlttS5éAt t)eA5 CUAÍXAVÓ ar ttiao'OCs: 

peAnriA. 

SeofAtti tAOTOe t>o bAin Af Láitfrp5-|títtinri. T)o pAOAf, ct<5Af, I gave. Patrick and other early clerics 

gup hoip-úeAjtCAÓ, so that . . . was in Ireland ; at a later period it 

magnified or exalted. perhaps conveys " pioneer of 

ConA-o, gonAX), gupab, and it is, so Christianity, missionary." 

that it is. ! Coajvo, artificer, creator. 

CÁilseAnn, " adze-head " (from | pÁ cjteif, in strength. 

the tonsure) a nickname of St. ' X.Á X)Á pAib TTtAot)ó5 a 5 cttntcexvó pe buAúAiltíb Ap put) An 
peApA-mn Ajjup é A5 coirhéA*o CAOpAú a buime, uÁn;c;AT)Ap oóc 
5C01TI aUxa 50 miti tmnnceAp'óA cuij;e Agup iat> boóc AnbpAnn 

OCpAÓ- fa(» péAÓ-fAn OpÉA A^Up AT)tlbA1pC pin : " Uó5oai*ó Lib," 

Ay. pé, " ooc rnmU "oon upéA*o, 50 umneApnAó, Agup itró iat>." 

*Oo pinneA'OAp tia coiti rriAp pin be pupÁibeArii TTIao'óóij; A^up 
pÁn^A'OAp pórnpA pón ^coitL "oon Cup pin ; A^up "oo but) be 
btnme TTIao'óói^ tia muitx pin. 

T)o ótJAT)Ap r»A buAÓAittí *ooti bAibe 50 nupbArh, A^up T»o inmp- 
eA"OAp *oon btmne 50 n'oeApnA'ó ati gníorh pin. Ro éipij; ati 
btnme mAibbe pe peip5 líióip 50 TTIao'óós. S^^f ^-^5^ ™<>p 
TTIao'Oós A35 Á peicpm, Agup A'onbAipu : 

" A X)é tía n-tnbe-cuttiAóCA At;up a ÚigeApnA top a Cpíopc, 
póip A^up pupctng optn, óip ip 1*0 onúip t>o pA*OAp biA*6 "oo nA 
boóCAib ocpAÓA 1 " 

TDob' pobbup An UAip-peo ocu mtnbc Tx>b' lonAnn t>a£, méAT) 
A^up ctmiA pip tia céAX) ifmibc -o'ionnpmge An cpéAT)A. tlí 
peratp neAC ó pom 1 Lett 5Á bAp a "ouAn^A'DAp acc ^npAb upé 
óvmAtz T)é AtAp A^tip cpé §int>e TtlAO'óóij t>á fAopA'ó Ap £eip^ 
a btnme a tÁn5AT>Ap "oon coipg-pin gup hoipt)eApCAt> Aintn *Oé 
Aj;ttp tTlAO*óói5 cpép nA rm;>pbAitib pm : conA*ó tjá 'óeApbA'ó pm 
A"oubAipc An pite via poCAil-peo : 

I. 

1.Á "00 1Í1aot)ó5 pÁ móp '.ut 

T)Á btnme Ag contiéA'o CAopAó 

50 bpACAi'ó pé n-A tAob A5 ceAóc 
TIa Tioóu 5C0IT1 AbtUA 1 11-émpeAóc. 190 

II. 

T)o nA conAib, ceAnn 1 «^ceAnn, 
5Ati)Af c^óCAi-pe An uÁitgeAnn : 
Se/^ó nA nAinnrmnuib eite 
Siat» boóc *oeifteoit "oibtvoe. 

III. 
ÓiD titnme eA'otVAit) ir éA^; 
"bei-pTo oóu rntnlx "oon rhó|i-C"jAéA , o 
A|t fon T)é "— thocjia An u-omeAC — 

« 
IV. 

T)ít A CAOjtAC Ó*D ÓUAlAVÓ 

tXnrne An eAjtlAini ioU^ua'óai^, 
peA^5 A*óí>At tiifiti aji a fcm 
Tlé^ tíon uArhAn An c-eAi\lAtn. 

V. 
1T)AC SéA*OnA Aj\ 11ACAft téA-p tocc 
.A|t *ÓlA "OO 1AfV|A-fAn pUfCACC : 

Aft pei^j a titnrne ^An trieAr 
'TIa tiA^Ait) nio-p lA-p-p AigneAf. 

VI. 

*Oo Ujaó oim$ Ao'óa 015 
"ptiAift oo'óLaca'ó ón U-píonnóvo, 

OCC JCACpÓA 01 te A"p AOn *OAt 
1f A-p ÓtíniA nA 5CAO|\AÓ. 

VII. 
SAOftA-p te CeA^T) nA cj\innne 
Ao*ó 05 ó peifvs a ftuitne : 

1TLac SéAT)nA pÁ t|teir aua 

A5 T)ia AtAift 3;aó Aon-IÁ. 1TUO-DÓ5, St. Mogue, also called St. Aidan, because his real name was 

AcóÁn or Ao-o and mACvóós = m'Ao-o 05, my young Aidan. 
■peAjinA, Ferns, in Co. Wexford. 191 lxxiv.— céxvo-éAT) "óénrone. [Oi'óeA'ó Cloirme ntJifmj.] lomctrpA, "OÁIa, rnAmip te, i 
•ocaca le, cújtpAi-óe, as to. 

1ío CAOix), no juil (-pí), she wept. 

^o u|uiA5 uui-p-peAc, 50 btlAI-ÓOApCA 
bjiótiAc, 50 £at>a pui-oeAC, sadly 
and sorrowfully. 

A5 ceAcc an (can), speaking of, 
mentioning. 

SopAró, beAnnAcc, plÁn, farewell 
(a blessing). 

■pA^e, tajia, ppé, with, along with. 

"Loajis, /., a slope; dat. Ieip5. 

A5 aIIait), bó piAX)Ain, a wild cow. 

CilteAT), pitleAT>, pilleAX), return- 
ing. 

lioriAif, t)o lion, filled. 

tlÁn-.jíiÁr bpéAg, who were not accustomed to lie ; bpéA5 ia 

nom. of respect. 
Ciltix), pilliT>, they turn, they 

cause ... to return. 
Ltnjpp, "oo tiiionnuij pé, CU5 pé a 

rruonnA, he swore, gave oath. 
50 troeACAX), 3S. s-ubj., till he would 

go- 
Hac fiACAX> pi pern le pe»\p, that 

she would take a fancy to no 

[other] man ; cf. b'péroip 50 

ttACA-ó pi leAC = " perhaps she 

would take a fancy to vou " 

(Om.). 
"PÁ, bu-6, which was ; pÁ péit) pÓT>, 

(which was) of smooth (easily 

traversed) roads. lomtúfA > Óéi , p > oi\e, -po óaoi*ó 50 cjauaj; utnfpeAó, A^u-p fto 
tAjvjtAinT; a pole Agup a pormpAt), Aj;up *oo oí at; ceACu aj\ 
£loirm "Utfmg at;u"P A-p AlbAin, ATjup "oo -pinne ah Iaovó : 

I. 
Soi\ai*ó foif 50 nAlbAin uAim 

£Á rtiAit T\A*úA"|tc cuati if ^le^nn : 
V-at 1 - CbArm tlipneAó at; feilg 

Aoií>irm fui*óe óp tei^T; a beAmi. 

II. 

CdfiLA mAice AlbAti at; ót 

Ip ClArm tlipneAó "OA-p cóif\ cion 

T) , in$in Ia^La "Oútia Ufveoin 
50 "ocut; HAoipe pug 5An pop. III. 
"Oo ótn-p CU1C1 emu oaoc, 

Ag AllATÓ 1f lAOtj jte A COIf, 
1f *00 T^áD pé CU1C1 A|\ CUAIttX 

A5 uilleAt) ó flu at; Inoi-p tloif. 192 

IV. 
tTUfi x)o cuaIa tmfe fom 

tíon-Aif im ce-ATin *ooig *oori éAT> ; 
*Oo ctuvp itn cutw\c aj\ ctnrm — 

£Á cuida liotn beó nó óaj; ! 

V. 

IcatiaiT) mife &m&c, Afi fnÁtri, 

AirmLe if AtvoÁn nÁjt gtiÁc bflááj;, 
1f cittro Leó mé ^-p rn'Aif. 

T)l^f *OG CUIfieAt) CAt Aft COAT). 

VI. 

Uti35 flAorpe a tifUAíAjt 50 pojt ; 

tuiglf £Á tj\í 1 t>p1A*Ót1A1f AtttTl, 

TIaó 5Cuij\feA , ó fé otum 51U1AI111 

5o TTOeACAT) A^ fUlAJ; T1A niAJ\£). 

VII. 

U115 ATI titMn fm ó 'Óthi U-peoin 
tífiu\CAf\ f\o-tt»ó|\ if móiT> tfieA-p 

fló 50 •fUCA'o tlAoife *o'éA5 
TIac t^acat) fí pém te -peAjt. 

VIII. 
116 ! t>á scUrnieAt) pfe aiioóc 

HAOife Af\ TTOot -pÁ leAóc 1 ^cjté, 
*Oo guiipeA*ó fí 50 DeACC 

'S *oo gtntpnn-pe -pÁ fCAóc léi. 

IX. 
CÁ Tnon^riA'ó cion awaits péin 

At^ ó-píc AU>ati pÁ |\éi*ó TtóT) ? 
1)11*0 flÁn mo óéite 'tia meAf^ ; 

VhiY> Horn a heió if a tiótu CtAtiTi UifneAC : See infra. 

*Oún Ctteom, Duntrune in Forfarshire, or Duntroon in Argyleshire, 

Scotland. 
TlAoifo, Amnlc. AtroAn, the three sons of Uisneach, who went into exile 

in Scotland with Peirdre, the first being her husband. 
1nl>An noif, Inverness, in Scotland. 193 

lxxv.— ~ X)ótAíi n& miAS. 

pAtjAiLlfséAL Cjxáóai-ó. 

SeAt|\ú-n Céicirm "oo t>eAócui$. 

[pofitif peAfA Aft éifurm.] TriAicclévneAC, a young cleric. 
t)io^A-p, biolAn, watercress. 
An, pAn, stop, stay. 
50 néinvóíneAC, in a straight 
course. CeiteAbftAiT>, they bid farewell to. 
SeACA, feACAt), cAinif, past him, 

round. 
An f5eoil-fe, An fséil peo, of this 

tale. Ua-txLa >o fiAirje "ourne ndomtA cjúirjceAó *oo 'óeAfibjtÁtAip. 
45 ^QAine, ^T 1 ^' -aitwi TTIoóua, ^suf xMtTtpft *oÁ TToeAÓAró "oo 
•óéAnAth ati CofgAif 50 cot>Ai\ píoftaifge acá tÁtrh j\e thaifmn 
piAjv frut) "óeaf . ÓÚ15 ifiíte ó 'Óujauf 5 tlA1 H e ' A 5 a f 5^" 'tia t>o6aih 
aóc Aon-tfiAtcctei-peAO ArhÁin "oo Bío*ó A5 pfUotólA'ó an Ai-pfiinn 
*oó, A^tif r»í CAiteA"ó pétn nÁ ati mAiccbévr\eAó tmti tó 50 
n-oiT>óe aóc Aon-p-ftoinn, a^ut; ní CAituí Armfin Leo aúc 
beASÁn AfiÁm eotuiA Aj;uf biofiAt* ' Agtrp poTUHfse, Aj;ur iat\ 
•oceAóc Iaoi Ciif5, A^uf iat\ jtát) Aipjtinn *oo TTIoctiA, tjo $At> 
rniAti peolA An mAicctéi"|teAó, A^uf A*oubAif\u fuf ati riAom 

fflOÓtlA 50 tVACAt) JO "OUTllUf "O'fMOf $UA1fie, T)'frA$ÁlL A 

fÁfuigce peolA. 

" TlÁ T)éin," A|\ ÍTIOCUA. " ATI A^ATTl-fA 50 tigtn'ónin "OlA 

•o'iAitfiAVó peolA *óuic," A5Uf tetp f 1 " ^ 1 5 1 f A $Lúme |\é Iáj\ 

A^Uf "OO géA|ltl1§ Af A gUTÓe gO T)1A, A£ 1AHt\A1*Ó peOlA "OOll 

rhAiccbéit>eAC. Ar\ AOinfeAóc poin, A^trp biAt) *oá ppeAfOAb 50 
dotvoaio o£e ^UAifie, A 7S V Y t4inij; *oo 5ui*óe TTIocua ^un. f^iobA'ó 

T1A miAfA A^Uf ATI £eOlt TX> bí Oftf-A A lÁÍÍIAlt!) ATI UlCCA "OO bí A^Á 
bptteAfOAL, A^Uf Cí\1AttUAT\ beo CAjt fteAfAlb ATI iflÚlfl AmA<\ 
50 TTOeAf\ttA'OAT\ gO félTTKÓÍ1\eAC gtrp ATI DpÁfAÓ 'riA T\Alt)& 
ttlOOUA, A^Uf Uélt) 5 t1A1 1^ e ' ^ on Á C&AgtA1$, Af\ TTlAttCU1$eAÓC 

1 •ocóftuiTJeACU riA miAf, Aguf itiat\ nÁriSA'OArt tia miAfA "OQ 

lÁCAITt TTIOCUA, "OO JAt) A5 tTlOÍA'Ó A^Uf A5 mÓ^A"Ó AtirtlA "Oé, A^Uf 

AT)ubAifc |\if An TTiAicctéif\eAó a fÁfA*ó "Don peoil *o'tce. teif 
fin c«5 ati cléifeAó fúib feAÓA, A^uf Aróí ati niAÓAit>e LÁn T)o 
rtiAf cf U>Ag, Agtif At)«l>Aif c nAt\ foCA|i X)ú péiTi An peoil "o't;a5áiU 
A^uf TnéTO ha cói-pe "oo t>í 'tia 'Oiai^o. 194 

" Hi beA^Ail mm;," Af ttlocuA ; " mo *óeAitbnÁtAin 50 n-A 
te^jLAó acá Ann, A*$uf suitmn-fe T)ia ^An neAC *oiob *oo 
tei^eAt) tAif\if riro 50 beit fÁtAC *ouic-re." 

Aguf leif fin teAnAit) bumn ha n-eAC *oon t-ALArn, 50 nAC 
fiAibe nea^c T>oib C|\iAtt tAif\ir fin 50 belt fÁtAÓ "oon n\Aic- 
cbéijteAÓ. 

1f Annfin *oo $ui*ó ITIoóua T)ia, '5Á lA-p^ATO aiji f^AoiteAt) t)á 
t>eAiAt>iiÁtAi^ Aguf *oÁ tfunncif. S^AOitceA-p teif fin *oiob, A^uf 
€151*0 *oo LÁCAin nioóiiA. léi^if ^u^ 1 !^ A 1* A $túmib é fém 
t)o lÁitAifV An nAorni tTloótiA, A^uf iAfij\Aif mAicm&ACuf Ai-jt. 

" Tlí fteA^Ail "otnc, a > oeA't\t)iiÁtAi'(\. ^*oeA?>, itueAf\ An biA*o 
tio Annfo." 

Agiif iAfi ^CAiteArh a bpjiomne *oo JuAi^e Aguf tdá rhinnci|\ 
C3iteAt>jVAro *oo ITIoóua, A^tif citti*o 50 T)uiMtif CA-p A n-A1f. 
1f > oe^'f\bA'ó Af\ fifunne An f^eoit-fe gujiAb t)ótA-p nA tttiAf 
$AittteAj\ *oo nA CÚ15 rhítib T)o f Uge acá ó "Óu^lnf ^nf An *ocob.j.fi 
'^a ^VAibe ITIoóua An CAn fm. 5UAipe,king of Ui Fiachrach Aidhne, in South Connacht, in the seventh 

century. 
"OujVLAf JJviAi-pe, now *Oún ^uAifie, Dungory, near Kinvarra, Co. Galway. 
Í3 ótA|t ha 1TliAf, now "bócAjA leAnÁilceAc r»A ITIiAf, between Dungory 

and St. Mofhua's Well. 195 LXXVL— 1S t)AKttA ATI ATI gCleAS. 
SeApiut) Ó 'OonnóA'óA An JteAnnA ccc. 

('tlUATJA X)0 ÓtH|\ ítí SéApLAf 11. féAlA A-JA ATI tAOITIttC Aft tAtAfh 

-TLA héineAnn tk> tiinneA*ó -pÁ Cforrmetx). 

[SUoóc " *ÓÁnCA SéAptVái'ó ati JteArmA."] "bAfip a, bÁ|i|t, summit, capping. 
J^Aoróil, 5ao-óiL, the Irish. 
X)oap5cat^, is prepared. 
"peAfic, tiAi5, grave. 
Pat/, pass, permit, safe-conduct. 
CAfc, (jpL of CAifc, guile, deceit. 
rpeAftVAi-o, -ooiitcpTÓ, will pour. TlA bpeAfit, of the miracles. 
Accaoi, a second weeping. 
CAlLAi-oe, hoods. 

CAlle i:UA|\AfCAll, CAllÍTl Aimfipe, 

maid-servant. 
ScAJAme, stately, entitled to be 
honoured. 1f tJAffiA A|\ An scleAf An t^eAóc "oo téAóc CAf cumn 
lé^ teA5AT> t:a flAiu An cjteAtj rm éi£>Tf £inn, 
CAtnA tia mbeAf\c "oo fUvo 50 clAon Áfv ^cnm^ 
téf\ SeAfi-pAt) AmÁó Áf\ ^ceAfC Af éitnnn tntt. , 

1r "oeACAHt a nieAf 50 tuirj 1 ^céTU, -oon "o-pums 
CeApAt) nA n-Aóc *oo tAíJAi-pc *o'Aon rhAC 5 01 ^' 
^o bpeACA"OA|\ ht^eAt nA DtreAtA A|\ ÓéAjtlAr ftí§ 
5 U 1* fSAttA'DA'p neA-flc 5An ceAjtc te óéiie a £>oitt. 

*Oo -peAnnA*ó a ft ttax» An peAóc fo 1 néifiirm 5 ao1 * 1 ^ 
1r *oeAi\5tA|\ peA-pcA treAtu; jaó éin-pf\ *oíot>, 

TlÓ 5LACAIT) A bpAf 5ATI fCAX) 1f UélT) €Af\ CU1T)T1 

1f seAtlAit) ua|\ Aif gAn ceAóc 50 héA5 Atnr. Cé neA|\crhA«p ati CAn ro Af\ ctAnnAib ^AetteAt " A 5 01 ^ 
1p cé f\átniAf\ a rcAiT» te peAt 1 bp^éArhAit) ptomn, 
"Oo "óeAfgAiu a ^CAfU ní £atjatt> géitteAt) ati ptnnn— 
peAjApATó 'tia p|\AfAitó T:eA|\5 *Oé 'nA n"otiuim. 196 A At/.Mft nA Dpe^txc, "00*0 úe*vo if "goaiica strroe, 
CeAfTCtii;§ 'tia Leaf Af\ fat) 1 néittmn 5 A01>Ó1 ^ 
1f Leafing 'tva ^ce^fc 5411 óe^f ^\ó Aon '0011 "0^111115 
1f Aifij; a jte-Aóc Y A 1^ c ^ 011 C^éif 1 5Citt. 

11C, if &tcAo^ if Lax; í ah iiAifle ^noif ! 

Cuf-A 1f CAttA1*Óe A^ ÓAltl"Ólt> CUAflAfUAlL ! 

t)o"OAi$ fÁ ív&cai'óc if xMfUi'óe fiuvfiAó fin, 

1f Uióc oitvóe-Afic fe-á$Ai"óe 1 gGAipiO ctuAfACa I 197 

Lxxvii.— ctnitmuigA'ó tine Has ati tmiAti t)ónoirhe. 

[Sbiocc " An teAbAip Oimr-"] *Oeipe, accoutrements, equipment, 
bomi, dat. Uunn, timbers laid 

under a ship to launch it. 
bop, end, point ; dpi. lop Aib. 
tln^A, ttmse, ounce, ingot. 
t?Áil, ring. 
Cetue cpeApA, girdle-clasp (?). An, tiAf aI, b^eAJ, noble, splendid. 

"OO bÁT)Af , "OO biop, 1 WÍIS. 

Uuil, ctuie, flood. 
*Ooip.b, displeased, dissatisfied. 
Coinm, cÁinm, noise, commotion. 
U«.\ipm, rush, pursuit. A^uf mAp, At)ubAipc 1T1ac Iias Ap poóCAm *oó 50 CeAnn 
CopAt), up» gcuAipc ó SeAnAinn but) -óeAp '. 

" Oa *oÁp bttfóige cú, a obbAim, "oon óUAipc pm ?" A|\ t)piAn. 
" "Oo 'ÓomnAlb mac T)uib 'ÓÁ ÚoifteArm," Af 111a c Ua^. 

"<&n &fTACA1f ClATl fnAC fflAOlb ttltiAfó nó SA*Ób, A beATI ? " 
-AJ\ t>1A1ATl. 

" "Oo-óonnAfic," a\\ ÍTIac I1A5. 

" An bpuAjtAip Aon ni uaCa ? " A-p bjUAn. 

' InneofAT) fin *ouic," aj\ 1TIac I1A5. " Aft pjoCAm "DAm-p-A 
aji pAitce Uáúa RáitleAnn, "oo bmnpeAt) tk> Ciau Agup *oo ÓAi*ób 
-mo teAóc-fA t)on bAibe, *oo éiftigí.v.'OAfi AfiAon 1m comne 1 
n-émpeAóu, A^up "oo niomcfXA'ó mé Ap mum "OAome, A5Uf An 
•oetóneAbAft Agup T)Á fMóro "oo burton *oo bí 1m poCAip. T)c 
^pu^At) Anonn pAn *oún ia*o. Agup cu^At) beAjtc nuA "oo 5AÓ Aon 
•oiob, i"oif\ fbAb-iutt Agup léme Agup bfiAC ; Agup cu^ CtAn a 
•óoipe pém, iTn-p eAC A$;up éA*OAC Agup b^ACAig, 50 n-A *oeAbt; 
ói-p Aguf 50 n-A nAoi sco|\nAib t>o bofAib ó\y, 50 n-A bums 
A^uf tumn, 50 n-A b-fun'ouib x>éAX> Agup uaoi bpiciT> bó "OAtn 
pém, Agup *oeió n-eic A^up x>Á póro bó "oon cbéip ; A$up "oeic 

^CéAX) ungA "D'oft A£Uf CAOgA £Alb "oon ótéijt lUA^ AU 5CéA"OnA." 

,; C^iéAT) puApAip ó ifiAC T)uib "ÓÁ t3oifeAnn ? " Ap t)^i^n. 

" puA-pAf cmor Agup ueme ó^ArA." 

' 1p longnAt)," a|\ t>iUAn, " gup bui^ige tufA "oo *ÓomnAtX 
ha "oo Ciau, mAf\ fin." 

" 1lí biongnA'ó," aj\ TTIac ItAg, " óip "oo but) -oeACjid be 
T)omnAbb An cmop Agup An ceine ó-peAfA T)o tAbAipc uai*6 nÁ 
be Ciau a n"oubAtic-pA ó CiAnAib," AtriAib A"oeitt ÍTIac I.1A5 pém 
A^up é 'nA feAnóifi 1 n-1npe ati Joibb T)uib, 1A|\ mbÁp t)|\iAin 
Agup rilufCAit) Agup Cém, Agup é as cuimniu5A"ó oytA : A5 po 
-mAft At)eiit : — ' 198 

I. 

"£at)a freit 5^n AOitineAf Án, 

tYlA-p n-Á^ fAOileAf 50 bjvát tóeit : 

THA-p T>*> X)ÁX)Af 1 x;CeAmi Cofuvó caottv 
Hío|\ 5' uATfiAn tiom aoti *oom ctreic. 

II. 

T)Á niAi-p At) t)f\Mn t)eirme t)tnug 
1f tTlti|\6At) ó ttn-ps tia Lon^;, 

HÍ t>einn-fe 1 n-1nfe Ati Joiti T)int>- 
1TIai\ a "Od^ro ctut if conn. 

III. 

*OÁ main ^at) Conning nA ^cuAn 

A-|t Af\mÁit fluAg. Iaoc nÁ^ tag ! — 

"pe^n niA-ft. é Caccóiji nA ftuAt; — 
Tlí Léi5pe-<yó mé ua'ó 1 t>pA*o. 

IV. 
T)o bei|\ mé 50 "ooiUii-p "001^, 

Hoca 5cttiinim roi^m tia •oCfU' t — 

tllOfl O'lOTlAnn 1f ATI flUDAl fUA1f\C, 

T)Á tu\óAirm aj\ cuaiiu; 50 Oati. 
V. 

T)() ÓUA'DAf 50 ClATl ATI Ca1JVT1 — • 

llíOft C1UAC 5AT1 CAI^Ull ATI UÍfV ueAnn- 

Tlí |\A1D ACU "bftlAíl T1A TnbflAC ff\ÓlL 
Ul\1At l)A*Ó CÓIf T>0 6U-J\ 'tIA CeATTTl. niAc tiA5 .1. pile "oo oí aj; t)mAn "bÓTtoime. 

CeATiti Cotvatj, Kincora, near Killaloe, Co. Clare. 

llÁit RÁttioAnn, in the parish of Templemartin, near Bandon, Co. Cork,- 

Ciatt mAC ttlAOil rhuAiT) .1. jti CAi|tn Uí tléiT) fAn TiiumAin, A5up triAC- 

CllA?VlA1T1 T>0 t')|UAn. f 

"OomnAlt mAc "Oinb *ÓÁ iJoifieAnn, \\\ óiiiéil tAOJAifte, King of Cine a! 

Laoghaire. now UiO LAogAiTte, Tveleary, in Mid-Cork, 
infe at» $ojtt "Ouib, an island in the Shannon. 
ConAir»5, .1. mAC "OuinncuAn •ocATtbftÁtAp £)piAin. 
Oaccóiji, Hector of Troy. 
An ÓAiTtn .1. ÓAitin Uí néra, Mizen Head, Co. Cork. 199 LXXVIIL— tTIAC UxMCÍTI. An "Ooccúi-p SeACfUin Céicmn t>o r^Uoo. 
[Utn t)ioiv$Aoite -An Í)áit\] *OÁl, position, situation, fate. 

éA-oÁít, /., booty ; gen. -ÁIa. 

1 SA5f aid, i SAf atia, in England. 

Uúc^Áin, /., joy ; -oo -oeAnAtn 

• "Lút^ÁttA ^onipA, to receive them 
joyfully. 

Ófx>A, AonbeAcc, lóifoín, enter- 
tainment, lodging. 

•pÁ = bvsx), bA, was, were. 

iucr ófDA t»o coirhéAT), innkeepers. 

tTlAf Aon nir, i n-éinpeAct leir, le 
n-A coif, i n-A ceAnncA, along 
with him. 

*Oo I)Á-OA|t, -oo bkroAn, were (3 pi.). 

5 ix) eA'ó, though it be so, however. 

"Oo j^Ainrn, "oo 501 n, no jIaotjuij;, 
called, summoned. 

A5 peAntiAX), fleecing. 

niAille tut/, 1 n-A ceAnncA, with 
him. 

An seem, An pAiT), corii £AT>a 'r> a 

T>AT'< 1f, Whilst. Cion a, in proportion as, however 

much . 
SeAf5AineAcc, comfort, 
lomonno, 50 •oenrnn, indeed. 
"Oo JAb-fAn A5, 'oo cnoni reiroAn 

An, t)o corvnj reireAn A5, he 

began to. 
ÚnÁ, 50 pípinneAC, truly, in truth. 
Suilbin, pleasant-mannered. 
A5 ceileAbnAT) -oon, A5 PÁ5Á1I 

rlÁin A5, taking leave (farewell) 

of. 
Cnú, wretch, hungry " shark.'" 
*Ov«AibfeAC, gloomy, grim. 
*OeAmnAix)e, demoniacal, devilish. 
50 heAfAoncAC, against their 

wishes. 
f?ox)bAi-ó, plunders. 
50 pÁÚAC, metaphorically, 
ófoóijtí, innkeepers. 
"OAon-TbAtAC, rigorous, severe, 

oppressive. A^trr me-AfAim T)Á -péifv rm su-pAt) ionAnn T>Ál "OÁ 5AC Aon fé 
n*oot TX>n "OotiiAn fo Aju-p *oon ceiteA-jtnAC AttCA AineólAÓ a 
rnA^tAjt TTlurhAn, "oo cuai*o 1 Unnj; co^Afc •o'l^ftnAfo éAT>ÁLA a^ 
pAi-pfge. Aguf "oo ctntxeAt) 1 "ocí^ 1 SAgfAií) iaT). A^ur An c6a"o 
t)Aibe 'n-A "dca^Ia 1 "ocift iat), cÁn5AT)Af\ tucu An OAiLe x>o *oéAnArii 
UitgÁfiA fotnpA, -Aguf X)Á mb|\eit teó "OÁ "oagtiD -pém j\é uadaij\u 
ófOA "doio ; óif\ t:Á tuct ófOA "oo óoirhéAT) An fíiéi*o *oo oí A5 
Á1CIU5AT) fAn DAtte fm. -A^ur -pÁ Tuonan a*ó leir An sceiceAfUiAé 
1AX) A5Á cui^eA*ó pém, At;ur ^An Aitne a 5 Aon "owne T)íoo Ain. 
A^uf *oo CuAit) pém Ajur T>f\on5 tx>n rhumncif T)o dí mAfi A011 
tnr 1 *oci$ "otnne a"ca a|\ ófOA . Agur "oo uÁ'OAn. mumnceAf An 
age 50 tAo-rhAit fiú Af. peAt) feACcrhAine, lonnuf £uj\ fÁnfi teir 
An gceiteAjvnAó An u-mneAUl aj\ a |AAit>e pém, Af glome An 

Á-pUlf 'nA "OCAflAfO é, AgUf A|\ peADAf A teAptA AgtJf A DÍX) Agtlf 

a *ói$e. 5 1> ó eA> °' &V ^oeit *óó -pém Aguf "OÁ cinx)eAÓUAin a^ 

TJAOÁlb A 5CeAT)A, "DO 5A1fm An C-ÓfDÓ1f\ ATI peAft CÚnCAIf "OO 200 

bí Ai^e a^á ttÁ*ó tuf " Make reckoning " .1. -o&aita cúncAf. 
teif fm cAini^ feAjt An cuncaif , Aguf x>o $Ab aj; TreAnnAf) ati 
<:eiteA-pnAi$ A^of tia rmnnnciite "oo bí mAiLLe |\if , gu^t bA néi^e^n 
i>óib tube T>íolAróeAót lomtán "oo tAbAiftc ua£a 1 n^Aó nt -oÁf 
óATteA'OA'p fAn ci£ Á-n scéin "oo bÁ*OAtt Ann, lonntif 50 i^D^'oa^ 
poLAtfi aj; imteAóc 'oóib. Agtjf CAinix; *>e rm, cion a TVAibe tk> 
fólÁr -AStJ-p "oo rhe^niUAtn fié Urm ^ac feAfSAifteACCA t>á 
bptj^^VA*aAt\ 1 "° C1 $ ^n ófOA, 50 tiAibe fé "oo "óóLáf ohtva cfé beit 
potArn at; itrrueACC. T)o bu*ó TonsnAt) lorno-pito terp An 5ce<Ce.\*p- 
iiaó e^éAT) at» £Át T^ájt peAnnAt) é jrérn A^tif cá & ', óifi nton 
cteAóc fé btA"ó nÁ "oeoc "oo óeAnnAC tUArii ttonfie fin. A^uf a^\ 
•oceAóc 50 néi^mn *oó rx> ^bA'o.A^ a CAttAVo at; pid|TUM$e 
cuAtVArrjbÁLA nA SAjjfAn "oe. X)o gAb-fAn at; inni-pm fTjéit T>óib. 
ATjtrp AmibATttc ttvá nAC p^CAit) fiiArii caIatíi btró peAtt^ biAt) 
ATjtif "oeoc A^uf ceine Aj;uf teAbAi*o, Ajcjuf but) fuitbijie Txaoine. 
" Aj;uf tocc aj\ bit," A-p fé, " ní bAitnró t)Arn uififii, acc ax\ CAn 
bit) na T>eot\Ai"o 45 ceiteAbtvá'ó "0011 "otunnT; T>o-beif Aoi*óeACc 
•oótb, C15 c-pu *óuAibfeAC *óeATnnAi*óe "OÁ n^oijtteAf HIac Raicíii 
AntiAf , Axjuf lÁrhtiitjit) 50 beAfAoncAó nA •oeottAi'ó, atjuf jreAmnAn) 
■AXjuf ■po'óbAi'ó ta*o." 5° F^tAC, 1 f í ^n ctnoe út> na SATjfAn ah 

•OOfhATI, AXjtJf TLA bÓfOÓIfí ATI "OIAbAt A?;t>f ATI fAO$At AgUf All 

coLAnr», ati ceifceAtuiAC nA "OAome 1 ^coiccirme, A^up THac 
lÍAicín An bAf . óin ArhAit beAnAf t;eA|t An cúncAfA "oíot "oon 
•oeo-jtAt) Ajt fon 5AÓ roCAttiAt t)Á b-pAt^Ann 1 *octt; An óp3A, mA-|\ 
An xjcéA'onA beAnAi*ó peAt^ cúncAfA nA n-ófDói-peA'ó út> A"out')- 

TlAmAtA .1. ATI bÁf, CÚnCAf "OAOtV-'OÁlAC "DO nA "OAOimb blAlfeAf 

a t>eAs 110 a món T>o D>i|\tib ha n-ófoóitteA'ó t>o UiAi'óe AmA-j\- 201 LXXix.— seAtinóro rmitisicmti ccc. ah fcp^txait 

émexMin dó. 1ac, rjíjt, land, country. i noun here = activity ("?), gm. 

.ÍAT15. track, spoor. used adjectivally = active (?) 

. t)eA|tr ac, wealthy, opulent. j mtiipe == mAfiA, gen. of mtnp, .sen. 

^oinm-eAlcAC, abounding in blue . Sóatica, ptc. nee, to \ye> denied. 

birds ; perhaps for 50|ttn-AlcAC, j "pcAX)Ani, troop, company, tribe. 

of green ravines. : *oátíi, poetry ; also friendship. 

OijtbeApcAC, doing noble deeds. j c x AOince, melody ; the true read- 
-Á^ThAjt, valiant. ing may be cAoine, this a<jrrering 

"UÁ Ti-AOTriAtj T)ia, if God would ' better with fAOijie, the sense in 

consent or permit. that rase being " the friendship 

Sóajaititi, gen. of ft'A^Ami = j and tender affection, etc." 

aégorid (Strachaivs Táin) ; a 1 I. 

TbotnbÁi'o cjtiAVl ó tulc-diO pail ; 

'OiombÁi'e iaC dj\(\Arm "o'-^SttAiL, 
1ac nnUf n.\ mboAnn mb&dóAÓ, 
1n>f t)a n-e*Mi5 11-Ó15-CAC-A6. 

II. 

ó CÁ mo tjii4lX ca|\ fÁl r m í\, 
1a |\ scujv cult |te tuat £iohcaiti, 
*Oo p5^^ Cf\oi*oe f-ATi ]\óT) wmi ; 

tlíojt ÓAf\ fÓT) oile ACZ él|UnTÍ. 

III. 

"POT) if cjtoirne co^tA'ó cfurm, 
"pro if péA|\-tMitne peAUArm, 
SeAn-ótÁi\ í|\ bjworiAó beA|\c^C, 
An cí|A cjuooac c^uitneAÓCAÓ. 

IV. 

Tíf T1A 5CUJIA*Ó 1p TU\ 5CtlA|\, 

tXantxA riA n-Ainne«Afl Ti-óf\-ciAO, 

Cí^ tM f-peAb 1150ifw1-e.dix.de ngtán 
'S ríA bpedp- n-oi]\beAf\CAC n-4$iíiAfi. 2(;2 

V. 
X)Á n-AOitiA'ó T)ia "ó-difi c*\|\ rh'Aif 

1lo6CA1TÍ "OOm •Ú01TIA11 T)íltC*Mf, 

Ó $AlLdi£) ní géAft-áirm "oot 

50 CLATinAlU fé,A$AlTlTI SACfOll. 

VI. 
T)á nibMt) náft tMog^l nruifie 

fllo ttie^timA fi^|\ iu\|\ féxvnca : 
UfUAll ó "ÓeAL&TiA if TK)-*óéxvnc.A. 

VII. 
SLÁn *oon feA'ó-Aiii-fin can. tfi'éif 
"Oo mACiufo tíjie Uoi^$éif, 

T)Áríi if OAomóe CU\in 1Tli"óe, 

CtÁ]\ if fAOi|\e fooAtoe. ^cajijioit) núinrionn, Gerrot Nugent, of the Delvin family. 

■pÁl, gen., pÁil, Erin. 

"PíoncAn, gre». -aitj, Fintan, an early legendary settler in Ireland. 

Iji, ^en. id., brother of Milesius. 

ó £a11aid, from the Palesmen. 

SAcpA, gen. -An, -on, England. 

lAOJAifie, gen. id., king of Tara in the time of St„ Patrick. 

"OeAltmA, Delvin, a barony of Westmeath. 

roijtjeif, gen. id., Turgeis or Turgesius, a Scandinavian king or chief- 
tain who partially subdued Ireland in the 9th century. Cíp 
toi|t5éif = Delvin and Fore in Westmeath. Some MSS. read 
"... *OúnA "Ooinb^éir," probably showing a local sinking of 
Coijtjjéif, for *Oún "Ooinb^éir was found by O'Donovan to be still 
identifiable near Fore. 203 

lxxx.— eAé Aíi 510 1Aa -OeACAm. 

[Stioéc " eAóCjtA Aguf MmteACZA An JiobbA T)eACAif ."] ^UtiAJ, thin. j "Oo rhiocoptiJA-o, to disfigure. 

Ceijtc-feotAC, scanty in flesh, J mmr-crub, dpi., openings. 

skinny. i eA-ojiÁm, gen. -atia, intervention, 

rrierrvctie ac. weak, languid. j s;o -oir$iTt, fiercely. 

1tn)A]ttA, sluggish. j DAOif-céilli-óe, silly. 

SoifoeAc, net-like. j f uAf AOiT>eAC, rancorously, spite- 

5A^t)-tttiAiTiTieAc, having rough j fully. 

hairs. I AcAi-ó t>at>a, a long while. 

1 ti a ceAiAC-cols-foArAni, quite | Ap oIca le, wishing to harm. 

erect. i CAbÁin, round hills ; (also hollows). 

"OtJAibreAC, morose, stubborn. I triA-omAnnA, passes, neks. 

Hjú, leó, with them. ' OA-OATtbuAf ac, swinging in the air. 

If Ai\r\fAir\ Tt'pAWWS AT1 5 1oILa T)eACAif "do C011Á11 tiiAC 
ttlófnA cia aca bA mó ctiAtVAfCAt niApCAig fAti bpémn nÁ 
cuATVAfCAb corpTJe. A"otibAitvu ConÁn 50 j\Aib a "óá oif\eA*o mf 
An scoifroe a~s at\ mAf cac. ' TnAifeA"ó," Af An 510UA, " ctn mm 
fém 'o'fiA'ónArfe Af mAitib Aguf aj\ móit-uAifbib ha pémne 
acá Annro. "OÁ "ocosfAtnn -pern rm, 5uj\Ab Af eAC a bemn fern 
45 ceACc "oo £>Aft n-ionnftnj;e. Agtrp 50 bftub eAÓ AgAm 51*0 tiAC 
bftnb potbA a^ath, A^uf An nvó *oo gnACtupm a "óéAnAtti fem r 
eAó "oo-géAtiA mé Anoif ttif é, óif bei^feAT) "o'lonnrtnge ha 
neAófVAróe if neAfA "óom é, A^uf ctnfim aj\ tx> coimifce-fe 
é. a £mn, A^tif Ail óoimi<f\ce a bptnb Annfo iu' foCAijt T)'£iAnnAib 
éineAnn é," Af ah ^ 10 ^ 1 ^ T)eACAif. leif fin T>o OA111 ah 
c-A"óAfCAf "o'á eAó Aj^iJf *oo beix; imeAf5 eACfATóe nA "péinne 
é, Agtif 51*0 cfUAg ceifC-feólAC tk> bi, A^uf gró ^uf mei n en eA-j 
meift) míobútrhArt -\5«f 51*6 $uf\ beifs UroAptA, ní A|v ite nÁ 

Aft ITIjllC f élfV TIÁ fÁfA1$ CUJ A A$A1*Ó, ACC X)0 ÓUA1"Ó fÁ'n eACT\A1"Ó 

Ax;uf t>o i^n^ti a §eAj\f-eAf\t>Abl goifoeAó SAfvb-fuAinneAC 1 n-A 
CeA-pc-óob^-feAfAfh, ^^uf "oo C05 An "OÁ óorp T>eitrro 50 T>eAt;- 

tApAVÓ AJJUf "DO noCC nA fMCbA fA"OA fíf-géATlA A^Uf An 

•OfiAmvoAt "ouAibf eAó "out^gtvAnnA, Ajjuf if combuAC "oo ciof fbAT> 
A^iif "oo comrnAfbA'ó Agtif X)o Cf-rnbfifeA'ó fé nA heAC^A'óA be 
n-A óeAnn Aguf be n-A óofAib "oo beic a tofAig A^tif a *óeifró r 
Agtif t>o teAf^ be n-A fiACbAib ia*o. Aóc "oob' é "oeifeAt) nA 
•oÁbA nÁf fÁ5 Aon eAC AtriÁin "o'eAófATó na péinne n-aé cu> 
eAfbAit) coife nó cltiAife. beAtfnil nó beicceAnn, nó Ainmi '204 

Tnot-buATi éipn uaó péA'opAi'óe a Lei$&df nÁ a Uíatuj£a-o 

■50 bjunnne ati b^ÁtA offVA, rul *oo "óeAUnj fé j\iú. A£irp 

iaj\ nntte-At) Ajjur iAp scójuigxvó eAójtAi'óe wte nA pémne 

too ma ft fin, T)'iOTiT»ftJi$ fé eAó ConÁm ttlAoil rinc rhópnA 

•oo bí aj\ feA^-go^c -OAt-ÁtAinn teif pém ó'ti eAÓ-pAro eite 

Aguf "oot)' ÁH teif A-n ctcAf céAT>nA a *oéAnAni f\if. XTl\y 

■00 connAi-fic ConÁn ITIaoL fin, A*out)AifVC jtif An n^iotlA 

T)eACAi^ éitt$e A^tif b|\eit Ajt a eAó A^uf gAn a LeivjeAn t>ó a 

eAó -péin t>o rinlXeA'ó nÁ *oo rfiíoóófiugÁ'ó ní bu*ó mó, nó 50 

rí-ei^eóóA*ó pém A^ur 50 teigpeAt) a móimí r|\é niTHfCfiit) a 

cmn Aguf a óeAnn-ifruUAig ^An cÁijVoe £An ptMfieAÓ. AT>ubAif\c 

An 5 1 °tlA *OeACAij\ nÁ iaaóxí'ó pém "OÁ póifitin ó iuc fiaib 510 IU\ 

Ai$;e, A^uf iwc fiAib ctinwf a eAT)"fúnA Ai^e -pém aóc mAHle 

teif An AúAf CAf a óuf\ aij\, A^uy a beic 1 lÁirh "oimie ; A^tif t>á 

TTOéAnCAOi rm |\if , •oo-geóbA'ó bÁr T>e'n $0|\ca : A^uy nájx 

t>eA5 ^T P é1-n A ^ eit "°'^ ÓOT15OÁ1I ^n caii t>o beic fé a>; 

fiubAt nó Ag fífwmiteAóc -pe coir a ójeAjtnA, 110 An uai|\ T)o 

beit fé as witeACC te coir^ no te cu^ur *oó -pém. 

TUIa ConÁm, -o'éifng 50 TrírjifA "oátia T)eAj;-tApAi , ó A^uy ><» 
bf\ío§riiAft bo^b bAoif-céiUj'óe. A^uf "oo 1U15 a\\ An At)AfCAjt 
A^tif "oo $tnAif jiornie 1 n-A bmnneA'OAib b^íogmAfA jvaócaóa 
lon^AnuACA, Agur géf "óeACAif bfteit A-p An eAó fAin A-n ^ioLIa 

*t)CACA1f , *DO IUJ5 A1j\, A^Uf *00 Ct11f\ An U-A*ÓAf CA|\ flip, A^Uf CUX; 

teif 1 ópA*ónAife pinn é, A^trp athjdaiíxc 50 peAfjAC p«Af- 
AoroeAó -pí^-nentineAó, munA mbeit Afi fon pnn, 50 mbfifpeA'ó 
•pé a ctoi^eAnn ^An pin-fveAó, A^uf AT>tibAi|\u sufiAb lonróA 
*o|\oO-'péinni*óe -puAiji ponn -fviAifi A^uf nAó -ptiAifv péintifóe bu*ó 
nieA-p a nÁ niA|\CAÓ An eió pn. HlA-p f m *oó AtAi*ó ■pA'OA Ap ATiAf CAft 
aj; ConÁn A^nf n/\|A b'ÁH teif An n^iotlA *OeACAi|\ a )í;Iaca*ó 
nA*ó, Agtif -HAÓ mó "oo $Iac Aon "oume eite uató f. 

" A ConÁm rmc tílójniA," A-p ^eAfgnf pnnbéil, " tf fA*OA 
50 n , oéAncÁ-fA siollAToeAoc T>o óujia'ó nó *oo óAitrhíteAt) fAn 
*ooiUAn, Agu-p cm^ gu^ múf An cÁin Agtif An CAf\cuifn«- t)uir: (»t\c 
péiti, An C-05IÁÓ Af A|\ toCATiAf p^ éifeAtin mte ^ioIIatócaCc 
•00 "óéAnAm *óó a^ otCAf a o^oCa A^uf a "óeitt>e Agnf Ap AnUAifLe 
a potA, uu -pém a beit aj; gioUATóeAcc "Oó, A^nf if éAgcóif, 
mÁ'f A|\ oIca teif An eAC fAin An ^iotu "ÓeACAip atá cú, vac 
a|\ a rhum a fcéi$i|t ^uy cninc, coittce A^nf CAbÁin Asitq- 205 
cuIóa UAOb-Áilne A^uf rnAtrniATiriA mófv-fliAD, Agtir beAmw 

£UXA tmATI-ÁfVOA T)0 (tA1fCeALU$A"Ó A^Uf "OO ttTTl ÓCA Lttl $A"Ó LeijV 

nó 50 mt>fifpeA , ó a ófoi'óe 1 n-A óliAb te fiubAt Agur te fAOÚAf\.' r 
6if\t;eArm ConÁn ati cah fi-n ^e SfeAfAóc ati -pteA'ó aj\ rhimi 
eió An JioLLa 'ÓeACAif "oo DAOit-Léirn éAT>cnom eATOAfbuAfAC.. 
Agtrp buAiteAnn a *óá Láitfi 'f a "óá coir 1 n-AOinfeACC 1 n-A 
cUAtÁnAib. A^ur 51*0 50 rnbufj t)e^5 ^UiAifeAéu -puitc nó 
ponnAfo, ní t>eÁfnA eAó ati ^ 10 ^^ "OeACAin 50 beA^ n4 50 
mójt terp pti. 

" A»tni£irn jrém, a ConÁm." aj\ peAfu;irp. " ati u-Á*óbAf\ pá 
nAC -pubtAnn Ati c-eAú fAin pic-fA. eAtíón, niAfCAC j\ó-tf\om 
•00 óIcacc fé beit aij\, A^ur 50 jxaúa'ó inrmn if coificflom leif 
■o'pAnnAib éif\eAnn aj\ a rhtnn ní cuijvpeAt) fé Aon óoj\ "oe." 

tf AnnfAin •o'friApftJig ConÁn cia aca "o'pAntiAit) éijteAnn *oo 
cornAoncóóA'ó teif pém w> "óíogAilc eAfonófA eAófiAi'óe nA 
péinne aj\ An ^CApAU, rAin ? xVoubAínc x^^u 05 mac ITIofUiA 
30 jvaóat) jrém Aif, 1 n-éific a eACf\ATúe t>o TtiilteA'ó A^uf 'oo 

lÍIÍOÓÓJUa^A'D "OÓ. A'OUDAI^C CAOt-CfÓ'ÓA CAt-DUHteAÓ An ní 

oéA'onA. " A^uf mrpe," aj\ Aongur mAC Aifc 015 riiic tflójuiA 
" A^uf mife," A|\ X)Áit\e *ouatiaó true TTIófinA. Ci*ó cjiÁóc, *oo 
óaA*OAf ceitfie pj\ "oéA^ "oe Ciatihaid ttlófiiA A^uf t>e ClAnnAib 

t)AO!f5ne Alfl, A^Uf "OO 5AUA*OAt\ Ulte "OÁ COtnbtJAUVÓ A^Uf "DÁ 

óotnbjuiSA'ó 1 n-AOin£eAC€ A^uf nío-p t>' -pei^jvoe -óóib, óin tiío^ 
$U»Ai-p fé fin Aon ujioig AtiiÁin "o'áic a 6of aóc a^ Unge |?úCa 
feAl Aguf a^ éin^e ^^f- 206 

LXXXL— ~ C1ÍA1UX) AU teAThAIK. 

[CeAtnArimA uogtA.] 
Ca^ Ó 'OonnóA'óA (" Uó-pnA An ^LeAnnA ") ccc. "ÓÁilpmi, beAjt^Ainn, tAbAftpAimi, 

I would give. 
SgÁince, scattered. 
A5 CAir-rmftc, conflicting, jarring, 
"bpoj, D|vt>5, palace. 
SóicleAC, deserted, woe-begone 

place, 
"pióf, blÁt, bloom, choice. 

1o5Ai]t, outline. 

Ablofvo, AbAUsotic, orchard. 

riA mbAHftponn, of the fair-haired 
women. p'on-ctiACAC, possessing -wine- 
goblets. 

5tAf-peoi|i, yé^\^ S^Aif, of green 
grass. 

niAOileAnn, /'., top, summit. 

beAitce, perished. 

SgéijvoeAtriAil, bleak, cutting. 

"Lacca, of milk, abounding in milk. 

1 n-éin-irieiT>, in one balance. 

Cfieó, CAOi, "ocní;, prosperity, 
happiness and neatness. 

1?éi5, weak, feeble. 

SeAbAC, of warriors. Hi ctdoi'ópe-á'ó "OfeAtn aji *oorhAn, if T)eAf\t>, 
pn éi-peAnn Aft Aon-uoit 'f a n-ACtfiumn ; 
fflAp ■piA , ónAife 'úÁitpnn IÁ CuiAin UAfb 

'TVa^ CU1^eA*Ó ATI ttUAIg A^ fbUAltjClb T)AnAJA. 

II. 

'PaJ bofu; a mí-$níorh pU, cjté ÚeAthAif 
Uá mT)iii 'nA páfAC -p^Ámce -p^Aitue : 
An cuAit 'f Ari Ctéijt be céibe a 5 CAiprmfic 
'O'fúig b^oS "^ 1^ éx 'ti-A féitleAó T>eAtr). 

III. 

Cá tipnb WÁt tiA "Ríog if nA míleA*ó b'peAjifA, 
TTlAtt a 'ocigeA'ó ftóigce pó n-A •oc|\eAbArii, 
ITlA-p a bjreiccí ÓATíAije ip péAflAí a-|\ b^UAití 
ftígce CÓI^eAT) — -pbóf UA bpbAtA ? 

IV. 

HÁt Co-pmAic tu5A*ó £oitin £An rhAifx;, 
Cá n'oeAgAi'ó a *óíon if ío $Aijt a CAif eAt ? 
Cá Abbófvo *oe neAnncó^Aib ^bAfA 
1nA rnonAT) Ag ^Áf if flÁntuf -pAijvpns. 207 

V. 
CÁ tToeAJAit) An poHfiáti 'f A coifitfiom peAp ^Aif^e ? 
1f X\Át ^ÁMnne. ^nÁt-ÁjUir tia rnbAttnporr, ? 
An <CeAC TTIío'úciiA-pCA pon-cuACAC pvoA, 
1f iu >;t\iAnÁin 1)a fiAnfÁnAÓ reAf^Aif ? 

VI. 
SiT>é An Á1C 'n-A *ocÁf\lA UeAriiAi^, 
1f ni'l be -pA$Áil *oá túCAiti ^aca 

ACC CTlApÓ^A ^lAf-freÓlf Agtíf ClAfA 

Aja a IJfTÁfAnn ]:iAT)Aiie puvonA ir r^eAC^. 

VII. 
Af\ An T>fltiim reo C-(IÁÉ uí f^ÁC ón tijreA^CAinn 
A5 t^S^ 1 ^ T A "S titifoeAncAi© Aijfm ; 

"CÁ iin)iu 'iia rriAoiUnn pop-lurm leAirci- 

1r ?;A<»t p ^éqvoeAtfiAil, ^ac rAorúi-|\ "óá peantid'o. 

VIII. 
Annpo t)í corhmn*óe ip tóifClti reAlA*o 
A> CojmiAC mAit ítiac AifC pé óeAnnnf , 
A> UuAÚAt nÁ-p tuAÚAil 'nA f\eACCAit>, 
A> T)磒 'f A S ^iaU, tlAoi-giAtUiC neAfCtiiAn. 

IX. 
Antrpo Da $TiÁc 1 "oc^tAcc 'p 1 T)CAirceAt 
1\ís;ce A*;ur j\ío$AnA CAitce, 
ITlAiCa uuAite ir tiAirte fiACCtninr, 
t)ocuA "Oé As;nr cléi|t tia fAtm. 

X. 
IVlAtt a "dca^ax) ponn niAC Curiidltt 'p a caca 
"Oe cujtATóiti 5lé nA JTémne aj\ pLeA*óAit), 
"Do-gnío-ó t)Áife 1*01 1\ tÁmció Af pAiúce 
S^léip 5AT1 óeArnAi-óe ir sXeACAToeACU Aljmi. 

XI. 
Siti é An jVA-ú^-pc tp fAiTjij^v/ a\\ caUmíi ; 

pMC Ó tUA1X) ÉAft ATI VLvm'l — ■ T\AÓ -OCAf é ? 

Ar.M^ AOiDmn coiliceAó n'ieAfAC, 
•Ón mt)ómn >o tTló^Ojin triAifeAé. 208 XII. 

£óaó riAf, cá Dpm^ceÁ jVA'óAfxc "oob' freAttfiA 
Y\Á 1Thx>e tia méice if t)néipie t>A|\f\ponn ? 
péAC ó t>eAf, TY>a£ tiGaíua Iacua ; 
1f foif\ >o minn ní't tocc 45 neAC aij\ l 

XIII. 
SAfhlui§irn-re 1 n-éin-riieró Cipe if UeAtúAift : 
t)í ctteó Art An n*oír jjAn j?urúeAtl j;An eaftMvd 
An -pAit) *oo ino'DArt río*óAó 1 ^ceAnjjAt ; 
Aór. cá t>Ant)A péig ó rj\éi5eA*ó UeAmAin. 

XIV. 
An bpeicpe-á|\ Ccn'óce Af\ír 1 •oUeAifiAin 
TTUice 5Aet)eAt te óéite aj\ reAnAfo, 
peif Aft piuttAt Ann, cfhfttms peAtiAC, 
1f Cine Art a bAon-coiL cum rtAtA ? CeAtriAi|\, Tara, near Kilmessan, in Co. Meath. The other plaees- 
men turned are mostly the different palaces and halls of Tara. 

An UAirii, Navan. 

móg-óotui, =Cfíoc rhoj^oo-pnA, Cremorne, a barony of Co. Monaghan. 

TTli-úe, Meath. 

t)^éipne, Brefney, "the Brenny"= the counties of Cavan and 
Lei trim. 

mA5 neAl^A, the plain between Howth and Tallaght in Co. Dublin. 

t)Ar>bA, Erin, Ireland. 209 LXXXiL— t>Ás tinn$éis. SeAtn.ún Céiuinn t)o "óeAócuig. [po|\tif peAfA aj\ éif\irm.] AnplAiteAf, tyranny. 

"PoipéisneAC, oppressive. 

A5 51AUAT), A5 séilleAX), subrent- 
ing. 

Arcí, -oo-cí, sees. 

AoncurriA, marriageable. 

SeAlAi-óeAcc, transitory possession. 

tluACAp, céile, spouse. 

SeA-ó, fpéif, heed, regard. 

TloccAif, -oo nocc, revealed. 

■pof, fCAX), stop, rest. 

*OaIa, cúpfAibe, ttiaix)ih le, 1 
■ocaca le, as to. 

1f uftfiAiriAncA, most daring. 

Ct>5 pÁ -oeAjiA, -oo ctnn. fé ^AOI 
iroeApA botb, CU5 fé opcA, he 
made, caused or compelled 
them. "OÁ pAfcób, to detain her. 

50 heAfAoncAc, by force. 

t)|tÁi5e, captive, prisoner. 

bin5eAT), léim, to spring. 

A n-ttjtlAtriAr, possession of them. 

*OAOfCA|\fluA5, underlings, com- 
mon soldiers. 

1 IÁ1TÍ1, captive. 

1 gcftiOflAC tiA tine ifcij, in the 
interior of the country, "in the 
hinterland." 

1 seem, 1 bpAX>, distant, far. 

1omjiuA5AX), onslaught. 

*Oo An, -o'^ati, remained. 

"O'Aon-AoncA, T> ' Aon-A 1 1 e Af 5» 
■o'Aon-^ut, unanimously. 

Anbftoi-o, slavery. A|\ mt>eit lomon^o *oo Úufi^efmf fAn AnftAiteAf foif\éi5neAó- 
fo, A^uf ^etnt u ^ urhlAóc AiTírí>eonAi$ a 5 5iAltA*ó *óó, "oo 
funne lx>n5£onc cotfinurote t>ó -pém LÁirii jté •oúntiof TÍÍAoit- 
feAóbAirm true TTlAoil,tuiAnAi > ó j\íog Tnit>e ; A^up LÁ n-Aon t>á 
•OCÁ1T115 50 ue-Aó ITlAoilfeAótAirm, aucí in£eAn ÁtAirm AonuurhA 
•oo £>í A5 TTlAoiLfeAólAinn, A^uf aj\ mbeit AOfCA AirmviAnAó *oó 
péin, iA|t|\Aif Ati ingeATi A-p a hAtAi|\ * * * * 

" A tigeAjtnA," A|\ ITlAoitfeAólAinn, " if T>eAj\b Uom tiaó 
Ati-pÁ Af rh'mgin mAjt rhnAoi pópuA, aóc 50 iha*ó lóp LeAU 
feAtAi*óeAóc , o , fA$Ait th. 5i*óeAt> i^^f A1rn °H C E Ari tti'mgeAn 
T)'iAt\|Vái , 6 óf ajvo lonnuf haó cuijipTje nuAóAn. 'AmugA uif\^e ; 
Aguf ó tA|\lA "oo ton5poiAC-fA 1 nx;Af\ "oon Uof-fo 'n-A &ruilmi- 
fe, cuijtpeA'o rh'ingdAn óf ífeAl it> *óÁit mAf aoti |\1|* ha CÚ15 
tnniift 05A T>éA5 if Áitne A^uf if feA^CAtfilA fAn TTIrte tnte ; 
A 5 u r 1 f *oe-Af\t5 tiom An cati ACóípfi ah t>AtiC|\AóCfoin, tiaó uiató 
feA-ó nÁ furni im in$in péin a^ac, Ajt a n-Aitle feoó tfi'm^eAn 
péin." 210 

"Oo bA coil te <Ctnj\5éif pn, A^u-p XK) ctmiAt) oi*óóe ctnnce 
teo 'n-A sctn-pp'óe An mgeAn 50 n-A bAnCfiacc 1 n*oÁit Úuif\$éif 
•oa ton^jbo-pc. CAfiLA -pÁn Arn fom ctunnniu$A'ó if oomitionól 
Af a j\AbA*OAf *oo CAOifeACAib toútonnAC 1 n£iftmn 50 rtdt 
CUac 1 gcoinne ttnj\$éif f\é cinneAt) cotnAiftle *óóib trni ceAnn 
nA c^ice *oo oofnAni ir "oo óAorhnA ; A^tir iaj\ mbeit Annfin "oóib, 
noóUAif Ctnfijéir *oo euro -oo nd CAOifeACAib fin An "daiI -oo 
bí i"oif é jréin rp mAOilfeAClAinn, if seAllAip tntiÁ *oon -0^111115 
•oíob-fAn *oo t\ACA"ó tetf , Aj;tir cfUAtlAiT) teif nA CÚ15 fi-p *oéA5 
bA rftó meTpneAC tf mACnAtp *oo nA CAOifeACAib -pn, A^uf ní 
•óe^^iiá'Oá^ pof nA cormrui*óe 50 focuAin ton^puifu Cuifjéif 
•oóib mAjt Aon f\é n-A T>ci5eAfvnA. 

'OáIa fhAOiLpeAClAinn tx> óuijt cionól óf íf eAt aa CÚ15 peA|\Aib 
•oéAg "oo nA bo^A-ib ^An pé^fó^A if ujAjtdinAncA -oo bí f^n tTh-óe, 
Aj;iir U135 -pÁ "DeA^A eA^jVAt)-A bAn *oo cuj\ of-jvA if cloroeAtn 
^eAff p£ óoim ^ac Aom T>íob, Aguf a scujt mA^ fm 1 fuoóc 
bAncf\ACCA a£ coitíroeACC a m§ine. A^uf -An can uÁmis An 
oi*6óe *oo 5eAtlA*ó ife t>o ctif\ 1 1TOÁ1L Úuif§éir, cjviaUaip ah 
tn£eAn 50 n-A bAnuitAóc 50 n'oeACAi'ó 1 n^A^ *oon Lonx;pot\c ; 
A^taf ctii-jtif fCéAlA óf rpeAt 50 Umfgéi-p *oá nocuA*ó *óó í péin 
50 n-A bAncjtAóc "oo beit 1 n^Af *oon coig 116 "out "oá pof ; Aguf 
Ajt n-A ótof ftn "oó, c«5 -pA •oeAftA Af nA ceAmiAib peA*ónA t>o 
t>í 'n-A f^<iAi-p "out *aá feomitA*óAit!), Agu-p A'otibAific j;o sctn-pveAd 
mrui óuca ArhAit ^o §eAtt. leif ftn 'oo-ní'o AOin tie^c ArhAm 
•oÁ n-A|WiAit> A-|t An mbojvo *oo bí A|\ An tiAtlA, if céTD -piA*o x>Á 
feon^A*óAit), 5AÓ Aon "oiob a^ teAbAi"ó A|\ teit, ^5 peiteAiti 
^\if An mbAncfVAóx: fom "oo fiomn o^iva. 

UAfVtA pin Ain fom 1TlAoitfeAólAinn, 50 ftu^gbm'óin 'n-A 
-poóAi^, 1 trpoéAi-p a mgme, A^uy a "otibAi^c ^é "o-pom^ T)o nA 
nógAib ftn *oo bí 1 ^eAóCAib bAn 'n-A poóAif, An CAn *oo ótn|\|:eA , ó 
Uuifi$étp lÁrh fAn mgin T)Á pAfCó*ó Aige, b]\eit 50 neAfAoncAó 
ai-j\ if t>jUi$e *oo "óéAnAtn "oe ; A^uf "o^ons oite *oo *ótat 1 feiib 
AVftm An ci^e A^trp Un^eAt) aj\ ha ceAnnAib •peA'ónA *oo bí ifcig ; 
Aj;t>f 50 mt>iA"ó -pém if An cf tt)A$bui*óeAn t>o bí 'n-A foóAi|\ lÁrni 
j\if An *oci$, if 50 tin^jreAi!) An ceA$ ifceAó |\if An 5CéA"o-t;Áit\ 
•do óon^nAtii "óóib j\é mAfbAt) tla loólonnAó. Uéto An ingeAti 
50 n-A bAnc^VAóc teif pn C|\é óúfoo|\Af "oo bí Af An *oceAó 50 
fAimg feom^A ttnf$érp ; A^nf Af foóCAin 'n-A Iaíai^ "oóib 211 

UtTg fÚH TAIJllf Att ATI TTinAOl UAfAll 1f Aft A OAnCnACC, 1f níOfl 

tATCtn terr *oíot) aCc í pern, A*$trp Leir fin cwnvp lÁrh mnce *oá 
•pArcó*ó Atge. An n-A f?Aicrin rm *oo ha hóSAiD *oo 01 'n-A 
pooA-ifi, oennro "onon}; *oíod 50 neAfAoncAC aj\ ÍAHjvgéir if *oo- 
ní*o onAi^o *óe. T)o-oeini*o ah *onon5 oibe Atnur An tia bAnniAio 

-£11 fl t^AOA*O.An A Tl -13 iVLAtíl AT *OÓ1D tTÓin, 1f CI5 ttlAOIlf eAClAinn 

tetf rm 50 fluA^Du i*om fAii ceAg if tm-$i*o an aii Lion 

loClOTITlAC *O0 01 -pATl tOII^-pOnC, JUtf rnAn0A*O tnte 1A*0 1*Oin 
UAOTpOAC 1f "OAOrCAnflUAg ACC Utllf^élf ATTIÁ111 J A^Uf 1AJ1 

ton-iAini; a tonsjptnnu *oóit> beini*o Uuingeir 1 lÁnfi 50 *oúmtior 
tTlAoilfeAClAinii niAn a nAioe roAtA*o 1 nj;éioeAnn aca. 

An n-A clor lornonno "oon rhéiT> tocbonnAC *oo oí 1 ndhnmn 
^un mAf\óA*ó nA UAoifig *oo oi onnA pern, if ^un 5aoa*o Uwfigéir 
An u-^\ni:lAit lé TTlAOiifeAClAinn ní 1Th*oe, *oo j/,D meAUcc ir 
míineifneAC i.a*o, lonnur 5AÓ truipOAnn *oíoo *oo 010*0 1 5cniorlAC 
ha cíf\e irci§ 1 seem ó daiIcio cuAin, 50 rnbí*oír A5 cniAlX one 
óaIó*ó 01*600 *o'iriof a L0115 né héinmn *o't:Á50Áil ; A^ur An tuóc 
*oo oío*ó 1 mbAitrjio cuAin *oíoo *oo niti*oír 'n-A bon^Aio *0Á 
n*oí*ooAn péiti An iomnuA5A*ó ha n5^e*óeAL*oo bío*ó a 5 uónAi*oeAcc 
onnA, a híjininn áxi cah rom, aóu lAttiiiAfl 0045 *oo ah pÁ rrnACC 
nA n5^e*óeAt *oíoo. Agur 1 ii*oiai*ó a nuAgtA *oo bÁÍA*ó 
Utnn*$éir lé inAOilfeAóLdinn 1 toc Amnmn .A^ur ^Ámi^ *oon 
gníoríi fom ^nn toja^OAn uAirle CineAnn *o'Aon-Aon£A TtlAOit- 
feAólAinn 'ti-a .Aifvoníí; ^n dnmn uite, cné niAf *oo t;óineA*ó 
A11 óníoc tcif a tiAnonoiT) loótonnAC. Cuift^éif, Tiirgcttius, a Scandinavian conqueror of Ireland in the 
9th century. His tori or residence was "Oún T)oi|iU5éif (for *Oún 
Cui|ijéir) which was beside Fore in YVestmeath. His own especial 
territory (Fore and Delvin) was afterwards possessed in part by 
the Nugents. 

toe Atnmnn, now toe AmniU, Lough Ennell, in Westnieath. 212 

lxxxiii.— ~ ueACu ConiAoiC rhic conculAinn 56 

némirm. 1tif nA rnúnxAib, over the billows, 

lit. in the walls. 
50 IÁ An "Luaui bjtÁt, 50 IÁ bjlÁCA, 

50 IÁ An tuAin, till judgment, 

till doomsday. 
■píon-ÁJAC, very valorous. 
A lomluAX), to mention it. 
■pÁ T)ionTÓA, discomfited. 
tHACÁTn, mACAom, youth, young 

man. 
*Oo jtÁix), AX)ubAipc, said. 
Coittijiiocc, distress ? (cóiriifMAC- 

•OAnAf, O'R.). 
50 n-Ats^Áin, utterly hateful, lit. 

with second ugliness. gAn ceibeAX) |té, not shunning. 

mÁ btix) h-, if it will be. 

*Oo -óÁil, x)o tAbAinx, to give. 

CiAbós, person with small lock of 
hair. 

Cotri^toin, gen. of com^lon for 
comt;lonn, equal wounding, or 
deed ? 

A|\ "oei-p, properly. 

*Oo cvjmAf5AT), was conceived. 

tlAC pvnt fie po|\Af , that is not with 
true knowledge = Af aIc, dis- 
located ? 

Aft n-oul -oÁ pinjnnn, after its crew 
has abandoned her. I. 

UÁini5 Cfút An bo-pb-tAOó, 

An cuj\*vó c^ó*óa ContAOó 
1nf via mú|\tAiD tTlAnA ITImn 
Ó T)ún S^ÁtAis 50 héiu.mn. 

II. 

píibue *óinc, a Laoió tuirm, 

A rhACAOirh Álumn Aiftm-5funn ; 

1f copriAit |\e "oo ceAóu 'n^djt n"OÁit 

III. 

Anoif ó tdn^Aif xvnoif 

O ón.íc oiftif An •oorfiAin 
T)o -oeA^uAt) "oo §Aifse §|unn 
A|\ peA"ó c'miteAóCA 50 néinmn. IV. 

CoirheAT) ax\ |VAon azá norhAib 
le'f tint món LaoC a tiAUXAin 
íló uo^pMn *oo Ua% óf "oo teaóc 
1 n-éinic CíofA ah "0^01 ói*o. 213 

V. 

TtlaY é fin tjun scíof te tU"ó 

1f n&C mó^ é daa n-iomtvat), 
CoifSpad'o-fA tufA t>o óáó 
ó 'ttdiu 50 XÁ An tuAin onAt. 

VI. 

11iO"|\ fStHf At! LAOC "OÁ IÁ1TIAÓ, 

Conl^.oó pnA0óT>A pot^-Á5AC, 

T)ó ^up ceAnjjlA'ó céAT) "OÁf fUJA§ 
1 nsjéioeArm, 510*0 rnAitv5 a iottiIua'ó. 

VII. 

Annpn CAnAf ConCuOAfl te cáó 
Cia géAOtfiAOir "oo "óut 'tia *ÓÁ1L 
T)o tJeAntTA'ó rséAl, nó eAóutvd *óe 
'S nAÓ CIOCTTAT) pÁ "oionroA uAit>e. 

VIII. 

^i|\$eAf CotiaU. nÁn Ia$ Látn 
*Oo ouaui fjjéAlA "oon rhACÁrh : 
'Sé TóeAfbAim te puAím a 11 Iaoó 
^un ceAnglAt) ConAll Le ContAoió. 

IX. 

'SgéAlA UAirm aj\ óeAnn nA Con, 

*Oo nÁi*ó ní ÁUnnn "UtAt), 

50 T)ún X)eAt5An stUATiAú Sfinn, 
SeAn-*oún pAtrhA[\ T)eitóirm. 

X. 

ConCuoAf : 

"FAilxe ó ^aC n-Aon j\oirh ati ^Com ; 

1f mAtt uÁn^Aif "oÁtf 5CAbAif\ : 
AzÁ ConAtX rtiAtt rté-AT) 1 mbjuivo 
-1f céAXt T)Átt f lo $ '"-a óomvoeAóc. 214 

XL 

CúculAinn : 
1f T>eACAif\ "OAoib ^au beit 1 mbfui'o 
1r Pf 1 iroeACAif 1 5Coirhjuocc ; 

1f X)eAC^i|\ *oúmn "oul mA ionAT> Ann 
teif An LaoC te'|\ ceAnsUvó ConAlU 

XII. 

ConcubAfi : 
TIa rmuAinró $An "out 'n^ "óÁit, 
A Iaoiú An Ainm 50 n-Átx;j\Áin ; 

A lÁrh tné^n £An ceibeAt) j\é neAó, 
puAf^Ait c'oToe 'f é 1 5ctn b-peAó. 

XIII. 

6i|\5eAf CúóulAinn ua LAnn 

A^ UAbAlttC puflUAÓUA A"|A ConAll ! 

An cnfAt) but) C|\éme lÁrh, 

Uéi"o *oo buAin f^éAlA "oon niACÁtn. 

XIV. 
CúóulAinn : 
UnoiT> mÁ bu*ó néigeAn *ouic 

HÓ f^éAlA T)0 "ÓÁ1I UAlb mAft OAjVAIT», 

Sut mÁ néi^eAti t>uic An conitu^. 

XV. 

ConlAoC : 
llíon tn^Af tiom óm cu|\aó 
SgéAt T)o tAbAif\u •o'Aon-cuf\A'ó : 
1f, "OÁ "ocugAinn "oo neAó pó mrh, 
'S "00*0 $eAt-$núif pém t>o t)éA|\pAinn. 

XVI. 

Annrm Uf\oiT>i"o Le óéite 

'S but) ueA^c corhjtA^ but) bAi'óbéiLe, 
An niACAoni 50 bjruAin a $om 
"Re rUor ua CrtAoifit;e cotn$loin. 215 

XVII. 

CúótJt-Airm : 

Anotp, a Ó15, Aitfif *oo rS^U 
ó zÁm "oo ófé^óc-A AróOéit, 

1f tuá ceil peAfoa c'imteAct. 

XVIII. 

ConlAoó : 
léi^ T)Am ctjicim aja ttTa^avo, 
'Oftn'D Uom, óif if uú m'AtAit\, 
A^ "oeif 50 op-Aicm p|\ pvit 
TDeAT) m'frtiLáiTi5 ifAn ceAn^Tfi-ÁiU 

XIX. 

1f mé CotiLaoc mac tia Con, 
Oi5|xe ce-áfc T)úriA "OeAl^^Ti ; 
1f mé *oo ciimAf5A"ó 1 mbfoinn 
1 nT)tin SgAtAig 'f cú A 5 pogLuim. 

XX. 

CúóuLAinn : 

Oó ! a rhic, 5^n "DO ttiit^i|\ 
1 lÁfcaif\ 1 ti-aíti "oo cof5*M|\ 

ttÓ 50 'OCAI^n^eAt) fí A *Oé.AflA 

Pá*o CféAóCAit» if cú 5otiUA. 

XXI. 

ContAOÓ : 

TTlo rhAttAóc aj\ mo rhÁtAi^ 
Ó'f í tk> ctnfi tné pó 5eAfAit> 

Ueacc óu^AU-fA, a CúcuUmin, 
A5 péAóAin te *oo ctCAfAio. 216 

XXII. 
CáóuUvmn : 

THO mAtt-AÓC Aft "OO TT»ÁtAtf\, 

ó'r mnci tií a tÁn "oo CeALgAifc, 
'S 5t»^ é ^ l^ 1 ^ T>'otCAi£> mnui 
T)o tterp ■oo Lmnce •oeAjtSA. 

XXIII. 
ConlAoó : 
1f mé ConlAoó — poj\ flé n' Ait|\Tp — ■ 

ílif\ teió f\i-Ait» ó í>éAt Cf\o*OA 
1f nAó cuj; f^éAtA "oo neAó 
5-an cféAóc nó £An corn^AC 

XXIV. 

A CúótJUvmn nA n-Aftn n^té, 
1f nr<MfV|5 *otnt nÁf\ Aitm mé, 
An Cf\Át óAitmn 50 pA-p fMrm 
An CfteAg 1 n*oiAi"ó a tiuf Lann. 

XXV. 

CúóulAinn : 
*Oa rnbcmn-pe if mo ConlAoó CAOtn 
A5 irm-pc óteAf a^ Aon-CAoE> 
p|t éi^eAnn ó tumn x;o cumn 
*Oo néAbfArnAoir AfiAon eAT)fVAinn. 

XXVI. 

Tn^tt 'oo-óím Ainrn ah Iaoió, 

SpAt -A^tif U*nn ContAOié, 
1f tHAjt fin bím-fe a 5 caoi 
1m feA-p 5-An rhAC ^An -oeAg-ifmAOi. 

XXVII. 

1r tné An c-ACAin "oo tnAjU') a rhAC 
tp n-if óaiCtó mé cficó nÁ b^vac : 
tf mé An cnÁrii nAó £tnL f e ^l^f 
'S tno "óa tÁirh ne UiAt-*óonAr. 217 

XXVIII. 

1f mé -An t)Ánx ó tuinn 50 cuitin ; 

1f mé An tx>n5 An ttouI x>Á puimnn ; 
1f mé An c-ut>All 1 muArtTA ati cjvoTnn 
1f be^5 Ati bo^A'ó te'.fitpnn. CohIaoc (-Iaoic), son of Cuchulainn and Aoife. 

irUftA ttlinn, gen. of mvnn TTteAnn, the Irish Sea, including the North 

Channel (Spue tia TTlAOile). 
*Oún S5ÁCA15, Scathach's fort, in the Isle of Skye. 
Concu¥)An, Conor, son of Xesa ; king of Ulaidh. 
Con All, Conall Cearnach. 

Ha Con, gen. of An Cu, the Hound = CuculAmn. 
*Oún "CoaI^ah, the Moat of Castletown, near Dundalk. 
*Oeiicmn, Cuchulainn's mother, 
fin p^'^> now often peAjiA fTÁil, the men of Ireland. 218 lxxxiv.— T)uinmín. SpÁirméitun, a little spaniel. 

SpéitijéifeAC, bright, sprightly. 

SpAi-o-fMAT>AC, intermittently hun- 
ting, chasing at intervals. 

CAfAmi, act of hunting or chasing. 

CóiiifeAc = cxii|ifeAc, sad, weary. 

Am' flA-o=-ócmi flA-o, grieving 
me. 

C|tó-lAj;, weak in blood, ansemic. 

*OoApc, finl, eye. 

Coniir(VAc=coniii5ccAc, wild. 

SfteAT>Án, torture. 

"b|u'iccAC, belching. 

CticAC, petulant, uncouth. 

Tlíofi IJ'ój;, was not inexperienced. SiobÁnrA, rough. 

5uiri5AC, narrow-loined ; also 

5ÚTI5AC. 

A -mil ('-oul), his going = his 

death. 
'CAn=Ati cAn=ntiAif, when. 
tleAmctAoice, dauntless. 
Afc = A|tc Iuacjia, A|tc ftéifce, 

Alp luACfA, newt. 
iTiiol, louse. 

T)o clip cat), he used to corner. 
^oaiiii5ac, snub-nosed; also 

5 e An nc ac. 
Stnuc, snout. 
Aijie, voracity. *Oo bi a£ SéAf|\A Gaoí Ua "OormcATJA ppÁinnéif\Í7i fpéi|\j;éife-A6 
fpófCArhAit "oÁf bA'óomdirvm T)t\uiniín, Agup tÁfvLA ctuiac AtAbAijt 
t>á hAit'óéATiAm Aige fAn lotUvmn. te tinn tia ctuiAióe "oo 
te-Ag.d'ó, *oo tM ah rpÁirméitun aj; fpATO-piA'OAÓ Atr tia luóAib. 
T)o ténn ceAtin *oe tia LuóAib Af\ ceióeA*ó, ón ^cac a bí "OÁ "ocapatiti, 
ipceAó 1 mbéAt T)tMiimÍTi, Agup xx> tulc ati fpÁinnéi|\íii mAftb 

Af\ ATI bÁfJAIJT. AnnfOin ATWOAIfX ATI "DUine UAfAl fUA1|\C píoft- 

gtreArmmAp a óUnóe óAomce mA|\ leAnAf : — ■ 

I. 

1f bnóiiAió mo toóc 
^o róit\peAó atti' fbA*o ; 
1f cf ó-Ia^ tno cofp ; 
1p "oeojTAC mo "DeAtH?. 

II. 
tlí'l puirmeAm im' óoip ; 

tTIO fpiOfVA'O 1f La^. 

*Oa n-itinn-pe cofc 
ílí muif,bpirm ceAf.c. 

III. 

1f nirhneAó mo got ; 
1f coirhteAó mo ónexvo ; 
Ax; CAOineAt) mo óon 
1p cíocfiAó mo fSt^eAT). 219 

IV. 

1 f^eolAib ha T"S°U 
1 feoTXAit» tiA -peAti, 
1 ^ceolCAib ha ^cfoc, 
1f ftó-T>eA5 mo £eAn. 

V. 

THo coileAn j;ati bAOif,, 
tTIo gfveA*oÁn a bÁf I 
TTIé 'm "00 nan *oá étf 
A'S seAfÁn mo cÁif. 

VI. 

A bj\úcuAC níof DO|\t> ; 
A gnúfA cc nío-p $Af\b » 
tlíof Cúcac a tojiánn ; 
t)A 51ÚT15AC a "óeAtb. 

VII. 

tlío|\ óútAt a col*; 
1 f usfVAt) TiA feAt^ ; 

t)A lÚÚmAtA A tO JVC; 

1 líibAib nA LeAfS- 

VIII. 
ttlo coileÁn níof b'05 ; 
1f •oiombÁ'OAC a ófu'oc ; 
^é^ giobÁnCA a gló|\, 
Tlío|\ *óíot;bÁil a gníom^ 

IX. 

1r puA*o|\Aó 50 moó 
X)o $tuAifeA"ó AmAó ; 

5o ftJAtA*Ó A ÓO^p 
ílí fUAttA*0 A CAb. 

X. 

T)0b' UAtlAÓ A COf\ 

^S f5UAbA*ó nA fSAfC 

A5 ^UASA'Ó HA LOTI 

A bj\uACAib a neAt). 220 

XI. 
<A ttncun le tuió 
1f mifoe mo jvaC ; 
T>ob' uf^Toe '"out 
X>Á •outnceA'ó Le cac 

XII. 
le bwle, 50 moo 
*Oo mteAf -Atn.de, 
^up tin^edf rAn too 
THc-ft triLLeAf ifceAó. 

XIII. 
1 TVOoipiD An Roir 
TIÁ 1 gCinmin nA scpof 
Hi imtigmn Am' coif 
^An *Ojvuimin tern' Aif. 

XIV. 
1 ^CAtAi^ nA gcLoc, 
Óf leACÁn nA VeAóc, 
1 opAttttA"0 mo Con 
*Oo CAitmn mo feAL. 

XV. 

'Uah Ltnjjinn Aft mo Leip t 
T)o fineAt) tern' Air, 
A "ólAoigte "oom' "óeif 
"Oo óío|\Ainn tern' ooif. 

XVI. 

t)A ÚeAfATÓe A tjlOIT), 

^éfi tAnAi*óe a neAfic ; 
t)A neAtnólAOice a Cf\uc 

AS CAfAOIT) te CAC. 

XVII. 

Hi caooa*o An cojtc ; 

T)(> C1ApA*Ó ATI CeAftC ; 

Hi piAnA*o An bttoc ; 

"Oo CéAfAt) An t>Af\C. 221 

XVIII. 
Hi ÓUnóeA'ó An rniot; 
T)o CUpeA*ó An u-uAn ; 
Hi tm5eA*ó caj\ Lmn ; 
T)o cuiceAt) fAn LuAit. 

XIX. 

"Oo fle^rhTung An ttJC 
'TLa *ó|VAr.nT)Al ifceAC ; 
tXa 5e.Arm5.Ao A fTTItJC 
1 *oueAnnCA a 5 An £Cac~ 

XX. 

1f C1AÓ Uom a c-put, 
A ctiAtj A^uy 'aiLc, 
<A>; piA,ÓAit) An óntnc 
T)Á rciAlU *ó te íiAi|\c» 222 LXXXV.— IpÁt CAtA CtUAttA €Ant). [CAt ClUA11A UAtfb.j .AXCUinjjIf t)f1AT1 = -o'lAflf t>f1AT) 

•o'Atcuinje, Brian requested. 
Seol-cfAirm, cfAinn feoil, masts. 
*0'fio-OAib, of the woods. 
UfiAU-Aif —x>o tyiiAtl, went, pro- 
ceeded. 
1oTviAjiuÁi5, a dispute. 
Cuiftf = -oo cuif, put, placed. 
CnAipe, brooch, (now button). 
CiT) cpÁ acc, however. 
lAjt foctAui "oóiu 50, when they 

had reached or come to. 
*Oo -óÁit, tug, gave. 
*OÁ fiAif, t>á -óeifbfiAif, to his 

sister. 
*OeAl5, biofÁn bfollAij, brooch. 
*Oo ceils, "oo caic, threw. 
CuriitAC, sorrowful, despondent. 
^ADAif = -oo 5A0 ("oo JAib), took ; 

5AbAif A5, began to. 
A5 ceASAfg beAfit; Af, teaching 

moves to. 
toinne, rage. 
*0 5 A|t (pé'f ) bftifeAX) *oiob, through 

which they were defeated. "Oo-beAf — béAppAT», cuibjwvo, £ 

will give. 
"O'Á mbfifpro -oioc-fA, through 

which they will defeat you. 
A ftÁn fin fúc, I defy you to do 

that. 
5ati ceileAbnAX) -oo, 5A11 plÁn no 

beAiniAcc -o'fÁ5Áil A5, without. 

taking farewell of. 
5;ioIIa 5|vÁT)A, a retainer, 
llif = teif , to him. 
ptlif = -o'pill, returned. 
S*if bto-ÓAt) leif a feicne, so that 

he fractured his brain-pan. 
Riajiac, submissive. 
Óif.15, éific, fÁfArii, satisfaction. 
Cuif\if = x)o ctnfi, he set, 

appointed. 
tloccAif = -oo -nocc, revealed. 
X)'pA5Áit iní-cÁT)Aif, to have got 

disrespect, 
lornpob An, to revolt against. 
ComóftAX), was fought, lit. was held. T)o bi t>fiAn 50 fonA focAif fíotóÁnCA 1 gCeAnn CofAt) Aguf 
bA lii -a bean pófOA An Cfidc fin •oeif.bfiúf itlAoittnóf'úA fú 

Atótnn§if t>tUAn Art |\í$ t_AigeAn cfí reob-cfAinn 'o'pio'óAib 
CoitLeA'ó 5 AlG ^ e ^ 00 6t3 f ótnge. X)o bAineA*ó via Cfumn te 
tTlAotmótvoA mAC Tnti|\ótrt)A, Aguf ufliAtlAif fém teo 50 CeAnn 

CojtA'Ó, ttLdfl A t>Alb t)fl1ATI AT> C|Út f1T1. A^Uf tug fÁ *OeA|VA 

a^ tJíb pMtge cttAnn "oíob t)'iomcuf, cfAnn ette Af tlíu 
íTltiifeA'óAis, A^uf An cpeAf ójiAnn Af tlib ^AolÁm. ílAflA 
iomAjittÁi$ CAince eACo-fXA 45- "out 1 n-At^Ait) Aoitvoe 1 5C01U, 
§Aibte, A^uf teif rm céiT» fí 'lAigeAn A^uf cwfif tÁtfi fÁn 
SCttAnn "oo bí a$ tHb "pAOlÁm, Aguf An btuc ffóil tu^ t)fiAn "oó 
jtotrhe fin uime. A^uf te méit) wa fe^tmiA *oo ótiitA av\ fí Aif 
fém fÁn scftdTrn, *oo bfif cof n-A cnAipe "oo bí Ann. Ci"ó ut>Á 
aóc, IA11 jtoóCAin "oóib 50 Ce^nn CotVAii, 'oo *óAit An f\í An bfAC 223 

'f An ónAipe toa fi^t* 5°1 xrn t : ^ 1t bAinóéite í)fiAin. Aguf iAf 
t>-A mnfmc "Oi ctonntrp tjo caiU, An "oeAts nó An cnAipe a cof , 
•do teii5 fí ufcof *oe fAn cemit) tjí 'nA piA*ónAife, A^up if é 
A"out)Ai|\c, A3 cadaij\u lorncAme Af a *oeAft)fÁCAif : ;$uf rÍÁft 
•oó belt pÁ "óAOiffe 45 neAÓ fAn T>oniAn, " An ní nÁ *oeAf nA neAC 
T>Á , ocÁini5 feorhAU. Aguf An fAOileAnn cú," Ajtf' í, " nÁ 
tiiAffpA*o mAC T71ufCut)A nó t)fiAin An ní céA*onA Af *oo triAC- 

r A?" 

T)o cuato An corhfÁt) fin 50 móf fÁ fit; Ldi§eAH, Aguf 1>a 
CurhtAC é tfíx). 

tAf LA "DO fhu-JICAX) mAC t)|AK\in AgUf "DO ConAHI^ tllAC 

T)onncuAin beit A3 imifc ptcilte te céiLe. 5 At) Aif t^ t-AigeAn 
A5 ceA^AfS beAfc Af TYIufCA*o, 50 fuj; ConAin^ An ctuice Ait> 
gADAif feAf^ Aguf Lointie riióf ttltifCA'ó *oe fin, Aguf if é 
AX)ut)Aijic he fig tAigeAn : " 1f cii tuj; cqrhAif te •00 toclAnnAiu, 
•o'Af DfifeAt) "óíod 1 5CAC 5 Llrme mÁrriA." T)>> ffeAjjAif fi 
t-AigeAn é A^tif if é A"oubAi|\c : " 1T1Á tu^^f on'iAifle fxnV) 
fé'f l)|\ifeA*ó "oíoo mfAn ^cac fm. *oo-béAf cotiiAifite eite *óóiu 
"o'á mbfip pro "oíoc-fA 1 ^CAt eite." " A flÁn fin púu ! " a\\ 
TYIufCAt). 

t)A peAfSAó fí tAigeAn "oen con'i a^a Haiti fom, 50 hac pu AftAf 
hai"ó ceACc T>on ueAó n-ólA at\ oTóce fm, acc too cuaitj tjá ceAC 
LeAbtA. A^tif "o'imeit; 50 moc iAf n-A bÁifeAC 5A11 ceiteAbfAt) 
•00 t)piAii T)o ctnf 510IIA 5|\á"óa "o'a tnumuif 'nA *óiait), A$;uf 

ATJUDAIfU f1f A nOCCA'O t)Ó JATI ItnteACU 50 lAbflA'O teif, A^ATf 

30 •ocujato fee-Toe A^uf uuAnAfOAL too. ÚÁim^ An ^ 10 *-^ 
fiiAf teif 1 scionn "OfoiCTO Óitte T)Á Iua, Aguf £113 a ceAó- 
tAifeACC T)ó. pittif fi tAigeAn Af An n^iotlA Aguf cuj tnnlte 
•oe flAic iudai|\ "oo bi 'nA LÁirh "óó, ^ut^ blo'OAt) teif a feicne. 
(CojATÚn Ainm An gioltA A^uf if uato acáit) Hi Co^Atum fAn 
mnrriAin). ATDnbf a'daji "otiongA *oen ueAJtAC a LeAnAn'iAm Aguf 
5AT1 a tei^eAn Af 50 mbAX) iuatvac ó "ÓiHAn é. Ax>ubAifC t)fiAn 
nÁ "oeAnfAi^e peAti Ai-p mA CeAglAó, Ajnf ^ur^Ab mA "DuCaix; 
fém "oo bAmfeAt) éi|H3 *oe. 

lAf |ioccAin -do 1ÍlAOlmófóA mAC 1TlufCu*óA *oÁ t\y. fém, 
Cinfif com'itionót Aguf CfummugAt) Af a CÁitvoib A^uf Af 
JaLLaid xSca CUac 50 tiAon lÁCAif, Agtif nocuAif x>ó\t> é fém 
A^uf a "óúcai^ uite "o'fA^Áit mí-cÁ'óAif A^iif CAfCAiftie nióif 1 224 

SCcanti Coiaa'ó. 1f í comaijMe "oo ttirmeATMtt, lornpót) A|\ tojudtv 
1AT) pém A^tif nea^c toóLAmidó, guft comótut) Gat Ciuatia CoiU $aidIc, properly pox) j;aioIc, the wood of Gabhal, now anglicised 
Fegile. It was on the borders of the present counties of Kildare 
and King's Co. 

mAotmóivÓA, king of Leinster. 

Uí rhvnpoA-ÓAij;, a tribal district of South Kildare. 

Uí £aoIáiti, a tribal district of North Kildare. 

Cill *OÁ tviA, Killaloe, Co. Clare. 225 

LXXXVL— CriOC ATI Á1TI. 
[Laovo pAnnATóeAóCA.] mÁf a ctnriAin leAc, niÁ'f chimin 
leAt, if you remember it. 

t1Á cat) 50, nÁ hinnif bpeA5, don't 
relate a falsehood. 

né'p ^Átl TTíé .1. le'ft VATÍAf. 

ílÁr» éAft, tiáji -óiúlc, who refused 

not. 
tlA n5|\eA5 feAng, of the slender 

(graceful) steeds. 
Uon, the full number. 
SAn lei-j<5, fAn muij, in the plain. 
lOeAnncArp, x>o beAnntnj, greeted. 
51cm S vt T* c ^ "Ac, though it is not. 
Oipii, ojiAnm, on us, from us. 
5AOAm -oo lÁim, we undertake. 
.Aft -oo coct, on account of your 

emotion. "O'imceAf, -o'imtiseAf, -oo fiublAf, 
I have traversed. 

flÁjt cló-ó jiiArh, who was never one 
to be subdued. 

1omA|t5Ái5, controversy, argu- 
ment. 

peAjt a clói-ó, a man to overcome 
him. 

tlocA]\ till, CAp till, níop pill, 
mo\\ pill, did not return. 

lApitAif .1. r>'iA^p, asked. 

^leic, cotti]iac, cottiIathi, combat. 

X)óax>, c|\uaj, pity. 

Cuicif .1. -oo tuir, fell. 

CIiac .1. cIiac caca, body of men 
engaged in battle ; in gpl. I. 
Cnoc An xVift ah cnoc fo fi^T^ » 

^o LÁ <ati onÁtA 01 Ait) t>á $*Mf\m : 
A pÁT>fAi3 ha mbACAll mbÁn, 

VI í 5.ATI pÁt UU^AT) ATI C-A1TMT1. 
II. 

1nnip, mÁfA cumAtn IjeAC, 

A ua CtirhAill TiAC beAj; t)T\ón : 

At)Ai|\, bío*ó mo tteAnnAóu LeAU, 
S^éAl prte A^tif nÁ cati 50. 

III. 

1f Cf\uA$ Ati ní jvé'f pATi mé, 

A mic CALpjun-nn nÁt\ éAn neAC : 

An fSéAl ttf> piAptungif *oíom. 

Innfim aj\ x^Át ^°$ tiA mbfteAo. 

IV. 

Lá "da Ti'oeAóAi'ó ponn tia opleAT), 
1p piAnn éi|\eAnn ha n^rteAg feAn^, 

A|\ An genoe fo, Uon a vloi$ — - 
nio|\ O'eA^Al "0010 ceAóc j\é a gceAnn. 226 

V. 
Aon bean T>ot>' ÁilXe ruá st^"" 

T)o-óí An £iArm aj; ceAóc fAn teifig : 
T)o ttLAC CutíLAiU, — -innrini *ouic — « 

t>eAnnCAir |\ío£dr> An Djunu "óei^. 

VI. 

Cia cú, a ttíog-An, A-p ponn péiti, 
1f pe^ff méin 'r 1 f -ÁilXe T>eAtb ? 

poAitn "oo $otA if binne lirm 
TlÁ a bptnt né remrn, 510T1 ^thp reAt\&. 

VII. 

tli^rh IIuao^oCao if é rn'-Aintn, 
1n£eATi $Aifvb rhic T)oU\ift *oém, 

Aijtofúoj; 5f éA 5 — ' rn0 ttiáttAóc Ai|\ ! — • 
T)o n-difs mé fle UaiLc iuac C^ém. 

VIII. 

CnéAT) *oo-beitt '5Á feAón.A'o tú— 
HÁ ceit "oo |\ún oifn Anoóc : 

T)uL *oo óomjVAj; An "oo f5-Át 
j^AbAm "oo LÁnfi aa *oo tocu. 

IX. 

An ní fin T)Á "ocu^-Af puat, 
T)o ntnne ^tiAt T)iíb *oom ^né, 

CtuAf if eA|\bAtt if ceAnn caic 
T)o dí aij\, níoj\ £>\aic An n;éirh. 

X. 

T)'ifnóe-Af An "oorhAn -pÁ tní — ■ 

flíojt i-A^Ar -pi Ann ruá ptAit 
TlÁ|\ lAftur aóc rib-re ah fiAnn 

'S níojt tje-Att cni.At m'AnAiCAt aia. 

XI. 

Ami^peA'o tú, a m^e^n 05, 

fLÁ*ó nnc CtmrAilX n^|\ ótót> niAtn, 

flo 50 "ocmcpT) Af "OO fsJÁt 

TIa reACc ^caúa ro azá An fiAnn. 22' XII. 
X>Af\ An lÁirh fin ot\c-fA, a pinn, 

If su-arp Unn 50 nt>eAf\nAif t)TiéA5 : 
An cí fé a "oceictm 1 ttpAT) 

Cuiup*ó l^rp cat ^Suf céA*o. 

XIII. 
TlÁ x)ém-fe tornAntiÁit; at\ 

A rtUU: ÓA1f Af\ *ÓAt ATI ÓtfV, 

'S tiaO cÁim5 Aon Iaoc 1 gcéin 

TIa6 put fAn ttpémn pe^-p a óLói*ó. 

XIV. 
1f 5eAt\f\ 50 ttpACAtriAf uAinn 

Tlí "PeAf ^CAiuóeAnn pÁ CfuiAró lÁm : 
tlío-p t>eATTrrai5 'f "ío|\ umUnj "o'^iorm, 

'S "oo iA|\n CAt caj\ cionn a tfmÁ. 

XV. 

CélX) "ÓÍTin CéAT) lAOÓ 'tlA "ÚÁ1L, 

T)oi)' peAT^f lÁTíi 1 lÁtAin steó : 
tloCA^ úiti neAó "oiot» aj\ Aif 

^ati CU1C1TT1 te Uaiíc rhAC Cfeóm. 

XVI. 

lAT\f\A1f Of^Af CeAT) Af\ flOnn, 

5^p t>oiti$ Uom é x>Á tuA*ó, 

"Ollt "OO ÓOttlTVA^ ATI lAOIÓ ttHTlTI, 
tttAf *00 COTmAIJtC *OÍt T1A ftUA^. 

XVII. 
"Oo-fteijurn ceA*o *ouic. at\ ponn, 

5lO"Ó OtC Uom "DO CU1U1TD CpiT) *. 

6ifii$, t)ei|\ mo DeATinAóc ieAC ; 
Ctiirhni$ *oo $aL if *on §-iíorh. 228 

XVIII. 
pe<vó ÓÚ15 ti-oTóóe, ^exVó ÓÚ15 IÁ, 
T)o rjí -An maf fin nÁ|\ tlÁit gleic 

gATl tilAt), 5AT1 ÓO'OlA'Ó, Ajt *OÍt fllAin, 

^ut^ tl11c ^Ailc te buAVó mo rheic. 

XIX. 
"Oo téig pnn C|ví gÁfitA óf Áifvu 

S&n óotntug pn nÁT^ tlÁit jteic, 
5^1T^ 6A01TJTJe £Á'i\ ^ 1 ^ "o^T* &"FéniTi 

'S "OÁ §Áitt maoitrnirje p4 éAx; ÚaHC. 

XX. 

HiArn TluAóftotAó — -rnóji An rjéAT) — ■ 
ÍWa^ x>o conriAi|\c rnéAT) ati áij\, 

5-A^-Af TiÁi-|\e An tjruiA'ó "óeAtvj; glATi 
1f ctncif TTM-ptt te meAt) nÁijv. 

XXI. 

X)Áy tia túo£tia "o'éif ^aó inlc, 
1f é if ttió *oo ótiT-p a-j\ CÁó : 

Afl ATI ^CTIOC fO T)'élf A ^CtlAt 

T)o ¥>ATpU ATI piATtn OlOC ATI Ál|>. Cnoc An Áip, Knockanar, a hill near Battybunnion, Co. Kerryy 

083. IV., 73. 
A true CAÍpt»umrí, o son of Calpurnrus, i.e. St. Patrick. 90Q 

Lxxxvii.— uomÁs ah ÁpA triAc seAUAHx. 

thlbiAm Ó 1TltifCA*ÓA x>o *óeAócuij. 
[CfMobpsAOiteAó ^e^t^CAó 1 ii6ifmin.] *Oo ctAOctó-ó, to change. 

-AtipófilAmiAÓ, violent, fierce and 
vehement. 

Coimt^eine, might, power. 

ÓA5, bÁp, death. 

mAjiAon, 1 n-étnpeAcc, together. 

■poi^éi5tieAc, violent. 

pÁt, opportunity, chance. 

CAitleACAf, mildness, clemency. 

CeAfjiAgAT), being saved, deliver- 
ance. 

Comf5leoT>Ac, combative, batt- 
ling. 

lofiguit, onset, onslaught. 

-AnpoftlA-nti, gpl., of overpowering 
attacks. 

tlAomeAn, TiAoi-óeAiiÁn, leAnb, in- 
fant, baby. A\\ Alcftotn, -oÁ oiteAniAinc, t>á 
tÓ5Áit, -oÁ beAcn5AX), being 
reared. 

Aft fOltlAlilAUl, Ajt pilAI-OpeAT), 

wandering about distractedly. 
Itia uauat), alone, solitary. 
1t»a AOtiA|tÁii, itia aoiia]i, alone, 
pionúin, pinniuif», bcAiin, ppmcin, 

gable, pinnacle, turret. 
Sio|t-ceA^cti5AX), constantly dress- 
ing. 
tliiAlljixibA, act of lamenting. 
t)AircTicAc, resounding, with a 

loud noise, as made by the 

palm of the hand. 
"poy»Aimn, nickname. 
"potiAnimmjte, nicknamed. ConiÁf niAC TTlui|\if *oo mA^uA'O 1 sCAttAirm Junne Ó 
Uuaóca man Aon Agtif a aoh itlac SeAÁn *oo X)a Ufoi-pe am 
5-Áijtuéi^, if ia*o fo "oo pirme fllAtnircifi CfiÁigU. 

T)o fnA'ftUA'Ó 1AT) AtnAlt AT)tlt)1VAtUá|\ 1 sCaIUmtit) 1 Tl*OÚltÚe 

TÍlic £in$in 1 mbUáTma 1260. 1 n-Aimfit\ ^ti UomÁif feo x>o 
^Aib uAtndn if ime^^tA ÍTIac CÁjtníAij; ITIó-fi, cé j;tij\Ab ir>j;eATi 
*oo ComÁf \>A bAitiCéite "óó, A^uf mó-|Un eite "D'uAt-pUb tia 
^ío^aóua 1 "ocAot) ceArmAi-p Cf\étne if -r\dit)DjVif 5 e<A t VAl ' c<A £» 
.lonntrp 50 n'oeAÓA'OAH óf ífeAt 1 ^comAi-fite c^eAT) An m<yó aj\ 
a 'ociocpA'ó te<5 mójvóAóc mój\óOTnAÓCAó tta ngeAjuxbUAo "oo 
•ótAOótói!) Agtjf if í corhAi-[\te "oo cirmeA'ó aca Atnuf Anfó-pLAnnAó 
•oo tAbAiftc Aft tx)mÁf , A^ti-p T>Á "ocigeAi!) teó é "oo rrtAfibA'ó 50 
mb.vo c-píoónt3$A"ó *oo óeArmAf Agtaf *oo óotmt|\é-me 5 e ^l^LcAó 
a éA5 ; Aguf UAjttA póf pÁn c^tÁt fin 50 pAib ComÁf a 5 •out aj\ 
eAóci\A 50 SACfAib 50 n-A ríiAC SeAÁn Agtrp freAgAri buróne aj; 
•out m-A^Aon beif ótrni a pAicpionA A-p bótvo Unripe, 511 1\ cu^vú 
■jontiftjige AinbpofAó poi^éi^neAé o^tA, iormuf 50 'ouÁn^A'DA-p 
tiA fbuAi$ fÁi|\-ionróA 50 neitnpeAfAC T>óib f\ompA if 'tia troiAit). An CAn tx> connAi-pc ComÁf 50 n-A beA^Án buTóne nÁ nAib 
pác CAitLeAÓAir 11Á ce^fiiAi5te Ai$;e, lonvptntjeAf 50 ceAnn 
cjiéAn-CAbmA a^ nA ujAom-fluASAib A^ur cug corh-|VAC cnó'ÓA 
comfsLeó'óAó *óóib, 511^ twc péin if ^ ™ac p-á "óeóró fAn io^$tJiL 
pn be moíTLAitc^ An-pofitAnn. 

t)eA?; nACAjt óju'oc t>o ha 5 e - A 1 VA ^ c ' A1 $ ^eir ^n nibuilbe fm, 
óif ní fUMb "o'fíojt-fcoc 5 eA t tAl ' c ' A ^ ^F niAftJLin 1 néij\mn An 
u-p-Ác fm aóc nAoi*óeAn Aomrinc *oo ÓeAÁn rftAC UornÁif *oo bí Ap 
ALupom 1 *oUj\Áit;lí. A^tif An can fÁmij; tÁf^ nA "ocjUiAis-f^eAl 
fAin iat> *o'imti5 bAnAlxjtA An nAOitmi rriApAon le các aj\ 
pottiArhAin ríof ir fUAf aj; fíott-got,. lonnur 5uj\ pÁ^bAt) An LeAnb 

mA UAtAT) A^Uf 111A AonA|\ mA CllAt)Án. 

cÁfibA 50 ^-\X> Áp& mó-p if U15, A^tif An CAn t>o triotuit; ati LeAnb 
inA AonAfÁn, ^oToeAf Af An ^cLiAbÁn é Ajjuf uósbAf tetf aa 
pionúmib ^ío-ji-Áf'OA An óAifleÁin é, A^tir noóUAf é, 50 j\Aib a$ 
Á f iof-ceAfutj^At) A5tif A5 Á f teAtf)Ain-f líobA*ó t»o fiéi-p a nÁT)tt|\A 
péin, 50 j\Aib ctnjvpeAC t>á oibeAifiAin, A^tir aji 5Ciif\ a éAT)Ai5 
Aifi uu^Af teif ^trp An Áiu 1 b-puAin é ; Ajtif iAf bpA§Áil, nx\ bAnAt- 
cjtAn 1 bpoóAi-p An ctiAbÁm A5 nuAUlgubA, ói-ja nío-p rAoiLeA*ó 
50 *ociubf\At) An teAnb rlÁn caj\ Aif, bttAibeAf b<\f bArpcneAó 
tn^ti *oo tAOib An Lemb TTfÁgbÁiL mA AonAfÁn ; 5«^ *oe *oo 
LeAn An fofiAintn *oe .1. ComÁf An ÁpA, •pof\Ainmni$te ón -dpA. 

1a^ "oueAóu 1 n-AOif peA|\*ÓACUA "óon UomÁf -po, bA riiójv a óénn, 
a óeAnnAf if a C|\ói!)aCc, ionnuf 50 iToeAjvnAró "oiAn-Af^Ain if 

"OiogAtCAf 1 n-élfUC t)Á1f v\ AtA|A If A feATIACAfl, 5«|l -pÁ^ *DÁ élf 

1 fcitb -pAOifv--peAfVAnn AfeAti if a finpeA^ a rfiAC meAnmnAó móp- 
óaóuaó .1. tTlintMf rriAC tomÁif céA*o-lA|\lA "OeAfitinrhAn. 1 5CaUaitiii ^linne Ó Uviacca, in Callann of (in) Glanarought (a barony 

in Co. Kerry). 
niAinifci|i U11Á15IÍ, the Abbey of Tralee. 
1 n-otnrce rilic -fiTijiTi [rhic CAftfitAij], in the territory of the son of 

Finghin (Florence) MacCarthy. 
50 SACfAib, 50 SAfAtiA, to England. 231 
LXXXVIIL— T)1A Ht), A tAOCUAt) $AOr0eAl. 

Ao-n^ur mac "Ooigfe tlí "ÓÁLai£ ccc. 
[Stioóc " An teAtMin. t>fun4it;."] Cl-AOi-óceAcr:, subjugation. 

TY)aj»Ia, infamy. 

Coitjjjleic, struggle. 

m-ró = TDÁ'f ; ttiax) Áil lib, if you 

wish, if you would fain. 
Asjuvó, éileArii, to claiin. 
CéimeAnn jcpcrÓA, gpl., of valiant 

enterprises. 
loi^AiI, contest. 
peiteATh, waiting, watch. 
.sWkiTi-geAfits brief-slumbered. 
slontv-meAfi, alert, lit. keen-swift. 
á\5 peilg chot>a Ap, seeking chance 

of fight with ; almost = A5 

pAJÁll DAO^Alt An. 

péin, dat. of pi An, /., soldiery, 

horde. 
eAccpATiTi, gpL, of foreigners. 
mó Af ttiaU., indeed it is 

altogether late, lit. [it is] more 

it is late, 
5t>tt hAstuvó lib-re, when (until, 

that), were claimed by you (you 

asserted your claim to). 
rhiA-^lAT», fresh-bright. 
j?onn néró, gpL. of the (those) level 

lands. 
CÁc, to annex. 
rtiAJ5peAc, champaign, level and 

diversified ; cjuoc ntAijtieAC, of 

the champaign territories. Caca, lack, want. 

ógbAt-ó, /., youth, young men. 

t!>eic -óío^ you to be, that you 
should be. 

5ufrhA|i, forceful, valorous. 

X)u\\ ttiouait), buAró OftAib, victory 
over you. 

VeforheAc, fAnncAC, desirous of 
combat, eagerly combative. 

"OÁ bpÓ5pA-ó, proclaiming (pro- 
scribing) them. 

OipeACi;, tribal gathering, elan, 
party. 

CeiterpTi, f., coll., kern, band, 
troop. 

Siat> = tAT), they. 

"LeAtcpoTn, oppression, iniquity. 

"peAT)Ain, band, gang. 

Ó135CA = cuca ; t>á bptnl cujúa, 
which are toward them, which 
are entertained against them. 

C05CAC, warlike, used to war. 

*OAi5-t>eAtt, -oeis-peAft, of the good 
men. 

*Do coriiloc, to wound everywhere, 
to mangle. 

lion sleófó, a number (comple- 
ment) sufficient to fight. 

l/AnTi-50ftTTi, blue-bladed. 

mineAjur, debility. 

Cacau, skirmish, mélée. I. 
TlÁ cUrniceAjt ctAoi'óteAóc otvditt ; 

RlAfh TIÍOtA tllltteAUAf ÍUAfUA 

1 TV-Atn t&t& wÁ Ó05.AVÓ. 

II. 

T>éAT>c^n U£> comgbeic óaUtla, 
A btiróe-dn ^^m-gtAn p,AOitxe4ó, 

JM óeAnn uuti bpeAttAinn TjútóAtf, 
puitAC útvguifc in-pe $,doi'óeAl,. 232 
111. 

A gAfivát) óénneArm ^c^ó'óa, 
tlá feaónAró éaóu ná io|\$xiit 
tlá CAtA mioncA móju. 

IV. 
■pe-áftn tteit 1 mt>ApiuMt> puAijv-be-Ann, 

1 Gpeite-Arh ftiAin-$eAjA|\ gfrmn-rhe-A-p, 
A^ feitj; c^o*oa a\i frétn eAóujMrm 

'£Á bftnt peAfidrm £>ujt -pitrpeAjv. 

V. 

mó ^f maU, suf tidSfiAt) Ut)-fe 
TTlAg lippe nó Lio-p UeAriiju 

11ó Gaifadt x\a f|\eAt) ntj^-gLán 
íló mín-óLÁ^ CjuiAcnA ttltwott-A ! 

VI. 
1f T)íC ctnrhne, a cLdiinA TtlíteA'ó, 
"porm |\éi*ó tla itíg-tiof iroAiC-geAt 

Tló các Cfíoc mAigfteAó 1TlAifceAr)« 

VII. 
11 í zaCa Unt ná LáriiAi$ 

t)eit *óít> u-p^ániAC uiíi-dl, 

VIII. 
ACc tlac "oeóin te THa, a éij\e, 

Sit> te céite t>o óongTVAtfi, 
11í be-At) Du^ mbudit) 1 n-éitifre-AÓc 

A5 ftu^g ó|\íoó téiT)rhe-áó toim<\Ti. 

IX. 
C^vat) Liorn eACctVAinn x>Á t>jró5fiA*ó, 

tlíogt^' íót)LA 'f a n-oifteAoc, 
'S 11AÓ soittteAf "oioO 'r>A iToútóAp 

Aóc ceiceAf\n óúfcAt óoitte ! 233 

X. 
Sia*o -pem 1 n^teAnncAit) $ApbA, 

1_aoió t)Ant>A— be^s t>Á LeAtcftom, 
'S F°nn ™ íri AT1 C1>ÁiF-r eo CníorhtAirm 
A5 -peA*óAin píoómAitv OAoCfiorm. 
XI. 
^aó f\ún peitt "OÁ t>puit cu^Ca, 
thjróeAn pAl Cutwó gco^tAÓ, 

'S A UAÓC nÁITIA Att CÍ A ii^onA 

T)o-t>eit\ o^m co'oIa'ó co-|\n\Aó. 
XII. 
An UjUt bei^it) Laoic bAigeAn, 

Cirm T>Ait;-"peAjA 5CLÁ1H ha ^cu-iva-ó, 
thiAi* eAÓC|\onn ati C^ 01 Cumn-peo 

t)ró m'Ai^TieA'ó roitBrp puttAó. 
XIII. 
T)hOaó oírn-fe uaij\ eite 

TTlA^ tJeijVTO UUA1*Ó T1A fAOijt-feAfi 
TIa ^oilX-reo C1 5 u ^f corm-rhtnfl 

T)o óoifiloc gAntA'ó nJjAOfóedt. 
XIV. 
líon ^leóTó *oo lAoc-jAAit) lAnn-jin^ni 

tttéArh TxA^riAilt, T)ia T)á troroeAr.— - 
TTleAT) a n$uAife pA njieAnn-fo 

"Oo cuif\ tno rfiCAnmA 1 tníneA-pc ! 
XV. 
"Oia beó A5 Unje 'f a$ eif\$e, 

Cflém-pn if cneife 1 "Deacon, 

\)ia 'tia feAfAiíi 'f 'nA Unje 

teó Y 1 "oc-fvÁt ónjitA An caca. 
tTU\t Vippe, the plain of the Liffey, in the north-east of Co. Kildare, 

and south of Co. Dublin, 
tier CeAiiinA, the lios (fort) of Tara. 
Cntn\CAtn (gen. Cjvuactia) nieAX)bA, Meadhbh's Cruachain, now Kath- 

croghan, in Co. Roscommon. Meadhbh was the celebrated cjueen 

of the period of Tain Bo Cuailnge and resided there. 
TO Aitce, gen. -eAn, Teltown, Co. Meath. 
tllAifce, gen. -eAn, the rath of Mullaghmast (tTHiUAC m air-roan) in 

South Kildare. 
totroAin, gen. ah, London. 
Cnó Óuinn, the fold of Conn [Ceadchathach]=Erin, Ireland ; gen. 

in An CnAoi Cumn-reo, of this fold of Conn. 
PpéArii Ra5TIAiU=5adaI RajiiaiU, '" Cowleranyll," the O'Bynies of 

Ballinacor, Co. Wicklow. 234 Lxxxix.-— man x>o ttinneAt> pon$At An msceAUt), 

ni riA souCa. 

t)f\iAn Ó Co|ic|\áiti "oo "oeAcrmj. 
[Gaóc^a Th^c-AOirh ad 1olAit>] ■piotigAl, the murder of a relative. 

CiopclAib, dpi. of cioftcAl,a circuit, 
circle. 

SfieAOTixM-óc, sparkling, glittering. 

ponnptiAfi, lonnjMiAfi, cool. 

Uéró-fuiAitiTieAc, ra., smooth hairs. 

AneAcxAifi, from without, on the 
outside, externally. 

AiftboAft, m., arbour ; gen. -ift. 

5^tÁm-liA, /., ugly bare stone or 
flag ; daf. in i ri5jiÁin-lÍ5 cloicc, 
on an ugly bare (cold) stone flag. 

A^ biti-n-jAbÁil, sweetly singing, 
melodiously chanting. 

A5 eATUNftjuroe, supplicating. 

lAfroftAige, posterity. 

niAiUe vftif, niAille leif, 'tia 
teATmcA, along with him. 

Slif-joAl (fliof -f seAl), bright- 
sided. 

CjieAf , -ofteA-p, 5|icAf , fe^t, efteAlt, 
a spell, a while. 

lAjt tk:ahi, afterwards. 

■puiTieAT), setting. 

OAfbA-prA, /., vespers ; daf. -Ain. 

Ace acá ni ceATiA, however, how- 
beit, lit. but there is a thing 
already. 

TTloc-'óeAJAit, moc-vT) Ail, first dawn. 

Cró cftÁér, however. 

I n-A UAtAT) Ajtir- 1 n-A AonAfiÁn, 
alone and unaccompanied. 

II Aft cubAró = nÁft cuibix) (cmbe), 

that it would not be seemly or 
proper. 

50 pitiocnATTiAc, sharply, keenly, 
attentively. 

éAgcofs* look, appearance. 

tlí cojntiAile ftip, he is not more 
likely (to, etc.). 

tlAift, óift, triAft, tia, for. 

"Do ftuATTiTiuijeA^OAft, 3 pi. pit.. 
have reddened, become blood- 
shot. of "Oo cLaocIái-ó, has changed. 

Cobf ait), staid, steady. 

CAOin--oéAmriAé, handsome, 
beautiful form. 

'Oftoic-imif5ne, bad talk. 

tni-uftlAbftA, evil speaking. 

Ro Itnnrnj;, has become enraged. 

Ace 56ft, even though. 

CftOf-óffÓA, golden-guarded. 

"Oaca, handsome, beautiful. 

"Oi Af -pAT)A, long-bladed or pointed. 

UinnceAC, m., sheath. 

Oo-óbA, gen. of bA-ob, /., battle, war. 

Cftof, guard, hilt. 

Sfttnte, seniors, elders, senators. 

CAiblib, dpi. of cAbAilt, /., battle- 
ment. 

CeAr|w\, cattle, kine. 

AcAOinrreACA, pi., pitiful. 

CotiiAiftc, /., cry, wailing ; gen. -ca. 

ArtriAolrAf, nÁifte, shame. 

pnipeftc, windows. 

*O'Ait0Af3 AOti-beoit, unanimously, 
lit. with speech of one mouth. 

injtiojcA, fit to be made king of. 

tuAÚ-lonnvujtf, became swiftly 
enraged. 

t n 15 1 in, I swear. 

Aicr-róe, fo-yeicr-mre, visible. 

Ci5feA-o, úÁii5AT)Aft, they came. 

51011 guftAb, 51-0 (gé) nAC, though 
it is not. 

"DO CtUftfeAT), T>0 CVJ1fteAT)Aft. 
Cu^fAT), Ct>5AT)Aft. 

>^An pitA^ADftA, without opposition. 

unopposed. 
SoIIaiíiaiti, solemnity, celebration. 

Do ftÓtlfAT), "OO fl1T»neAT)A]t, jttmv 
flAX). 

Cívó, heed, notice. 

SoAtiStTiAft, courteous, stately (?) 

AlttifA, alms. 

f-poll = ipeAl. X)S1a "Riot; iia SofiC-A, lotnoffiv», if AmiPro t>o giiÁtuigCA'ó fé 
^\ Aimfo/\|\ "oo ó<MÚeArh .1. tx> éi|\^eA*ó 50 moó at a teAbAi'ó 1 n-.\ 235 

fín-feAfAm, Aj;uf "oo bei-fUM^o Léim Laocda lÁm-éAf5Aró Aifd r 
fut XX) éifgeAT) ^mAn Af a cioncbAib comglAnA co'oaUia, Aguf 
ní t>eif\eA'ó •o'eA-ptvA'ó nó T>'é.yoÁc teif acc ati tétne f-peAbnAróe 
fj\óit "oo bío*ó fé n-A j;eit-óneAf, A^uf b|\AU fAi-prm^ ponn- 
-puAt\ t>o 5Ai^\t)-eA5A]t féi'ó-mJAinr.ig c-Aiftfi rin utme AneAÓCAIp, 
Aguf t)tiACAiit DeA5 t>o bícó Aije Le momcAft a f^éiúe A^tif a 

ClArÓIITl, A5Uf 'OO -pOfvjtAt) "OOfUlf ATI Alfbl^ "DO bí A1£e Of CIOTin 

An gjMAnÁin 1 r»-A ^co'olA'ó ré, Agvrp x>o 'ófnroeA'ó 1 n-A -óiai*ó- 
é, A^nf if Annfin "oo gnÁttngeAT) a ufítiM^Ce 'oo 'óéAnAm ifin 
Am -pin 5ac Laoi Af a $LúnAib [1 ngfiÁin-Us ctoice] A^trf tx> 

bÍ0*Ó A^ bmn-5ADÁlL A fAtm A^Uf A fdlXfVAC A^Uf A£ eAT)Af- 

gtiTóe An TKnteAtnAn 50 *oioóf\A im tfóCAife A^uf im 5f\ÁfAib 
AnniA A?;uf cui|\p -o'f?v.;§Áil -oó réin A^uf t>á iAfo-[\Ai§e mAitte 
pfiif. An uai|\, lomojvpo, 'oo tr£,eAt> Am étjtge 'oo các 1 5001c- 
óinne *oo fAgbA*o-f An An c-Ai|tbeA|\ A^uf *oo tigeAi!) *oá jmAnÁn 
gLoitifóe tjofm-ftnnneo^Aó A^uf *oá feom^A fLrp-geAt fÁf- 

CO*OAlXA, TX> $AOA*Ó A eAj\ftA*Ó AOnA1$ A^Uf ÁfVO-OlJ\eAC'CA1f tnnr 

ia]a pn A^uf 'oo téigeAt) aj\ fAijtfneAC tia pAitóe ró'o-stAifv- 
péAf\-UAine óin^e Aj;uf T>o-beij\eA'b cpeAf aj\ f^E -Agtif A l* 
fÁifv-fiAT)AC A5trp U|\eAf eite Afi gnótAÍb a cífte A^tif a tAtrhAn 
A^ur A5 fiéi'DitigA'ó toi|\ u^éAnAib A^tif AnbfAnnAib A^uf aj; 
CAi€eAm p-pomne Aguf cotfiAlXAif 1 n-Atmrr|t An meA*óóin Iaoi 
ia|\ "o^Am, A^tir A35 fUAf^lA'ó ceAfC A^irp CAin^eAn ó CÁó 1 
>;coitcinne 50 rtnneA'ó néitt nónA A^xif 50 *oul, *oo tui$e "oon 
51téin A^uf , oo-bei|\eA , ó Ai|\e *oá iimunt;ti£> A^uy "OÁ eAfbA-pCAin 
1A|\ fin. 

Aóc acá ní ceAnA, vp AmlATó cAftA T)on ^15 a £>eit An nAi-p fm 
1 moc-x>eA5Ait tia mATone 1 n-A AonAf 'f^ 11 Ai]AbeAp a^ a jtúimb 
óf An I15 ctoióe AT)nt>fumAf A5 ^ognAm "oon Comróe cnmACCAC. 
Cit) C|úcc bA -peAfAó RiTDi-pe An 5 Al f5 1>ó S 11 !^^ n\A$ fin *oo 
óAiúeA*ó An |\í a Aimfi|A Agtif 'oo f\mne é fém A^mtA éi*oi$te 1 
n-A UAtAi) A^tif 1 n-A AonAfún A-p Amur An §a-|Vjvóa A^nf An 
Ai|\t)i|\ 1 n-A fAibe An |\í a|\ a jtúmib pém fAn ti5|iáin-tl5 ótoióe 

A*OUt)-pAmA|\, A^ur 1A|\-|\A1f pOf^lAt) A|\ An mbtJAÓAltt. ^oitt- 

ripf An buAóAitt *oó An |\í beifc A5 bmn-gAbÁit a fAtm Ax;uf 
a fAtXjiAó A^tif nÁn cnbAi'ó "Oinne 'oo "out 'n-A ceAnn nó 50 
f5t3i|\eA"ó fé t)Á u^ntngób. A^ n-A ótof fin xx> Óeon, bAji^tf 
ceAnn An buAÓAttA 'oo bfifeAti). T)eA|\CAif An btiAÓAiU, At-|\ 236 

SO f fioonAtiiAo a^u^ cuigif Af a éASCOfj; Aguf Af a mneAU, 50 
fAabe CAf éif feiLl-gníomA t>o "óéAnAm nó Af cí a "óéAncA, A^juf 
céro mAf a fAibe ati fi A^uf poittngif t>ó Seon *oo beit if 111 

T)OfAf A5 lAffATÓ ^OftUtpíe. 

" téi^teAf ifceAC mo *óeAf bfÁ£Aif ," Af ah fi. 

" tli riAttiiAit) fin if coif ," Af An btiAóAilL, " nó 50 fAbAif-fe 
w»eAf5 *°° teAgUMj ifin ^cúifu, ó>f ní cofrhAite ftf T>ei§- 
$níom *oo •óéArtAm inÁ feitt-jníom, uAif acá ré AfmtA éi*oi'$úe, 
A^tif t>o f uAmnuigeA'OAf a ftitps 1 n-A óionn A^tif "oo óIaocIáit) 
a "óeAtb óobfATó óAoirHoéAnrhAó Af 'Ofoié-'oeALb A^tif Af 

*OfOÓ-t)At. 

" Ceit A^uf nÁ CAn ní^fA tnó "ooc t>foi<i-innf5ne nÁ "ooc mí- 
tif tAbfA, a buAÓAitt," Af An fí. " Aguf ní nAmtATO fin acá ati 
c-At>bAf," Af fé, " aóc if eAóCfAnnAij nó AlXmufAi$ CÁtni^ 
1 troútAig mo "óeAf bfÁtAf, Aguf if "o'lAffAit) con^AnCA pluAit; 
A^trp rocfAroe ofm-fA uÁmi^ fé, A^tif if Cfít) fin fo feAf^tnj; 
A^tif fo Unnni£ A^tif fo óIaoóIátó a *óeAtb Aguf a t)éAnArti 
mAf fin, — -A^iif léi^teAf ifceAó 50 Uiac é." 

pofSlAtf An buACAilX An *oofAf 50 tuAt Afl ftifÁiLeAm An 
fíog, aóc 5éf "óeACAif teif é, A^tif téi^if Seon ifceAC A^«f T)o 
fmne Af Amuf An fíog mAf a fAibe 50 "oífeAó Af a gUiinib, 
^S^f 1 f é beAnnugAt) *oo ftnne *óó .1. rmonn blÁit buA"ÓAó mín- 
•oéAmfiAó énrfronigte CfOf-ófOA clAir-leAtAn óoitg-'óífeAíó 
•óaza •óiAf-fA'OA óút-feAtr»Af clAróim "oo bí Aige "oo tAbAifc 
AmAC Af a tftiAiLL CAif5eA"ÓA A^uf Af a ttnnceAC bo*óbA .\5tif 
Af a cutAi*ó cunroAig, A^uf fÁitif 1 teit a *ófomA fo tní ifin 
fíj 50 CfOf é guf ifiAfb 5An futfeAó é, Ajjtif fitlif Af aii 
mbuAÓAitt iAf fin A^uf ceAf^Aif a óeAnn "OÁ rhei*óe -o'éAn- 
bintte ctAi'ónn A?;uf 5oifif Af a ^iottA fém ctn^e A^tif 
fiijúitif Aif a rhnmceAf fém r>o $Aifm otn^e 50 cnrneAfnAO 
Aguf Af mbfeit Aif "óóib ftíAfA'OAf An móif-gníorh pn utlArii 
CAf a ^ceAnn. 

Cit) cfÁóc *oo éif5eA"OAt\ eAfbuig A^uf fftrtte, fAOice s~5uv 
f A^AifC nA CAtfAC fÁn Am fin A^iif "oo ?>ÁT>Aip. A5 bmn-5A.bÁiL 

A fAlm A^tlf A fAtUfAÓ Afl bAf|\ A^tlf A|\ tAibtib An CtHfV A^ltf 

•oo óonncAT)Af An feitt-gníom pn A5 a "óéAnAm A^uf -oo 
^i^$eA*OAf AO*óAim*óe cftn*ó A^tif ceAt^vA A^tif tuóc moióéif t>e 
An bAite móif fÁn Am fin, bAnt/pAóc Agtif bAn*oÁU\ nA cúi^ct- 237 

céA'onA ftn, aj\ ftnnn ogAitj pAiffinge foiTileAtnA ptwOéAn- 
rtiAÓA A^uf ati gfUAnÁnAit) sLouifúe 5lAn-foUnf txa CAtfiAó, 
•ottonx; "oíoft A5 po$nArii "0011 Comróe curiiAóUAó A^tif T>f\on;5 
erie A5 "Ofunne A^tif A5. *oeA$-];iiA5ÁiU AmAil pÁ béAf "oóit), 

A^lTf *00 COnnCAT)Af\ flTl tTLAf\ An ^C^A'OTlA ATI peiLL-gníOTTl AJUf 

Ati rhói-p-feAtt ftn a 5 a "oéAnAtfi. 

T)o téi5eA*OAT\ a T150LA ÁtvoA ACAOinceACA A^uf a n-énfiróe 

pAT)A -píO-p-tfltlAgA A^trp A f^fieA'OA C|M3AT)-CAf CA COTflAfVCA AfCA 

50 n*oeAT\nA > OAj\ taóu tia cúifice Aguf tia CAtjVAó éitAge AtlAth 
émpf j\é ctof An piAÓA.f fin tnLe *óói£> 3tit\ tja jMififinx; r:oi|\- 
teAtAn pot\-Ai"ól>feA6 ati mói-p-gníoifi fin Af\ fn*o tia caCtiac 
tnLe. 

ACc acá ní óeA-nA. ní TiAft AitfieAÓAf nÁ a-[\ AtrtiAotUAf "oo 
cuai*6 pn AJ5 Seon, ací: tto pjAgAi-p "OotfiT^e A^tip pnifUfie riA 
CÚ1-f\Ue A^Uf T1A CAtjAAÓ "o'^ofsuvó tjó A^trp é péir: 15U7 A f U»At; 
*oo téi^eAn tfceAÓ 50 UiAt. putiÁiUf ati c-eAfbo^ A^tif AOf tnrvo 
iia cac|\aó, a "htJArrte Agtrp a nA-p'o-rtiAi te A^trr pTttorh-óorhAiT\tí$ 
11A So|\ca "oo tAt)Aitvc Ctn^e, A^irp tk> iA|\t\ oí\tia a ruogA'ó ^ati 

tflA1lÍT\ 

A|\ 5Cr\uiTiniu5A'ó 1 n-éAn-úoTíiAiTVLe "óóit) wLe, a'DuOjia'Datv 
•o'AiteAf^ Aon-5eoil nÁr\ fj' tn-píogtA peA|\ peitte at\ Dit Aguf 
■oo éATUT)Af erpeAn utme rin. luAt-lonntJigrp A^u-p móp- 
j>eAtrstii$if Seon iatvotti urvíT) rm A^trf U15 ati a^ait!) ati cúifce 
itia|\ a bpACAit) An c-ÁifVoeAfbo;?; A^uf An coniAiT\Le A^uf if eA*ó 
r\o tiAit) ruú An UAn -pn : — •" lw$mi jxm bprwoiA bpofXófVÓA 
A^uf fó nA "Oéitj AiCffóe A^n-p neAifiAiep*óe A^irp p3 Á-fVO- 
|\AnnóAit) ntrne Aguf nAOtn-tAlmAn, rminA "oci^ti athac Á^vf mo 
rúogA'ó 5An fhAilif ATfiAit rp T>tJAt, 50 n-imeof^T) bf\ón bÁi| j Ajjtif 
beA5-fAo$Ait oTVAit) pem A^uf at\ An meAt) §éAí>Af t)tií\ bpÁifu 
ifin ^CACnAlg. 1 ' 

Arv n-A ctof pn "oóirj tvo imeA^trTgeA'OA-p 50 móf\ ajijt* 
A'ourjtvi'OAfv nÁ-p -óóCA Seon "oo rhAT\t>A"ó tínc \ aúat\ Agnr a 
TTvÁtAf.-péin ^An coijitt mÁ rm T)o t)éAnAiti ofti^ T^éiti *oó, A^uf 
ui5Y*eAt> "o'éAn-uoit Agtif "D'ém-rhém ctnge, 5ion 5tif\Al) at\ 
a rhiAn cÁn^AiDA-p cnis;e, A^tif T>o cmffeA'o co-póin At-p A^iif 
cu^fATi 5Aif\tn TÚ05 ^An -pfUfATjTiá "óó óp Áitvo, A^uf 5AÓ fott- 
AniAin tiac |u\irje t»o rhiAn at\ ÓÁC *oo "óéAnAni "óó, "oo f\ónfAT> at\ 
a eA^lA "óó í, A^uf ctj^fAT) iAf\orh eAfbinj Agtif f^tnte Agtsf 238 

■CUap r\A cúittce Aj;tif na cac|UC *oá n-úró A$uf "OÁ n-At-pe x>ul 
op cionn óuifp An túo£, A£Uf no gAOtMT) a"£ a éA^nAC 50 rnóti 
/>5«f a 5 CAomeA*ó a oÁtr A^u-p aj; uaoaiju; a teAf-rholXA "oíftt 
péiti t:Ain, A^uf An c-ÁitvoeArt>o5 50 ftinnA*óAC, A^ur *oo nmne 
A11 Iaoi : — 

beATitidóc a|\ t'AnmAin, a pn, 
x\ ftiratvo 015 fuAi-pc fAoif-$a ; 

A U15 11 a SonóA 5A11 oénn, 

C'oitófidi t)o các if oitbétm. 

t>A male An Cfúoc-fA néT) Lmn, 

A óti-furó óaUtia cút-pnn ; 

Uf5 1 opn-fneAt>, cnuA-p 1 5C01LU 
CntiAC At\ 5AÓ T:ín-oeA5 peAnomn. 

ClAon 5AÓ CfAnn, UormiAn ]£ac rtAC, 
poTitriA'p 5AÓ t:Laic -pÁt) curiiACC ; 

11í •óeAnnAi'ó peAtt pú*o aóu fo, 

A Hí$ feAngifiAifi tia SonóA. 

t)A "poLUtf flAC t)é 1*0 ^Afl , 

5aT1 piAÓ 5AT1 fUAC 5AH UAOAn J 

A níg nÁn b'-pAlXfA 1 n-Atn 01 1, 

t)A 11111110 t'AlTTlfA A|\ AlUÓin. 

fíiu 1 n*oé bA curiroAó ceAtt, 
t)»>cu T)é, Agti-p otvo AipneAnn ; 

"Oob' Aoiomn 1*0 t>nu$ t/iAt ponn 

*Oo óeAnn 1 11*0111 "git» ípiotl. 

Ó tia6 eot teigeAf it> gom 
^iiTomiT) TofA tec AnmAin ; 

leAC, a |\í$ cnuic-mín 5A11 Loot, 

Otíifwií'o Án rnílo DeAnriAcr. Sojica, a half-mythical country of Irish romance andfolk-loro, idonlified 
with Syria or China ; its capital was Pampilinia. 239 

xc— iuaIIaCu ríoStia via sokca An An scinneA- 

iiiAin. 

t>-|\iAn Ó Con.cf\Ám ccc. 
[Bacc^a 1TlACAOirh ati 1olAif\.] CmneAtriAin, fate, destiny. mo cui-ooacca, my company = 

ó cofAij;, ó cof ac, ó tup, from the ! her baby who was snatched 

beginning, from the first. away. 

SAot>-taAine, beguitingly green, j SnnonASÁn, little darling, lit. little 

entrancingly verdant. marrow. 

tivfruipeAC-fA, .1. sup ptiijtfjjeAp I 1olApÁn, an eagle (mentioned with 

i^ujt pAtiAf), that I have re- j dread, hence -Án). 

mained = 5x3 \\ PÁ5AT) mé, that j Cuati, progeny. 

] have been left. 'tVa euro eoin, as a bird's meal ; 

Annr a, /., love, loved one. the baby was carried off by the 

tlAc mAin = tíac mAineATin, that j eagle. 

. . . live not. I. 

ÍTIaUacc oft:, a óirmeAiriAin, 
téf co^oa'd mé ó toj\ii5. 

Oc ! if upuAg x>o imtteAt!)Ain 
tThpe CAp rívnÁit!> ati T>ouiAin. 

II. 

T^Ain/opis SopóA fAo£>-UAine 
C«5Aif mife tnAp céite ; 

'S un.uA£ riAó LeAbATO Aon-tiAi$e 
ptJAfAf Aj5uf mo céro-peAp. 

III. 

tiAC eA*ó acc rii'-puipeAC-fA 

Uaj\ éif rh'éAn-gfÁit) ip riVAnnjv., 

U|Uia§ hac mAi|\ mo cm'oeAcrjA 
AjAtn 5An giíAif a rhAttlDtA. 

IV. 
Oc ! if UttUAs; mo pmionAvjAn, 
TVIac TtToipe tiA SeAtg^, 

'TlA CftOOAID te tl10lApÁ11 

tUim ifin rÁite reApb-$lAri. 240 

V. 

5>An mo fúit pé' Afh>A|\c-fAn 
Af n-imteAói; uaitti iua|v tAr64">re, 

Cuah mo ctn-pp if nVATrmA-fA 

'TI-a óuro eom óf cionn -pAvpi^e. 

VI. 
A tli*oi |\e ha ComAifvte 
*S a tlnjife An JjAifsrú, 

UutlAg 5AT1 T)'pAÓA1D Of\A1í>-fe 

5ati DAft SCtAnn 50 t>fiÁt trpAicpn. 

VII. 
ó'r cfl féin, a óinneAffiAiri, 
Uu5 A|\ cúf *OArh-fA m'AtiiAjic ; 

1f beA^ Uon» ot»c mo tfiALUióc. 

ITUtUOc. 2 1 1 

XCL— cutiuA ftiopux 1K\ so new. 

bfiAn Ó Co|tCjiÁin ccc 
[Cacuju tflACAOim An 1oIaij\.] Ve&y tuiacaih, husband; lit. man j 'pAiteACAf ='pAicceAf, fear, shy- 

(husband) of spouse. ness. 

Lop5 Aifcip, a staff to assist one in : m'AOii-iriACÁrii, ati cé 50 bpuilim 

walking, a walking stick = j 1 -ocaod léi mq» 1115111, ray only 

bACA, mAVoe. daughter, 

mo ptróAift-fe, my pity != alas ! • 'tl-Áji ti-aotia|iáti = 'n-Áfi n-AOHA]t, 

AirneACAX) = aichiujat), Aitinr ; alone. CAC As; A1 1111 t>A 11 -A1 CIIO AC AX», 

everyone being recognised by 

lis. mip, blinjie, fpjuulle, scrap, 

bit. 
Uiccax), gen. -ro, neAtii, plAiceAf, *Oo CA|tmAOif, tjo j^tÁ-óuijmíf, 'n.\ ' heaven. 

nibíoij 5fÁx) A5A111T] -01, which ' 50 ponAijic, regularly and gener- we used ro love. 
RoriiAinn, jtoniie feo, formerly. ously, lit. strongly. I. 
tTUit atjocc mo cnUM'D-fe. 

CuLAVO 1VH1v\ 5A11 peAJI tlUACAIJI, 

Lojig Aipcijt, mo pu'DAi^-re ! 
]y *oéi|\c ó jac rmiAoi uaj\mI. 

II. 

Các A5AIHT1 "oá n-AiúneAÓA'ó 
'S 5ATI Aitne a 5 Aon OjtAinn : 

Sinn a 5 xml fie pAiueACAf 

'Sati v;cúi|ac X)o CAjmi.M>ir •potiiAirm. 

III. 

IThpe Agtrp m'AOti-mACArfi 

5^ n^iunpib ■ouDa *oo|\ca, 
a.\> nnceACU 'n-Á-p Tí-AonAjiÁn 

&]\ flit) CJUCe T1A SOflCA. 242 

IV. 

An rm^ be<\5 "oo-bei^inn-fe 
T)o bocc-Ail') TC.Í05 An incix>, 

1\)a]\ cum tfióijt T>o-j;eil)irn-re 
X).\iri péw ^suf "00111 1115111 ! 

V. 

An cí fin 'jjá tjj^^amn-pe 

ftO§A ^AC fÓ1^C 50 fOtlAljtC, 

t)e«\nn.Aóc uawi |\e n-' AiiniAin-fe.An, 
ó HÁfl Clof fllAtíl a cotfmuviú» ttUií ahocc- Date Due 


$ 

23113U BOSTON COLLEGE 3 9031 01161738 8 231139 Author Laoide , Seosan. ed. Tit * e iiealta de T n speir. Boston College Library 

Chestnut Hill 67, Mass. 

Books may be kept for two weeks unless a 
shorter time is specified. 

Two cents a day is charged for each 2-week book 
kept overtime; 25 cents a day for each overnight 

book. 

If you cannot find what you want, inquire at the 
delivery desk for assistance. 

2-50